İhale Mevzuatına göre geçerliliği kalmayan KİK Kararları (Kamu İhale Kurulu kararları) sitemizden kaldırılmaktadır.

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

 

MENÜLER

 
Kamu İhale Kurulu Kararları
Yargı Kararları
İhale Terimleri Sözlüğü
İhale Mevzuatıyla İlgili Duyurular
Kamu İhale Mevzuatı
Bu Hafta Eklenen Kik Kararları
Bu Ay Eklenen Kik Kararları
En Çok Okunan Kik Kararları
İhale Mevzuatıyla İlgili Makaleler
Örnek Kik Kararları
Aşırı Düşük Teklifler
İhalelere Nasıl İtiraz Edilir
DETAYLI KARAR ARAMA
Sık Sorulan Sorular
Karar Ekleme Takvimi
Özellikler
İletişim

ABONELİK

 
Abonelik Formu
Abonelik Paketlerimiz
Hesap Numaraları
Kredi Kartı İle Abonelik
Havale İle Abonelik

YARDIMCI BİLGİLER

 
KİK Standart Formlar
İş Deneyim Bel. Güncelleme Hesabı
İşçilik Maliyeti Hesaplama
Sınır Değer Hesabı

HIZLI MENÜ

 

İSTATİSTİKLER

 
Toplam Üye Sayısı: 657
Toplam Karar Sayısı: 5497
Bu Ay Eklenen Kararlar : 71
Bu hafta Eklenen Kararlar : 15
 

BAZI REFERANSLARIMIZ
 • Manavgat Belediyesi


 • Bodrum Belediyesi


 • Ayson Geoteknik A.Ş.


 • Alp Sosyal Hizmetler


 • Türkiye Hudutlar Sağ. Gen. Müd.


 • EKO İnşaat A.Ş.


 • Genç İnşaat


 • Birtam İnşaat A.Ş.


 • Çanakkale Özel Güvenlik


 • Atatürk Üniversitesi


 • İller Bankası Genel Müdürlüğü


 • Karadeniz Ereğlisİ Belediyesİ


 • Mustafa Kemal Ünİversitesİ


 • Orion Group


 • VarYap VarlIbaşlar Holdİng


 • Yüksel Proje A.Ş.


 • TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI


 • KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ


 • DUZCE İL ÖZEL İDARESİ


 • Hisar İnşaat Ltd Ştİ


 • Dalaman Belediyesi

Kamu ihale Kurulu'nun (KİK) görevlerinin arasında diğer görevlerinin yanında, ihalelere yapılan itirazen şikayet başvurularını 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde görüşerek sonuçlandırmak işleri de bulunmaktadır. kikuyusmazlikkararlari.com 4734 sayılı kanuna göre yapılan ihalelerden, isteklilerin Kamu İhale Kuruluna (KİK) yaptığı itirazlar sonucu Kamu İhale Kurulu tarafından alınan uyuşmazlık kararlarını tasnif ederek yayınlayan bir sitedir.

 

kikuyusmazlikkararlari.com sitesinde, 4734 sayılı yasaya göre yapılan ihalelerden isteklilerin Kamu İhale Kurulu'na (KİK) yaptığı itirazlar sonucu Kamu İhale Kurulu tarafından 2007 yılından bugüne kadar alınan tüm uyuşmazlık kararları okunarak abonelerimizin yararlanabileceği türde, çok spesifik veya diğer kararların tekrarı olmayan, geçerliliğini koruyan kararlar konularına göre tasnif edilerek, hazır bir şekilde  hizmetinize sunulmaktadır. Böylece aradığınız bir karar için onbinlerce kik kararı (Kamu İhale Kararı) arasında boşuna vakit vakit kaybetmez, aradığınız konuyla ilgili emsal kik kararını çok kısa sürede bulabilirsiniz.

 

kikuyusmazlikkararlari.com sitesinde, ayrıca İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay ve Yüksek Fen Kurulu'nda karara bağlanan 4734 sayılı kanuna tabi ihalelerle ilgili kararlar da yine konularına göre tasnif edilerek yayınlanmaktadır.

 

VİP ÜYELERİMİZE ÖZEL OLARAK; İdareye yapacakları şikayet, KİK'e yapacakları itirazen şikayet başvuruları için uzman ekibimiz ile şikayet dilekçelerini hazırlıyor (Şikayet dilekçesinin hazırlanması sırasında itiraz başvurusunda bulunacak üyelerimizin hukuki durumları incelenmekte, ayrıca KİK'in yada mahkemelerin almış olduğu benzer kararlar dilekçenin ekine eklenmektedir), İhale mevzuatıyla ilgili tüm sorularına cevap veriyor, ihale mevzuatında yapılan değişiklikleri anında SMS ve mail yoluyla bilgilendiriyoruz.

 

Aşırı Düşük Teklif Savunması'nı mevzuata uygun olarak yapmak için sitemizdeki örnek kararları okuyabilir, aşırı düşük teklif savunması sırasında hangi bilgi ve belgeleri kullanabileceğinizi öğrenebilir, kafanıza takılan bütün sorulara cevap bulabilirsiniz.  Böylece aşırı düşük teklif savunması sırasında hata yapmaz, onca emek ve para harcayarak hazırlandığınız ihaleyi KAZANABİLİRSİNİZ..

Kısmi teklife açık ihalelerde bir isteklinin birden fazla kısma ekonomik açıdan en avantajlı fiyat teklif etmesl halinde bu istekli ile tek bir sözleşme mi imzalanır yoksa her kısım için ayrı sözleşme mi imzalanır?
İhale dökümanında yer almayan hususların ihale ilanında bulunması durumunda mevzuata göre nasıl işlem yapılması gerekir?
İsteklilerin kesinleşen ihale kararına karşı idareye yapmış olduğu şikayet başvurusunda tebligat adresine yer vermemeleri durumunda, şikayet dilekçesi şekil yönünden reddedilebilir mi?
Mal alımı ihalesi sonucu elde edilmiş bir iş deneyim belgesi, yapım işi ihalelerinde kullanılabilir mi?
Benzer işin "mezarlıkların bakımı, temizliği ve defin hizmetleri ve buna benzer işler" şeklinde belirlendiği bir ihalede “Park ve Bahçelerin Bakımı, Korunması İşi” benzer iş olarak kabul edilebilir mi?
Yeterlik kriteri olarak belirlenen hususların ihale ilanında belirtilmesi zorunlu mudur?
Aşırı düşük teklif açıklama sırasında belgelendirme amacıyla proforma fatura sunulabilir mi?
Aşırı düşük teklif açıklamaları sırasında fiyat teklifinin üzerine yazılan ibarede, fiyat teklifinin dayanağı maliyet tespit tutanağının tarihi ve sayısının bulunması zorunlu mudur?
Yerli isteklilerin yabancı uyruklu yönetim kurulu üyeleri için adli sicil kaydı sunulması gerekir mi?
Yönetim kurulu üyelerinin yabancı olduğu bir tüzel kişiliğin yerli istekli olup olmadığı nasıl tespit edilir?
Aşırı düşük teklif açıklamaları sırasında fiyat teklifinin üzerine yazılan ibarede, fiyat teklifinin dayanağı maliyet tespit tutanağının tarihi ve sayısının bulunması zorunlu mudur?
Vergi matrahı/net satışlar oranındaki net satışların 1 (bir) kuruş olarak belirlenmesi durumuyla alakalı KİK kararı
Adi ortaklıklar ihalelere teklif verebilirler mi?l
Pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihalelerde, son yazılı fiyat teklif tutarının ilk fiyat teklif tutarından yüksek olduğu durumlarda mevzuata göre nasıl işlem yapılması gerekir?
Hizmet alımı ihalelerinin ihale komisyon kararında eşit teklif veren isteklilerin vergi matrahı/net satışlar oranı bilgilerinin bulunması gerekir mi?
Ortak girişim olarak girilen ihalelerde, ihale aşamasında belirtin ortaklık oranları ile sözleşme aşamasında idareye sunulan ortaklık oranlarının farklı olması durumunda iş deneyim belgesi düzenlenirken hangi oranların kullanılması gerekir?
İki kardeşe ait farklı iki şirketin aynı ihaleye teklif vermesi alternatif teklif olarak kabul edilebilir mi?
Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği hizmet alımı ihalelerinde, en düşük geçerli teklifin birden fazla istekli tarafından verilmesi durumunda Vergi matrahının/mali zararın net satışlar tutarına oranının büyüklüğünün hesaplanmasında "düzeltme beyannamesi" olarak sunulan beyannameler kullanılabilir mi?
Bir yılda en fazla kaç saat fazla çalışma yapılabilir?
Vergi matrahının/mali zararın net satışlar tutarına oranının büyüklüğünün hesaplanmasında "düzeltme beyannamesi" olarak sunulan beyannameler kullanılabilir mi?


Anasayfa / Abone Ol / Kik Kararları / Yargı Kararları / Özellikler / Arama / S.S.S. / İletişim                                          © Copyright - 2009 - Tüm Hakları Saklıdır.