ÜYE GİRİŞİ YENİ ÜYE
Bunları Biliyor Musunuz?
Neden KikUyuşmazlıkKararları.com sitesi
kikuyusmazlikkararlari.com 4734 sayılı kanuna göre yapılan ihalelerden, isteklilerin Kamu İhale Kuruluna (KİK) yaptığı itirazlar sonucu Kamu İhale Kurulu tarafından alınan uyuşmazlık kararlarını ayrıca ilk derece mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay ve Yüksek Fen Kurulu'nun ihale mevzuatıyla ilgili kararlarını tasnif ederek yayınlayan bir sitedir.
 
kikuyusmazlikkararlari.com sitesinde, 4734 sayılı yasaya göre yapılan ihalelerden isteklilerin Kamu İhale Kurulu'na (KİK) yaptığı itirazlar sonucu Kamu İhale Kurulu tarafından 2007 yılından bugüne kadar alınan tüm uyuşmazlık kararları okunarak abonelerimizin yararlanabileceği türde, çok spesifik veya diğer kararların tekrarı olmayan, geçerliliğini koruyan kararlar konularına göre tasnif edilerek, hazır bir şekilde  hizmetinize sunulmaktadır. Böylece aradığınız bir karar için onbinlerce kik kararı (Kamu İhale Kararı) arasında boşuna vakit vakit kaybetmez, aradığınız konuyla ilgili emsal kik kararını çok kısa sürede bulabilirsiniz.
 
VİP ÜYELERİMİZE ÖZEL OLARAK; İdareye yapacakları şikayet, KİK'e yapacakları itirazen şikayet başvuruları için uzman ekibimiz ile şikayet dilekçelerini hazırlıyor (Şikayet dilekçesinin hazırlanması sırasında itiraz başvurusunda bulunacak üyelerimizin hukuki durumları incelenmekte, ayrıca KİK'in yada mahkemelerin almış olduğu benzer kararlar dilekçenin ekine eklenmektedir), İhale mevzuatıyla ilgili tüm sorularına cevap veriyor,ihale mevzuatında yapılan değişiklikleri anında SMS ve mail yoluyla bilgilendiriyoruz.
 
Daha Fazla Bilgi İçin lütfen TIKLAYIN
SİTEMİZE EKLENEN EN SON ANALİZLER


04.03.2017 tarih ve 29997 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişikliklerle, ihale mevzuatında bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişikliklerin önemli bir kısmı  firmaların EKAP kaydı ile ilgilidir. Ayrıca elektronik ihalelerle ilgili, mevzuatta uyum açısından değişiklikler yapılmıştır. Aşağıdaki analizimizde yapılan bu değişiklikler incelenmiştir.

İhale Mevzuatıyla İlgili Duyurular Tüm Duyurular...
Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (04.03.2017)
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (04.03.2017)
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır. (04.03.2017)
kikuyusmazlikkararlari.com Kaybettiğiniz İhaleleri Geri Kazandırır
AŞIRI DÜŞÜK SINIR DEĞER HESABI ANDROİD UYGULAMAIZ YAYINDA
PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI OLMAYAN HİZMET ALIMI İHALELERİNDE SINIR DEĞERİN HESAPLANMASINDA KULLANILACAK R KATSAYISINA İLİŞKİN KAMU İHALE KURULU KARARI
25.01.2017 TARİHİNDE YAPILMIŞ OLAN KAMU İHALE MEVZUATI DEĞİŞİKLİKLERİNE İLİŞKİN ÖZET BİLGİ
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (25.01.2017)
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır. (25.01.2017)
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır (25.01.2017)
Sitemize Eklenen En Son Analizler Tüm Analizler...

FİRMALAR DİKKAT! FİRMA BİLGİLERİNİN 15 MART 2017 TARİHİNE KADAR EKAP SİSTEMİNE GİRİLMESİ ZORUNLUDUR..

04.03.2017 tarih ve 29997 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişikliklerle, ihale mevzuatında bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişikliklerin önemli bir kısmının firmaların EKAP kaydı ile ilgilidir. Ayrıca elektronik ihalelerle ilgili, mevzuatta uyum açısından değişiklikler yapılmıştır. Aşağıdaki analizimizde yapılan bu değişiklikler incelenmiştir.

25.01.2017 TARİHİNDE YAPILMIŞ OLAN KAMU İHALE MEVZUATI DEĞİŞİKLİKLERİNE İLİŞKİN ÖZET BİLGİ

25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İhale Uygulama Yönetmelik ve Tebliğleri ile ihale mevzuatında kapsamlı değişiklikler yapılmıştır. Aşağıdaki yazımızda bu değişiklikler özet halinde anlatılmaya çalışılmıştır.

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI OLMAYAN HİZMET ALIMI İHALELERİNDE SINIR DEĞER HESABI NASIL YAPILIR? SINIR EĞER HESABINDAKİ BİLEŞENLER NELERDİR?

Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değer hesabı değiştirilmiştir. analizimizde sınır değer hesabı örnekli olarak anlatılmış ayrıca sınır değer hesabında kullanılan değişkenler açıklanmaya çalışılmıştır.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde isteklinin kendi malı olması istenilen otobüsler için TS 12257 uygunluk belgesinin sunulması istenilebilir mi?

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde isteklinin kendi malı olması istenilen otobüslerin D2 yetki belgesine sahip olması istenilebilir mi?

İlk sözleşme bedelinin yüzde 80 altında tamamlanan bir iş için iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi?

Evde Sağlık, Evde Bakım Destek Ve Hasta Nakil Hizmeti Alımı ihalesinde, Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmeliğine uygun ruhsat ve Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğine uygun ruhsatın teklif dosyası kapsamında sunulması istenilebilir mi?

Yıllara sari hizmet alımı ihalelerinde asgari iş deneyim tutarı nasıl belirlenir?

İdarece benzer iş tanımında evde sağlık hizmetleri ve ambulans ile hasta nakil hizmetlerinin bir bütün olarak yapılması şartı getirilmesi mevzuata uygun mudur?

İhale tarihinden sonra ihale süreci devam ederken iş deneyim belgesi kullanılan ve şirketin %50 den fazla hissesine sahip olan ortağın şirketteki ortaklıktan ayrılması durumunda nasıl işlem yapılmalıdır?

Hizmet alımı ihalesi olarak yapılan Danışmanlık hizmeti işinde proje koordinatörünün en az 10 yıl tecrübeli olması istenilebilir mi?

İdare tarafından belirlenen pozlardaki fiyat ağırlığının aynı iş için yaklaşık maliyet ile oranlamasının fiyat dışı unsur olarak belirlenmesi mevzuata uygun mudur?

Teklif zarfı içerisine biri kaşeli imzalı diğeri ise kaşesiz ve imzasız iki adet teklif mektubu koyulması durumunda mevzuata göre nasıl işlem yapılması gerekir?

Ayni olarak karşılanacak yol bedeli ve yol bedeli üzerinden hesaplanan % 4 sözleşme ve genel giderinin dahil edilerek asgari işçilik maliyeti hesaplanabilir mi?

Personel çalıştırılmasına dayalı himet alımı ihalelerinde ayni olarak karşılanan giyim gideri teklif fiyata dahil giderler arasında yer alır mı?

İhale tarihinden sonra ihale süreci devam ederken iş deneyim belgesi kullanılan ve şirketin %50 den fazla hissesine sahip olan ortağın şirketteki ortaklıktan ayrılması durumunda nasıl işlem yapılmalıdır?

Yıllara sari hizmet alımı ihalelerinde asgari iş deneyim tutarı nasıl belirlenir?

Hizmet alımı ihalesi olarak yapılan Danışmanlık hizmeti işinde proje koordinatörünün en az 10 yıl tecrübeli olması istenilebilir mi?

İdarece benzer iş tanımında evde sağlık hizmetleri ve ambulans ile hasta nakil hizmetlerinin bir bütün olarak yapılması şartı getirilmesi mevzuata uygun mudur?

İlk sözleşme bedelinin yüzde 80 altında tamamlanan bir iş için iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi?

Personel çalıştırılmasına dayalı himet alımı ihalelerinde ayni olarak karşılanan giyim gideri teklif fiyata dahil giderler arasında yer alır mı?

Evde Sağlık, Evde Bakım Destek Ve Hasta Nakil Hizmeti Alımı ihalesinde, Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmeliğine uygun ruhsat ve Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğine uygun ruhsatın teklif dosyası kapsamında sunulması istenilebilir mi?

Ayni olarak karşılanacak yol bedeli ve yol bedeli üzerinden hesaplanan % 4 sözleşme ve genel giderinin dahil edilerek asgari işçilik maliyeti hesaplanabilir mi?

Ayni olarak karşılanacak yol bedeli ve yol bedeli üzerinden hesaplanan % 4 sözleşme ve genel giderinin dahil edilerek asgari işçilik maliyeti hesaplanabilir mi?

Yapım işi ihalelerinin aşırı düşük teklif sorgulamasının, idarece açıklama istenmeyen iş kalemlerine ilişkin belirlenen birim fiyatların kendilerinin belirlediği fiyatlardan çok düşük olması gerekçesiyle reddedilmesi mevzuata uygun mudur?

Aşırı düşük teklif savunması sırasında sunulan proforma fatura toplamının ondalık kısmında bir kuruşun altında bedelin yer alması durumunda, proforma fatura geçerli olarak kabul edilebilir mi?

Personel çalıştırılmasına dayalı himet alımı ihalelerinde ayni olarak karşılanan giyim gideri teklif fiyata dahil giderler arasında yer alır mı?

Aşırı düşük teklif savunması sırasında sunulan proforma fatura içeriğinde iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların bir kuruşun altında olması ancak proforma fatura toplamının bir kuruşun üzerinde olması durumunda, proforma fatura geçerli olarak kabul edilebilir mi?

Kaşe ve imza bulunmayan teklif mektupları geçerli teklif olarak kabul edilebilir mi?

Geçici teminat mektubunda firmaya ait ticaret unvanının yanlış yazılması bilgi eksikliği kapsamında düzeltilebilir mi?

Götürü bedel teklif almak suretiyle ihale edilen mal alımı ihalelerinde iş artışı yapılabilir mi?

Geçici teminat mektubunda firmaya ait ticaret unvanının yanlış yazılması esasa etki eden hata mıdır?

Teklif zarfı içerisine biri kaşeli imzalı diğeri ise kaşesiz ve imzasız iki adet teklif mektubu koyulması durumunda mevzuata göre nasıl işlem yapılması gerekir?

Site Haritası Tümü...
• Karar Ekleme Takvimi • %50 - %50 Ortaklık • Abonelik Formu • Abonelik Paketlerimiz • Adli Sicil kaydı
• Ajandam • Alt Yüklenici • Alt Yüklenici İş Bitirme • Alternatif Teklif • Amortisman
• Anahtar Teknik Personel • Anahtar Teslimi Götürü Be • Analizler • ANASAYFA • Araç Kiralama
• Aritmetik Hata • Asgari İşçilik • Aşırı Düşük (Hizmet Alımı • Aşırı Düşük (Mal Alımı) • Aşırı Düşük (Yapım işi)
• Aşırı Düşük Teklif • AYRINTILI ARAMA • Banka Referans Mektubu • Belediye Mevzuatı • Belge Onayı
Sayfa İstatistikleri Bilgi Kütüphanesi Abonelik Paketleri Yardım
• Toplam üye: 745
• Toplam karar: 7081
• Bu ay eklenen kararlar: 44
• Bu hafta eklenen kararlar: 18
• Kik kararları
• Makale / Analizler
• İhale Mevzuatıyle ilgili duyurular
• Uzmana Sorulan Sorular
• Abonelik
• Abonelik Formu
• Hesap Numaraları
• Referanslarımız
• Sık Sorulan Sorular
• İletişim Formu
• Uzmana Sorun
• Site Özellikleri
Onbinlerce Karar Arasında Kaybolmayın, Aradığınız Kik Kararları Burada
kikuyusmazlikkararlari@hotmail.com
Sitemizde yer alan resim ve yazıların tüm hakları saklıdır.
Hiçbir materyal, izinsiz kaynak gösterilmeden kullanılamaz.