İhale Mevzuatına göre geçerliliği kalmayan KİK Kararları(Kamu İhale Kurulu kararları)sitemizden kaldırılmaktadır.

 

MENÜLER

 
Kamu İhale Kurulu Kararları
Yargı Kararları
İhale Terimleri Sözlüğü
İhale Mevzuatıyla İlgili Duyurular
Kamu İhale Mevzuatı
Bu Hafta Eklenen Kararlar
Bu Ay Eklenen Kararlar
En Çok Okunan Kararlar
Örnek Kararlar
Aşırı Düşük Teklifler
İhalelere Nasıl İtiraz Edilir
DETAYLI KARAR ARAMA
Sık Sorulan Sorular
Karar Ekleme Takvimi
Özellikler
İletişim

ABONELİK

 
Abonelik Formu
Abonelik Paketlerimiz
Hesap Numaraları
Kredi Kartı İle Abonelik
Havale İle Abonelik

YARDIMCI BİLGİLER

 
İş Deneyim Bel. Güncelleme Hesabı
İşçilik Maliyeti Hesaplama
Sınır Değer Hesabı
KİK Standart Formlar
 
Toplam Üye Sayısı: 537
Toplam Karar Sayısı: 4407
Bu Ay Eklenen Kararlar : 79
Bu hafta Eklenen Kararlar : 38
 
 

BAZI REFERANSLARIMIZ
 • Hisar İnşaat Ltd Ştİ


 • Antalya Büyükşehir Belediyesi


 • Atatürk Üniversitesi


 • İller Bankası Genel Müdürlüğü


 • İntaş Group


 • Karadeniz Ereğlisİ Belediyesİ


 • Mustafa Kemal Ünİversitesİ


 • Orion Group


 • VarYap VarlIbaşlar Holdİng


 • Yüksel Proje A.Ş.


 • SERDİVAN BELEDİYESİ


 • AVCILAR BELEDİYESİ


 • UYAR GROUP


 • YEDA İNSAAT


 • TUREX TURİZM


 • HES KABLO


 • GÜVENCEM GÜVENLİK


 • DALAMAN BELEDİYESİ


 • VANEDA AYAKKABI


 • BİRTAM İNŞAAT A.Ş.


 • TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI


 • GESTAŞ İNŞAAT


 • KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ


 • DUZCE İL ÖZEL İDARESİ

Kamu ihale Kurulu'nun (KİK) görevlerinin arasında diğer görevlerinin yanında, ihalelere yapılan itirazen şikayet başvurularını 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde görüşerek sonuçlandırmak işleri de bulunmaktadır. kikuyusmazlikkararlari.com 4734 sayılı kanuna göre yapılan ihalelerden, isteklilerin Kamu İhale Kuruluna (KİK) yaptığı itirazlar sonucu Kamu İhale Kurulu tarafından alınan uyuşmazlık kararlarını tasnif ederek yayınlayan bir sitedir.

 

kikuyusmazlikkararlari.com sitesinde, 4734 sayılı yasaya göre yapılan ihalelerden isteklilerin Kamu İhale Kurulu'na (KİK) yaptığı itirazlar sonucu Kamu İhale Kurulu tarafından 2007 yılından bugüne kadar alınan tüm uyuşmazlık kararları okunarak abonelerimizin yararlanabileceği türde, çok spesifik veya diğer kararların tekrarı olmayan, geçerliliğini koruyan kararlar konularına göre tasnif edilerek, hazır bir şekilde  hizmetinize sunulmaktadır. Böylece aradığınız bir karar için onbinlerce kik kararı (Kamu İhale Kararı) arasında boşuna vakit vakit kaybetmez, aradığınız konuyla ilgili emsal kik kararını çok kısa sürede bulabilirsiniz.

 

kikuyusmazlikkararlari.com sitesinde, ayrıca İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay, Sayıştay ve Yüksek Fen kurulunda karara bağlanan 4734 sayılı kanuna tabi ihalelerle ilgili kararlar da yine konularına göre tasnif edilerek yayınlanmaktadır.

 

VİP ÜYELERİMİZE ÖZEL OLARAK; İdareye yapacakları şikayet, KİK'e yapacakları itirazen şikayet başvuruları için uzman ekibimiz ile şikayet dilekçelerini hazırlıyor (Şikayet dilekçesinin hazırlanması sırasında itiraz başvurusunda bulunacak üyelerimizin hukuki durumları incelenmekte, ayrıca KİK'in yada mahkemelerin almış olduğu benzer kararlar dilekçenin ekine eklenmektedir), ihale mevzuatında yapılan değişiklikleri  anında SMS ve mail yoluyla bilgilendiriyoruz.

 

Aşırı Düşük Teklif Savunması'nı mevzuata uygun olarak yapmak için sitemizdeki örnek kararları okuyabilir, aşırı düşük teklif savunması sırasında hangi bilgi ve belgeleri kullanabileceğinizi öğrenebilir, kafanıza takılan bütün sorulara cevap bulabilirsiniz.  Böylece aşırı düşük teklif savunması sırasında hata yapmaz, onca emek ve para harcayarak hazırlandığınız ihaleyi KAZANABİLİRSİNİZ..

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yaptığı ihalelerde KİKin inceleme görev ve yetkisi var mıdır? (Mahkeme Kararı)
Yabancı ülkede yapılan iş karşılığında, o ülkede Türkçe dahil olmak üzere toplam üç dilde düzenlenen iş deneyim belgesinin yine de Türkiyede yeminli noter tarafından Türkçe tercümesinin yapılması gerekir mi? (Mahkeme Kararı)
Yabancı ülkede yapılan iş karşılığında, o ülkede Türkçe dahil olmak üzere toplam üç dilde düzenlenen iş deneyim belgesinin yine de Türkiyede yeminli noter tarafından Türkçe tercümesinin yapılması gerekir mi?
Banka referans mektubunun teyit teyit talebine yanıt verilmemesi, referans mektubunun banka tarafından teyid edilmediği anlamına gelir mi?
İdarece sözleşme imzalamaya davet edilen istekli, sözleşme imzalamakla yükümlü olduğu on günlük sürenin teklif geçerlilik süresinin bitiminden sonraki bir tarihte sona ermesi durumunda yine de sözeşme imzalamak zorunda mıdır? (Danıştay Kararı)
Aşırı düşük tekliflerin isteklilerce yapılacak işçilik maliyetine ilişkin açıklamalarında, asgari işçilik maliyetinin Hazinece karşılanacak kısmın çıkarılarak hesaplanmı mevzuata uygun mudur? (Mahkeme Kararı)
İş deneyimini tevsik etmek için sözleşmeler ile faturaların sunulduğu bir ihalede, sözleşmenin faturaların düzenlendiği tarihten sonra imzalanmış olması esasa etki eder mi?
İhale ilanında alt yüklenici çalıştırılamayacağının belirtildiği ihalelerde, alt yüklenici çalıştırılması ve idarenin de bu durumu kabul ederek alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlemesi durumunda bu belge geçerli olarak kabul edilir mi?
Alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenebilmesi için idareye hangi belegelerin sunulması gerekir?
Geçici teminat mektubu standart formunda bulunması gereken "4734 sayılı Kanun hükümleri" ibaresinin bulunmaması esasa etkili olur mu?
İhale tarihi itibariyle ihalelere katılmaktan yasaklanmış olanların ihalelere katılmaları halinde hangi yaptırımlar, ihale tarihinden sonra ihalelere katılmaktan yasaklanmaları halinde ise hangi yaptırmlar uygulanır?
Teklif mektubunda, teklif edilen bedelin rakam ile “573.000,00 TL”, yazı ile ise “Beş Yüz Yettmiş Üç Bin” Türk Lirası olarak yazılması durumunda mevzuata göre nasıl işlem yapılması gerekir?
İhale sürecinde istekli hakkında bir başka idare tarafından yasaklama kararı verilmesi halinde, söz konusu istekli için hangi işlemlerin yapılması gerekir?
Aşırı düşük tekliflerin isteklilerce yapılacak işçilik maliyetine ilişkin açıklamalarında, asgari işçilik maliyetinin Hazinece karşılanacak kısmın çıkarılarak hesaplanmı mevzuata uygun mudur? (Mahkeme Kararı)
Teklifi kârsız yaklaşık maliyetin üstünde olan isteklinin, teklif cetvelinde bazı iş kalemlerine asgari işçilik maliyetinin altında teklif verdiği gerekçesiyle bu isteklinin teklifi değerlendirme dışında bırakılabilir mi?
İsteklilerin her birinden farklı farklı iş kalemleri için aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi mevzuata uygun mudur?
Alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenebilmesi için idareye hangi belegelerin sunulması gerekir?
İhale ilanında alt yüklenici çalıştırılamayacağının belirtildiği ihalelerde, alt yüklenici çalıştırılması ve idarenin de bu durumu kabul ederek alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlemesi durumunda bu belge geçerli olarak kabul edilir mi?
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yaptığı ihalelerde KİKin inceleme görev ve yetkisi var mıdır? (Mahkeme Kararı)
4734 sayılı Kanunun istisnası kapsamında gerçekleştirilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenilebilir mi?
En avantajlı teklif sahibinin ihale tarihi itibarıyla SGK borcu bulunması durumunda, en avantajlı ikinci teklif sahibi ile sözleşme imzalanmayıp ihale iptal edilebilir mi?
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş nin İş Deneyim Belgesi düzenleme yetkisi var mıdır?
Aşırı düşük teklif savunması için proforma fatura ile açıklama yapılması ve proforma faturayı düzenleyen firmanın ticaret odasına yada meslek odasına kaydının olmaması durumunda aşırı düşük teklif açıklaması geçerli olarak kabul edilebilir mi?
İhale tarihi itibariyle ihalelere katılmaktan yasaklanmış olanların ihalelere katılmaları halinde hangi yaptırımlar, ihale tarihinden sonra ihalelere katılmaktan yasaklanmaları halinde ise hangi yaptırmlar uygulanır?
Anayasa Mahkemesinin %50 - %50 ortaklıkla ilgili aldığı karar
Ticaret sicil gazetesinde şirket ortaklarının ortaklık oranlarına ilişkin bilgilerin bulunması zorunlu mudur?
Birden fazla işin benzer iş olarak belirlenmesi halinde bu işlerin birlikte mi yoksa ayrı ayrı mı benzer iş olarak kabul edileceğinin şartnamede belirtilmesmesi durumunda hangi işler benzer iş olarak kabul edilmelidir?
Bir denetim elamnına yüklenici adına görev yaptığı bir işten dolayı iş denetleme belgesi düzenlenebilmesi için, denetim elamanının hakedişleri imzalamış olması gerekli midir?
İstanbul Ticaret Odasının İş deneyim belgesi düzenleme yetkisi var mıdır?
Hakedişleri, yüklenici adına görev yapan denetim elemanlarının imzalaması zorunlu mudur?


Anasayfa / Abone Ol / Kik Kararları / Yargı Kararları / Özellikler / Arama / S.S.S. / İletişim

© Copyright - 2009 - Tüm Hakları Saklıdır.