İhale Mevzuatına göre geçerliliği kalmayan KİK Kararları(Kamu İhale Kurulu kararları)sitemizden kaldırılmaktadır.

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

 

MENÜLER

 
Kamu İhale Kurulu Kararları
Yargı Kararları
İhale Terimleri Sözlüğü
İhale Mevzuatıyla İlgili Duyurular
Kamu İhale Mevzuatı
Bu Hafta Eklenen Kik Kararları
Bu Ay Eklenen Kik Kararları
En Çok Okunan Kik Kararları
İhale Mevzuatıyla İlgili Makaleler
Örnek Kik Kararları
Aşırı Düşük Teklifler
İhalelere Nasıl İtiraz Edilir
DETAYLI KARAR ARAMA
Sık Sorulan Sorular
Karar Ekleme Takvimi
Özellikler
İletişim

ABONELİK

 
Abonelik Formu
Abonelik Paketlerimiz
Hesap Numaraları
Kredi Kartı İle Abonelik
Havale İle Abonelik

YARDIMCI BİLGİLER

 
KİK Standart Formlar
İş Deneyim Bel. Güncelleme Hesabı
İşçilik Maliyeti Hesaplama
Sınır Değer Hesabı

HIZLI MENÜ

 

İSTATİSTİKLER

 
Toplam Üye Sayısı: 612
Toplam Karar Sayısı: 5168
Bu Ay Eklenen Kararlar : 128
Bu hafta Eklenen Kararlar : 34
 

BAZI REFERANSLARIMIZ
 • Bodrum Belediyesi


 • Türkiye Hudutlar Sağ. Gen. Müd.


 • Birtam İnşaat A.Ş.


 • Çanakkale Özel Güvenlik


 • Antalya Büyükşehir Belediyesi


 • Atatürk Üniversitesi


 • İller Bankası Genel Müdürlüğü


 • İntaş Group


 • Karadeniz Ereğlisİ Belediyesİ


 • Mustafa Kemal Ünİversitesİ


 • Orion Group


 • VarYap VarlIbaşlar Holdİng


 • Yüksel Proje A.Ş.


 • AVCILAR BELEDİYESİ


 • HES KABLO


 • TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI


 • KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ


 • DUZCE İL ÖZEL İDARESİ


 • Hisar İnşaat Ltd Ştİ


 • Dalaman Belediyesi


 • Gama Medikal

Kamu ihale Kurulu'nun (KİK) görevlerinin arasında diğer görevlerinin yanında, ihalelere yapılan itirazen şikayet başvurularını 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde görüşerek sonuçlandırmak işleri de bulunmaktadır. kikuyusmazlikkararlari.com 4734 sayılı kanuna göre yapılan ihalelerden, isteklilerin Kamu İhale Kuruluna (KİK) yaptığı itirazlar sonucu Kamu İhale Kurulu tarafından alınan uyuşmazlık kararlarını tasnif ederek yayınlayan bir sitedir.

 

kikuyusmazlikkararlari.com sitesinde, 4734 sayılı yasaya göre yapılan ihalelerden isteklilerin Kamu İhale Kurulu'na (KİK) yaptığı itirazlar sonucu Kamu İhale Kurulu tarafından 2007 yılından bugüne kadar alınan tüm uyuşmazlık kararları okunarak abonelerimizin yararlanabileceği türde, çok spesifik veya diğer kararların tekrarı olmayan, geçerliliğini koruyan kararlar konularına göre tasnif edilerek, hazır bir şekilde  hizmetinize sunulmaktadır. Böylece aradığınız bir karar için onbinlerce kik kararı (Kamu İhale Kararı) arasında boşuna vakit vakit kaybetmez, aradığınız konuyla ilgili emsal kik kararını çok kısa sürede bulabilirsiniz.

 

kikuyusmazlikkararlari.com sitesinde, ayrıca İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay ve Yüksek Fen Kurulu'nda karara bağlanan 4734 sayılı kanuna tabi ihalelerle ilgili kararlar da yine konularına göre tasnif edilerek yayınlanmaktadır.

 

VİP ÜYELERİMİZE ÖZEL OLARAK; İdareye yapacakları şikayet, KİK'e yapacakları itirazen şikayet başvuruları için uzman ekibimiz ile şikayet dilekçelerini hazırlıyor (Şikayet dilekçesinin hazırlanması sırasında itiraz başvurusunda bulunacak üyelerimizin hukuki durumları incelenmekte, ayrıca KİK'in yada mahkemelerin almış olduğu benzer kararlar dilekçenin ekine eklenmektedir), İhale mevzuatıyla ilgili tüm sorularına cevap veriyor, ihale mevzuatında yapılan değişiklikleri anında SMS ve mail yoluyla bilgilendiriyoruz.

 

Aşırı Düşük Teklif Savunması'nı mevzuata uygun olarak yapmak için sitemizdeki örnek kararları okuyabilir, aşırı düşük teklif savunması sırasında hangi bilgi ve belgeleri kullanabileceğinizi öğrenebilir, kafanıza takılan bütün sorulara cevap bulabilirsiniz.  Böylece aşırı düşük teklif savunması sırasında hata yapmaz, onca emek ve para harcayarak hazırlandığınız ihaleyi KAZANABİLİRSİNİZ..

Engelli personel çalışmasına ilişkin herhangi bir düzenlemenin yapılmadığı personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesinde, işçilik maliyeti hesaplanmasının gösterildiği KİK Kararı
Belediyece verilecek polinik hizmet işi ihale yapılarak yüklenici eliyle gördürülebilir mi? (Sayıştay Kararı)
Sözleşmeye, Hizmet alımı genel şartnamesine aykırı hükümler konulması durumunda sözleşmedeki bu hükümlerin bağlayıcılığı var mıdır? (sayıştay kararı)
Doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda teknik şartname hazırlanması ve sözleşme yapılması zorunlu mudur? (Sayıştay Kararı)
Doğrudan temin yöntemiyle yapılan mal alımında yükleniciden gecikme cezası kesilebilir mi? (Sayıştay Kararı)
Mevzuta göre ihaleye çıkılmaması gerekirken ihale yapılması ve akabinde ihalenin iptal edilmesi durumunda ödenmiş olan ilan bedeli kamu zararı oluşturur mu? (Sayıştay Kararları)
Birim fiyat teklif alınarak ihale edilecek hizmet alımı ihalelerinde yaklaşık maliyet nasıl hesaplanmalıdır?
İdareler, ihale dökümanında engelli ve eski hükümlü çalıştırılması ile ilgili düzenleme yapmadağı durumda teklifleri değerlendirirken bu hususu dikkate almaları gerekir mi?
İdari şartnamede "ihale tarihinden sonraki 5 iş günü içerisinde demonstrasyon yapılacaktır" şeklinde düzenleme olmasına karşın idarenin demonstrasyon işlemini 7. iş gününde yapması esasa etki eden bir aykırılık mıdır?
Personel çalıştırılmasına dayalı himet alımı ihalelerinde ayni olarak karşılanan giyim gideri teklif fiyata dahil giderler arasında yer alır mı?
Aşırı düşük teklif kapsamında tevsik edici belge olarak sunulan üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ekinde imza sirkülerinin sunulması zorunlu mudur?
Malzemeli yemek alımı ihalesinin aşırı düşük teklif savunması sırasında, ihale konusu işte istihdam edilmesi gereken teknik personel giderine ilişkin açıklama yapılması gerekir mi?
Ayni yol giderleri için %4 oranında sözleşme ve genel gider hesaplanmasına gerekir mi?
Aşırı düşük teklif kapsamında tevsik edici belge olarak sunulan üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinde geçerlilik süresinin belirtilmesi gerekir mi?
Belediyenin ortak olduğu şirketler, ortağı olan belediyenin açmış olduğu ihalelere katılabilirler mi?
Birim fiyat teklif alınarak ihale edilecek hizmet alımı ihalelerinde yaklaşık maliyet nasıl hesaplanmalıdır?
Benzer iş grupları tebliğinin hangi grubundaki işlerde montaj dahil mal veya hizmet alımı olarak ihaleye çıkılması durumunda, yapım iş deneyim belgeleri ile ihaleye katılmak mümkündür?
Mevzuta göre ihaleye çıkılmaması gerekirken ihale yapılması ve akabinde ihalenin iptal edilmesi durumunda ödenmiş olan ilan bedeli kamu zararı oluşturur mu? (Sayıştay Kararları)
Sözleşmeye, Hizmet alımı genel şartnamesine aykırı hükümler konulması durumunda sözleşmedeki bu hükümlerin bağlayıcılığı var mıdır? (sayıştay kararı)
Sayaç Endekslerinin Tespiti ve Fatura Dağıtımı, Kaçak ve Usulsüz Su Tespitleri, Su Kapama-Açma İşlerinden oluşan bir ihale personel çalıştırlmasına dayalı hizmet alımı olarak mı ihale edilmelidir?
Aşırı düşük teklif kapsamında tevsik edici belge olarak sunulan üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ekinde imza sirkülerinin sunulması zorunlu mudur?
Malzemeli yemek alımı ihalesinde, idarece 5 günlük örnek menü verilerek aşırı düşük teklif sorgulaması yapması mevzuata uygun mudur?
İdare tarafından sözleşme imzalamaya davet edilen isteklinin KİKe şikayet başvurusunda bulunması durumunda, KİK tarafından herhangi bir karar verilmeden, istekli sözleşme imzalamadığı gerekçesiyle yasaklanabilir mi?
İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun istekliye tesliminin gerçekleşmemesi durumunda, tebligat hangi yöntemlerle yapılmalıdır?
Malzemeli yemek alımı ihalelerinde, aşırı düşük teklif sorgulaması sırasında idarece örnek menü hazırlanarak isteklilere gönderilmesi zorunlu mudur?
Doküman alan istekli sayısı ile ihaleye teklif sunan istekli sayısı arasındaki çok fark olması ihale iptal nedeni olabilir mi?
Malzemeli yemek alımı ihalesinin aşırı düşük teklif savunması sırasında, ihale konusu işte istihdam edilmesi gereken teknik personel giderine ilişkin açıklama yapılması gerekir mi?
Teklif mektubundaki imza ile imza sirkülerinde bulunan imzanın farklı olması durumunda mevzuata göre nasıl işlem yapılması gerekir?
Malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük teklif açıklamasında Ticaret ve Sanayi Odaları tarafından düzenlenen rayiç fiyatlar kullanılabilir mi?
Ayni yol giderleri için %4 oranında sözleşme ve genel gider hesaplanmasına gerekir mi?


Anasayfa / Abone Ol / Kik Kararları / Yargı Kararları / Özellikler / Arama / S.S.S. / İletişim                                          © Copyright - 2009 - Tüm Hakları Saklıdır.