ÜYE GİRİŞİ YENİ ÜYE
Bunları Biliyor Musunuz?
Neden KikUyuşmazlıkKararları.com sitesi
kikuyusmazlikkararlari.com 4734 sayılı kanuna göre yapılan ihalelerden, isteklilerin Kamu İhale Kuruluna (KİK) yaptığı itirazlar sonucu Kamu İhale Kurulu tarafından alınan uyuşmazlık kararlarını ayrıca ilk derece mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay ve Yüksek Fen Kurulu'nun ihale mevzuatıyla ilgili kararlarını tasnif ederek yayınlayan bir sitedir.
 
kikuyusmazlikkararlari.com sitesinde, 4734 sayılı yasaya göre yapılan ihalelerden isteklilerin Kamu İhale Kurulu'na (KİK) yaptığı itirazlar sonucu Kamu İhale Kurulu tarafından 2007 yılından bugüne kadar alınan tüm uyuşmazlık kararları okunarak abonelerimizin yararlanabileceği türde, çok spesifik veya diğer kararların tekrarı olmayan, geçerliliğini koruyan kararlar konularına göre tasnif edilerek, hazır bir şekilde  hizmetinize sunulmaktadır. Böylece aradığınız bir karar için onbinlerce kik kararı (Kamu İhale Kararı) arasında boşuna vakit vakit kaybetmez, aradığınız konuyla ilgili emsal kik kararını çok kısa sürede bulabilirsiniz.
 
VİP ÜYELERİMİZE ÖZEL OLARAK; İdareye yapacakları şikayet, KİK'e yapacakları itirazen şikayet başvuruları için uzman ekibimiz ile şikayet dilekçelerini hazırlıyor (Şikayet dilekçesinin hazırlanması sırasında itiraz başvurusunda bulunacak üyelerimizin hukuki durumları incelenmekte, ayrıca KİK'in yada mahkemelerin almış olduğu benzer kararlar dilekçenin ekine eklenmektedir), İhale mevzuatıyla ilgili tüm sorularına cevap veriyor,ihale mevzuatında yapılan değişiklikleri anında SMS ve mail yoluyla bilgilendiriyoruz.
 
Daha Fazla Bilgi İçin lütfen TIKLAYIN
SİTEMİZE EKLENEN SON ANALİZLER4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen ve 01.02.2018 - 31.01.2019 tarihleri arasında geçerli olacak olan eşik değerlerin ve parasal limitler daha iyi anlaşılabilmesi için kanun maddeleriyle beraber aşağıdaki analizde verilmiştir. Böylece uygulayıcılar tarafından bu bedellerin neyi ifade ettiği daha iyi anlaşılacaktır.
İhale Mevzuatıyla İlgili Duyurular Tüm Duyurular...
YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR (13.08.2018)
MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. (13.08.2018)
HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR (13.08.2018)
DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR (13.08.2018)
Yurt Dışında Yapım İşlerinden Elde Edilen İş Deneyim Belgelerinin Belgelerin Sunuluş Şekline Uygunluğunu Tevsik Amacıyla EKAP’a Kaydedilmesine İlişkin Yönerge
Kamu İhale Mevzuatında 19.06.2018 Tarihinde Yapılan Değişiklikler Hakkında Özet Bilgi
YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR (19.06.2018)
MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. (19.06.2018)
HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR (19.06.2018)
ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR (19.06.2018)
Sitemize Eklenen En Son Analizler Tüm Analizler...

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI OLMAYAN HİZMET ALIMI İHALELERİNDE SINIR DEĞER HESABI NASIL YAPILIR? SINIR EĞER HESABINDAKİ BİLEŞENLER NELERDİR?

Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değer hesabı değiştirilmiştir. analizimizde sınır değer hesabı örnekli olarak anlatılmış ayrıca sınır değer hesabında kullanılan değişkenler açıklanmaya çalışılmıştır.

696 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Hakkında Özet Bilgi

696 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İhaleleri 24.12.2017 tarihi ile kaldırılarak 04.12.2017 tarihi itibarıyla Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İhaleleri kapsamında Kamu da çalışan taşeron işçiler kadroya geçirilecektir.

696 Sayılı KHK Sonucu Artık Yapılamayacak İhaleler

696 Sayılı KHK ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62'nci maddesi değiştirilmiştir. Bu değişiklikler ile Kamu kurumları (KİT'ler hariç) 24.12.2017 tarihinden itibaren personel Çalıştırılmasına dayalı Hizmet Alımı İhaleleri yapamayacaklardır. Peki Hangi ihaleler bu düzenleme kapsamında hangi ihaleler bu düzenleme kapsamında değildir?

İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlarca danışmanlı hizmet alımı yöntemiyle gerçekleştirilen işlerde alt yüklenici olarak işleri gerçekleştiren firmalar bu iş düzenlenen sözleşme ve faturaları iş deneyimini tevsik etmek için kullanabilirler mi?

İhaleye teklif sunan iki firmanın teklifinin alternatif teklif olarak değerlendirilmesiyle İlgili Danıştay Kararı

Şikayet başvurusuna konu edilmeyen hususlar itirazen şikayet başvurusuna konu edilebilir mi? (Danıştay Kararı)

İsteklilerin, iş hacmini göstermek üzere ortak olduğu bir tüzel kişi adına düzenlenen ciro ile ilgili belgeleri sunması mevzuata uygun mudur? (Danıştay Kararı)

İsteklilerin, iş hacmini göstermek üzere ortak olduğu bir tüzel kişi adına düzenlenen ciro ile ilgili belgeleri sunması mevzuata uygun mudur?

İş deneyim belgesi üzerindeki bilgilerden, belgenin iş bitirme, yönetme veya denetleme olup olmadığının anlaşılamaması durumunda, bu bilgiler bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilir mi? (Danıştay Kararları)

İş deneyim belgesi üzerindeki bilgilerden, belgenin iş bitirme, yönetme veya denetleme olup olmadığının anlaşılamaması durumunda, bu bilgiler bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilir mi? (Danıştay Kararı)

İş deneyim belgesi üzerindeki bilgilerden, belgenin iş bitirme, yönetme veya denetleme olup olmadığının anlaşılamaması durumunda, bu bilgiler bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilir mi?

İdarece nakliye girdilerine ilişkin herhangi bir formülün belirlenmediği durumlarda istekliler aşırı düşük savunmalarında başka kamu kurum ve kuruluşları tarafından yayınlanmış aynı poza ilişkin formülleri kullanabilirler mi? (Danıştay Kararı)

Yapım işlerine ait yaklaşık maliyetlerin güncellenmesi durumunda hangi endekslerin esas alınması gerekir? (YFK Kararı)

İsteklilerin, iş hacmini göstermek üzere ortak olduğu bir tüzel kişi adına düzenlenen ciro ile ilgili belgeleri sunması mevzuata uygun mudur? (Danıştay Kararı)

İsteklilerin, iş hacmini göstermek üzere ortak olduğu bir tüzel kişi adına düzenlenen ciro ile ilgili belgeleri sunması mevzuata uygun mudur?

Şikayet başvurusuna konu edilmeyen hususlar itirazen şikayet başvurusuna konu edilebilir mi? (Danıştay Kararı)

İş deneyim belgesi üzerindeki bilgilerden, belgenin iş bitirme, yönetme veya denetleme olup olmadığının anlaşılamaması durumunda, bu bilgiler bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilir mi?

İdarece nakliye girdilerine ilişkin herhangi bir formülün belirlenmediği durumlarda istekliler aşırı düşük savunmalarında başka kamu kurum ve kuruluşları tarafından yayınlanmış aynı poza ilişkin formülleri kullanabilirler mi? (Danıştay Kararı)

İdarece nakliye girdilerine ilişkin herhangi bir formülün belirlenmediği durumlarda istekliler aşırı düşük savunmalarında başka kamu kurum ve kuruluşları tarafından yayınlanmış aynı poza ilişkin formülleri kullanabilirler mi? (Danıştay Kararı)

İdarece nakliye girdilerine ilişkin herhangi bir formülün belirlenmediği durumlarda istekliler aşırı düşük savunmalarında başka kamu kurum ve kuruluşları tarafından yayınlanmış aynı poza ilişkin formülleri kullanabilirler mi? (Danıştay Kararı)

İhaleye teklif sunan iki firmanın teklifinin alternatif teklif olarak değerlendirilmesiyle İlgili Danıştay Kararı

İş deneyim belgesi üzerindeki bilgilerden, belgenin iş bitirme, yönetme veya denetleme olup olmadığının anlaşılamaması durumunda, bu bilgiler bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilir mi?

İş deneyim belgesi üzerindeki bilgilerden, belgenin iş bitirme, yönetme veya denetleme olup olmadığının anlaşılamaması durumunda, bu bilgiler bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilir mi? (Danıştay Kararları)

Açık ihale usulüyle yapılan ve iki isteklinin katıldığı bir ihalede, isteklilerden birinin teklifinin eksik belge nedeniyle değerlendirme dışında kalması durumunda, diğer istekli vermiş olduğu teklifte indirim yaparak ikinci bir teklif mektubu vermesi mevzuta uygun mudur? (Danıştay Kararı)

Açık ihale usulüyle yapılan bir ihalede, istekli vermiş olduğu teklifte indirim yaparak ikinci bir teklif mektubu sunabilir mi (Danıştay Kararı)

Yapım işlerine ait yaklaşık maliyetlerin güncellenmesi durumunda hangi endekslerin esas alınması gerekir? (YFK Kararı)

Malzeme dahil olmayan yemek hizmetinden edinilen iş deneyim belgesi ile benzer iş olarak 'malzeme dahil her türlü yemek üretimi' olarak belirlenen bir ihaleye teklif verilebilir mi?

Geçici teminat mektubu ile ilgili değerlendirmenin, tekliflerin değerlendirme aşamasında yapılması mevzuatauygun mudur?

ihale sürecinin istekliye atfedilemeyecek nedenlerle uzayan süreklilik arz eden hizmet alımı ihalelerinde, işin süresi kısaltılarak istekliyle sözleşme imzalanabilir mi?

İdare tarafından sözleşme imzalanmadan 3 gün önce numunelerin idareye teslim edileceği ve numunelerin muayne komisyonu tarafından onaylanacağı şeklinde yapılan düzenleme mevzuata uygun mudur?

İsteklilerin, iş hacmini göstermek üzere ortak olduğu bir tüzel kişi adına düzenlenen ciro ile ilgili belgeleri sunması mevzuata uygun mudur? (Danıştay Kararı)

İsteklilerin, iş hacmini göstermek üzere ortak olduğu bir tüzel kişi adına düzenlenen ciro ile ilgili belgeleri sunması mevzuata uygun mudur?

Geçici teminat mektubuna gerçek kişi isteklinin ticaret ünvanı yazılmayarak sadece adı ve soyadının yazılması mevzuata uygun mudur?

Site Haritası Tümü...
Karar Ekleme Takvimi %50 - %50 Ortaklık Abonelik Formu Abonelik Paketlerimiz Adli Sicil kaydı
Ajandam Alt Yüklenici Alt Yüklenici İş Bitir Alternatif Teklif Amortisman
Anahtar Teknik Personel Anahtar Teslimi Götürü Analizler ANASAYFA Araç Kiralama
Aritmetik Hata Asgari İşçilik Aşırı Düşük (Hizmet Aşırı Düşük (Mal Al Aşırı Düşük (Yapım
Aşırı Düşük Teklif AYRINTILI ARAMA Banka Referans Mektubu Belediye Mevzuatı Belge Onayı
Sayfa İstatistikleri Bilgi Kütüphanesi Abonelik Paketleri Yardım
• Toplam üye: 834
• Toplam karar: 7794
• Bu ay eklenen kararlar: 31
• Bu hafta eklenen kararlar: 17
Kik kararları
Makale / Analizler
İhale Mevzuatıyle ilgili duyurular
Uzmana Sorulan Sorular
Abonelik
Abonelik Formu
Hesap Numaraları
Referanslarımız
Sık Sorulan Sorular
İletişim Formu
Uzmana Sorun
Site Özellikleri
Onbinlerce Karar Arasında Kaybolmayın, Aradığınız Kik Kararları Burada
kikuyusmazlikkararlari@hotmail.com
Sitemizde yer alan resim ve yazıların tüm hakları saklıdır.
Hiçbir materyal, izinsiz kaynak gösterilmeden kullanılamaz.