İhale Mevzuatına göre geçerliliği kalmayan KİK Kararları (Kamu İhale Kurulu kararları) sitemizden kaldırılmaktadır.

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

 

MENÜLER

 
Kamu İhale Kurulu Kararları
Yargı Kararları
İhale Terimleri Sözlüğü
İhale Mevzuatıyla İlgili Duyurular
Kamu İhale Mevzuatı
Bu Hafta Eklenen Kik Kararları
Bu Ay Eklenen Kik Kararları
En Çok Okunan Kik Kararları
İhale Mevzuatıyla İlgili Makaleler
Örnek Kik Kararları
Aşırı Düşük Teklifler
İhalelere Nasıl İtiraz Edilir
DETAYLI KARAR ARAMA
Sık Sorulan Sorular
Karar Ekleme Takvimi
Özellikler
İletişim

ABONELİK

 
Abonelik Formu
Abonelik Paketlerimiz
Hesap Numaraları
Kredi Kartı İle Abonelik
Havale İle Abonelik

YARDIMCI BİLGİLER

 
KİK Standart Formlar
İş Deneyim Bel. Güncelleme Hesabı
İşçilik Maliyeti Hesaplama
Sınır Değer Hesabı

UZMANA SORUN

 
Uzmana Sorun

HIZLI MENÜ

 

İSTATİSTİKLER

 
Toplam Üye Sayısı: 715
Toplam Karar Sayısı: 5880
Bu Ay Eklenen Kararlar : 121
Bu hafta Eklenen Kararlar : 0
 

BAZI REFERANSLARIMIZ
 • Manavgat Belediyesi


 • YDA İnşaat A.Ş.


 • Bodrum Belediyesi


 • Ayson Geoteknik A.Ş.


 • Alp Sosyal Hizmetler


 • Kadak Güvenlik


 • Türkiye Hudutlar Sağ. Gen. Müd.


 • EKO İnşaat A.Ş.


 • Van Büyükşehir Belediyesi


 • Kalyon İnşaat A.Ş.


 • Genç İnşaat


 • Birtam İnşaat A.Ş.


 • Çanakkale Özel Güvenlik


 • Atatürk Üniversitesi


 • İller Bankası Genel Müdürlüğü


 • Karadeniz Ereğlisİ Belediyesİ


 • Mustafa Kemal Ünİversitesİ


 • Orion Group


 • Yüksel Proje A.Ş.


 • TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI


 • DUZCE İL ÖZEL İDARESİ


 • Dalaman Belediyesi

Kamu ihale Kurulu'nun (KİK) görevlerinin arasında diğer görevlerinin yanında, ihalelere yapılan itirazen şikayet başvurularını 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde görüşerek sonuçlandırmak işleri de bulunmaktadır. kikuyusmazlikkararlari.com 4734 sayılı kanuna göre yapılan ihalelerden, isteklilerin Kamu İhale Kuruluna (KİK) yaptığı itirazlar sonucu Kamu İhale Kurulu tarafından alınan uyuşmazlık kararlarını tasnif ederek yayınlayan bir sitedir.

 

kikuyusmazlikkararlari.com sitesinde, 4734 sayılı yasaya göre yapılan ihalelerden isteklilerin Kamu İhale Kurulu'na (KİK) yaptığı itirazlar sonucu Kamu İhale Kurulu tarafından 2007 yılından bugüne kadar alınan tüm uyuşmazlık kararları okunarak abonelerimizin yararlanabileceği türde, çok spesifik veya diğer kararların tekrarı olmayan, geçerliliğini koruyan kararlar konularına göre tasnif edilerek, hazır bir şekilde  hizmetinize sunulmaktadır. Böylece aradığınız bir karar için onbinlerce kik kararı (Kamu İhale Kararı) arasında boşuna vakit vakit kaybetmez, aradığınız konuyla ilgili emsal kik kararını çok kısa sürede bulabilirsiniz.

 

kikuyusmazlikkararlari.com sitesinde, ayrıca İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay ve Yüksek Fen Kurulu'nda karara bağlanan 4734 sayılı kanuna tabi ihalelerle ilgili kararlar da yine konularına göre tasnif edilerek yayınlanmaktadır.

 

VİP ÜYELERİMİZE ÖZEL OLARAK; İdareye yapacakları şikayet, KİK'e yapacakları itirazen şikayet başvuruları için uzman ekibimiz ile şikayet dilekçelerini hazırlıyor (Şikayet dilekçesinin hazırlanması sırasında itiraz başvurusunda bulunacak üyelerimizin hukuki durumları incelenmekte, ayrıca KİK'in yada mahkemelerin almış olduğu benzer kararlar dilekçenin ekine eklenmektedir), İhale mevzuatıyla ilgili tüm sorularına cevap veriyor, ihale mevzuatında yapılan değişiklikleri anında SMS ve mail yoluyla bilgilendiriyoruz.

 

Aşırı Düşük Teklif Savunması'nı mevzuata uygun olarak yapmak için sitemizdeki örnek kararları okuyabilir, aşırı düşük teklif savunması sırasında hangi bilgi ve belgeleri kullanabileceğinizi öğrenebilir, kafanıza takılan bütün sorulara cevap bulabilirsiniz.  Böylece aşırı düşük teklif savunması sırasında hata yapmaz, onca emek ve para harcayarak hazırlandığınız ihaleyi KAZANABİLİRSİNİZ..

Tıbbi cihazların etiketleri üzerine imal ve sterilizasyon tarihinin bulunması gerektiğiyle ilgili teknik şartnamede yapılan düzenleme mevzuata uygun mudur?
İsteklilerin sunduğu ticaret sicil gazetesinde şirketin ortaklarına ait hisse oranlarının bulunması zorunlu mudur?
Bilançonun veya eşdeğer belgelerin sunulmasının istenildiği ihalede, “KİK025.1/H” numaralı standart formlu "Bilanço Bilgileri Tablosu"nun sunulması yeterli midir?
B.III grubu işlerin benzer iş olarak belirlendiği bir yapım işine B.I grubu işlere ait iş deneyim belgesi ile teklif verilebilir mi?
Personel çalıştırılmasına dayalı bir ihalede, çalıştırılacak engelli işçi sayısının tespitinde ihaleye konu işte çalıştırılacak tüm personel sayısına göre mi yoksa, 50 nin üzerinde personel istihdamı öngörülen illerde çalıştırılacak personel sayısına göre mi hesaplama yapılması gerekir? (Danıştay Kararı)
Kısmi bölünme yoluyla kurulan yeni şirket bölündüğü şirkete ait bilaço ve ciroya ait belgeleri kullanabilir mi?
Kısmi bölünme yoluyla kurulan yeni şirket bölündüğü şirkete ait iş deneyim belgesini kullanması durumunda ortaklık durum belgesi sunulması gerekir mi?
Kısmi bölünme yoluyla kurulan yeni şirket bölündüğü şirkete ait iş deneyim belgesini hangi şartlarda kullanabilir?
Firmalar, faaliyet alanında bulunmayan ihalelere istekli olarak teklif verebilirler mi?
İhalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıla ait olması gereken bilanço bilgileri tablosunun yerine iki ve üç önceki yıla ait bilanço bilgileri tablosunun sunulması bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilir mi?
İsteklilerin talebi halinde ihaleye katılan diğer isteklilere ait ihale dosyalarının gösterilmesi gerekir mi?
İş ortaklığı olarak girilen bir ihalede iş ortaklığının tüm ortaklığının EKAPa kayıt olması zorunlu mudur?
Gerçek kişi istekliye ait mezuniyet belgesinin teklif sahibi firmanın dışında başka firmanında teklif zarfının içinde bulunması bu firmaların teklifleri alternatif teklif kapsamında değerlendirilebilir mi? (Mahkeme Kararı)
İş deneyim belgeleriyle alakalı olarak ihaleyi yapan idare tarafından ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin, bilgi eksikliği kapsamında iş deneyim belgesini düzenleyen idareden mi yoksa belge sahibi istekliden mi istenilmesi gerekir?
Birim fiyat teklif cetvelinin sadece son sayfasının imzalı olması durumunda, bu birim fiyat teklif cetvelinin geçerli olup olmadığına hangi incelemeler yapıldıktan sonra karar verilir?
Tek kalemden oluşan birim fiyat teklif cetvelinin sunulmaması esasa etki eden bir hata mıdır?
Yurtdışından alınan diplomaların Türkiyedeki bir ihalede iş deneyim belgesi olarak kullanılabilmesi için denklik belgesinin de diplomayla beraber sunulması mı gerekir?
İsteklilerin talebi halinde ihaleye katılan diğer isteklilere ait iş deneyim belgelerinin gösterilmesi gerekir mi?
İhale evraklarında herhangi bir imzası olmayan şirket müdürüne ait imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesinin ihale dosyası içerisinde sunulması gerekir mi?
Teklif mektubunun, teklif zarfının içindeki diğer belgelerden ayrı bir zarf içinde sunulması mevzuata uygun mudur?


Anasayfa / Abone Ol / Kik Kararları / Yargı Kararları / Özellikler / Arama / S.S.S. / iletişim                                          © Copyright - 2009 - Tüm Hakları Saklıdır.