İhale Mevzuatına göre geçerliliği kalmayan KİK Kararları(Kamu İhale Kurulu kararları)sitemizden kaldırılmaktadır.

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

 

MENÜLER

 
Kamu İhale Kurulu Kararları
Yargı Kararları
İhale Terimleri Sözlüğü
İhale Mevzuatıyla İlgili Duyurular
Kamu İhale Mevzuatı
Bu Hafta Eklenen Kik Kararları
Bu Ay Eklenen Kik Kararları
En Çok Okunan Kik Kararları
İhale Mevzuatıyla İlgili Makaleler
Örnek Kik Kararları
Aşırı Düşük Teklifler
İhalelere Nasıl İtiraz Edilir
DETAYLI KARAR ARAMA
Sık Sorulan Sorular
Karar Ekleme Takvimi
Özellikler
İletişim

ABONELİK

 
Abonelik Formu
Abonelik Paketlerimiz
Hesap Numaraları
Kredi Kartı İle Abonelik
Havale İle Abonelik

YARDIMCI BİLGİLER

 
KİK Standart Formlar
İş Deneyim Bel. Güncelleme Hesabı
İşçilik Maliyeti Hesaplama
Sınır Değer Hesabı

HIZLI MENÜ

 

İSTATİSTİKLER

 
Toplam Üye Sayısı: 623
Toplam Karar Sayısı: 5275
Bu Ay Eklenen Kararlar : 110
Bu hafta Eklenen Kararlar : 9
 

BAZI REFERANSLARIMIZ
 • Bodrum Belediyesi


 • Türkiye Hudutlar Sağ. Gen. Müd.


 • Genç İnşaat


 • Birtam İnşaat A.Ş.


 • Çanakkale Özel Güvenlik


 • Antalya Büyükşehir Belediyesi


 • Atatürk Üniversitesi


 • İller Bankası Genel Müdürlüğü


 • İntaş Group


 • Karadeniz Ereğlisİ Belediyesİ


 • Mustafa Kemal Ünİversitesİ


 • Orion Group


 • VarYap VarlIbaşlar Holdİng


 • Yüksel Proje A.Ş.


 • AVCILAR BELEDİYESİ


 • HES KABLO


 • TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI


 • KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ


 • DUZCE İL ÖZEL İDARESİ


 • Hisar İnşaat Ltd Ştİ


 • Dalaman Belediyesi


 • Gama Medikal

Kamu ihale Kurulu'nun (KİK) görevlerinin arasında diğer görevlerinin yanında, ihalelere yapılan itirazen şikayet başvurularını 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde görüşerek sonuçlandırmak işleri de bulunmaktadır. kikuyusmazlikkararlari.com 4734 sayılı kanuna göre yapılan ihalelerden, isteklilerin Kamu İhale Kuruluna (KİK) yaptığı itirazlar sonucu Kamu İhale Kurulu tarafından alınan uyuşmazlık kararlarını tasnif ederek yayınlayan bir sitedir.

 

kikuyusmazlikkararlari.com sitesinde, 4734 sayılı yasaya göre yapılan ihalelerden isteklilerin Kamu İhale Kurulu'na (KİK) yaptığı itirazlar sonucu Kamu İhale Kurulu tarafından 2007 yılından bugüne kadar alınan tüm uyuşmazlık kararları okunarak abonelerimizin yararlanabileceği türde, çok spesifik veya diğer kararların tekrarı olmayan, geçerliliğini koruyan kararlar konularına göre tasnif edilerek, hazır bir şekilde  hizmetinize sunulmaktadır. Böylece aradığınız bir karar için onbinlerce kik kararı (Kamu İhale Kararı) arasında boşuna vakit vakit kaybetmez, aradığınız konuyla ilgili emsal kik kararını çok kısa sürede bulabilirsiniz.

 

kikuyusmazlikkararlari.com sitesinde, ayrıca İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay ve Yüksek Fen Kurulu'nda karara bağlanan 4734 sayılı kanuna tabi ihalelerle ilgili kararlar da yine konularına göre tasnif edilerek yayınlanmaktadır.

 

VİP ÜYELERİMİZE ÖZEL OLARAK; İdareye yapacakları şikayet, KİK'e yapacakları itirazen şikayet başvuruları için uzman ekibimiz ile şikayet dilekçelerini hazırlıyor (Şikayet dilekçesinin hazırlanması sırasında itiraz başvurusunda bulunacak üyelerimizin hukuki durumları incelenmekte, ayrıca KİK'in yada mahkemelerin almış olduğu benzer kararlar dilekçenin ekine eklenmektedir), İhale mevzuatıyla ilgili tüm sorularına cevap veriyor, ihale mevzuatında yapılan değişiklikleri anında SMS ve mail yoluyla bilgilendiriyoruz.

 

Aşırı Düşük Teklif Savunması'nı mevzuata uygun olarak yapmak için sitemizdeki örnek kararları okuyabilir, aşırı düşük teklif savunması sırasında hangi bilgi ve belgeleri kullanabileceğinizi öğrenebilir, kafanıza takılan bütün sorulara cevap bulabilirsiniz.  Böylece aşırı düşük teklif savunması sırasında hata yapmaz, onca emek ve para harcayarak hazırlandığınız ihaleyi KAZANABİLİRSİNİZ..

Kısmi kabul öngörülmeyen ihalelerde alt yüklenici tarafından yapılması gereken işin tamamlanmış ancak asıl işin tamamlanmamış olması durumda alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenebilir mi?
Alt Yüklenici İş Bitirme Belgesi düzenlemek için sözleşmeye ait Damga Vergisi ödendiğine ilişkin makbuz sunulması gerekir mi?
Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesinde iş kalemleri için virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde teklif edilen birim fiyatın birim fiyat teklif cetvelindeki tutara herhangi bir katkı sağlamadığı durumda teklif yine de geçerli midir?
Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesinde birim fiyatlar ve birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarların, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde teklif verilmesiyle ilgili KİK Kararı
"aslının aynıdır" şerhi taşıyan yani aslına uygunluğu noterce onaylanmış sureti üzerinden yine noter tarafından "suret aslının aynıdır" şerhi düşülerek tasdik edilen belgeler geçerli midir?
E-posta ile tebligat yapılmasını kabul eden bir istekliye e-posta ile tebligat yapılamdan direkt olarak posta yoluyla tebligatın yapılması ve isteklinin kendisinden kaynaklı olarak tebligatın istekliye ulaşmaması durumunda, tebligatın geçerli olarak yapıldığı sonucuna varılır mı?
İhale tarihi en fazla kaç defa ertelenebilir?
Fatura örneklerinin idareye ibraz edilerek idare tarafından “aslı gibidir” şerhi düşülmüş suretlerinin ihale dosyasında sunulması mevzuata uygun mudur?
İhale konusu işin belirli bir miktarının esas yüklenici tarafından, geriye kalan kısmının ise alt yüklenici tarafından gerçekleştirilmesi mevzuata uygun mudur?
Yüklenicinin taahhüdünü sözleşme hü­kümlerine göre yerine getirmemesi gerekçesiyle sözleşmenin idare tarafından fesh edilmesi halinde ayrıca gecikme cezası da kesilmesi gerekir mi?(sayıştay kararı)
Engelli personel çalışmasına ilişkin herhangi bir düzenlemenin yapılmadığı personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesinde, işçilik maliyeti hesaplanmasının gösterildiği KİK Kararı
Teklif mektubunda teklif geçerlilik süresinin belirtilmemesi esasa etki eden bir aykırılık mıdır? Bilgi eksikliği kapsamında sonradan tamamlatılabilir mi? (Sayıştay Kararı)
Fatura örneklerinin idareye ibraz edilerek idare tarafından “aslı gibidir” şerhi düşülmüş suretlerinin ihale dosyasında sunulması mevzuata uygun mudur?
Tebliğ ve şikayet sürelerinin hesabında tebligatın yapıldığı gün dikkate alınır mı?
Kar hariç yaklaşık maliyetin sözleşme gideri ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinden oluşan ve sınır değerin altında kalan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklamasının istenileceği belirtilen personel çalışmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, sınır değerin altında kalan tekliflerden aşırı düşük teklif açıklamasının istenilmeden ihalenin sonuçlandırılması mevzuata uygun mudur?
İşin bitirilmesi gereken tarihden daha sonraki bir tarihte yükleniciye süre uzatımı verilebilir mi? (Sayıştay Kararı)
Ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesinin hangi tarihte alınması gerekir?
Özel güvenlik hizmeti alımı ihalesinde nöbet defteri ve tutanak dosyası gibi kalemlere ait giderler %4 sözleşme ve genel giderler içerisinde değerlendirilebilir mi?
Pursantaj oranı nedir? Niçin kullanılırlar? (Sayıştay Kararları)
Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesinin ihale dokümanında; yüklenicinin son hakedişini almadan personelin yasal tazminatlarını ve haklarını vererek idare ile ilişkilerini keseceği ve bunu idareye banka dekontları, banka kayıtları ve gerekli diğer yazılı evraklarla belgeleyeceği şeklinde yapılan düzenleme mevzuata uygun mudur?


Anasayfa / Abone Ol / Kik Kararları / Yargı Kararları / Özellikler / Arama / S.S.S. / İletişim                                          © Copyright - 2009 - Tüm Hakları Saklıdır.