İhale Mevzuatına göre geçerliliği kalmayan KİK Kararları (Kamu İhale Kurulu kararları) sitemizden kaldırılmaktadır.

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

 

MENÜLER

 
Kamu İhale Kurulu Kararları
Yargı Kararları
İhale Terimleri Sözlüğü
İhale Mevzuatıyla İlgili Duyurular
Kamu İhale Mevzuatı
Bu Hafta Eklenen Kik Kararları
Bu Ay Eklenen Kik Kararları
En Çok Okunan Kik Kararları
İhale Mevzuatıyla İlgili Makaleler
Örnek Kik Kararları
Aşırı Düşük Teklifler
İhalelere Nasıl İtiraz Edilir
DETAYLI KARAR ARAMA
Sık Sorulan Sorular
Karar Ekleme Takvimi
Özellikler
İletişim

ABONELİK

 
Abonelik Formu
Abonelik Paketlerimiz
Hesap Numaraları
Kredi Kartı İle Abonelik
Havale İle Abonelik

YARDIMCI BİLGİLER

 
KİK Standart Formlar
İş Deneyim Bel. Güncelleme Hesabı
İşçilik Maliyeti Hesaplama
Sınır Değer Hesabı

UZMANA SORUN

 
Uzmana Sorun

HIZLI MENÜ

 

İSTATİSTİKLER

 
Toplam Üye Sayısı: 730
Toplam Karar Sayısı: 5963
Bu Ay Eklenen Kararlar : 88
Bu hafta Eklenen Kararlar : 2
 

BAZI REFERANSLARIMIZ
 • Manavgat Belediyesi


 • Tekirdağ Kapaklı Belediyesi


 • YDA İnşaat A.Ş.


 • Bodrum Belediyesi


 • Ayson Geoteknik A.Ş.


 • Alp Sosyal Hizmetler


 • Türkiye Petrolleri A.Ş


 • Kadak Güvenlik


 • Türkiye Hudutlar Sağ. Gen. Müd.


 • EKO İnşaat A.Ş.


 • Van Büyükşehir Belediyesi


 • Kalyon İnşaat A.Ş.


 • Genç İnşaat


 • Birtam İnşaat A.Ş.


 • Çanakkale Özel Güvenlik


 • Atatürk Üniversitesi


 • İller Bankası Genel Müdürlüğü


 • Karadeniz Ereğlisİ Belediyesİ


 • Orion Group


 • Yüksel Proje A.Ş.


 • TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI


 • Dalaman Belediyesi

Kamu ihale Kurulu'nun (KİK) görevlerinin arasında diğer görevlerinin yanında, ihalelere yapılan itirazen şikayet başvurularını 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde görüşerek sonuçlandırmak işleri de bulunmaktadır. kikuyusmazlikkararlari.com 4734 sayılı kanuna göre yapılan ihalelerden, isteklilerin Kamu İhale Kuruluna (KİK) yaptığı itirazlar sonucu Kamu İhale Kurulu tarafından alınan uyuşmazlık kararlarını tasnif ederek yayınlayan bir sitedir.

 

kikuyusmazlikkararlari.com sitesinde, 4734 sayılı yasaya göre yapılan ihalelerden isteklilerin Kamu İhale Kurulu'na (KİK) yaptığı itirazlar sonucu Kamu İhale Kurulu tarafından 2007 yılından bugüne kadar alınan tüm uyuşmazlık kararları okunarak abonelerimizin yararlanabileceği türde, çok spesifik veya diğer kararların tekrarı olmayan, geçerliliğini koruyan kararlar konularına göre tasnif edilerek, hazır bir şekilde  hizmetinize sunulmaktadır. Böylece aradığınız bir karar için onbinlerce kik kararı (Kamu İhale Kararı) arasında boşuna vakit vakit kaybetmez, aradığınız konuyla ilgili emsal kik kararını çok kısa sürede bulabilirsiniz.

 

kikuyusmazlikkararlari.com sitesinde, ayrıca İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay ve Yüksek Fen Kurulu'nda karara bağlanan 4734 sayılı kanuna tabi ihalelerle ilgili kararlar da yine konularına göre tasnif edilerek yayınlanmaktadır.

 

VİP ÜYELERİMİZE ÖZEL OLARAK; İdareye yapacakları şikayet, KİK'e yapacakları itirazen şikayet başvuruları için uzman ekibimiz ile şikayet dilekçelerini hazırlıyor (Şikayet dilekçesinin hazırlanması sırasında itiraz başvurusunda bulunacak üyelerimizin hukuki durumları incelenmekte, ayrıca KİK'in yada mahkemelerin almış olduğu benzer kararlar dilekçenin ekine eklenmektedir), İhale mevzuatıyla ilgili tüm sorularına cevap veriyor, ihale mevzuatında yapılan değişiklikleri anında SMS ve mail yoluyla bilgilendiriyoruz.

 

Aşırı Düşük Teklif Savunması'nı mevzuata uygun olarak yapmak için sitemizdeki örnek kararları okuyabilir, aşırı düşük teklif savunması sırasında hangi bilgi ve belgeleri kullanabileceğinizi öğrenebilir, kafanıza takılan bütün sorulara cevap bulabilirsiniz.  Böylece aşırı düşük teklif savunması sırasında hata yapmaz, onca emek ve para harcayarak hazırlandığınız ihaleyi KAZANABİLİRSİNİZ..

Birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarlarda yuvarlama yapılmasına karşın, toplam teklif tutarının yuvarlama yapılmayan tutarların toplamı esas alınarak hesaplanması aritmetik hata olarak kabul edilir mi?
Finansal kiralama yoluyla temin edilecek araçların isteklinin kendi malı sayılabilmesi için finansal kiralama sözleşmesinin ne zaman yapımış olması gerekir?
Tasarım sürecinin de söz konusu olduğu özel imalat süreci gerektiren bir işte kapasite raporunun istenilmesi gerekir mi?
Birim fiyat teklif cetvelinde iş kalemlerinin tümüne aynı birim fiyatları teklif eden isteklilerin teklifleri alternatif teklif olarak kabul edilebilir mi?
Betonarme su alma yapısı (Regülatör, yükleme havuzu, çökeltim havuzu), tünel (atnalı kesitli betonarme basınçsız iletim tüneli), basınçlı-basınçsız iletim hattı (CTP-U_PVC boru), cebri boru işleri benzer iş tebliğine göre hangi grupta yer alır?
İhaleye teklif veren isteklilerin ilgili odaya kayıt olduklarını gösteren belgenin hangi tarihte düzenlenmiş olması gerekir?
Gerçek kişi isteklilerin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü gösteren belge olarak mühendisler odasına kayıtlı olduğu belgeyi sunabilirler mi?
İş deneyim belgesi olarak özel sektöre yapılan işe ait faturaların kullanılması durumunda bu faturların sözleme damga vergilerinin yatırıldığına dair belge sunulması gerekir mi?
İş ortaklıklarında pilot ve özel ortağın sağlaması gereken iş deneyim tutarının hesaplanmasını gösteren ilgili KİK kararı
Hava aracı kiralaması ihalesinde, idarece hava aracı kendi malı olmayan isteklilerden hava aracının kiralanmasına ilişkin ön anlaşma belgesinin istenilmesi mevzuata uygun mudur?
İsteklilerin sunduğu ticaret sicil gazetesinde şirketin ortaklarına ait hisse oranlarının bulunması zorunlu mudur?
Teklif mektubunda teklif tutarının rakam ile 925.00,00 TL, yazı ile DokuzYüzYirmiBeşBin Türk Lirası şeklinde ifaede edilmesi mevzuata uygun mudur?
İhaleye teklif veren isteklilerin ilgili odaya kayıt olduklarını gösteren belgenin hangi tarihte düzenlenmiş olması gerekir?
Anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen bir yapım işinin aşırı düşük teklif sorgulmasında kullanılmak üzere, istekli tarafından teklif edilen her bir iş kalemine ilişkin miktar ile idarece yaklaşık maliyet hesabına esas belirlenen miktar arasında ne kadar fark olması KİK tarafından makul olarak kabul edilmiştir?
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi örneği görülerek bu belgenin fotokopisine "aslı idarece görülmüştür" şerhi vurulabilir mi?
İş ortaklıklarında pilot ve özel ortağın sağlaması gereken iş deneyim tutarının hesaplanmasını gösteren ilgili KİK kararı
İş deneyimini tevsik etmek amacıyla özel sektörde gerçekleştirdiği işe ait sözleşme ve faturaların sunulması ve fatura bedelinin sözleşme bedelinden fazla olması durumuyla ilgili KİK kararı
Çevre ve şehircilik İl müdürlüğü tarafından düzenlenen iş deneyim belgelerinin onayının hangi makam tarafından yapılması gerekir?
Teklif dosyası içerisinde kamu ihale mevzuatına uygun olarak hazırlanmış 1 (bir) adet birim fiyat teklif mektubu ve eki olan bir adet birim fiyat teklif cetveli ile birlikte imzalı ve kaşeli olup ihaleye sunulan teklif miktarının rakam ve yazı ile belirtilmesi gereken kısımları boş olan 3 (üç) adet birim fiyat teklif mektubu sunan istekli hakkında herhangi bir yaptırım uygulunması gerekir mi?
Firmalar, faaliyet alanında bulunmayan ihalelere istekli olarak teklif verebilirler mi?


Anasayfa / Abone Ol / Kik Kararları / Yargı Kararları / Özellikler / Arama / S.S.S. / iletişim                                          © Copyright - 2009 - Tüm Hakları Saklıdır.