İhale Mevzuatına göre geçerliliği kalmayan KİK Kararları (Kamu İhale Kurulu kararları) sitemizden kaldırılmaktadır.

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

 

MENÜLER

 
Kamu İhale Kurulu Kararları
Yargı Kararları
İhale Terimleri Sözlüğü
İhale Mevzuatıyla İlgili Duyurular
Kamu İhale Mevzuatı
Bu Hafta Eklenen Kik Kararları
Bu Ay Eklenen Kik Kararları
En Çok Okunan Kik Kararları
İhale Mevzuatıyla İlgili Makaleler
Örnek Kik Kararları
Aşırı Düşük Teklifler
İhalelere Nasıl İtiraz Edilir
DETAYLI KARAR ARAMA
Sık Sorulan Sorular
Karar Ekleme Takvimi
Özellikler
İletişim

ABONELİK

 
Abonelik Formu
Abonelik Paketlerimiz
Hesap Numaraları
Kredi Kartı İle Abonelik
Havale İle Abonelik

YARDIMCI BİLGİLER

 
KİK Standart Formlar
İş Deneyim Bel. Güncelleme Hesabı
İşçilik Maliyeti Hesaplama
Sınır Değer Hesabı

HIZLI MENÜ

 

İSTATİSTİKLER

 
Toplam Üye Sayısı: 672
Toplam Karar Sayısı: 5556
Bu Ay Eklenen Kararlar : 74
Bu hafta Eklenen Kararlar : 0
 

BAZI REFERANSLARIMIZ
 • Manavgat Belediyesi


 • Bodrum Belediyesi


 • Ayson Geoteknik A.Ş.


 • Alp Sosyal Hizmetler


 • Türkiye Hudutlar Sağ. Gen. Müd.


 • EKO İnşaat A.Ş.


 • Van Büyükşehir Belediyesi


 • Genç İnşaat


 • Birtam İnşaat A.Ş.


 • Çanakkale Özel Güvenlik


 • Atatürk Üniversitesi


 • İller Bankası Genel Müdürlüğü


 • Karadeniz Ereğlisİ Belediyesİ


 • Mustafa Kemal Ünİversitesİ


 • Orion Group


 • VarYap VarlIbaşlar Holdİng


 • Yüksel Proje A.Ş.


 • TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI


 • KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ


 • DUZCE İL ÖZEL İDARESİ


 • Hisar İnşaat Ltd Ştİ


 • Dalaman Belediyesi

Kamu ihale Kurulu'nun (KİK) görevlerinin arasında diğer görevlerinin yanında, ihalelere yapılan itirazen şikayet başvurularını 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde görüşerek sonuçlandırmak işleri de bulunmaktadır. kikuyusmazlikkararlari.com 4734 sayılı kanuna göre yapılan ihalelerden, isteklilerin Kamu İhale Kuruluna (KİK) yaptığı itirazlar sonucu Kamu İhale Kurulu tarafından alınan uyuşmazlık kararlarını tasnif ederek yayınlayan bir sitedir.

 

kikuyusmazlikkararlari.com sitesinde, 4734 sayılı yasaya göre yapılan ihalelerden isteklilerin Kamu İhale Kurulu'na (KİK) yaptığı itirazlar sonucu Kamu İhale Kurulu tarafından 2007 yılından bugüne kadar alınan tüm uyuşmazlık kararları okunarak abonelerimizin yararlanabileceği türde, çok spesifik veya diğer kararların tekrarı olmayan, geçerliliğini koruyan kararlar konularına göre tasnif edilerek, hazır bir şekilde  hizmetinize sunulmaktadır. Böylece aradığınız bir karar için onbinlerce kik kararı (Kamu İhale Kararı) arasında boşuna vakit vakit kaybetmez, aradığınız konuyla ilgili emsal kik kararını çok kısa sürede bulabilirsiniz.

 

kikuyusmazlikkararlari.com sitesinde, ayrıca İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay ve Yüksek Fen Kurulu'nda karara bağlanan 4734 sayılı kanuna tabi ihalelerle ilgili kararlar da yine konularına göre tasnif edilerek yayınlanmaktadır.

 

VİP ÜYELERİMİZE ÖZEL OLARAK; İdareye yapacakları şikayet, KİK'e yapacakları itirazen şikayet başvuruları için uzman ekibimiz ile şikayet dilekçelerini hazırlıyor (Şikayet dilekçesinin hazırlanması sırasında itiraz başvurusunda bulunacak üyelerimizin hukuki durumları incelenmekte, ayrıca KİK'in yada mahkemelerin almış olduğu benzer kararlar dilekçenin ekine eklenmektedir), İhale mevzuatıyla ilgili tüm sorularına cevap veriyor, ihale mevzuatında yapılan değişiklikleri anında SMS ve mail yoluyla bilgilendiriyoruz.

 

Aşırı Düşük Teklif Savunması'nı mevzuata uygun olarak yapmak için sitemizdeki örnek kararları okuyabilir, aşırı düşük teklif savunması sırasında hangi bilgi ve belgeleri kullanabileceğinizi öğrenebilir, kafanıza takılan bütün sorulara cevap bulabilirsiniz.  Böylece aşırı düşük teklif savunması sırasında hata yapmaz, onca emek ve para harcayarak hazırlandığınız ihaleyi KAZANABİLİRSİNİZ..

Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanan ihalelerde, fiyat avantajı ne şekilde uygulanmalıdır?
B2 yetki belgesinin sunulması istenilen ihalede, sunulan B2 belgelerinin isteklinin kendi adına düzenlenmiş olması mı gerekir?
Teklifi aşırı düşük teklif olarak belirlenen ancak aşırı düşük teklif savunması vermeyen bir istekli, daha sonradan ihaleye yapılan itiraz neticesinde sınır değerin değişmesi ve teklifinin sınır değerin üzerinde kalması durumunda teklifi değerlendirmeye alınır mı?
İdarenin işçi ücretlerinin hangi gün ödeneceğine yönelik olarak ihale dökümanında düzenleme yapması mevzuata uygun mudur?
Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesinde işçilikle alakalı olmayan iş kalemlerinde birim fiyatlar ve birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarların, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde teklif verilmesiyle ilgili Mahkeme Kararı(Mahkeme Kararı)
Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesinde iş kalemleri için virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde teklif edilen birim fiyatın birim fiyat teklif cetvelindeki tutara herhangi bir katkı sağlamadığı durumda teklif yine de geçerli midir? (Mahkeme Kararı)
Birim fiyat teklif cetvelinde, birim fiyat ve miktar ile birim fiyatın çarpılması sonucu ulaşılan toplam tutar kısmına fiyat verilmesi ancak "miktar" kısmına sayısal olarak bir değer yazılmaması mevzuata uygun mudur?
İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili bir kuruma alt yüklenici olarak iş yapan firmalar, bu işle ilgili sözleşme ve faturaları iş deneyimini tevsik etmek amacıyla kullanabilir mi?
Teklif mektubunda yürürlükten kaldırılan “fax numarama/elektronik posta adresime tebligat yapılmasını kabul ediyorum” hükmünün fazladan yazılması durumunda teklif geçerli olarak kabul edilebilir mi?
İhale tarihinde ihalelere katılması yasaklı olan bir firmanın ihale süreci devam ederken mahkeme tarafından yasaklama işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesi durumunda bu firmanın teklifi değerlendirilmeye alınır mı?
Pazarlık usulü ile yapılan ihalelere isteyen tüm isteklilerin davet edilmesi zorunlu mudur? (Danıştay Kararı)
İhalede sahte belge sunan istekliler hakkında hangi yaptırımlar uygulanır?
İsteklilerin teklif cetvelinde bazı iş kalemlerine çok düşük bazı iş kalemlerine ise çok yüksek birim fiyat öngörmesi durumunda bu isteklinin teklifi değerlendirme dışında bırakılabilir mi?
Teklif zarfı içerisinde biri teklif fiyatı içeren diğeri ise teklif fiyat kısmı boş ancak imzalı ve kaşeli, 2 (iki) adet teklif mektubu sunulması durumunda mevzuata göre nasıl işlem yapılması gerekir?
E-imza kullanarak döküman indiren isteklilerde dökümana yönelik itiraz süresi ne zaman başlar?
Benzer işin "mezarlıkların bakımı, temizliği ve defin hizmetleri ve buna benzer işler" şeklinde belirlendiği bir ihalede “Park ve Bahçelerin Bakımı, Korunması İşi” benzer iş olarak kabul edilebilir mi?
İhale komisyonu, daha önce aldığı kararı ihale sonucunu değiştirecek şekilde değiştirip tekrar ihale yetkilisinin onayına sunabilir mi? (Mahkeme Kararı)
İsteklilerin kesinleşen ihale kararına karşı idareye yapmış olduğu şikayet başvurusunda tebligat adresine yer vermemeleri durumunda, şikayet dilekçesi şekil yönünden reddedilebilir mi?
Pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde, ihaleye teklif vermek isteyen bütün iteklilere davet mektubu gönderilmesi zorunlu mudur? (Mahkeme Kararı)
Banka referans mektubunun idarece "aslı gibidir" şerhi vurulmuş suretinin sunulması mevzuata uygun mudur?


Anasayfa / Abone Ol / Kik Kararları / Yargı Kararları / Özellikler / Arama / S.S.S. / İletişim                                          © Copyright - 2009 - Tüm Hakları Saklıdır.