İhale Mevzuatına göre geçerliliği kalmayan KİK Kararları(Kamu İhale Kurulu kararları)sitemizden kaldırılmaktadır.

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

 

MENÜLER

 
Kamu İhale Kurulu Kararları
Yargı Kararları
İhale Terimleri Sözlüğü
İhale Mevzuatıyla İlgili Duyurular
Kamu İhale Mevzuatı
Bu Hafta Eklenen Kik Kararları
Bu Ay Eklenen Kik Kararları
En Çok Okunan Kik Kararları
İhale Mevzuatıyla İlgili Makaleler
Örnek Kik Kararları
Aşırı Düşük Teklifler
İhalelere Nasıl İtiraz Edilir
DETAYLI KARAR ARAMA
Sık Sorulan Sorular
Karar Ekleme Takvimi
Özellikler
İletişim

ABONELİK

 
Abonelik Formu
Abonelik Paketlerimiz
Hesap Numaraları
Kredi Kartı İle Abonelik
Havale İle Abonelik

YARDIMCI BİLGİLER

 
KİK Standart Formlar
İş Deneyim Bel. Güncelleme Hesabı
İşçilik Maliyeti Hesaplama
Sınır Değer Hesabı

UZMANA SORUN

 
Uzmana Sorun

HIZLI MENÜ

 

İSTATİSTİKLER

 
Toplam Üye Sayısı: 707
Toplam Karar Sayısı: 5770
Bu Ay Eklenen Kararlar : 76
Bu hafta Eklenen Kararlar : 17
 

BAZI REFERANSLARIMIZ
 • Manavgat Belediyesi


 • Bodrum Belediyesi


 • Ayson Geoteknik A.Ş.


 • Alp Sosyal Hizmetler


 • Kadak Güvenlik


 • Türkiye Hudutlar Sağ. Gen. Müd.


 • EKO İnşaat A.Ş.


 • Van Büyükşehir Belediyesi


 • Genç İnşaat


 • Birtam İnşaat A.Ş.


 • Çanakkale Özel Güvenlik


 • Atatürk Üniversitesi


 • İller Bankası Genel Müdürlüğü


 • Karadeniz Ereğlisİ Belediyesİ


 • Mustafa Kemal Ünİversitesİ


 • Orion Group


 • VarYap VarlIbaşlar Holdİng


 • Yüksel Proje A.Ş.


 • TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI


 • DUZCE İL ÖZEL İDARESİ


 • Hisar İnşaat Ltd Ştİ


 • Dalaman Belediyesi

Kamu ihale Kurulu'nun (KİK) görevlerinin arasında diğer görevlerinin yanında, ihalelere yapılan itirazen şikayet başvurularını 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde görüşerek sonuçlandırmak işleri de bulunmaktadır. kikuyusmazlikkararlari.com 4734 sayılı kanuna göre yapılan ihalelerden, isteklilerin Kamu İhale Kuruluna (KİK) yaptığı itirazlar sonucu Kamu İhale Kurulu tarafından alınan uyuşmazlık kararlarını tasnif ederek yayınlayan bir sitedir.

 

kikuyusmazlikkararlari.com sitesinde, 4734 sayılı yasaya göre yapılan ihalelerden isteklilerin Kamu İhale Kurulu'na (KİK) yaptığı itirazlar sonucu Kamu İhale Kurulu tarafından 2007 yılından bugüne kadar alınan tüm uyuşmazlık kararları okunarak abonelerimizin yararlanabileceği türde, çok spesifik veya diğer kararların tekrarı olmayan, geçerliliğini koruyan kararlar konularına göre tasnif edilerek, hazır bir şekilde  hizmetinize sunulmaktadır. Böylece aradığınız bir karar için onbinlerce kik kararı (Kamu İhale Kararı) arasında boşuna vakit vakit kaybetmez, aradığınız konuyla ilgili emsal kik kararını çok kısa sürede bulabilirsiniz.

 

kikuyusmazlikkararlari.com sitesinde, ayrıca İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay ve Yüksek Fen Kurulu'nda karara bağlanan 4734 sayılı kanuna tabi ihalelerle ilgili kararlar da yine konularına göre tasnif edilerek yayınlanmaktadır.

 

VİP ÜYELERİMİZE ÖZEL OLARAK; İdareye yapacakları şikayet, KİK'e yapacakları itirazen şikayet başvuruları için uzman ekibimiz ile şikayet dilekçelerini hazırlıyor (Şikayet dilekçesinin hazırlanması sırasında itiraz başvurusunda bulunacak üyelerimizin hukuki durumları incelenmekte, ayrıca KİK'in yada mahkemelerin almış olduğu benzer kararlar dilekçenin ekine eklenmektedir), İhale mevzuatıyla ilgili tüm sorularına cevap veriyor, ihale mevzuatında yapılan değişiklikleri anında SMS ve mail yoluyla bilgilendiriyoruz.

 

Aşırı Düşük Teklif Savunması'nı mevzuata uygun olarak yapmak için sitemizdeki örnek kararları okuyabilir, aşırı düşük teklif savunması sırasında hangi bilgi ve belgeleri kullanabileceğinizi öğrenebilir, kafanıza takılan bütün sorulara cevap bulabilirsiniz.  Böylece aşırı düşük teklif savunması sırasında hata yapmaz, onca emek ve para harcayarak hazırlandığınız ihaleyi KAZANABİLİRSİNİZ..

İsteklilerin talebi halinde ihaleye katılan diğer isteklilere ait ihale dosyalarının gösterilmesi gerekir mi?
İsteklilerin talebi halinde ihaleye katılan diğer isteklilere ait iş deneyim belgelerinin gösterilmesi gerekir mi?
Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilen ihalelerde, alt yükleniciye yaptırılması düşünülen işlere ait listenin sunulması zorunlu mudur?
Özel imalat konusu mal alımı ihalesinde, isteklinin imalat konusu malın üretilmesi sırasında farklı imalathane ve atölyelerde imalat yaptırması alt yüklenici çalıştıracağı anlamına gelir mi?
İhale üzerinde kalan istekliye sözleşme imzalayıp imzalamayacağı hususu sorulmaksızın, sadece teklif geçerlilik süresinin dolduğu gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edilmemesi mevzuata uygun mudur?
Hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin eşit olması halinde bakılacak olan "vergi matrahının/mali zararın net satışlar tutarına oranının büyüklüğü" kriteri için isteklilerden belge istenilmesine gerek var mıdır?
Bilançoların meslek mensuplarınca ıslak imza ile değilde kaşe imza ile imzalanması durumu bilgi eksikliğince tamamlatılabilir mi?
3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile yetkilendirilen meslek mensuplarınca sunulan bilanço bilgileri tablosunun doğruluğunun idarece araştırılması gerekir mi?
İhalelere teklif verebilmek için iş ortaklığını oluşturan (Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş) bütün firmaların EKAPa kayıt olmaları zorunlu mudur?
Banka referans mektubunun ihale ilan tarihiyle aynı gün düzenlenmiş olması mevzuata uygun mudur?
İhalelere teklif verebilmek için iş ortaklığını oluşturan (Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş) bütün firmaların EKAPa kayıt olmaları zorunlu mudur?
Hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin eşit olması halinde bakılacak olan "vergi matrahının/mali zararın net satışlar tutarına oranının büyüklüğü" kriteri için isteklilerden belge istenilmesine gerek var mıdır?
Banka referans mektubunun ihale ilan tarihiyle aynı gün düzenlenmiş olması mevzuata uygun mudur?
4857 sayılı İş Kanununda yer alan genel kurallardan farklı kurallarla işçi istihdamının söz konusu olduğu personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde işçilik hesaplama modülünün kullanılması zorunlu mudur?
3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile yetkilendirilen meslek mensuplarınca sunulan bilanço bilgileri tablosunun doğruluğunun idarece araştırılması gerekir mi?
Bilançoların meslek mensuplarınca ıslak imza ile değilde kaşe imza ile imzalanması durumu bilgi eksikliğince tamamlatılabilir mi?
İhale üzerinde kalan istekliye sözleşme imzalayıp imzalamayacağı hususu sorulmaksızın, sadece teklif geçerlilik süresinin dolduğu gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edilmemesi mevzuata uygun mudur?
Özel imalat konusu mal alımı ihalesinde, isteklinin imalat konusu malın üretilmesi sırasında farklı imalathane ve atölyelerde imalat yaptırması alt yüklenici çalıştıracağı anlamına gelir mi?
Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilen ihalelerde, alt yükleniciye yaptırılması düşünülen işlere ait listenin sunulması zorunlu mudur?
İsteklilerin talebi halinde ihaleye katılan diğer isteklilere ait iş deneyim belgelerinin gösterilmesi gerekir mi?
Danıştay 07.06.2014 tarih ve 29023 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikin 12. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (ç) bentlerinin ve üçüncü fıkrasının YÜRÜTMESİNİ DURDURMUŞTUR.
Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalesinde, haftalık çalışma saatinin tamamını idarede geçirecek personellerin kıdem tazminatına ilişkin sorumluluk kime aittir?
İş ortaklığı olarak yapılan bir işe ait sunulan iş deneyim belgesinin "yüklenicinin ticaret unvanı" kısmında iş ortaklığının diğer ortağının adının bulunması durumunda bu belge geçerli olarak kabul edilebilir mi?
Teklif mektubuna ihale tarihinden bir gün öncesinin tarihinin yazılması mevzuata uygun mudur?
Teklif mektubunda aynı rakamın iki defa ard arda yazılması esasa etki eden bir hata mıdır?
İhalelere teklif verebilmek için iş ortaklığını oluşturan (Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş) bütün firmaların EKAPa kayıt olmaları zorunlu mudur?
Yaklaşık maliyetin altında tek geçerli teklif kalması nedeniyle ihalede rekabet ilkesinin sağlanmamış olması nedeniyle ihalenin iptal edilebilir mi?
20 adet ihale dokümanının satın alındığı, 2 isteklinin teklif sunduğu, bunlardan birinin teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu ve diğerinin de yaklaşık maliyetin altında olmakla beraber yaklaşık maliyetin % 96’sı mertebesinde yaklaşık maliyete yakın olduğu durumda rekabet ilkesi sağlanmadığı gerekçesiyle ihale iptal edilebilir mi?
Doğrudan teminle yapılan sözleşmelerden damga vergisi alınması gerekir mi? (Sayıştay Kararı)
Kesinleşmiş Vergi Borcu Nasıl Belilenir?(Makale)


Anasayfa / Abone Ol / Kik Kararları / Yargı Kararları / Özellikler / Arama / S.S.S. / iletişim                                          © Copyright - 2009 - Tüm Hakları Saklıdır.