İhale Mevzuatına göre geçerliliği kalmayan KİK Kararları(Kamu İhale Kurulu kararları)sitemizden kaldırılmaktadır.

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

 

MENÜLER

 
Kamu İhale Kurulu Kararları
Yargı Kararları
İhale Terimleri Sözlüğü
İhale Mevzuatıyla İlgili Duyurular
Kamu İhale Mevzuatı
Bu Hafta Eklenen Kik Kararları
Bu Ay Eklenen Kik Kararları
En Çok Okunan Kik Kararları
İhale Mevzuatıyla İlgili Makaleler
Örnek Kik Kararları
Aşırı Düşük Teklifler
İhalelere Nasıl İtiraz Edilir
DETAYLI KARAR ARAMA
Sık Sorulan Sorular
Karar Ekleme Takvimi
Özellikler
İletişim

ABONELİK

 
Abonelik Formu
Abonelik Paketlerimiz
Hesap Numaraları
Kredi Kartı İle Abonelik
Havale İle Abonelik

YARDIMCI BİLGİLER

 
KİK Standart Formlar
İş Deneyim Bel. Güncelleme Hesabı
İşçilik Maliyeti Hesaplama
Sınır Değer Hesabı

HIZLI MENÜ

 

İSTATİSTİKLER

 
Toplam Üye Sayısı: 596
Toplam Karar Sayısı: 4868
Bu Ay Eklenen Kararlar : 137
Bu hafta Eklenen Kararlar : 26
 

BAZI REFERANSLARIMIZ
 • Hisar İnşaat Ltd Ştİ


 • Bodrum Belediyesi


 • Gama Medikal


 • Birtam İnşaat A.Ş.


 • Çanakkale Özel Güvenlik


 • Antalya Büyükşehir Belediyesi


 • Atatürk Üniversitesi


 • İller Bankası Genel Müdürlüğü


 • İntaş Group


 • Karadeniz Ereğlisİ Belediyesİ


 • Mustafa Kemal Ünİversitesİ


 • Orion Group


 • VarYap VarlIbaşlar Holdİng


 • Yüksel Proje A.Ş.


 • AVCILAR BELEDİYESİ


 • HES KABLO


 • TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI


 • KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ


 • DUZCE İL ÖZEL İDARESİ


 • DALAMAN BELEDİYESİ

Kamu ihale Kurulu'nun (KİK) görevlerinin arasında diğer görevlerinin yanında, ihalelere yapılan itirazen şikayet başvurularını 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde görüşerek sonuçlandırmak işleri de bulunmaktadır. kikuyusmazlikkararlari.com 4734 sayılı kanuna göre yapılan ihalelerden, isteklilerin Kamu İhale Kuruluna (KİK) yaptığı itirazlar sonucu Kamu İhale Kurulu tarafından alınan uyuşmazlık kararlarını tasnif ederek yayınlayan bir sitedir.

 

kikuyusmazlikkararlari.com sitesinde, 4734 sayılı yasaya göre yapılan ihalelerden isteklilerin Kamu İhale Kurulu'na (KİK) yaptığı itirazlar sonucu Kamu İhale Kurulu tarafından 2007 yılından bugüne kadar alınan tüm uyuşmazlık kararları okunarak abonelerimizin yararlanabileceği türde, çok spesifik veya diğer kararların tekrarı olmayan, geçerliliğini koruyan kararlar konularına göre tasnif edilerek, hazır bir şekilde  hizmetinize sunulmaktadır. Böylece aradığınız bir karar için onbinlerce kik kararı (Kamu İhale Kararı) arasında boşuna vakit vakit kaybetmez, aradığınız konuyla ilgili emsal kik kararını çok kısa sürede bulabilirsiniz.

 

kikuyusmazlikkararlari.com sitesinde, ayrıca İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay, Sayıştay ve Yüksek Fen kurulunda karara bağlanan 4734 sayılı kanuna tabi ihalelerle ilgili kararlar da yine konularına göre tasnif edilerek yayınlanmaktadır.

 

VİP ÜYELERİMİZE ÖZEL OLARAK; İdareye yapacakları şikayet, KİK'e yapacakları itirazen şikayet başvuruları için uzman ekibimiz ile şikayet dilekçelerini hazırlıyor (Şikayet dilekçesinin hazırlanması sırasında itiraz başvurusunda bulunacak üyelerimizin hukuki durumları incelenmekte, ayrıca KİK'in yada mahkemelerin almış olduğu benzer kararlar dilekçenin ekine eklenmektedir), ihale mevzuatında yapılan değişiklikleri  anında SMS ve mail yoluyla bilgilendiriyoruz.

 

Aşırı Düşük Teklif Savunması'nı mevzuata uygun olarak yapmak için sitemizdeki örnek kararları okuyabilir, aşırı düşük teklif savunması sırasında hangi bilgi ve belgeleri kullanabileceğinizi öğrenebilir, kafanıza takılan bütün sorulara cevap bulabilirsiniz.  Böylece aşırı düşük teklif savunması sırasında hata yapmaz, onca emek ve para harcayarak hazırlandığınız ihaleyi KAZANABİLİRSİNİZ..

Sözleşme tasarısında fiyat farkı ile alakalı yapılan düzenlemenin yürürlükteki mevzuata uygun olarak değilde yürürlükten kaldırılan mevzuata göre yapılması durumunda mevzuata göre nasıl işlem yapılması gerekir?
Birim fiyat teklif cetvelindeki işçilik kalemleri için işçixgün üzerinden teklif alınması mevzuata uygun mudur?
Piyasada faaliyet gösteren kişiden fiyat teklifi alarak aşırı düşük teklif açıklaması yapan isteklinin açıklamasının kabul edilebilmesi için fiyat teklifi veren firmanın beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine hangi notun yazılarak imzalanması gerekir?
İlan tarihi 07.06.2014 tarihinden sonra olan ihalelerde yapılacak aşırı düşük teklif sorgulamalarında, fiyat tekliflerinin üzerine hangi notun düşülmesi gerekir?
Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük teklifler nasıl tespit edilir?
Bir hizmet alımı işinin, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi olup olmadığı nasıl tespit edilir?
"Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletilmesi Hizmet Alımı" ihalesinde "Atıksu arıtma tesis yapım" işinin benzer iş olarak belirlenmesi mevzuata uygun mudur?
Yapım iş deneyim belgesinin kabul edildiği hizmet alımı ihalesinde, yapım iş deneyim belgesinin ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde mi yoksa son beş yıl içinde mi düzenlenmiş olması gerekir?
Personel çalışmasına dayalı işlerin benzer iş olarak kabul edildiği bir ihalede "Personel Çalıştırmaya Dayalı Malzemeli Temizlik Hizmet Alımı" iş deneyim belgesi sunulması durumunda, iş deneyim tutarından malzeme bedelinin düşülmesi gerekir mi?
İdarece sözleşme yapmaya davet edilen isteklinin, sözleşme imzalanması gereken 10 günlük süre sona ermeden teklif geçerlilik süresinin dolması durumunda yine de sözleşme imzalamak zorunda mıdır?
%4 oranındaki sözleşme giderleri ve genel giderler ile ilgili KİKin açıklayıcı kararı
Yapım iş deneyim belgesinin kabul edildiği hizmet alımı ihalesinde, yapım iş deneyim belgesinin ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde mi yoksa son beş yıl içinde mi düzenlenmiş olması gerekir?
Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kullanılacak kıyafetlerin idarece verilmesi mevzuata uygun mudur?
Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük teklifler nasıl tespit edilir?
İdarelerce teklifi sınır değerin altında olan isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın, ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılması mevzuata uygun mudur?
İlan tarihi 07.06.2014 tarihinden sonra olan ihalelerde yapılacak aşırı düşük teklif sorgulamalarında, fiyat tekliflerinin üzerine hangi notun düşülmesi gerekir?
Personel çalışmasına dayalı işlerin benzer iş olarak kabul edildiği bir ihalede "Personel Çalıştırmaya Dayalı Malzemeli Temizlik Hizmet Alımı" iş deneyim belgesi sunulması durumunda, iş deneyim tutarından malzeme bedelinin düşülmesi gerekir mi?
Birim fiyat teklif cetvelindeki işçilik kalemleri için işçixgün üzerinden teklif alınması mevzuata uygun mudur?
İdarece sözleşme yapmaya davet edilen isteklinin, sözleşme imzalanması gereken 10 günlük süre sona ermeden teklif geçerlilik süresinin dolması durumunda yine de sözleşme imzalamak zorunda mıdır?
"Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletilmesi Hizmet Alımı" ihalesinde "Atıksu arıtma tesis yapım" işinin benzer iş olarak belirlenmesi mevzuata uygun mudur?
Bir hizmet alımı ihalesinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olup olmadığı nasıl anlaşılır?
Araçlara ait ruhsat fotokopisinin sunulmasının istenildiği öğrenci taşıma ihalesinde, ruhsat fotokopisi yerine noter onaylı araç satış sözleşmesinin sunulması mevzuata uygun mudur?
İş deneyimini tevsiken verildiği tarihten itibaren 1 yıl süre ile geçerli olan ve geçerlilik süresi dolan mezuniyet belgesinin sunulduğu bir ihalede mevzuata göre nasıl işlem yapılması gerekir?
"TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi veya Kalite Yönetim sistemi belgelerinden" en az birinin sunulmasının istenildiği ihalelerde, İş ortaklığı olarak ihaleye girilmesi durumunda bu belgelerin iş ortaklığının tüm ortaklarından istenilmesi rekabeti engeller mi?
"İlköğretim Öğrenci Taşıması İşi", "Kamu Sektörü veya Özel Sektörde her türlü personel taşıma işleri" ile benzer iş olarak kabul edilebilir mi?
Araç kiralama ihalesinde, aşırı düşük teklif sorgulaması sırasında ihale konusu iş kapsamında kullanılacak araçların giderini tevsiken sunulan proforma faturanın detaylarında hangi bedellerin gösterilmesi gerekir?
işçilerin kıdem ve ihbar tazminatlarını ödemeyen yüklenicinin hakedişlerinden yada kesin teminatından kesinti yapılabilir mi?
%4 oranındaki sözleşme giderleri ve genel giderler ile ilgili KİKin açıklayıcı kararı
22/d doğrudan temin usulü ile gerçekleştirilen işlerde düzenlenen iş deneyim belgelerinin üst limiti kaç lira olmalıdır?
Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği hizmet alımı ihalelerinde, birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda; ekonomik açıdan en avantajlı teklif nasıl belirlenmelidir?


Anasayfa / Abone Ol / Kik Kararları / Yargı Kararları / Özellikler / Arama / S.S.S. / İletişim                                          © Copyright - 2009 - Tüm Hakları Saklıdır.