ÜYE GİRİŞİ YENİ ÜYE
Bunları Biliyor Musunuz?
Neden KikUyuşmazlıkKararları.com sitesi
kikuyusmazlikkararlari.com 4734 sayılı kanuna göre yapılan ihalelerden, isteklilerin Kamu İhale Kuruluna (KİK) yaptığı itirazlar sonucu Kamu İhale Kurulu tarafından alınan uyuşmazlık kararlarını ayrıca ilk derece mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay ve Yüksek Fen Kurulu'nun ihale mevzuatıyla ilgili kararlarını tasnif ederek yayınlayan bir sitedir.
 
kikuyusmazlikkararlari.com sitesinde, 4734 sayılı yasaya göre yapılan ihalelerden isteklilerin Kamu İhale Kurulu'na (KİK) yaptığı itirazlar sonucu Kamu İhale Kurulu tarafından 2007 yılından bugüne kadar alınan tüm uyuşmazlık kararları okunarak abonelerimizin yararlanabileceği türde, çok spesifik veya diğer kararların tekrarı olmayan, geçerliliğini koruyan kararlar konularına göre tasnif edilerek, hazır bir şekilde  hizmetinize sunulmaktadır. Böylece aradığınız bir karar için onbinlerce kik kararı (Kamu İhale Kararı) arasında boşuna vakit vakit kaybetmez, aradığınız konuyla ilgili emsal kik kararını çok kısa sürede bulabilirsiniz.
 
VİP ÜYELERİMİZE ÖZEL OLARAK; İdareye yapacakları şikayet, KİK'e yapacakları itirazen şikayet başvuruları için uzman ekibimiz ile şikayet dilekçelerini hazırlıyor (Şikayet dilekçesinin hazırlanması sırasında itiraz başvurusunda bulunacak üyelerimizin hukuki durumları incelenmekte, ayrıca KİK'in yada mahkemelerin almış olduğu benzer kararlar dilekçenin ekine eklenmektedir), İhale mevzuatıyla ilgili tüm sorularına cevap veriyor,ihale mevzuatında yapılan değişiklikleri anında SMS ve mail yoluyla bilgilendiriyoruz.
 
Daha Fazla Bilgi İçin lütfen TIKLAYIN
SİTEMİZE EKLENEN SON ANALİZLER
4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen ve 01.02.2019 - 31.01.2020 tarihleri arasında geçerli olacak olan eşik değerlerin ve parasal limitler daha iyi anlaşılabilmesi için kanun maddeleriyle beraber aşağıdaki analizde verilmiştir. Böylece uygulayıcılar tarafından bu bedellerin neyi ifade ettiği daha iyi anlaşılacaktır
İhale Mevzuatıyla İlgili Duyurular Tüm Duyurular...
İŞ ARTIŞLARINDA ÜST YÖNETİCİ ONAYI GETİRİLDİ
2019 YILI YATIRIM PROGRAMININ KABULÜ VE UYGULANMASINA DAİR KARAR
Sözleşmlerin Feshi ile İlgili Hazine ve Maliye Bakanlığının Yazısı
Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değerin hesaplanmasında kullanılacak R katsayısının 1 Şubat 2019 Tarihi İtibarıyla güncellenmesine ilişkin duyuru
VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
KİK 2019 Yılı Eşik Değerleri ve Parasal Limitleri Açıkladı (25.01.2019)
VERGİ BORCU KAPSAMINDAN “HARÇLARIN” ÇIKARILMASINA İLİŞKİN KİK DUYURUSU
Elektronik Tebligata İlişkin KİK Duyurusu
13.12.208 tarihinde EKAP Üzerinde Devreye Alınan Yenilikler
Belediye İhalelerinde Yasaklama Yetkisi İçişleri Bakanlığından Alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Verilmiştir.
Sitemize Eklenen En Son Analizler Tüm Analizler...

2019 Yılı İçin Açıklanan Eşik değerler ve Parasal Limitlerin Kanun Maddeleriyle Beraber Açıklaması

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen ve 01.02.2019 - 31.01.2020 tarihleri arasında geçerli olacak olan eşik değerlerin ve parasal limitler daha iyi anlaşılabilmesi için kanun maddeleriyle beraber aşağıdaki analizde verilmiştir. Böylece uygulayıcılar tarafından bu bedellerin neyi ifade ettiği daha iyi anlaşılacaktır.

ELEKTRONİK EKSİLTME DÖNEMİ BAŞLADI

Geçerli teklif sahibi isteklilerin tekliflerini düşürülmesini imkan tanınan elektronik eksiltme sistemi 1 Kasım 2018 tarihindebaşladı

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI OLMAYAN HİZMET ALIMI İHALELERİNDE SINIR DEĞER HESABI NASIL YAPILIR? SINIR EĞER HESABINDAKİ BİLEŞENLER NELERDİR?

Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değer hesabı değiştirilmiştir. analizimizde sınır değer hesabı örnekli olarak anlatılmış ayrıca sınır değer hesabında kullanılan değişkenler açıklanmaya çalışılmıştır.

İhaleyi gerçekleştiren idare tarafından ihalenin iptal edildiği ve başvurunun ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı durumlarda KİK in yinede şikayet başvurusu hakkında karar vermesi gerekir mi? (Danıştay Kararı)

İdarece sözleşme tasarısında, işin yürütülmesi aşamasıyla ilgili hatalı düzenleme yapılması durumunda mevzuata göre nasıl işlem yapılması gerekir? (Danıştay Kararı)

KİK'in ihaleye katılan firmaları yasaklama yetkisi var mıdır? (Danıştay Kararı)

Alternatif teklif veren isteklilerin geçici teminatlarınin irad kaydedilmesi gerekir mi? (Danıştay Kararı)

Sigorta yapılması ihalesinde, istekliler sadece üçücü kişiler adına düzenlenmiş sigorta poliçesi sunarak iş deneyimini tevsik edebilirler mi?

Sigorta poliçeleri , iş deneyim belgesi düzenlenmeyen hallerde iş deneyiminin belgelendirilmesinde sunulması gereken 'sözleşme' olarak kabul edilebilir mi?

imza sirkülerindeki imza ile teklif mektubundaki imzaların tereddüde mahal vermeyecek şekilde farklı olması durumunda kriminal inceleme yapılmadan teklifler değerlendirme dışında bırakılabilir mi?

İşletme kayıt belgesindeki adres ile ticaret sicil gazetesindeki adresin aynı olması gerekir mi?

TÜRSAB belgesinin sunulmasının istenildiği araç kiralama ihalesinde A Grubu Seyahat Acentesi İşletme Belgesi sunulabilir mi?

İş deneyim belgesi uygun olmadığı için değerlendirme dışında bırakılan isteklinin idareye sunmuş olduğu teklif mektubunda tarihin hatalı olması durumunda, bu isteklinin teklifi sınır değer hesabına dahil edilir mi?

İşletme kayıt belgesindeki adres ile ticaret sicil gazetesindeki adresin aynı olması gerekir mi?

Arsa temin edilmeden ihaleye çıkılması sonucu ihalenin iptal edilmesi durumunda, ödenen ilan bedelleri Kamu zararı oluşturur mu? (Sayıştay Kararı)

İhaleyi gerçekleştiren idare tarafından ihalenin iptal edildiği ve başvurunun ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı durumlarda KİK in yinede şikayet başvurusu hakkında karar vermesi gerekir mi? (Danıştay Kararı)

Alternatif teklif veren isteklilerin geçici teminatlarınin irad kaydedilmesi gerekir mi? (Danıştay Kararı)

İdarece sözleşme tasarısında, işin yürütülmesi aşamasıyla ilgili hatalı düzenleme yapılması durumunda mevzuata göre nasıl işlem yapılması gerekir? (Danıştay Kararı)

Sigorta poliçeleri , iş deneyim belgesi düzenlenmeyen hallerde iş deneyiminin belgelendirilmesinde sunulması gereken 'sözleşme' olarak kabul edilebilir mi?

imza sirkülerindeki imza ile teklif mektubundaki imzaların tereddüde mahal vermeyecek şekilde farklı olması durumunda kriminal inceleme yapılmadan teklifler değerlendirme dışında bırakılabilir mi?

TÜRSAB belgesinin sunulmasının istenildiği araç kiralama ihalesinde A Grubu Seyahat Acentesi İşletme Belgesi sunulabilir mi?

KİK'in ihaleye katılan firmaları yasaklama yetkisi var mıdır? (Danıştay Kararı)

İş deneyim belgesi uygun olmadığı için değerlendirme dışında bırakılan isteklinin idareye sunmuş olduğu teklif mektubunda tarihin hatalı olması durumunda, bu isteklinin teklifi sınır değer hesabına dahil edilir mi?

Doğrudan temin ile yapılan alımlara ilişkin KİKe yapılan şikayet başvuru bedelleri geri alınabilir mi?

iş durum belgesinde, işin gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin % 80 ine ulaştığı tarih, ihale ilk ilan tarihinden sonra olması durumunda bu belgeyle ihaleye teklif verilebilir mi?

Birim fiyat teklif cetvelinin toplam iş kalemi tutarı bölümündeki yuvarlama hatasından kaynaklanmayan çarpma hataları, toplam teklif bedelinin binde birinden az olması durumunda idarece resen düzeltilebilir mi?

Birim fiyat teklif cetvelinde yapılan bütün hesaplama hataları aritmetik hata olarak kabul edilebilir mi?

Birim fiyat teklif cetvelinde yapılan hesaplama hatasının toplam teklif tutarının binde birinden az olması, hangi koşullar gerçekleşirse aritmetik hata olarak kabul edilir?

Excel programı kullanılarak oluşturulan birim fiyat teklif cetvelinde bir iş kaleminde çarpım hatası olması ve bu hatanın toplam teklif fiyatının binde birinden daha az olması durumu aritmetik hata olarak kabul edilebilir mi?

Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, yüklenici fazladan yaptığı imalatların tamamını (yüzde ondan fazlasını) alabilir mi? (Yargıtay Kararı)

Sözleşmeyi tek taraflı olan fesh eden idarenin tasfiye hakedişini yapmaması yada yaptığı hakedişi yüklenicinin kabul etmemesi durumunda, yüklenici hangi yolu izlemelidir? (Yargıtay Kararı)

Yüklenicilerin sözleşmenin dışında fazladan yaptığı imalatların bedeli nasıl hesaplanmalıdır? (Yargıtay Kararı)

Birim fiyat alınarak ihale edilen işlerde, yüklenici yüzde yirmi oranından fazla yaptığı ilave imalatların bedelini alabilir mi? (Yargıtay Kararı)

Site Haritası Tümü...
Karar Ekleme Takvimi %50 - %50 Ortaklık Abonelik Formu Abonelik Paketlerimiz Adli Sicil kaydı
Ajandam Alt Yüklenici Alt Yüklenici İş Bitir Alternatif Teklif Amortisman
Anahtar Teknik Personel Anahtar Teslimi Götürü Analizler ANASAYFA Araç Kiralama
Aritmetik Hata Asgari İşçilik Aşırı Düşük (Hizmet Aşırı Düşük (Mal Al Aşırı Düşük (Yapım
Aşırı Düşük Teklif AYRINTILI ARAMA Banka Referans Mektubu Belediye Mevzuatı Belge Onayı
Sayfa İstatistikleri Bilgi Kütüphanesi Abonelik Paketleri Yardım
• Toplam üye: 859
• Toplam karar: 8021
• Bu ay eklenen kararlar: 94
• Bu hafta eklenen kararlar: 28
Kik kararları
Makale / Analizler
İhale Mevzuatıyle ilgili duyurular
Uzmana Sorulan Sorular
Abonelik
Abonelik Formu
Hesap Numaraları
Referanslarımız
Sık Sorulan Sorular
İletişim Formu
Uzmana Sorun
Site Özellikleri
Yüzbinlerce Karar Arasında Kaybolmayın, İhale Mevzuatıyla İlgili, Kik, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay Kararları Burada
kikuyusmazlikkararlari@hotmail.com
Sitemizde yer alan resim ve yazıların tüm hakları saklıdır.
Hiçbir materyal, izinsiz kaynak gösterilmeden kullanılamaz.