ÜYE GİRİŞİ YENİ ÜYE
Bunları Biliyor Musunuz?
Neden KikUyuşmazlıkKararları.com sitesi
kikuyusmazlikkararlari.com 4734 sayılı kanuna göre yapılan ihalelerden, isteklilerin Kamu İhale Kuruluna (KİK) yaptığı itirazlar sonucu Kamu İhale Kurulu tarafından alınan uyuşmazlık kararlarını ayrıca ilk derece mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay ve Yüksek Fen Kurulu'nun ihale mevzuatıyla ilgili kararlarını tasnif ederek yayınlayan bir sitedir.
 
kikuyusmazlikkararlari.com sitesinde, 4734 sayılı yasaya göre yapılan ihalelerden isteklilerin Kamu İhale Kurulu'na (KİK) yaptığı itirazlar sonucu Kamu İhale Kurulu tarafından 2007 yılından bugüne kadar alınan tüm uyuşmazlık kararları okunarak abonelerimizin yararlanabileceği türde, çok spesifik veya diğer kararların tekrarı olmayan, geçerliliğini koruyan kararlar konularına göre tasnif edilerek, hazır bir şekilde  hizmetinize sunulmaktadır. Böylece aradığınız bir karar için onbinlerce kik kararı (Kamu İhale Kararı) arasında boşuna vakit vakit kaybetmez, aradığınız konuyla ilgili emsal kik kararını çok kısa sürede bulabilirsiniz.
 
VİP ÜYELERİMİZE ÖZEL OLARAK; İdareye yapacakları şikayet, KİK'e yapacakları itirazen şikayet başvuruları için uzman ekibimiz ile şikayet dilekçelerini hazırlıyor (Şikayet dilekçesinin hazırlanması sırasında itiraz başvurusunda bulunacak üyelerimizin hukuki durumları incelenmekte, ayrıca KİK'in yada mahkemelerin almış olduğu benzer kararlar dilekçenin ekine eklenmektedir), İhale mevzuatıyla ilgili tüm sorularına cevap veriyor,ihale mevzuatında yapılan değişiklikleri anında SMS ve mail yoluyla bilgilendiriyoruz.
 
Daha Fazla Bilgi İçin lütfen TIKLAYIN
SİTEMİZE EKLENEN EN SON ANALİZLE


04.03.2017 tarih ve 29997 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişikliklerle, ihale mevzuatında bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişikliklerin önemli bir kısmı  firmaların EKAP kaydı ile ilgilidir. Ayrıca elektronik ihalelerle ilgili, mevzuatta uyum açısından değişiklikler yapılmıştır. Aşağıdaki analizimizde yapılan bu değişiklikler incelenmiştir.

İhale Mevzuatıyla İlgili Duyurular Tüm Duyurular...
Android ve İOS Uygulamamız Yayında
Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (04.03.2017)
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (04.03.2017)
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır. (04.03.2017)
kikuyusmazlikkararlari.com Kaybettiğiniz İhaleleri Geri Kazandırır
AŞIRI DÜŞÜK SINIR DEĞER HESABI ANDROİD UYGULAMAIZ YAYINDA
PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI OLMAYAN HİZMET ALIMI İHALELERİNDE SINIR DEĞERİN HESAPLANMASINDA KULLANILACAK R KATSAYISINA İLİŞKİN KAMU İHALE KURULU KARARI
25.01.2017 TARİHİNDE YAPILMIŞ OLAN KAMU İHALE MEVZUATI DEĞİŞİKLİKLERİNE İLİŞKİN ÖZET BİLGİ
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (25.01.2017)
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır. (25.01.2017)
Sitemize Eklenen En Son Analizler Tüm Analizler...

FİRMALAR DİKKAT! FİRMA BİLGİLERİNİN 15 MART 2017 TARİHİNE KADAR EKAP SİSTEMİNE GİRİLMESİ ZORUNLUDUR..

04.03.2017 tarih ve 29997 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişikliklerle, ihale mevzuatında bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişikliklerin önemli bir kısmının firmaların EKAP kaydı ile ilgilidir. Ayrıca elektronik ihalelerle ilgili, mevzuatta uyum açısından değişiklikler yapılmıştır. Aşağıdaki analizimizde yapılan bu değişiklikler incelenmiştir.

25.01.2017 TARİHİNDE YAPILMIŞ OLAN KAMU İHALE MEVZUATI DEĞİŞİKLİKLERİNE İLİŞKİN ÖZET BİLGİ

25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İhale Uygulama Yönetmelik ve Tebliğleri ile ihale mevzuatında kapsamlı değişiklikler yapılmıştır. Aşağıdaki yazımızda bu değişiklikler özet halinde anlatılmaya çalışılmıştır.

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI OLMAYAN HİZMET ALIMI İHALELERİNDE SINIR DEĞER HESABI NASIL YAPILIR? SINIR EĞER HESABINDAKİ BİLEŞENLER NELERDİR?

Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değer hesabı değiştirilmiştir. analizimizde sınır değer hesabı örnekli olarak anlatılmış ayrıca sınır değer hesabında kullanılan değişkenler açıklanmaya çalışılmıştır.

Dış temsilciliklerimizin, Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf olmayan ülke makamlarınca düzenlenmiş bir belgeyi imzalayan kişinin belgeyi hangi sıfatla imzaladığına ilişkin tespit ve tasdik yapma görevi var mıdır? (Danıştay Kararı)

Kısmi teklife açık olan ihalelerde, istekliler teklif vermediği kısımlar için de şikayet başvurusunda bulunabilir mi? (Danıştay Kararı)

İhalelere girmekten yasaklı olan vekil aracılığıyla ihalelere teklif verilmesi durumunda isteklinin geçici teminatının gelir kaydedilmesi mevzuata uygun mudur? (Danıştay Kararı)

İhaleden yasaklama kararlarının hukuka uygunluğunu değerlendirme konusunda Kamu İhale Kurulunun inceleme yetkisi var mıdır? (Danıştay Kararı)

EKAP üzerinden düzenlenen ve üzerinde belgeyi düzenleyen idarenin imza ve mührü bulunmayan iş deneyim belgeleri geçerli olarak kabul edilebilir mi?

Teklif kapsamında sunulan teklif mektubunda 'mesleki faaliyeti sürdürdüğüne dair belgeyi sözleşme aşamasında sunmayı taahhüt ettiğine' dair ibareye yer verilmemesi esasa etki eden aykırılık mıdır?

İsteklinin sunduğu iş deneyim belgesinden, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin ayrıştırılmasının yapılamaması durumunda belge kabul edilebilir mi?

Hizmet alımı ihalelerinde mühendisler için asgari ücret üzerinden gider öngörülmesi mevzuata uygun mudur?

Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerekir mi?

Yapım işi ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin belirlenmesi için kullanılan sınır değer hesabı hangi bileşenler kullanılarak yapılmalıdır?

Gerçek kişi istekliler mesleki faaliyetini sürdürdüğünü göstermek için hangi belgeleri idareye sunabilirler?

İsteklinin sunduğu geçici teminatın tümü irad kaydedilebilir mi? (Danıştay Kararı)

Şirketin ortaklarını gösteren ortaklık yapısına ilişkin bilgilerin bulunduğu ticaret sicil gazetesinin sunulması zorunlu mudur? (Danıştay Kararları)

İhale kapsamında teslim edilecek malların yurt dışından geleceği gerekçesiyle süre uzatımı verilebilir mi? (Sayıştay Kararları)

Personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde, emekli personel çalıştırılmasından kaynaklı prim farkının hakedişlerden fiyat farkı olarak kesilmesi gerekir mi? (Sayıştay Kararı)

Personel çalıştırılmasına dayalı bir ihalede, çalıştırılacak engelli işçi sayısının tespitinde ihaleye konu işte çalıştırılacak tüm personel sayısına göre mi yoksa, 50 nin üzerinde personel istihdamı öngörülen illerde çalıştırılacak personel sayısına göre mi hesaplama yapılması gerekir? (Danıştay Kararı)

EKAP üzerinden düzenlenen ve üzerinde belgeyi düzenleyen idarenin imza ve mührü bulunmayan iş deneyim belgeleri geçerli olarak kabul edilebilir mi?

Teklif kapsamında sunulan teklif mektubunda 'mesleki faaliyeti sürdürdüğüne dair belgeyi sözleşme aşamasında sunmayı taahhüt ettiğine' dair ibareye yer verilmemesi esasa etki eden aykırılık mıdır?

İhalelere girmekten yasaklı olan vekil aracılığıyla ihalelere teklif verilmesi durumunda isteklinin geçici teminatının gelir kaydedilmesi mevzuata uygun mudur? (Danıştay Kararı)

Kısmi teklife açık olan ihalelerde, istekliler teklif vermediği kısımlar için de şikayet başvurusunda bulunabilir mi? (Danıştay Kararı)

Gerçek kişi istekliler mesleki faaliyetini sürdürdüğünü göstermek için hangi belgeleri idareye sunabilirler?

İsteklinin sunduğu geçici teminatın tümü irad kaydedilebilir mi? (Danıştay Kararı)

Kıdem tazminatı ödenmesinde yüklenicilerin sorumluluğu var mıdır?(Yargıtay Kararı)

Bir iş için yapılan ihalenin iptal edilmesi sonrasında aynı iş için yapılan yeni ihaledeki bedelin daha yüksek olması kamu zararı oluşturur mu? (Sayıştay Kararı)

Teklif mektubunda, ihale üzerinde kalması durumunda sözleşme aşamasında sunulacağı taahhüt edilmesi gereken 'Oda kayıt belgesi' nin taahhüt edilmemesi ancak bu belgenin teklif dosyasında sunulması durumunda teklif geçerli olur mu?

İsteklilerin terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışında bırakılması durumunda sorumluluk kime aittir?

Tekliflerin eşit olduğu hizmet alımı ihalelerinde puanlama sırasında devredilen sözleşmeler dikkate alınacak mıdır?

Haftalık 45 saatlik çalışma süresinin tamamlanmaması durumunda ödemenin 45 saat üzerinden yapılması kamu zararı oluşturur mu? (Sayıştay Kararı

İsteklilerin iş deneyimlerini tevsike etmek üzere özel sektöre karşı yüklenilen işlere ilişkin sözleşme sunması hâlinde, sunulan sözleşmede sözleşme kapsamında çalıştırılacak kişi sayısının belirtilmesi zorunlu mudur?

İstekliler teklifleriyle beraber tüzel kişiliğin hissedarlarını gösteren pay defterini sunmak zorundalar mı?

Site Haritası Tümü...
Karar Ekleme Takvimi %50 - %50 Ortaklık Abonelik Formu Abonelik Paketlerimiz Adli Sicil kaydı
Ajandam Alt Yüklenici Alt Yüklenici İş Bitir Alternatif Teklif Amortisman
Anahtar Teknik Personel Anahtar Teslimi Götürü Analizler ANASAYFA Araç Kiralama
Aritmetik Hata Asgari İşçilik Aşırı Düşük (Hizmet Aşırı Düşük (Mal Al Aşırı Düşük (Yapım
Aşırı Düşük Teklif AYRINTILI ARAMA Banka Referans Mektubu Belediye Mevzuatı Belge Onayı
Sayfa İstatistikleri Bilgi Kütüphanesi Abonelik Paketleri Yardım
• Toplam üye: 751
• Toplam karar: 7136
• Bu ay eklenen kararlar: 83
• Bu hafta eklenen kararlar: 24
Kik kararları
Makale / Analizler
İhale Mevzuatıyle ilgili duyurular
Uzmana Sorulan Sorular
Abonelik
Abonelik Formu
Hesap Numaraları
Referanslarımız
Sık Sorulan Sorular
İletişim Formu
Uzmana Sorun
Site Özellikleri
Onbinlerce Karar Arasında Kaybolmayın, Aradığınız Kik Kararları Burada
kikuyusmazlikkararlari@hotmail.com
Sitemizde yer alan resim ve yazıların tüm hakları saklıdır.
Hiçbir materyal, izinsiz kaynak gösterilmeden kullanılamaz.