ÜYE GİRİŞİ YENİ ÜYE
Bunları Biliyor Musunuz?
Neden KikUyuşmazlıkKararları.com sitesi
kikuyusmazlikkararlari.com 4734 sayılı kanuna göre yapılan ihalelerden, isteklilerin Kamu İhale Kuruluna (KİK) yaptığı itirazlar sonucu Kamu İhale Kurulu tarafından alınan uyuşmazlık kararlarını ayrıca ilk derece mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay ve Yüksek Fen Kurulu'nun ihale mevzuatıyla ilgili kararlarını tasnif ederek yayınlayan bir sitedir.
 
kikuyusmazlikkararlari.com sitesinde, 4734 sayılı yasaya göre yapılan ihalelerden isteklilerin Kamu İhale Kurulu'na (KİK) yaptığı itirazlar sonucu Kamu İhale Kurulu tarafından 2007 yılından bugüne kadar alınan tüm uyuşmazlık kararları okunarak abonelerimizin yararlanabileceği türde, çok spesifik veya diğer kararların tekrarı olmayan, geçerliliğini koruyan kararlar konularına göre tasnif edilerek, hazır bir şekilde  hizmetinize sunulmaktadır. Böylece aradığınız bir karar için onbinlerce kik kararı (Kamu İhale Kararı) arasında boşuna vakit vakit kaybetmez, aradığınız konuyla ilgili emsal kik kararını çok kısa sürede bulabilirsiniz.
 
VİP ÜYELERİMİZE ÖZEL OLARAK; İdareye yapacakları şikayet, KİK'e yapacakları itirazen şikayet başvuruları için uzman ekibimiz ile şikayet dilekçelerini hazırlıyor (Şikayet dilekçesinin hazırlanması sırasında itiraz başvurusunda bulunacak üyelerimizin hukuki durumları incelenmekte, ayrıca KİK'in yada mahkemelerin almış olduğu benzer kararlar dilekçenin ekine eklenmektedir), İhale mevzuatıyla ilgili tüm sorularına cevap veriyor,ihale mevzuatında yapılan değişiklikleri anında SMS ve mail yoluyla bilgilendiriyoruz.
 
Daha Fazla Bilgi İçin lütfen TIKLAYIN
SİTEMİZE EKLENEN SON ANALİZLERİş ortaklığı olarak yapılan yapım işlerinde, ortağın biri ortaklıktan çekilmesi ve iş ortaklıktaki payını ortaklığın diğer ortaklarına devretmesi durumunda işi tamamlayan ortaklara hangi durumda iş deneyim belgesi düzenlenebilir?

        Yazımızın tamamını okumak için lütfen başlığı tıklayınız..


İhale Mevzuatıyla İlgili Duyurular Tüm Duyurular...
13 Haziran 2019 Tarihinde Yapılan Değişiklikler Hakkında Özet Bilgi
KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (13.06.2019)
YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (13.06.2019)
MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (13.06.2019)
HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (13.06.2019)
HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (13.06.2019)
ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (13.06.2019)
DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMAYÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (13.06.2019)
ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (13.06.2019))
İhale Mevzuatında Yapılan Değişikliklere Ait Özet Bilgi (16.03.2019)
Sitemize Eklenen En Son Analizler Tüm Analizler...

İş Ortaklıklarında Sözleşme Devri Durumunda İş Deneyim Belgesi Düzenlenme Koşulları

İş ortaklığı olarak yapılan yapım işlerinde, ortağın biri ortaklıktan çekilmesi ve iş ortaklıktaki payını ortaklığın diğer ortaklarına devretmesi durumunda işi tamamlayan ortaklara hangi durumda iş deneyim belgesi düzenlenebilir?

2019 Yılı İçin Açıklanan Eşik değerler ve Parasal Limitlerin Kanun Maddeleriyle Beraber Açıklaması

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen ve 01.02.2019 - 31.01.2020 tarihleri arasında geçerli olacak olan eşik değerlerin ve parasal limitler daha iyi anlaşılabilmesi için kanun maddeleriyle beraber aşağıdaki analizde verilmiştir. Böylece uygulayıcılar tarafından bu bedellerin neyi ifade ettiği daha iyi anlaşılacaktır.

ELEKTRONİK EKSİLTME DÖNEMİ BAŞLADI

Geçerli teklif sahibi isteklilerin tekliflerini düşürülmesini imkan tanınan elektronik eksiltme sistemi 1 Kasım 2018 tarihindebaşladı

Teknik şartnamede, teklif mektubu ile birlikte katalog sunulması istenilen bir ihalede katalogları sunmayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınır mı?

Elektronik ihalede yeterlik kriteri olarak istenilen bilgilerin yeterlik ilgileri tablosunda belirtilmesi zorunlu mudur?

Aynı ihaleye teklif veren ve ihale dökümanını aynı IP numarasından indiren baba oğulun teklifleri alternatif teklif olarak kabul edilebilir mi?

Hakkında kamu davası açılan kişinin ihale tarihinden önce davadan beraat etmesi, ancak ihale tarihinden hemen sonra üst mahkeme tarafından kararın bozulması durumunda, bu kişi ihalelere teklif verebilir mi?

Birim fiyat teklif cetvelindeki iş kalemlerinin miktarı ile teknik şartname verilen iş kalemi miktarlarının birbirinden farklı olması durumunda hangi düzenlemenin esas alınması gerekir?

Birim fiyat teklif cetvelinde virgülden sonra üç hane olan iş kalemi miktarlarının yuvarlanarak virgülden sonra iki hane olarak yazılması mevzuata uygun mudur?

İçinde teşekkür mektubu bulunan teklif zarfının ihale saatinden önce açılması durumunda ihalenin iptal edilmesi gerekir mi?

İstekli tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işe uygun olması halinde, iş deneyim tutarı hesaplanırken benzer işe uygun olmayan kısımların ayrıştırılması gerekir mi?

Birim fiyat teklif cetvelindeki bir iş kalemi için teknik şartnamede bedel ödenmeyeceği belirtilmiş olmasına rağmen, bu iş kalemi için ödeme yapılması kamu zararı oluşturur mu? (Sayıştay Kararı)

Aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın ihalenin sonuçlandırılacağının belirlendiği ihalede aşırı düşük teklif sınır değerin altında kalan isteklinin ihaleden elenmesi kamu zararı oluşturur mu? (Sayıştay Kararı)

İstekli tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işe uygun olması halinde, iş deneyim tutarı hesaplanırken benzer işe uygun olmayan kısımların ayrıştırılması gerekir mi?

Birim fiyat teklif cetvelindeki iş kalemlerinin miktarı ile teknik şartname verilen iş kalemi miktarlarının birbirinden farklı olması durumunda hangi düzenlemenin esas alınması gerekir?

İçinde teşekkür mektubu bulunan teklif zarfının ihale saatinden önce açılması durumunda ihalenin iptal edilmesi gerekir mi?

Birim fiyat teklif cetvelinde virgülden sonra üç hane olan iş kalemi miktarlarının yuvarlanarak virgülden sonra iki hane olarak yazılması mevzuata uygun mudur?

Birim fiyat teklif cetvelindeki iş kalemlerinin miktarı ile teknik şartname verilen iş kalemi miktarlarının birbirinden farklı olması durumunda hangi düzenlemenin esas alınması gerekir?

Aynı ihaleye teklif veren ve ihale dökümanını aynı IP numarasından indiren baba oğulun teklifleri alternatif teklif olarak kabul edilebilir mi?

İçinde teşekkür mektubu bulunan teklif zarfının ihale saatinden önce açılması durumunda ihalenin iptal edilmesi gerekir mi?

Hakkında kamu davası açılan kişinin ihale tarihinden önce davadan beraat etmesi, ancak ihale tarihinden hemen sonra üst mahkeme tarafından kararın bozulması durumunda, bu kişi ihalelere teklif verebilir mi?

Elektronik ihalede yeterlik kriteri olarak istenilen bilgilerin yeterlik ilgileri tablosunda belirtilmesi zorunlu mudur?

Teknik şartnamede, teklif mektubu ile birlikte katalog sunulması istenilen bir ihalede katalogları sunmayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınır mı?

Ticaret unvanının geçici teminat mektubunda eksik yazılması, esasa etki eden bir hata mıdır?

Aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın ihalenin sonuçlandırılacağının belirlendiği ihalede aşırı düşük teklif sınır değerin altında kalan isteklinin ihaleden elenmesi kamu zararı oluşturur mu? (Sayıştay Kararı)

Elektronik ihalelerde, idareye tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında şikayet başvurusunda bulunan isteklinin, şikayet dilekçesi ekinde imza beyannamesi/sirküleri, ticaret sicil gazetesi gibi belgeleri sunması gerekir mi?

Ticari şirketlerin tür değiştirmesiyle ticari işletmenin tür değiştirmesi aynı nitelikte olarak kabul edilebilir mi?

E-teklif alınarak gerçekleştirilen bir ihalede, istekli firmalarca sunulan belgelere idare tarafından 'Aslı idarece görülmüştür' veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülebilir mi?

Sözleşme imzalanma tarihi itibariyle Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi olmayan bir firmaya yaptırılan güvenlik hizmeti alımı işi nedeniyle düzenlenen iş deneyim belgesi, daha sonraki özel güvenlik hizmeti alımı ihalelerinde geçerli bir belge olarak kullanılabilir mi?

Birim fiyat teklif cetvelindeki bir iş kalemi için teknik şartnamede bedel ödenmeyeceği belirtilmiş olmasına rağmen, bu iş kalemi için ödeme yapılması kamu zararı oluşturur mu? (Sayıştay Kararı)

İstekli tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işe uygun olması halinde, iş deneyim tutarı hesaplanırken benzer işe uygun olmayan kısımların ayrıştırılması gerekir mi?

Birim fiyat teklif cetvelindeki bir iş kalemi için teknik şartnamede bedel ödenmeyeceği belirtilmiş olmasına rağmen, bu iş kalemi için ödeme yapılması kamu zararı oluşturur mu? (Sayıştay Kararı)

Aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın ihalenin sonuçlandırılacağının belirlendiği ihalede aşırı düşük teklif sınır değerin altında kalan isteklinin ihaleden elenmesi kamu zararı oluşturur mu? (Sayıştay Kararı)

Site Haritası Tümü...
Karar Ekleme Takvimi %50 - %50 Ortaklık Abonelik Formu Abonelik Paketlerimiz Adli Sicil kaydı
Ajandam Alt Yüklenici Alt Yüklenici İş Bitir Alternatif Teklif Amortisman
Anahtar Teknik Personel Anahtar Teslimi Götürü Analizler ANASAYFA Araç Kiralama
Aritmetik Hata Asgari İşçilik Aşırı Düşük (Hizmet Aşırı Düşük (Mal Al Aşırı Düşük (Yapım
Aşırı Düşük Teklif AYRINTILI ARAMA Banka Referans Mektubu Belediye Mevzuatı Belge Onayı
Sayfa İstatistikleri Bilgi Kütüphanesi Abonelik Paketleri Yardım
• Toplam üye: 872
• Toplam karar: 8192
• Bu ay eklenen kararlar: 28
• Bu hafta eklenen kararlar: 12
Kik kararları
Makale / Analizler
İhale Mevzuatıyle ilgili duyurular
Uzmana Sorulan Sorular
Abonelik
Abonelik Formu
Hesap Numaraları
Referanslarımız
Sık Sorulan Sorular
İletişim Formu
Uzmana Sorun
Site Özellikleri
Yüzbinlerce Karar Arasında Kaybolmayın, İhale Mevzuatıyla İlgili, Kik, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay Kararları Burada
kikuyusmazlikkararlari@hotmail.com
Sitemizde yer alan resim ve yazıların tüm hakları saklıdır.
Hiçbir materyal, izinsiz kaynak gösterilmeden kullanılamaz.