İhale Mevzuatına göre geçerliliği kalmayan KİK Kararları (Kamu İhale Kurulu kararları) sitemizden kaldırılmaktadır.

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

 

MENÜLER

 
Kamu İhale Kurulu Kararları
Yargı Kararları
İhale Terimleri Sözlüğü
İhale Mevzuatıyla İlgili Duyurular
Kamu İhale Mevzuatı
Bu Hafta Eklenen Kik Kararları
Bu Ay Eklenen Kik Kararları
En Çok Okunan Kik Kararları
İhale Mevzuatıyla İlgili Makaleler
Örnek Kik Kararları
Aşırı Düşük Teklifler
İhalelere Nasıl İtiraz Edilir
DETAYLI KARAR ARAMA
Sık Sorulan Sorular
Karar Ekleme Takvimi
Özellikler
İletişim

ABONELİK

 
Abonelik Formu
Abonelik Paketlerimiz
Hesap Numaraları
Kredi Kartı İle Abonelik
Havale İle Abonelik

YARDIMCI BİLGİLER

 
KİK Standart Formlar
İş Deneyim Bel. Güncelleme Hesabı
İşçilik Maliyeti Hesaplama
Sınır Değer Hesabı

HIZLI MENÜ

 

İSTATİSTİKLER

 
Toplam Üye Sayısı: 641
Toplam Karar Sayısı: 5408
Bu Ay Eklenen Kararlar : 76
Bu hafta Eklenen Kararlar : 28
 

BAZI REFERANSLARIMIZ
 • Bodrum Belediyesi


 • Türkiye Hudutlar Sağ. Gen. Müd.


 • EKO İnşaat A.Ş.


 • Genç İnşaat


 • Birtam İnşaat A.Ş.


 • Çanakkale Özel Güvenlik


 • Antalya Büyükşehir Belediyesi


 • Atatürk Üniversitesi


 • İller Bankası Genel Müdürlüğü


 • Karadeniz Ereğlisİ Belediyesİ


 • Mustafa Kemal Ünİversitesİ


 • Orion Group


 • VarYap VarlIbaşlar Holdİng


 • Yüksel Proje A.Ş.


 • AVCILAR BELEDİYESİ


 • HES KABLO


 • TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI


 • KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ


 • DUZCE İL ÖZEL İDARESİ


 • Hisar İnşaat Ltd Ştİ


 • Dalaman Belediyesi

Kamu ihale Kurulu'nun (KİK) görevlerinin arasında diğer görevlerinin yanında, ihalelere yapılan itirazen şikayet başvurularını 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde görüşerek sonuçlandırmak işleri de bulunmaktadır. kikuyusmazlikkararlari.com 4734 sayılı kanuna göre yapılan ihalelerden, isteklilerin Kamu İhale Kuruluna (KİK) yaptığı itirazlar sonucu Kamu İhale Kurulu tarafından alınan uyuşmazlık kararlarını tasnif ederek yayınlayan bir sitedir.

 

kikuyusmazlikkararlari.com sitesinde, 4734 sayılı yasaya göre yapılan ihalelerden isteklilerin Kamu İhale Kurulu'na (KİK) yaptığı itirazlar sonucu Kamu İhale Kurulu tarafından 2007 yılından bugüne kadar alınan tüm uyuşmazlık kararları okunarak abonelerimizin yararlanabileceği türde, çok spesifik veya diğer kararların tekrarı olmayan, geçerliliğini koruyan kararlar konularına göre tasnif edilerek, hazır bir şekilde  hizmetinize sunulmaktadır. Böylece aradığınız bir karar için onbinlerce kik kararı (Kamu İhale Kararı) arasında boşuna vakit vakit kaybetmez, aradığınız konuyla ilgili emsal kik kararını çok kısa sürede bulabilirsiniz.

 

kikuyusmazlikkararlari.com sitesinde, ayrıca İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay ve Yüksek Fen Kurulu'nda karara bağlanan 4734 sayılı kanuna tabi ihalelerle ilgili kararlar da yine konularına göre tasnif edilerek yayınlanmaktadır.

 

VİP ÜYELERİMİZE ÖZEL OLARAK; İdareye yapacakları şikayet, KİK'e yapacakları itirazen şikayet başvuruları için uzman ekibimiz ile şikayet dilekçelerini hazırlıyor (Şikayet dilekçesinin hazırlanması sırasında itiraz başvurusunda bulunacak üyelerimizin hukuki durumları incelenmekte, ayrıca KİK'in yada mahkemelerin almış olduğu benzer kararlar dilekçenin ekine eklenmektedir), İhale mevzuatıyla ilgili tüm sorularına cevap veriyor, ihale mevzuatında yapılan değişiklikleri anında SMS ve mail yoluyla bilgilendiriyoruz.

 

Aşırı Düşük Teklif Savunması'nı mevzuata uygun olarak yapmak için sitemizdeki örnek kararları okuyabilir, aşırı düşük teklif savunması sırasında hangi bilgi ve belgeleri kullanabileceğinizi öğrenebilir, kafanıza takılan bütün sorulara cevap bulabilirsiniz.  Böylece aşırı düşük teklif savunması sırasında hata yapmaz, onca emek ve para harcayarak hazırlandığınız ihaleyi KAZANABİLİRSİNİZ..

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde amortisman giderleri için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılması gerekir mi?
Cam asansörü amortismana tabi midir?
Temizlik işi kapsamında yüklenici tarafından işyerinde bulundurulması gereken ekipmanda kullanılacak sarf malzeme gideri için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılması gerekir mi?
Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde amortismana tabi olmayan sarf malzemeleri için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılması gerekir mi?
Yabancı dilde düzenlenen ve noter onaylı tercümeleri sunulan belgelerin asıllarının da teklifle bilikte sunulması gerekir mi?
Hizmet alımı yöntemiyle gerçekleştirilen proje çizimi ihalesinin aşırı düşük sorgulaması gerçekleştirilmeden sonuçlandırılması mevzuata uygun mudur?
Hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının dört katının altında kalan danışmanlık hizmetleri hangi ihale türüyle gerçekleştirilir?
Danışmanlık hizmeti niteliğindeki hizmet alımı ihalesinin aşırı düşük teklif sorgulaması gerçekleştirilmeden sonuçlandırılması mevzuata uygun mudur? (Açıklayıcı Karar)
İdarelerin teklifin değerlendirilmesinde yararlanmak üzere tereddüt duyulan hususlarla ilgili bilgi ve belge talebine isteklilerin cevap vermemesi durumunda geçici teminatları irad kaydedilir mi?
İdareler iş deneyim belgesinin belge tutarının ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında değerlendirilecek kısmının değerlendirilebilmesi amacıyla iş deneyim belgesine ilişkin bilgi ve belgeleri istekliden mi yoksa belgeyi düzenleyen idareden mi istemeleri gerekir?
Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğü yükleniciye mi idareye mi aittir?
Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğü yükleniciye mi idareye mi aittir?
İhale döküman bedelini yatırılması tek başına istekli yada istekli olabilecek sıfatlarının kazanılması için yeterli midir?
İhale döküman bedelini yatıran ancak ihale dokümanını teslim almayan firmalar Şikayet başvurusunda bulunabilirler mi?
Gerçek kişi istekliye ait mezuniyet belgesinin teklif sahibi firmanın dışında başka firmanında teklif zarfının içinde bulunması dışında bu firmaların teklifleri alternatif teklif kapsamında değerlendirilebilir mi?
İdareler iş deneyim belgesinin belge tutarının ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında değerlendirilecek kısmının değerlendirilebilmesi amacıyla iş deneyim belgesine ilişkin bilgi ve belgeleri istekliden mi yoksa belgeyi düzenleyen idareden mi istemeleri gerekir?
İş deneyimini tevsik amacıyla kat karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı iş deneyim belgesinin sunulması mevzuata uygun mudur?
İdarelerin ihale konusu işte kullanılacak malzemeler için teknik şartnamede birkaç marka belirterek bunlardan bir tanesinin seçilmesini istemesi mevzuata uygun mudu?
Hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının dört katının altında kalan danışmanlık hizmetleri hangi ihale türüyle gerçekleştirilir?
Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde ihbar tazminatı %4 sözleşme giderleri ve genel giderler içerisine yansıtılabilir mi?
Teklif zarfında ihale kayıt numarasının bulunması durumunda işin adı ve idarenin adının yanlış yazıldığı gerekçesiyle teklif zarfının açılmadan iade edilmesi mevzuata uygun mudur?
Şantiye şefi ile diğer teknik personelin işin başlangıcından sonuna kadar iş yerinde devamlı olarak bulunması zorunlu mudur? (Yüksek Fen Kurulu Kararı)
Özel sektörde gerçekleştirilen ve personel çalıştırılan bir işin, iş deneyimi tevsik etmek için kullanılabilmesi için çalışan personel için SGK nezdinde ayrı bir işyeri dosyası açılması gerekir mi?
A firmasının sunduğu teklif zarfının yapıştırılan yerinde B firmasına ait kaşe bulunması durumunda mevzuata göre hangi işlemlerin yapılması gerekir?
Noter tarafından yapılan suret tasdikinin ihale mevzuatına aykırılık taşıması halinde bu aykırılık bilgi eksikliği kapsamında giderilebilir mi?
Bir limited şirketin 5 yıldan daha uzun süredir %50 den fazla hissesine sahip olan bir kişinin, Mimar veya Mühendis Unvanıyla mezuniyet olması üzerinden 5 yıldan daha az bir zaman geçmesi durumunda bu kişinin mezuniyet belgesi ile ihalelere teklif verilebilir mi?
Sözleşmenin iptali ile ilgili davalar idari mahkemelerin mi yoksa adli mahkemelerin mi görev alanına girmektedir? (Danıştay Kararları)
Noter onaylı mezuniyet belgesi suretinin üzerinde “ibraz edilenin aynısı” olduğuna ilişkin ibare yer alması durumunda bu belge geçerli olarak kabul edilebilir mi?
İhale tarihi itibarıyla kesinleşmiş SGK prim borcu bulunan isteklinin yasaklanması gerekir mi? (Danıştay Kararı)
İş ortaklığı beyannamesinin ortaklardan sadece birinin imzalaması buna karşın teklif mektubunun iş ortaklığının tüm ortakları tarafından imzalanması durumunda teklif geçerli olarak kabul edilir mi? (Mahkeme Kararı)


Anasayfa / Abone Ol / Kik Kararları / Yargı Kararları / Özellikler / Arama / S.S.S. / İletişim                                          © Copyright - 2009 - Tüm Hakları Saklıdır.