ÜYE GİRİŞİ YENİ ÜYE




Bunları Biliyor Musunuz?
Neden KikUyuşmazlıkKararları.com sitesi
kikuyusmazlikkararlari.com 4734 sayılı kanuna göre yapılan ihalelerden, isteklilerin Kamu İhale Kuruluna (KİK) yaptığı itirazlar sonucu Kamu İhale Kurulu tarafından alınan uyuşmazlık kararlarını ayrıca ilk derece mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay ve Yüksek Fen Kurulu'nun ihale mevzuatıyla ilgili kararlarını tasnif ederek yayınlayan bir sitedir.
 
kikuyusmazlikkararlari.com sitesinde, 4734 sayılı yasaya göre yapılan ihalelerden isteklilerin Kamu İhale Kurulu'na (KİK) yaptığı itirazlar sonucu Kamu İhale Kurulu tarafından 2007 yılından bugüne kadar alınan tüm uyuşmazlık kararları okunarak abonelerimizin yararlanabileceği türde, çok spesifik veya diğer kararların tekrarı olmayan, geçerliliğini koruyan kararlar konularına göre tasnif edilerek, hazır bir şekilde  hizmetinize sunulmaktadır. Böylece aradığınız bir karar için onbinlerce kik kararı (Kamu İhale Kararı) arasında boşuna vakit vakit kaybetmez, aradığınız konuyla ilgili emsal kik kararını çok kısa sürede bulabilirsiniz.
 
VİP ÜYELERİMİZE ÖZEL OLARAK; İdareye yapacakları şikayet, KİK'e yapacakları itirazen şikayet başvuruları için uzman ekibimiz ile şikayet dilekçelerini hazırlıyor (Şikayet dilekçesinin hazırlanması sırasında itiraz başvurusunda bulunacak üyelerimizin hukuki durumları incelenmekte, ayrıca KİK'in yada mahkemelerin almış olduğu benzer kararlar dilekçenin ekine eklenmektedir), İhale mevzuatıyla ilgili tüm sorularına cevap veriyor,ihale mevzuatında yapılan değişiklikleri anında SMS ve mail yoluyla bilgilendiriyoruz.
 
Daha Fazla Bilgi İçin lütfen TIKLAYIN
SİTEMİZE EKLENEN SON ANALİZLER



İş ortaklığı olarak yapılan yapım işlerinde, ortağın biri ortaklıktan çekilmesi ve iş ortaklıktaki payını ortaklığın diğer ortaklarına devretmesi durumunda işi tamamlayan ortaklara hangi durumda iş deneyim belgesi düzenlenebilir?

        Yazımızın tamamını okumak için lütfen başlığı tıklayınız..


İhale Mevzuatıyla İlgili Duyurular Tüm Duyurular...
İhale Mevzuatında Yapılan Değişikliklere Ait Özet Bilgi (16.03.2019)
YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (16.03.2019)
MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (16.03.2019)
İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (16.03.2019)
HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (16.03.2019)
ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (16.03.2019)
DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (
ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (16.03.2019)
İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (16.03.2019)
KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (16.03.2019)
Sitemize Eklenen En Son Analizler Tüm Analizler...

İş Ortaklıklarında Sözleşme Devri Durumunda İş Deneyim Belgesi Düzenlenme Koşulları

İş ortaklığı olarak yapılan yapım işlerinde, ortağın biri ortaklıktan çekilmesi ve iş ortaklıktaki payını ortaklığın diğer ortaklarına devretmesi durumunda işi tamamlayan ortaklara hangi durumda iş deneyim belgesi düzenlenebilir?

2019 Yılı İçin Açıklanan Eşik değerler ve Parasal Limitlerin Kanun Maddeleriyle Beraber Açıklaması

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen ve 01.02.2019 - 31.01.2020 tarihleri arasında geçerli olacak olan eşik değerlerin ve parasal limitler daha iyi anlaşılabilmesi için kanun maddeleriyle beraber aşağıdaki analizde verilmiştir. Böylece uygulayıcılar tarafından bu bedellerin neyi ifade ettiği daha iyi anlaşılacaktır.

ELEKTRONİK EKSİLTME DÖNEMİ BAŞLADI

Geçerli teklif sahibi isteklilerin tekliflerini düşürülmesini imkan tanınan elektronik eksiltme sistemi 1 Kasım 2018 tarihindebaşladı

EKAP’a kayıt aşamasında sunulan tüzel kişi adına münferiden e-imza kullanarak işlem yapmak üzere yetkilendirilecek kişilere ait noter onaylı vekâletname ile noter onaylı imza beyannameleri, elektronik ihalede yeterlik belgesi olarak kullanılabilir mi?

idarelerin işçi alacakları için sorumluluğu nedir? (Yargıtay Kararı)

İdarenin kusurundan dolayı ihalenin fesh edilmesi durumunda yüklenici idareden hangi alacaklarını isteyebilir? (Yargıtay Kararı)

Yükleniciler, idarelerin kusurlu olarak sözleşmeden dönmesi halinde isteyebileceği zararlar nasıl hesaplanır? (Yargıtay Kararı)

Benzer işin öğrenci veya personel taşımacılığı olarak belirlendiği öğrenci taşıma işinde, şehirlerarası yolcu taşımacılığı işi benzer iş olarak kabul edilebilir mi?

Aşırı düşük savunması sırasında nakliye mesafalerine ilişikin belge sunmayan ancak, nakliye mesafesinin idarenin yaklaşık maliyette belirlediği nakliye mesafesinden yüksek olması durumunda aşırı düşük savunmasının kabul edilmesi gerekir mi? (Danıştay Kararı)

Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında isteklilerden nakliye giderinin hesabında esas alınan mesafenin dayanağının açıklamasının istenilmesi durumunda, bu açıklamanın hangi belgeler esas alınarak tevsik edilebileceğinin belirtilmesi gerekir mi? (Danıştay Kararı)

İş ortaklıklarında özel ortak işe devam edemediği ve pilot ortağın işi tek başına tamamladığı durumda, devir sözleşmesi yapılması ve damga vergii ödenmesi gerekir mi? (Sayıştay Kararı)

Özel ortağın temerrüde düşmesi durumunda pilot ortak işi tek başına tamamlayabilir mi?

Özel ortağın temerrüde düşmesi durumunda pilot ortak işi tek başına tamamlayabilir mi? (sayıştay Kararı)

Geçici kabulden önce ara hakedişlerde yükleniciye yapılan fazla ödeme kamu zararı oluşturur mu? (Sayıştay Kararı)

Fiyat farkının iş programına uygun olarak ödenmemesi kamu zararı oluşturur mu? (Sayıştay Kararı)

Birim fiyat teklif cetvelinde altı adet iş pozuna 0,01 TL teklif verilmesi ve birim fiyat teklif tutarının 0,01 TL olan pozların metrajında artış olması durumunda kamu zararının oluşacağı gerekçeleriyle isteklinin teklifinin değerlendirme dışında bırakılması mevzuata uygun mudur?

Mevzuta göre ihaleye çıkılmaması gerekirken ihale yapılması ve akabinde ihalenin iptal edilmesi durumunda ödenmiş olan ilan bedeli kamu zararı oluşturur mu? (Sayıştay Kararları)

Banka referans mektubunda yazan 1.760,000 TL ifadesinden hangi tutar anlaşılması gerekmektedir.

idare tarafından sözleşmenin idare tarafından feshedilmesi durumunda yeni yapılacak alımdan doğan fiyat farkının yükleniciye ait olacağı şeklinde düzenleme yapması mevzuata uygun mudur?

Aşırı düşük teklif savunması sırasında isteklinin sunduğu metrajlar ile idarenin metrajları arasında yüzde ondan fazla fark olması tek başına isteklinin teklifini reddetmek için yeterli midir?

Arsa temin edilmeden ihaleye çıkılması sonucu ihalenin iptal edilmesi durumunda, ödenen ilan bedelleri Kamu zararı oluşturur mu? (Sayıştay Kararı)

Geçici teminat mektubunda işin adının eksik yazılması esasa etki eden bir hata mıdır?

Firmalar faaliyet alanlarında olmayan ihalelere teklif verebilirler mi? (Mahkeme kararı)

Site Haritası Tümü...
Karar Ekleme Takvimi %50 - %50 Ortaklık Abonelik Formu Abonelik Paketlerimiz Adli Sicil kaydı
Ajandam Alt Yüklenici Alt Yüklenici İş Bitir Alternatif Teklif Amortisman
Anahtar Teknik Personel Anahtar Teslimi Götürü Analizler ANASAYFA Araç Kiralama
Aritmetik Hata Asgari İşçilik Aşırı Düşük (Hizmet Aşırı Düşük (Mal Al Aşırı Düşük (Yapım
Aşırı Düşük Teklif AYRINTILI ARAMA Banka Referans Mektubu Belediye Mevzuatı Belge Onayı
Sayfa İstatistikleri Bilgi Kütüphanesi Abonelik Paketleri Yardım
• Toplam üye: 866
• Toplam karar: 8132
• Bu ay eklenen kararlar: 75
• Bu hafta eklenen kararlar: 11
Kik kararları
Makale / Analizler
İhale Mevzuatıyle ilgili duyurular
Uzmana Sorulan Sorular
Abonelik
Abonelik Formu
Hesap Numaraları
Referanslarımız
Sık Sorulan Sorular
İletişim Formu
Uzmana Sorun
Site Özellikleri
Yüzbinlerce Karar Arasında Kaybolmayın, İhale Mevzuatıyla İlgili, Kik, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay Kararları Burada
kikuyusmazlikkararlari@hotmail.com
Sitemizde yer alan resim ve yazıların tüm hakları saklıdır.
Hiçbir materyal, izinsiz kaynak gösterilmeden kullanılamaz.