ÜYE GİRİŞİ YENİ ÜYE
Bunları Biliyor Musunuz?
HABER BAŞLIKLARI | Tüm Haberler


Kesin Hakediş sırasında Sopaj (Gelir Vergisi) Kesintisi Yapılır mı?


İdare yada KİK tarafından İhalenin iptal Edilmesi Durumunda, Firmalar Yaptıkları Hangi Giderleri Geri Alabilirler?


Damga Vergisini Sözleşme İmzalandıktan Sonra Ödemek Mümkün müdür?


Yapım İşleri İhale Mevzuatında 08.08.2019 tarihinde Önemli Değişiklikler Yapılmıştır.


Kamu İhale Kurumuna Yatırılan İtirazen Şikayet Bedelinin Geri Alınması Mümkün Müdür?

Neden KikUyuşmazlıkKararları.com sitesi
kikuyusmazlikkararlari.com 4734 sayılı kanuna göre yapılan ihalelerden, isteklilerin Kamu İhale Kuruluna (KİK) yaptığı itirazlar sonucu Kamu İhale Kurulu tarafından alınan uyuşmazlık kararlarını ayrıca ilk derece mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay ve Yüksek Fen Kurulu'nun ihale mevzuatıyla ilgili kararlarını tasnif ederek yayınlayan bir sitedir.
 
kikuyusmazlikkararlari.com sitesinde, 4734 sayılı yasaya göre yapılan ihalelerden isteklilerin Kamu İhale Kurulu'na (KİK) yaptığı itirazlar sonucu Kamu İhale Kurulu tarafından 2007 yılından bugüne kadar alınan tüm uyuşmazlık kararları okunarak abonelerimizin yararlanabileceği türde, çok spesifik veya diğer kararların tekrarı olmayan, geçerliliğini koruyan kararlar konularına göre tasnif edilerek, hazır bir şekilde  hizmetinize sunulmaktadır. Böylece aradığınız bir karar için onbinlerce kik kararı (Kamu İhale Kararı) arasında boşuna vakit vakit kaybetmez, aradığınız konuyla ilgili emsal kik kararını çok kısa sürede bulabilirsiniz.
 
VİP ÜYELERİMİZE ÖZEL OLARAK; İdareye yapacakları şikayet, KİK'e yapacakları itirazen şikayet başvuruları için uzman ekibimiz ile şikayet dilekçelerini hazırlıyor (Şikayet dilekçesinin hazırlanması sırasında itiraz başvurusunda bulunacak üyelerimizin hukuki durumları incelenmekte, ayrıca KİK'in yada mahkemelerin almış olduğu benzer kararlar dilekçenin ekine eklenmektedir), İhale mevzuatıyla ilgili tüm sorularına cevap veriyor,ihale mevzuatında yapılan değişiklikleri anında SMS ve mail yoluyla bilgilendiriyoruz.
 
Daha Fazla Bilgi İçin lütfen TIKLAYIN
İhale Mevzuatıyla İlgili Duyurular Tüm Duyurular...
ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (13.11.2019)
YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (02.11.2019)
YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (21.09.2019)
KAMU İHALE MEVZUATINDA 13.09.2019 TARİHİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE AİT ÖZET BİLGİ
YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (13.09.2019)
MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (13.09.2019)
HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (13.09.2019)
ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (13.09.2019)
DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (13.09.2019)
KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (13.09.2019)
Sitemize Eklenen En Son Analizler Tüm Analizler...

Kesin Hakediş sırasında Sopaj (Gelir Vergisi) Kesintisi Yapılır mı?

Yıllara sari inşaat ve onarım işlerinde, kesin hakediş sırasında stopaj (gelir Vergisi) kesintisi yapılıp yapılmayacağı yükleniciler ilke idare arasında tartışma konusu olmaktadır. Bu analizimizde bu konuyu açıklamaya çalıştık.

İdare yada KİK tarafından İhalenin iptal Edilmesi Durumunda, Firmalar Yaptıkları Hangi Giderleri Geri Alabilirler?

İhalelere teeklif veren firmalar, ihalelere girebilmek ve sözleşme imzalayabilmek için çeşitli masraflar yapmak durumunda kalırlar ayrıca İhale Kararı Vergisi, Sözleşme Kararı Vergisi, KİK payı gibi birçok resmi gideri ödemek zorundadırlar. Peki idare yada KİK tarafından ihaleye giren firmanın kusuru olmaksızın ihalenin sözleşme aşamasında iptal edilmesi durumunda, firmalar bu yaptıkları masrafların hangilerini geri alabilirler?

HANGİ İŞ DENEYİM BELGELERİNİN EKAP'A KAYIT EDİLMESİ GEREKMEZ?

07.06.2014 tarih 29023 Resmi Gazetede yapılan düzenlemer ile İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenecek olan iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Peki hangi iş deneyim belgelerinin EKAP'a kayıt edilmesi zorunlu değildir?

İhale konusu işte çalışacak personelin haftalık çalışma saatinin tamamını idarenin emrinde olacağı hizmet alımı ihalesinde fiyat farkı verilmesi zorunlu mudur?

İdarece, isteklilerden net olmayan hususlar ile ilgili açıklama istenilmesi ancak isteklilerden herhangi bir açıklama yapılmaması durumunda, isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilebilir mi?

istekli tarafından sunulan Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesi ile bu belgenin dayanağı olan Ek-4 formunun ihaleye ilişkin işlemleri etkileyecek nitelikte yanıltıcı belge olduğu kararı verilmesi durumunda isteklinin geçici teminatı irad kaydedilebilir mi? (Danıştay Kararı)

İhalenin idarece yada mahkeme kararıyla iptal edilmesi durumunda, idare tarafından herhangi bir firma için yasaklılık kararı verilebilir mi?

İstekliler tarafından benzer iş tanımına uygun olmayan ancak ihale konusu işe uygun sunulan iş deneyim belgeleri geçerli olarak kabul edilir mi? (Danıştay Kararı)

isteklilerin, diğer firmaların teklifleriyle ilgili somut dedlillerin ortaya konmadığı genel nitelikli olarak yaptığı şikayet başvuruları Kİk taraından incelenir mi? (Mahkeme Kararı)

4734 sayılı Kanuna göre yapılan işlere ilişkin sözleşmelerde değişiklik yapılabilir mi? (Danıştay Kararı)

4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (b) bendi uyarınca istisna hükümleri kapsamında yapılan işlere ilişkin sözleşmelerde değişiklik yapılabilir mi? (Danıştay Kararı)

Şikayet başvurusunda yer almayan iddialara itirazen şikayet dilekçesinde yer verilebilir mi? (mahkeme kararı)

Yapı müteahhitliği yetki belgesi numarasının sunulması istenilmesi gerektiği halde istenilmeyen yapım ihalesinde, ihale ne şekilde sonuçlandırılmalıdır?

İstekliler tarafından benzer iş tanımına uygun olmayan ancak ihale konusu işe uygun sunulan iş deneyim belgeleri geçerli olarak kabul edilir mi? (Danıştay Kararı)

4734 sayılı Kanuna göre yapılan işlere ilişkin sözleşmelerde değişiklik yapılabilir mi? (Danıştay Kararı)

4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (b) bendi uyarınca istisna hükümleri kapsamında yapılan işlere ilişkin sözleşmelerde değişiklik yapılabilir mi? (Danıştay Kararı)

İhalenin idarece yada mahkeme kararıyla iptal edilmesi durumunda, idare tarafından herhangi bir firma için yasaklılık kararı verilebilir mi?

Şikayet başvurusunda yer almayan iddialara itirazen şikayet dilekçesinde yer verilebilir mi? (mahkeme kararı)

İdarece, isteklilerden net olmayan hususlar ile ilgili açıklama istenilmesi ancak isteklilerden herhangi bir açıklama yapılmaması durumunda, isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilebilir mi?

isteklilerin, diğer firmaların teklifleriyle ilgili somut dedlillerin ortaya konmadığı genel nitelikli olarak yaptığı şikayet başvuruları Kİk taraından incelenir mi? (Mahkeme Kararı)

istekli tarafından sunulan Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesi ile bu belgenin dayanağı olan Ek-4 formunun ihaleye ilişkin işlemleri etkileyecek nitelikte yanıltıcı belge olduğu kararı verilmesi durumunda isteklinin geçici teminatı irad kaydedilebilir mi? (Danıştay Kararı)

İhale konusu işte çalışacak personelin haftalık çalışma saatinin tamamını idarenin emrinde olacağı hizmet alımı ihalesinde fiyat farkı verilmesi zorunlu mudur?

Şikayet başvurusunda yer almayan iddialara itirazen şikayet dilekçesinde yer verilebilir mi? (mahkeme kararı)

Birim fiyat teklif almak suretiyle pazarlık usulü ile yapılan bir ihalede, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir iş kalemine ilişkin teklif edilen son fiyatların ilk fiyatlardan düşük olması gerekir mi yoksa toplam teklif ettiği bedelin düşük olması yeterli midir?

Birim fiyat teklif almak suretiyle pazarlık usulü ile yapılan bir ihalede, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir iş kalemine ilişkin teklif edilen son fiyatların ilk fiyatlardan düşük olması gerekir mi yoksa toplam teklif ettiği bedelin düşük olması yeterli midir?

Teknik şartnamede yüklenici tarafından teklif kapsamında sunulacağı şeklinde yapılan düzenleme yeterlilik kriteri olarak kabul edilebilir mi?

Yapım işlerine ait iş deneyim belgelerinde işin esaslı unsuru ne şekilde belirlenmelidir?

Araç kiralama ihalesinde, idare tarafından isteklinin kendi malı olarak istenilen araçarın teknik özelliklerinin çok dar bir çerçevede belirlenmesi mevzuata uygun mudur?

Hangi yapım işlerinin ihalelerinde, idarelerce yapı müteahhitliği yetki belgesi numarasının sunulması istenilmelidir?

Kısmi teklife açık olmayan ihalelerde yerli malı tekli eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanabilir mi?

İhale konusu işte çalışacak personel sayısının belirlendiği yemek hazırlama hizmeti işinde fiyat farkı verilmesi zorunlu mudur?

İstekliler tarafından benzer iş tanımına uygun olmayan ancak ihale konusu işe uygun sunulan iş deneyim belgeleri geçerli olarak kabul edilir mi? (Danıştay Kararı)

Yemek hazırlama ihalesinde idarece hangi yemeğe yönelik ve hangi tipte analizin, hangi sayı ve sıklıkta yapılacağına yönelik net belirleme yapmaması mevzuata uygun mudur?

Site Haritası Tümü...
Karar Ekleme Takvimi %50 - %50 Ortaklık Abonelik Formu Abonelik Paketlerimiz Adli Sicil kaydı
Ajandam Alt Yüklenici Alt Yüklenici İş Bitir Alternatif Teklif Amortisman
Anahtar Teknik Personel Anahtar Teslimi Götürü Analizler ANASAYFA Araç Kiralama
Aritmetik Hata Asgari İşçilik Aşırı Düşük (Hizmet Aşırı Düşük (Mal Al Aşırı Düşük (Yapım
Aşırı Düşük Teklif AYRINTILI ARAMA Banka Referans Mektubu Belediye Mevzuatı Belge Onayı
Sayfa İstatistikleri Bilgi Kütüphanesi Abonelik Paketleri Yardım
• Toplam üye: 905
• Toplam karar: 8486
• Bu ay eklenen kararlar: 56
• Bu hafta eklenen kararlar: 19
Kik kararları
Makale / Analizler
İhale Mevzuatıyle ilgili duyurular
Uzmana Sorulan Sorular
Abonelik
Abonelik Formu
Hesap Numaraları
Referanslarımız
Sık Sorulan Sorular
İletişim Formu
Uzmana Sorun
Site Özellikleri
Yüzbinlerce Karar Arasında Kaybolmayın, İhale Mevzuatıyla İlgili, Kik, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay Kararları Burada
kikuyusmazlikkararlari@hotmail.com
Sitemizde yer alan resim ve yazıların tüm hakları saklıdır.
Hiçbir materyal, izinsiz kaynak gösterilmeden kullanılamaz.