ÜYE GİRİŞİ YENİ ÜYE
Bunları Biliyor Musunuz?

HABER BAŞLIKLARI | Tüm Haberler


Kesin Hakediş sırasında Sopaj (Gelir Vergisi) Kesintisi Yapılır mı?


İdare yada KİK tarafından İhalenin iptal Edilmesi Durumunda, Firmalar Yaptıkları Hangi Giderleri Geri Alabilirler?


Damga Vergisini Sözleşme İmzalandıktan Sonra Ödemek Mümkün müdür?


Yapım İşleri İhale Mevzuatında 08.08.2019 tarihinde Önemli Değişiklikler Yapılmıştır.


Kamu İhale Kurumuna Yatırılan İtirazen Şikayet Bedelinin Geri Alınması Mümkün Müdür?

Neden KikUyuşmazlıkKararları.com sitesi
kikuyusmazlikkararlari.com 4734 sayılı kanuna göre yapılan ihalelerden, isteklilerin Kamu İhale Kuruluna (KİK) yaptığı itirazlar sonucu Kamu İhale Kurulu tarafından alınan uyuşmazlık kararlarını ayrıca ilk derece mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay ve Yüksek Fen Kurulu'nun ihale mevzuatıyla ilgili kararlarını tasnif ederek yayınlayan bir sitedir.
 
kikuyusmazlikkararlari.com sitesinde, 4734 sayılı yasaya göre yapılan ihalelerden isteklilerin Kamu İhale Kurulu'na (KİK) yaptığı itirazlar sonucu Kamu İhale Kurulu tarafından 2007 yılından bugüne kadar alınan tüm uyuşmazlık kararları okunarak abonelerimizin yararlanabileceği türde, çok spesifik veya diğer kararların tekrarı olmayan, geçerliliğini koruyan kararlar konularına göre tasnif edilerek, hazır bir şekilde  hizmetinize sunulmaktadır. Böylece aradığınız bir karar için onbinlerce kik kararı (Kamu İhale Kararı) arasında boşuna vakit vakit kaybetmez, aradığınız konuyla ilgili emsal kik kararını çok kısa sürede bulabilirsiniz.
 
VİP ÜYELERİMİZE ÖZEL OLARAK; İdareye yapacakları şikayet, KİK'e yapacakları itirazen şikayet başvuruları için uzman ekibimiz ile şikayet dilekçelerini hazırlıyor (Şikayet dilekçesinin hazırlanması sırasında itiraz başvurusunda bulunacak üyelerimizin hukuki durumları incelenmekte, ayrıca KİK'in yada mahkemelerin almış olduğu benzer kararlar dilekçenin ekine eklenmektedir), İhale mevzuatıyla ilgili tüm sorularına cevap veriyor,ihale mevzuatında yapılan değişiklikleri anında SMS ve mail yoluyla bilgilendiriyoruz.
 
Daha Fazla Bilgi İçin lütfen TIKLAYIN

İhale Mevzuatıyla İlgili Duyurular Tüm Duyurular...
İHALELERDE TEMİNAT OLARAK SUNULAN KEFALET SENETLERİ HAKKINDA KİK DUYURUSU
ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (13.11.2019)
YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (02.11.2019)
YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (21.09.2019)
KAMU İHALE MEVZUATINDA 13.09.2019 TARİHİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE AİT ÖZET BİLGİ
YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (13.09.2019)
MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (13.09.2019)
HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (13.09.2019)
ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (13.09.2019)
DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (13.09.2019)
Sitemize Eklenen En Son Analizler Tüm Analizler...

2020 Yılı İçin SGK Borcu ve Vergi Borcu Yoktur Sınırı

4734 sayılı Kamu İhale Kanuna tabi ihalelere girebilmek için firmaların SGK ve vergi borcu bulunmaması gerekmektedir. Ancak belli bir tutarın altındaki SGK ve Vergi borcu, ihale mevzuatı açısından borç olarak kabul edilmemektedir. Aşağıdaki yazıda bu tutarlar belirtilmiştir.

Kesin Hakediş sırasında Sopaj (Gelir Vergisi) Kesintisi Yapılır mı?

Yıllara sari inşaat ve onarım işlerinde, kesin hakediş sırasında stopaj (gelir Vergisi) kesintisi yapılıp yapılmayacağı yükleniciler ilke idare arasında tartışma konusu olmaktadır. Bu analizimizde bu konuyu açıklamaya çalıştık.

İdare yada KİK tarafından İhalenin iptal Edilmesi Durumunda, Firmalar Yaptıkları Hangi Giderleri Geri Alabilirler?

İhalelere teeklif veren firmalar, ihalelere girebilmek ve sözleşme imzalayabilmek için çeşitli masraflar yapmak durumunda kalırlar ayrıca İhale Kararı Vergisi, Sözleşme Kararı Vergisi, KİK payı gibi birçok resmi gideri ödemek zorundadırlar. Peki idare yada KİK tarafından ihaleye giren firmanın kusuru olmaksızın ihalenin sözleşme aşamasında iptal edilmesi durumunda, firmalar bu yaptıkları masrafların hangilerini geri alabilirler?

Teklif verilen ihalenin faaliyet konusu alanda olduğunu ispatlamak için iş deneyim belgesi kullanılabilir mi?

Yemek alımı ihalesinde çalışacak personel sayısnın idarece net olarak belirlenmemesi aşırı düşük savunmasını etkiler mi?

Sözleşme tasarasında kesin teminat mektubunun süre kısmının boş bırakılması ihale iptal nedeni olabilir mi?

Taşıt kiralama hizmet alımlarında aylık kiralama bedelinin kasko sigorta değerinin %2’sini aşmaması gerektiği hususu, teklif edilen her bir aracın teklif bedeli üzerinden mi yoksa , teklif edilen ve söz konusu sınırlamaya tabi olan araçların tamamının aylık kiralama bedelleri toplamı üzerinden mi değerlendirilmelidir?

Üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile amortisman girdisinin açıklanması mümkün müdür?

Elektronik olarak yapıulan bir ihalede, isteklilerin ihale komisyon kararına itiraz etmek istemeleri durumunda, şikayet dilekçesi ile birlikte imza sirkülerinin de sunulması gerekir mi?

Birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata olan isteklilerin teklifi sınır değer hesabına dahil edilir mi?

Aşırı düşük teklif savunması sırasında, akaryakıt girdisinin açıklanmasında kamu kurum ve kuruluşlarının yayımladığı rayiç fiyatlar kullanılabilir mi? (Danıştay Kararı)

Elektronik ihalede, bilanço bilgileri tablosunun doldurulmaması durumunda sonradan blgi eksikliği kapsamında tamamlanabilir mi?

Sözleşme tasarısında fiyat farkı verieceğinin öngörüldüğü bir ihalede, fiyat farkı hesabında uygulanacak katsayı ve endekslere yer verilmemesi mevzuata uygun mudur?

İdarenin, sözleşme süresi bittikten sonra yüklenicinin sunduğu iş deneyim belgesinin sahte olduğu gerekçesiyle kesin teminatı irad kaydetmesi mevzuata uygun mudur? (Yargıtay Kararı)

Benzer ihalelerdeki teklifler baz alınarak, rekabet şartları oluşmadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygun mudur?

Yaklaşık maliyet açıklanmadan, yaklaşık maliyetin eksik hesaplanmış olabileceği yönünde şikayet başvurusu yapılabilir mi?

İhale komisyon kararından sonra ena vantajlı 1. ve 2. teklifin ihaleden elenmesi ancak yaklaşık maliyetin altında iki adet teklif bulunması durumunda, geçerli teklif kalmadığı gerekçesiyle idarenin ihaleyi iptal etmesi mevzuata uygun mudur?

Elektronik olarak yapıulan bir ihalede, isteklilerin ihale komisyon kararına itiraz etmek istemeleri durumunda, şikayet dilekçesi ile birlikte imza sirkülerinin de sunulması gerekir mi?

Birim fiyat teklif cetvelinde virgülden sonra üç hane olan miktarın, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yazılması yuvarlama nedeniyle oluşan hesaplama hatası kapsamında değerlendirilebilir mi?

Anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen bina yapım işinde, ihale dokumanında bulunmayan fore kazıklı istinat işinin bedeli, bu işin yapımının zorunlu olması durumunda yükleniciye ödenmesi gerekir mi? (Yargıtay Kararı)

Yemek alımı ihalsinde, taahhüt edilen numunelerin dışına çıkılması durumunda sözleşmenin idarece fesh edilerek yeni yapılan alımdan doğan fiyat farkı yükleniciye ait olacaktır şeklinde yapılan düzenleme mevzuata ugun mudur?

Aşırı düşük teklif savunması sırasında, akaryakıt girdisinin açıklanmasında kamu kurum ve kuruluşlarının yayımladığı rayiç fiyatlar kullanılabilir mi? (Danıştay Kararı)

Birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata olan isteklilerin teklifi sınır değer hesabına dahil edilir mi?

Site Haritası Tümü...
Karar Ekleme Takvimi %50 - %50 Ortaklık Abonelik Formu Abonelik Paketlerimiz Adli Sicil kaydı
Ajandam Alt Yüklenici Alt Yüklenici İş Bitir Alternatif Teklif Amortisman
Anahtar Teknik Personel Anahtar Teslimi Götürü Analizler ANASAYFA Araç Kiralama
Aritmetik Hata Asgari İşçilik Aşırı Düşük (Hizmet Aşırı Düşük (Mal Al Aşırı Düşük (Yapım
Aşırı Düşük Teklif AYRINTILI ARAMA Banka Referans Mektubu Belediye Mevzuatı Belge Onayı
Sayfa İstatistikleri Bilgi Kütüphanesi Abonelik Paketleri Yardım
• Toplam üye: 908
• Toplam karar: 8565
• Bu ay eklenen kararlar: 50
• Bu hafta eklenen kararlar: 21
Kik kararları
Makale / Analizler
İhale Mevzuatıyle ilgili duyurular
Uzmana Sorulan Sorular
Abonelik
Abonelik Formu
Hesap Numaraları
Referanslarımız
Sık Sorulan Sorular
İletişim Formu
Uzmana Sorun
Site Özellikleri
Yüzbinlerce Karar Arasında Kaybolmayın, İhale Mevzuatıyla İlgili, Kik, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay Kararları Burada
kikuyusmazlikkararlari@hotmail.com
Sitemizde yer alan resim ve yazıların tüm hakları saklıdır.
Hiçbir materyal, izinsiz kaynak gösterilmeden kullanılamaz.