İhale Mevzuatına göre geçerliliği kalmayan KİK Kararları(Kamu İhale Kurulu kararları)sitemizden kaldırılmaktadır.

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

 

MENÜLER

 
Kamu İhale Kurulu Kararları
Yargı Kararları
İhale Terimleri Sözlüğü
İhale Mevzuatıyla İlgili Duyurular
Kamu İhale Mevzuatı
Bu Hafta Eklenen Kik Kararları
Bu Ay Eklenen Kik Kararları
En Çok Okunan Kik Kararları
İhale Mevzuatıyla İlgili Makaleler
Örnek Kik Kararları
Aşırı Düşük Teklifler
İhalelere Nasıl İtiraz Edilir
DETAYLI KARAR ARAMA
Sık Sorulan Sorular
Karar Ekleme Takvimi
Özellikler
İletişim

ABONELİK

 
Abonelik Formu
Abonelik Paketlerimiz
Hesap Numaraları
Kredi Kartı İle Abonelik
Havale İle Abonelik

YARDIMCI BİLGİLER

 
KİK Standart Formlar
İş Deneyim Bel. Güncelleme Hesabı
İşçilik Maliyeti Hesaplama
Sınır Değer Hesabı

HIZLI MENÜ

 

İSTATİSTİKLER

 
Toplam Üye Sayısı: 618
Toplam Karar Sayısı: 5201
Bu Ay Eklenen Kararlar : 132
Bu hafta Eklenen Kararlar : 25
 

BAZI REFERANSLARIMIZ
 • Bodrum Belediyesi


 • Türkiye Hudutlar Sağ. Gen. Müd.


 • Birtam İnşaat A.Ş.


 • Çanakkale Özel Güvenlik


 • Antalya Büyükşehir Belediyesi


 • Atatürk Üniversitesi


 • İller Bankası Genel Müdürlüğü


 • İntaş Group


 • Karadeniz Ereğlisİ Belediyesİ


 • Mustafa Kemal Ünİversitesİ


 • Orion Group


 • VarYap VarlIbaşlar Holdİng


 • Yüksel Proje A.Ş.


 • AVCILAR BELEDİYESİ


 • HES KABLO


 • TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI


 • KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ


 • DUZCE İL ÖZEL İDARESİ


 • Hisar İnşaat Ltd Ştİ


 • Dalaman Belediyesi


 • Gama Medikal

Kamu ihale Kurulu'nun (KİK) görevlerinin arasında diğer görevlerinin yanında, ihalelere yapılan itirazen şikayet başvurularını 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde görüşerek sonuçlandırmak işleri de bulunmaktadır. kikuyusmazlikkararlari.com 4734 sayılı kanuna göre yapılan ihalelerden, isteklilerin Kamu İhale Kuruluna (KİK) yaptığı itirazlar sonucu Kamu İhale Kurulu tarafından alınan uyuşmazlık kararlarını tasnif ederek yayınlayan bir sitedir.

 

kikuyusmazlikkararlari.com sitesinde, 4734 sayılı yasaya göre yapılan ihalelerden isteklilerin Kamu İhale Kurulu'na (KİK) yaptığı itirazlar sonucu Kamu İhale Kurulu tarafından 2007 yılından bugüne kadar alınan tüm uyuşmazlık kararları okunarak abonelerimizin yararlanabileceği türde, çok spesifik veya diğer kararların tekrarı olmayan, geçerliliğini koruyan kararlar konularına göre tasnif edilerek, hazır bir şekilde  hizmetinize sunulmaktadır. Böylece aradığınız bir karar için onbinlerce kik kararı (Kamu İhale Kararı) arasında boşuna vakit vakit kaybetmez, aradığınız konuyla ilgili emsal kik kararını çok kısa sürede bulabilirsiniz.

 

kikuyusmazlikkararlari.com sitesinde, ayrıca İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay ve Yüksek Fen Kurulu'nda karara bağlanan 4734 sayılı kanuna tabi ihalelerle ilgili kararlar da yine konularına göre tasnif edilerek yayınlanmaktadır.

 

VİP ÜYELERİMİZE ÖZEL OLARAK; İdareye yapacakları şikayet, KİK'e yapacakları itirazen şikayet başvuruları için uzman ekibimiz ile şikayet dilekçelerini hazırlıyor (Şikayet dilekçesinin hazırlanması sırasında itiraz başvurusunda bulunacak üyelerimizin hukuki durumları incelenmekte, ayrıca KİK'in yada mahkemelerin almış olduğu benzer kararlar dilekçenin ekine eklenmektedir), İhale mevzuatıyla ilgili tüm sorularına cevap veriyor, ihale mevzuatında yapılan değişiklikleri anında SMS ve mail yoluyla bilgilendiriyoruz.

 

Aşırı Düşük Teklif Savunması'nı mevzuata uygun olarak yapmak için sitemizdeki örnek kararları okuyabilir, aşırı düşük teklif savunması sırasında hangi bilgi ve belgeleri kullanabileceğinizi öğrenebilir, kafanıza takılan bütün sorulara cevap bulabilirsiniz.  Böylece aşırı düşük teklif savunması sırasında hata yapmaz, onca emek ve para harcayarak hazırlandığınız ihaleyi KAZANABİLİRSİNİZ..

Geçici teminat mektubunda idarenin adresinin yanlış yazılması esasa etki eden bir aykırılık mıdır?
Kar hariç yaklaşık maliyetin sözleşme gideri ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinden oluşan ve sınır değerin altında kalan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklamasının istenileceği belirtilen personel çalışmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, sınır değerin altında kalan tekliflerden aşırı düşük teklif açıklamasının istenilmeden ihalenin sonuçlandırılması mevzuata uygun mudur?
KİKe yapılan şikayet başvurusu sonucunu beklemeden diğer istekli ile sözleşme imzalanması durumunda sözleşme imzalayanlar hakkında tazmin hükmü verilebilir mi? (Sayıştay Kararı)
Komisyon veya kurul gibi bir organ ya da uzman bir görevli tarafından düzenlenen keşif, hak ediş, tutanak, rapor, karar ve benzeri belgelere dayanılarak yapılan ödemelerde kimlerin sorumluluğu vardır? (sayıştay Kararı)
Yüklenicilere düzenlenen hakedişlerden damga vergisi kesilmesi zorunlu mudur? (Sayıştay Kararı)
Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalesinde, idari şartnamede belirtilen personelden daha az personel çalıştırılması durumunda hakedişlerden kesinti yapılması gerekir mi? (Sayıştay Kararı)
Pursantaj oranı nedir? Niçin kullanılırlar? (Sayıştay Kararları)
Belediye hizmetlerinin tanıtımının yapılması ve belediyenin tanıtım stratejilerinin belirlenmesi amacıyla Belediyelerce hizmet alımı ihalesi yapılabilir mi? (Sayıştay Kararı)
İhale konusu hizmetin yerine getirilmesinde kullanılacak 16 adet araçtan 8 adet aracın isteklinin kendi malı olmasının istenmesi mevzuata uygun mudur?
İhale ilanında yer alan bir düzenlemenin düzeltme ilanı yapılmaksızın sadece zeyilname ile değiştirilebilir mi?
Özel güvenlik hizmeti alımı ihalesinde nöbet defteri ve tutanak dosyası gibi kalemlere ait giderler %4 sözleşme ve genel giderler içerisinde değerlendirilebilir mi?
Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalesinde, idari şartnamede belirtilen personelden daha az personel çalıştırılması durumunda hakedişlerden kesinti yapılması gerekir mi? (Sayıştay Kararı)
İhale konusu hizmetin yerine getirilmesinde kullanılacak 16 adet araçtan 8 adet aracın isteklinin kendi malı olmasının istenmesi mevzuata uygun mudur?
Pursantaj oranı nedir? Niçin kullanılırlar? (Sayıştay Kararları)
Yüklenicilere düzenlenen hakedişlerden damga vergisi kesilmesi zorunlu mudur? (Sayıştay Kararı)
Kamu kurumunda çalışırken sermaye şirketine ortak olan ve ortaklık süresi ihale ilan tarihi itibarıyla bir yıldan fazla olan ortağına ait iş denetleme belgesiyle ihaleye teklif verilebilmesi için bu kişinin kamu kurumundan ne zaman ayrılmış olması gerekir?
Kamu çalışanlarının edindikleri iş deneyim belgelerinin bu kişilerin ortağı olduğu tüzel kişilikler tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere kullanılabilmesi için hangi şartların gerçekleşmesi gerekir?
İhale ilanında yer alan bir düzenlemenin düzeltme ilanı yapılmaksızın sadece zeyilname ile değiştirilebilir mi?
Belediye hizmetlerinin tanıtımının yapılması ve belediyenin tanıtım stratejilerinin belirlenmesi amacıyla Belediyelerce hizmet alımı ihalesi yapılabilir mi? (Sayıştay Kararı)
Komisyon veya kurul gibi bir organ ya da uzman bir görevli tarafından düzenlenen keşif, hak ediş, tutanak, rapor, karar ve benzeri belgelere dayanılarak yapılan ödemelerde kimlerin sorumluluğu vardır? (sayıştay Kararı)
Sözleşmeye, Hizmet alımı genel şartnamesine aykırı hükümler konulması durumunda sözleşmedeki bu hükümlerin bağlayıcılığı var mıdır? (sayıştay kararı)
Aşırı düşük teklif kapsamında tevsik edici belge olarak sunulan üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ekinde imza sirkülerinin sunulması zorunlu mudur?
Engelli personel çalışmasına ilişkin herhangi bir düzenlemenin yapılmadığı personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesinde, işçilik maliyeti hesaplanmasının gösterildiği KİK Kararı
İdareler, ihale dökümanında engelli ve eski hükümlü çalıştırılması ile ilgili düzenleme yapmadağı durumda teklifleri değerlendirirken bu hususu dikkate almaları gerekir mi?
Ayni yol giderleri için %4 oranında sözleşme ve genel gider hesaplanmasına gerekir mi?
Doküman alan istekli sayısı ile ihaleye teklif sunan istekli sayısı arasındaki çok fark olması ihale iptal nedeni olabilir mi?
Malzemeli yemek alımı ihalesinin aşırı düşük teklif savunması sırasında, ihale konusu işte istihdam edilmesi gereken teknik personel giderine ilişkin açıklama yapılması gerekir mi?
Belediyenin ortak olduğu şirketler, ortağı olan belediyenin açmış olduğu ihalelere katılabilirler mi?
Malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük teklif açıklamasında Ticaret ve Sanayi Odaları tarafından düzenlenen rayiç fiyatlar kullanılabilir mi?
İdari şartname ile sözleşmede birbiriyle çelişkili hükümlerin bulunması durumunda hangi dökümanın baz alınması gerekir? (Sayıştay Kararları)


Anasayfa / Abone Ol / Kik Kararları / Yargı Kararları / Özellikler / Arama / S.S.S. / İletişim                                          © Copyright - 2009 - Tüm Hakları Saklıdır.