İhale Mevzuatına göre geçerliliği kalmayan KİK Kararları(Kamu İhale Kurulu kararları)sitemizden kaldırılmaktadır.

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

 

MENÜLER

 
Kamu İhale Kurulu Kararları
Yargı Kararları
İhale Terimleri Sözlüğü
İhale Mevzuatıyla İlgili Duyurular
Kamu İhale Mevzuatı
Bu Hafta Eklenen Kik Kararları
Bu Ay Eklenen Kik Kararları
En Çok Okunan Kik Kararları
İhale Mevzuatıyla İlgili Makaleler
Örnek Kik Kararları
Aşırı Düşük Teklifler
İhalelere Nasıl İtiraz Edilir
DETAYLI KARAR ARAMA
Sık Sorulan Sorular
Karar Ekleme Takvimi
Özellikler
İletişim

ABONELİK

 
Abonelik Formu
Abonelik Paketlerimiz
Hesap Numaraları
Kredi Kartı İle Abonelik
Havale İle Abonelik

YARDIMCI BİLGİLER

 
KİK Standart Formlar
İş Deneyim Bel. Güncelleme Hesabı
İşçilik Maliyeti Hesaplama
Sınır Değer Hesabı

HIZLI MENÜ

 

İSTATİSTİKLER

 
Toplam Üye Sayısı: 606
Toplam Karar Sayısı: 5042
Bu Ay Eklenen Kararlar : 193
Bu hafta Eklenen Kararlar : 33
 

BAZI REFERANSLARIMIZ
 • Bodrum Belediyesi


 • Türkiye Hudutlar Sağ. Gen. Müd.


 • Birtam İnşaat A.Ş.


 • Çanakkale Özel Güvenlik


 • Antalya Büyükşehir Belediyesi


 • Atatürk Üniversitesi


 • İller Bankası Genel Müdürlüğü


 • İntaş Group


 • Karadeniz Ereğlisİ Belediyesİ


 • Mustafa Kemal Ünİversitesİ


 • Orion Group


 • VarYap VarlIbaşlar Holdİng


 • Yüksel Proje A.Ş.


 • AVCILAR BELEDİYESİ


 • HES KABLO


 • TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI


 • KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ


 • DUZCE İL ÖZEL İDARESİ


 • Hisar İnşaat Ltd Ştİ


 • Dalaman Belediyesi


 • Gama Medikal

Kamu ihale Kurulu'nun (KİK) görevlerinin arasında diğer görevlerinin yanında, ihalelere yapılan itirazen şikayet başvurularını 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde görüşerek sonuçlandırmak işleri de bulunmaktadır. kikuyusmazlikkararlari.com 4734 sayılı kanuna göre yapılan ihalelerden, isteklilerin Kamu İhale Kuruluna (KİK) yaptığı itirazlar sonucu Kamu İhale Kurulu tarafından alınan uyuşmazlık kararlarını tasnif ederek yayınlayan bir sitedir.

 

kikuyusmazlikkararlari.com sitesinde, 4734 sayılı yasaya göre yapılan ihalelerden isteklilerin Kamu İhale Kurulu'na (KİK) yaptığı itirazlar sonucu Kamu İhale Kurulu tarafından 2007 yılından bugüne kadar alınan tüm uyuşmazlık kararları okunarak abonelerimizin yararlanabileceği türde, çok spesifik veya diğer kararların tekrarı olmayan, geçerliliğini koruyan kararlar konularına göre tasnif edilerek, hazır bir şekilde  hizmetinize sunulmaktadır. Böylece aradığınız bir karar için onbinlerce kik kararı (Kamu İhale Kararı) arasında boşuna vakit vakit kaybetmez, aradığınız konuyla ilgili emsal kik kararını çok kısa sürede bulabilirsiniz.

 

kikuyusmazlikkararlari.com sitesinde, ayrıca İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay ve Yüksek Fen Kurulu'nda karara bağlanan 4734 sayılı kanuna tabi ihalelerle ilgili kararlar da yine konularına göre tasnif edilerek yayınlanmaktadır.

 

VİP ÜYELERİMİZE ÖZEL OLARAK; İdareye yapacakları şikayet, KİK'e yapacakları itirazen şikayet başvuruları için uzman ekibimiz ile şikayet dilekçelerini hazırlıyor (Şikayet dilekçesinin hazırlanması sırasında itiraz başvurusunda bulunacak üyelerimizin hukuki durumları incelenmekte, ayrıca KİK'in yada mahkemelerin almış olduğu benzer kararlar dilekçenin ekine eklenmektedir), İhale mevzuatıyla ilgili tüm sorularına cevap veriyor, ihale mevzuatında yapılan değişiklikleri anında SMS ve mail yoluyla bilgilendiriyoruz.

 

Aşırı Düşük Teklif Savunması'nı mevzuata uygun olarak yapmak için sitemizdeki örnek kararları okuyabilir, aşırı düşük teklif savunması sırasında hangi bilgi ve belgeleri kullanabileceğinizi öğrenebilir, kafanıza takılan bütün sorulara cevap bulabilirsiniz.  Böylece aşırı düşük teklif savunması sırasında hata yapmaz, onca emek ve para harcayarak hazırlandığınız ihaleyi KAZANABİLİRSİNİZ..

Havanın fen noktasından çalışılmayan günler dikkate alınarak süre uzatımı verilebilir mi? (Sayıştay Kararı)
Doğrudan teminle yapılan alımlarda, gecikme cezası kesilebilir mi? (Sayıştay Kararları)
Kısmi kabul yapılması öngörülmeyen bir işte kısmi gecikme cezası uygulanabilir mi? (Yüksek Fen Kurulu Kararı)
Teknik Şartnamede yer alan ve teklif ekinde sunulması istenilen belgeler yeterlilik kriteri koşulu olarak kabul edilebilir mi? (Danıştay Kararı)
Özel güvenlik hizmeti alım ihalesinde, kelepçe, cop ve düdük gibi kalemlere ait giderler %4 sözleşme ve genel giderler içerisinde değerlendirilebilir mi?
Kent temizliği işinin benzer iş olarak kabul edildiği bir ihalede kıyı temizliği işi benzer iş olarak kabul edilebilir mi?
Aşırı düşük teklif sorgulaması sırasında özel pozlara ait analiz girdi ve miktarlarının isteklilere verilmesi gerekir mi?
Aşırı düşük teklif sorgulamasının idarece mevzuata uygun yapılmadığı ve KİK tarafından tekrar aşırı düşük teklif savunmasının yapılması kararı verildiği durumda, idarece ilk yapılan sorgulamaya cevap vermeyen isteklilere de sorgulama yazısının tekrar gönderilmesi gerekir mi?
Herhangi bir kriminal inceleme yaptırılmadan, Teklif mektubu ve imza sirkülerindeki imzaların aynı olmadığı gerekçesiyle istekliler değerlendirme dışında bırakılabilir mi?
Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin sonuçlandırılması mevzuata uygun mudur?
Herhangi bir kriminal inceleme yaptırılmadan, Teklif mektubu ve imza sirkülerindeki imzaların aynı olmadığı gerekçesiyle istekliler değerlendirme dışında bırakılabilir mi?
Aşırı düşük teklif sorgulamasının idarece mevzuata uygun yapılmadığı ve KİK tarafından tekrar aşırı düşük teklif savunmasının yapılması kararı verildiği durumda, idarece ilk yapılan sorgulamaya cevap vermeyen isteklilere de sorgulama yazısının tekrar gönderilmesi gerekir mi?
Havanın fen noktasından çalışılmayan günler dikkate alınarak süre uzatımı verilebilir mi? (Sayıştay Kararı)
Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin sonuçlandırılması mevzuata uygun mudur?
Aşırı düşük teklif sorgulaması sırasında özel pozlara ait analiz girdi ve miktarlarının isteklilere verilmesi gerekir mi?
Kent temizliği işinin benzer iş olarak kabul edildiği bir ihalede kıyı temizliği işi benzer iş olarak kabul edilebilir mi?
Kısmi kabul yapılması öngörülmeyen bir işte kısmi gecikme cezası uygulanabilir mi? (Yüksek Fen Kurulu Kararı)
Doğrudan teminle yapılan alımlarda, gecikme cezası kesilebilir mi? (Sayıştay Kararları)
Özel sektörde şantiye şefi olarak çalışan mühendislerin iş denetleme belgesi alabilmesi için hangi belgeleri idareye sunması gerekir?
Gecikme cezasıyla ilgili idari şartname ve sözleşmede farklı hükümlerin bulunması durumunda hangisini uygulanması gerekir? (Sayıştay Kararı)
Yapım işi ihalelerinin aşırı düşük teklif sorgulamasının, idarece açıklama istenmeyen iş kalemlerine ilişkin belirlenen birim fiyatların kendilerinin belirlediği fiyatlardan çok düşük olması gerekçesiyle reddedilmesi mevzuata uygun mudur?
Geçici kabul aşamasında tespit edilen eksiklikler için verilen süreye rağmen işin tamamlanmaması durumunda, idare sözleşmeyi fesih edebilir mi? (Yargıtay Kararı)
Yüklenicilerin kendilerine yapılan hakediş ödemelerine kaç gün içinde itiraz etmeleri gerekir? (Yargıtay Kararı)
İş artışı nedeniyle yükleniciye verilen süre uzatımı, havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan günleri ve projelerin revize edilme sürelerinde kapsar mı? (Yargıtay Kararı)
Personel çalışmasına dayalı işlerin benzer iş olarak kabul edildiği bir ihalede "Personel Çalıştırmaya Dayalı Malzemeli Temizlik Hizmet Alımı" iş deneyim belgesi sunulması durumunda, iş deneyim tutarından malzeme bedelinin düşülmesi gerekir mi?
Ticaret sicil gazetesinde şirket ortaklarına ait hisse oranlarının ve T.C. kimlik numaralarının gösterilmesi zorunlu mudur? (Mahkeme Kararı)
Piyasada faaliyet gösteren kişiden fiyat teklifi alarak aşırı düşük teklif açıklaması yapan isteklinin açıklamasının kabul edilebilmesi için fiyat teklifi veren firmanın beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine hangi notun yazılarak imzalanması gerekir?
Yurt dışında gerçekleştirilen bir yapım işinde, Büyükelçilik ticaret müşaviriği yada konsolosluk tarafından iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi?
Teklifi aşırı düşük sınır değerinin üzerinde olan bir isteklinin birim fiyat teklif cetvelinde öngördüğü fiyatlarla ihale konusu işi gerçekleştirmesinin mümkün olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur?
Yapım işi ihalelerinin aşırı düşük teklif sorgulamasının, idarece açıklama istenmeyen iş kalemlerine ilişkin belirlenen birim fiyatların kendilerinin belirlediği fiyatlardan çok düşük olması gerekçesiyle reddedilmesi mevzuata uygun mudur? (Danıştay Kararı)


Anasayfa / Abone Ol / Kik Kararları / Yargı Kararları / Özellikler / Arama / S.S.S. / İletişim                                          © Copyright - 2009 - Tüm Hakları Saklıdır.