İhale Mevzuatına göre geçerliliği kalmayan KİK Kararları(Kamu İhale Kurulu kararları)sitemizden kaldırılmaktadır.

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

 

MENÜLER

 
Kamu İhale Kurulu Kararları
Yargı Kararları
İhale Terimleri Sözlüğü
İhale Mevzuatıyla İlgili Duyurular
Kamu İhale Mevzuatı
Bu Hafta Eklenen Kik Kararları
Bu Ay Eklenen Kik Kararları
En Çok Okunan Kik Kararları
İhale Mevzuatıyla İlgili Makaleler
Örnek Kik Kararları
Aşırı Düşük Teklifler
İhalelere Nasıl İtiraz Edilir
DETAYLI KARAR ARAMA
Sık Sorulan Sorular
Karar Ekleme Takvimi
Özellikler
İletişim

ABONELİK

 
Abonelik Formu
Abonelik Paketlerimiz
Hesap Numaraları
Kredi Kartı İle Abonelik
Havale İle Abonelik

YARDIMCI BİLGİLER

 
KİK Standart Formlar
İş Deneyim Bel. Güncelleme Hesabı
İşçilik Maliyeti Hesaplama
Sınır Değer Hesabı

HIZLI MENÜ

 

İSTATİSTİKLER

 
Toplam Üye Sayısı: 606
Toplam Karar Sayısı: 5089
Bu Ay Eklenen Kararlar : 151
Bu hafta Eklenen Kararlar : 0
 

BAZI REFERANSLARIMIZ
 • Bodrum Belediyesi


 • Türkiye Hudutlar Sağ. Gen. Müd.


 • Birtam İnşaat A.Ş.


 • Çanakkale Özel Güvenlik


 • Antalya Büyükşehir Belediyesi


 • Atatürk Üniversitesi


 • İller Bankası Genel Müdürlüğü


 • İntaş Group


 • Karadeniz Ereğlisİ Belediyesİ


 • Mustafa Kemal Ünİversitesİ


 • Orion Group


 • VarYap VarlIbaşlar Holdİng


 • Yüksel Proje A.Ş.


 • AVCILAR BELEDİYESİ


 • HES KABLO


 • TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI


 • KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ


 • DUZCE İL ÖZEL İDARESİ


 • Hisar İnşaat Ltd Ştİ


 • Dalaman Belediyesi


 • Gama Medikal

Kamu ihale Kurulu'nun (KİK) görevlerinin arasında diğer görevlerinin yanında, ihalelere yapılan itirazen şikayet başvurularını 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde görüşerek sonuçlandırmak işleri de bulunmaktadır. kikuyusmazlikkararlari.com 4734 sayılı kanuna göre yapılan ihalelerden, isteklilerin Kamu İhale Kuruluna (KİK) yaptığı itirazlar sonucu Kamu İhale Kurulu tarafından alınan uyuşmazlık kararlarını tasnif ederek yayınlayan bir sitedir.

 

kikuyusmazlikkararlari.com sitesinde, 4734 sayılı yasaya göre yapılan ihalelerden isteklilerin Kamu İhale Kurulu'na (KİK) yaptığı itirazlar sonucu Kamu İhale Kurulu tarafından 2007 yılından bugüne kadar alınan tüm uyuşmazlık kararları okunarak abonelerimizin yararlanabileceği türde, çok spesifik veya diğer kararların tekrarı olmayan, geçerliliğini koruyan kararlar konularına göre tasnif edilerek, hazır bir şekilde  hizmetinize sunulmaktadır. Böylece aradığınız bir karar için onbinlerce kik kararı (Kamu İhale Kararı) arasında boşuna vakit vakit kaybetmez, aradığınız konuyla ilgili emsal kik kararını çok kısa sürede bulabilirsiniz.

 

kikuyusmazlikkararlari.com sitesinde, ayrıca İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay ve Yüksek Fen Kurulu'nda karara bağlanan 4734 sayılı kanuna tabi ihalelerle ilgili kararlar da yine konularına göre tasnif edilerek yayınlanmaktadır.

 

VİP ÜYELERİMİZE ÖZEL OLARAK; İdareye yapacakları şikayet, KİK'e yapacakları itirazen şikayet başvuruları için uzman ekibimiz ile şikayet dilekçelerini hazırlıyor (Şikayet dilekçesinin hazırlanması sırasında itiraz başvurusunda bulunacak üyelerimizin hukuki durumları incelenmekte, ayrıca KİK'in yada mahkemelerin almış olduğu benzer kararlar dilekçenin ekine eklenmektedir), İhale mevzuatıyla ilgili tüm sorularına cevap veriyor, ihale mevzuatında yapılan değişiklikleri anında SMS ve mail yoluyla bilgilendiriyoruz.

 

Aşırı Düşük Teklif Savunması'nı mevzuata uygun olarak yapmak için sitemizdeki örnek kararları okuyabilir, aşırı düşük teklif savunması sırasında hangi bilgi ve belgeleri kullanabileceğinizi öğrenebilir, kafanıza takılan bütün sorulara cevap bulabilirsiniz.  Böylece aşırı düşük teklif savunması sırasında hata yapmaz, onca emek ve para harcayarak hazırlandığınız ihaleyi KAZANABİLİRSİNİZ..

Özel sektöre yapılan işlere ilişkin iş deneyimi tevsiken üzerinde toplam tutar bulunmayan sözleşmenin sunulması mevzuata uygun mudur?
Özel sektöre yapılan işlere ilişkin iş deneyimi tevsiken sunulması gereken belgeler arasında iş yeri açılış bildirgesi var mıdır?
Malzemeli yemek alımı ihalesinde "yardımcı giderler" için aşırı düşük teklif açıklamasında bulunulmasına gerek var mıdır?
Malzemeli yemek ihalesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda ana çiğ girdi maliyetlerinin tevsiki amacıyla üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri kullanılabilir mi?
Yasal sınırın üzerinde iş artışı yapılan bir işte, yasal sınırın üzerindeki iş artışı için yükleniciye ödeme yapılabilir mi? (sayıştay Kararı)
Anahtar teslimi götürü bedel yapım işlerinde herhangi bir ilave iş olmadan pursantaj oranları değiştirilerek iş artışı yapılabilir mi? (Sayıştay Kararı)
Yapım İşlerinde, anahtar teslimi götürü bedel teklif almak suretiyle ihale yapılabilmesi için mutlaka uygulama projesinin mevcut olması zorunlu mudur? (Sayıştay Kararı)
İhale kapsamında teslim edilecek mallrın yurt dışından geleceği gerekçesiyle süre uzatımı verilebilir mi? (Sayıştay Kararları)
Özel sektöre tek sözleşme kapsamında yapılan bir işin farklı yerlerde yapılması durumunda, iş deneyim belgesi hangi merci tarafından düzenlemelidir?
Özel sektöre yapılan bir işte, iş deneyim belgesini düzenleyecek merci belirlenirken hangi hususların göz önüne alınması gerekmektedir?
Yurt dışında gerçekleştirilen bir yapım işinde, Büyükelçilik ticaret müşaviriği yada konsolosluk tarafından iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi?
Süreklilik arz eden ve birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan hizmet alımlarında, işin süresinin uzatılması suretiyle iş artışı yapılabilir mi?
Birim fiyat teklif mektubu ve eki cetvellerde dipnotlara yer verilmemesi istekliler açısından bir değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi oluşturur mu?
Yaklaşık maliyeti eşik değerin üzerinde olan mal alımı ihalelerinde, yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması gerekir mi?
Araç kiralama ihalesinde, aşırı düşük teklif sorgulaması sırasında ihale konusu iş kapsamında kullanılacak araçların giderini tevsiken sunulan fiyat tekliflerinde kira bedellerine dahil olan masrafların ayrı ayrı gösterilmesi gerekir mi? (Mahkeme Kararı)
İşin gerçekleştirilmesi için kendi üzerine düşen görevi yapmayan idare sözleşmeyi haklı nedenle fesih edebilir mi? (Yargıtay Kararı)
"Ayni yol gideri"nin ve "işveren mali sorumluluk sigortası gideri"nin Asgari işçilik maliyeti hesabına dahil edilmesi gerekir mi?
3. bir kişiyi ihalelere teklif verme konusunda vekil tayin eden şirket müdürünün görev süresinin sona ermesinden sonra, bu 3. kişi mevcut vekaletname ile ihalelere teklif vermeye devam edebilir mi?
7 sayfadan oluşan birim fiyat teklif cetvelinin 2. sayfasının iş ortaklığının özel ortağı tarafından imzalanmaması esasa etki eden bir aykırılık mıdır?
Bir kamu kurumunun Bölge Müdürlüğünde çalışırken istifa eden bir kişi, bu kurumun Genel Müdürlüğünün açtığı ihaleye teklif verebilir mi? (Mahkeme Kararı)


Anasayfa / Abone Ol / Kik Kararları / Yargı Kararları / Özellikler / Arama / S.S.S. / İletişim                                          © Copyright - 2009 - Tüm Hakları Saklıdır.