ÜYE GİRİŞİ YENİ ÜYEBunları Biliyor Musunuz?
Neden KikUyuşmazlıkKararları.com sitesi
kikuyusmazlikkararlari.com 4734 sayılı kanuna göre yapılan ihalelerden, isteklilerin Kamu İhale Kuruluna (KİK) yaptığı itirazlar sonucu Kamu İhale Kurulu tarafından alınan uyuşmazlık kararlarını ayrıca ilk derece mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay ve Yüksek Fen Kurulu'nun ihale mevzuatıyla ilgili kararlarını tasnif ederek yayınlayan bir sitedir.
 
kikuyusmazlikkararlari.com sitesinde, 4734 sayılı yasaya göre yapılan ihalelerden isteklilerin Kamu İhale Kurulu'na (KİK) yaptığı itirazlar sonucu Kamu İhale Kurulu tarafından 2007 yılından bugüne kadar alınan tüm uyuşmazlık kararları okunarak abonelerimizin yararlanabileceği türde, çok spesifik veya diğer kararların tekrarı olmayan, geçerliliğini koruyan kararlar konularına göre tasnif edilerek, hazır bir şekilde  hizmetinize sunulmaktadır. Böylece aradığınız bir karar için onbinlerce kik kararı (Kamu İhale Kararı) arasında boşuna vakit vakit kaybetmez, aradığınız konuyla ilgili emsal kik kararını çok kısa sürede bulabilirsiniz.
 
VİP ÜYELERİMİZE ÖZEL OLARAK; İdareye yapacakları şikayet, KİK'e yapacakları itirazen şikayet başvuruları için uzman ekibimiz ile şikayet dilekçelerini hazırlıyor (Şikayet dilekçesinin hazırlanması sırasında itiraz başvurusunda bulunacak üyelerimizin hukuki durumları incelenmekte, ayrıca KİK'in yada mahkemelerin almış olduğu benzer kararlar dilekçenin ekine eklenmektedir), İhale mevzuatıyla ilgili tüm sorularına cevap veriyor,ihale mevzuatında yapılan değişiklikleri anında SMS ve mail yoluyla bilgilendiriyoruz.
 
Daha Fazla Bilgi İçin lütfen TIKLAYIN
>Sitemize Eklenen En Son Analizler

TEKLİF EDİLEN BEDELİN RAKAM VE YAZI İLE BİRBİRİNE UYGUN YAZILMAMASI İHALEDEN ELENME NEDENİ MİDİR?

Teklif mektupları hazırlanırken isteklilerce en sık yapılan hataların biri de teklif edilen bedelin rakam ve yazıyla birbirine uygun olarak yazılmamasıdır. Peki teklif bedelinin rakam ve yazıyla birbirine uygun olarak yazılmaması durumunda her koşulda teklif geçersiz olarak mı kabul edilmelidir? Aşağıda bu konuyu mercek altına yatıracağız.

 
GEÇİCİ TEMİNATINI İDAREDEN GERİ ALAN İSTEKLİ ŞİKAYET BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR Mİ?

Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında eksiksiz olarak yatırılan geçici teminat daha sonra çeşitli nedenlerle geri alınmışsa, bir başka deyişle ihale kararı tebliğ edildikten sonra geçici teminat geri alınmışsa söz konusu isteklinin şikayet ve itirazen şikayet hakları var mıdır? Analizimizde bu konu etraflıca incelenmeye çalışılacaktır.

 
DAMGA VERGİSİ KANUNU TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN İHALE MEVZUATINA YANSIMALARI

9 Ağustos 2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 29 Eylül 2016 tarih ve 29842 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile İhale mevzuatını da ilgilendiren konularda değişiklikler yapılmıştır. Aşağıdaki analizimizde bu değişiklikler incelenecektir.

 
Tüm Analizler İçin Lütfen TIKLAYIN
İhale Mevzuatıyla İlgili Duyurular Tüm Duyurular...
Kikuyusmazlikkararlari.com kaybettiğiniz ihaleleri geri KAZANDIRIR!
PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN FİYAT FARKININ ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.
Android ve İOS Uygulamamız Yayında
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde değişiklik Yapılmıştır. (29.09.2016)
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
İçişleri Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
İhale Mevzuatında Değişiklikler Yapılmıştır
Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (27.05.2016)
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır (27.05.2016)
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (27.05.2016)

Şikayet başvurusunun şekil ve süre şartlarına uygun olmadığı durumlarda ihale yetkili esas yönünden inceleme yaparak ihaleyi iptal edebilir mi?

Benzer iş niteliğinde olan ve ayni tarihlerde yapılan işleri eşik değerlerin altında kalması amacıyla kısımlara bölerek doğrudan temin yoluyla yaptırılmasının cezai sorumluluğu nedir? (Yargıtay Kararı)

Kontrol görevlilerinin ihale konusu işin teknik şartname ve sözleşmelere uygun olarak yerine getirilmemesinde sorumluluğun olması durumunda hangi cezai müediyeyle karşılaşabilirler? (Yargıtay Kararı)

Özel sektöre gerçekleştirilen bir işe iş durum belgesi düzenlenebilir mi?

Tek Kalemden oluşan birim fiyat teklif cetvelinde miktar ile birim fiyatın hatalı çarpılarak tutar kısmının hatalı yazılması ancak toplam tutar kısmının doğru olarak yazılması aritmetik hata olarak kabul edilebilir mi?

18 adet dökümanın alındığı/indirildiği bir ihalede 3 isteklinin teklif vermesi ve yaklaşık maliyetin altında tek geçerli teklif olması gerekçesiyle ihale iptal edilebilir mi?

İstekli tarafından teklif edilen ürünün farklı bir kurumdaki kullanıcılarının memnun olmamasından dolayı ihale iptal edilebilir mi?

İsteklinin teklif edilen ürünlerin bir kısmını yakın zaman içerisinde başka kurumlara daha uygun fiyata verdiği gerekçesiyle ihale iptal edilebilir mi?

İsteklilerin ihalede sunduğu iş deneyim belgesinin daha sonradan iptal edilmesi durumunda, iptal edilen belge ile gerçekleştirilen işten elde edilen iş deneyim belgesi ihalelerde kullanılabilir mi?

Teklif zarfında birden fazla teklif mektubu olması durumunda bu tekliflerin alternatif teklif olarak değerlendirilebilmesi için teklif mektuplarının geçerli olması şartı aranır mı?

Özel sektöre gerçekleştirilen işe iş durum belgesi düzenlenebilir mi?

Ortak girişim olarak girilen bir ihalede KİK e yapılan şikayetlerde iş ortaklığı beyannamesinin aslının sunulması zorunlu mudur? (Mahkeme Kararı)

18 adet dökümanın alındığı/indirildiği bir ihalede 3 isteklinin teklif vermesi ve yaklaşık maliyetin altında tek geçerli teklif olması gerekçesiyle ihale iptal edilebilir mi?

İstekli tarafından teklif edilen ürünün farklı bir kurumdaki kullanıcılarının memnun olmamasından dolayı ihale iptal edilebilir mi?

İsteklinin teklif edilen ürünlerin bir kısmını yakın zaman içerisinde başka kurumlara daha uygun fiyata verdiği gerekçesiyle ihale iptal edilebilir mi?

Tek Kalemden oluşan birim fiyat teklif cetvelinde miktar ile birim fiyatın hatalı çarpılarak tutar kısmının hatalı yazılması ancak toplam tutar kısmının doğru olarak yazılması aritmetik hata olarak kabul edilebilir mi?

İsteklilerin ihalede sunduğu iş deneyim belgesinin daha sonradan iptal edilmesi durumunda, iptal edilen belge ile gerçekleştirilen işten elde edilen iş deneyim belgesi ihalelerde kullanılabilir mi?

Özel sektöre gerçekleştirilen bir işe iş durum belgesi düzenlenebilir mi?

Birden fazla avukat tek vekaletname ile vekil temsil edildiğinde, bu vekillerden biri idareye şikayet başvurusu dilekçesini imzaladığı durumda, başvuru dilekçesine eklenen vekaletnamenin aslına uygunluğunu diğer vekilin imzalaması mevzuata uygun mudur? (Mahkeme Kararı)

Kontrol görevlilerinin ihale konusu işin teknik şartname ve sözleşmelere uygun olarak yerine getirilmemesinde sorumluluğun olması durumunda hangi cezai müediyeyle karşılaşabilirler? (Yargıtay Kararı)

Site Haritası Tümü...
• Karar Ekleme Takvimi • %50 - %50 Ortaklık • Abonelik Formu • Abonelik Paketlerimiz • Adli Sicil kaydı
• Ajandam • Alt Yüklenici • Alt Yüklenici İş Bitirme • Alternatif Teklif • Amortisman
• Anahtar Teknik Personel • Anahtar Teslimi Götürü Be • Analizler • ANASAYFA • Araç Kiralama
• Aritmetik Hata • Asgari İşçilik • Aşırı Düşük (Hizmet Alımı • Aşırı Düşük (Mal Alımı) • Aşırı Düşük (Yapım işi)
• Aşırı Düşük Sınır Değer H • Aşırı Düşük Teklif • AYRINTILI ARAMA • Banka Referans Mektubu • Belediye Mevzuatı
Sayfa İstatistikleri Bilgi Kütüphanesi Abonelik Paketleri Yardım
• Toplam üye: 705
• Toplam karar: 6790
• Bu ay eklenen kararlar: 75
• Bu hafta eklenen kararlar: 17
• Kik kararları
• Makale / Analizler
• İhale Mevzuatıyle ilgili duyurular
• Uzmana Sorulan Sorular
• Abonelik
• Abonelik Formu
• Hesap Numaraları
• Referanslarımız
• Sık Sorulan Sorular
• İletişim Formu
• Uzmana Sorun
• Site Özellikleri
Onbinlerce Karar Arasında Kaybolmayın, Aradığınız Kik Kararları Burada
kikuyusmazlikkararlari@hotmail.com
Sitemizde yer alan resim ve yazıların tüm hakları saklıdır.
Hiçbir materyal, izinsiz kaynak gösterilmeden kullanılamaz.