ÜYE GİRİŞİ YENİ ÜYE
Bunları Biliyor Musunuz?
HABER BAŞLIKLARI | Tüm Haberler


Damga Vergisini Sözleşme İmzalandıktan Sonra Ödemek Mümkün müdür?


Yapım İşleri İhale Mevzuatında 08.08.2019 tarihinde Önemli Değişiklikler Yapılmıştır.


Kamu İhale Kurumuna Yatırılan İtirazen Şikayet Bedelinin Geri Alınması Mümkün Müdür?


İhalelerden Elenmek Kaderiniz Değil!


Sitenizde yayınlanan kararlarından nasıl yararlanabilirim?

Neden KikUyuşmazlıkKararları.com sitesi
kikuyusmazlikkararlari.com 4734 sayılı kanuna göre yapılan ihalelerden, isteklilerin Kamu İhale Kuruluna (KİK) yaptığı itirazlar sonucu Kamu İhale Kurulu tarafından alınan uyuşmazlık kararlarını ayrıca ilk derece mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay ve Yüksek Fen Kurulu'nun ihale mevzuatıyla ilgili kararlarını tasnif ederek yayınlayan bir sitedir.
 
kikuyusmazlikkararlari.com sitesinde, 4734 sayılı yasaya göre yapılan ihalelerden isteklilerin Kamu İhale Kurulu'na (KİK) yaptığı itirazlar sonucu Kamu İhale Kurulu tarafından 2007 yılından bugüne kadar alınan tüm uyuşmazlık kararları okunarak abonelerimizin yararlanabileceği türde, çok spesifik veya diğer kararların tekrarı olmayan, geçerliliğini koruyan kararlar konularına göre tasnif edilerek, hazır bir şekilde  hizmetinize sunulmaktadır. Böylece aradığınız bir karar için onbinlerce kik kararı (Kamu İhale Kararı) arasında boşuna vakit vakit kaybetmez, aradığınız konuyla ilgili emsal kik kararını çok kısa sürede bulabilirsiniz.
 
VİP ÜYELERİMİZE ÖZEL OLARAK; İdareye yapacakları şikayet, KİK'e yapacakları itirazen şikayet başvuruları için uzman ekibimiz ile şikayet dilekçelerini hazırlıyor (Şikayet dilekçesinin hazırlanması sırasında itiraz başvurusunda bulunacak üyelerimizin hukuki durumları incelenmekte, ayrıca KİK'in yada mahkemelerin almış olduğu benzer kararlar dilekçenin ekine eklenmektedir), İhale mevzuatıyla ilgili tüm sorularına cevap veriyor,ihale mevzuatında yapılan değişiklikleri anında SMS ve mail yoluyla bilgilendiriyoruz.
 
Daha Fazla Bilgi İçin lütfen TIKLAYIN
İhale Mevzuatıyla İlgili Duyurular Tüm Duyurular...
YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (21.09.2019)
KAMU İHALE MEVZUATINDA 13.09.2019 TARİHİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE AİT ÖZET BİLGİ
YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (13.09.2019)
MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (13.09.2019)
HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (13.09.2019)
ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (13.09.2019)
DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (13.09.2019)
KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (13.09.2019)
4735 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 4 ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KURUL KARARLARI
8 Ağustos 2019 tarihli ve 30856 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Değişikliklere Ait Özet Bilgi
Sitemize Eklenen En Son Analizler Tüm Analizler...

HANGİ İŞ DENEYİM BELGELERİNİN EKAP'A KAYIT EDİLMESİ GEREKMEZ?

07.06.2014 tarih 29023 Resmi Gazetede yapılan düzenlemer ile İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenecek olan iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Peki hangi iş deneyim belgelerinin EKAP'a kayıt edilmesi zorunlu değildir?

Yapım İşleri İhale Mevzuatında 08.08.2019 tarihinde Önemli Değişiklikler Yapılmıştır.

Yapım işi sözleşme uygulamalarına ilişkin düzenlemeleri içeren; Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Yönetmelik eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi, tip idari şartnameler ve sözleşme ile Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliğinde değişiklik yapan Yönetmelikler ve Tebliğ, 8 Ağustos 2019 tarihli ve 30856 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bahse konu mevzuat ilanı veya duyurusu 19 Ağustos 2019 tarihi ve sonrasında yapılacak ihaleler için geçerli olacaktır.

İş Ortaklıklarında Sözleşme Devri Durumunda İş Deneyim Belgesi Düzenlenme Koşulları

İş ortaklığı olarak yapılan yapım işlerinde, ortağın biri ortaklıktan çekilmesi ve iş ortaklıktaki payını ortaklığın diğer ortaklarına devretmesi durumunda işi tamamlayan ortaklara hangi durumda iş deneyim belgesi düzenlenebilir?

Sürekli tekrar eden hizmet alımı ihalelerinde, ağır aykırılık hallerinde uygulanacak zezalara idari şartnamede yer verilmemesi esasa etki eden hata mıdır?

Kısmi teklife açık bir ihalede, iş deneyim belgesi toplam teklif tutarı üzerinden mi yoksa her kısım üzerinden ayrı ayrı mı değerlendirilmesigerekir?

İhale dokümanının EKAP üzerinden indirildiğine dair belgenin teklif ile birlikte sunulması gerekir mi?

Vergi kaçırma suçu işleyen firmalar ihalelere teklif verebilirler mi? (Açıklayıcı karar)

Bilanço ve eşdeğer belgelerin sunulmasının istenildiği hizmet alımı ihalelerine, kazanç defteri tutan serbest meslek erbabı katılabilir mi?

Bilanço ve eşdeğer belgelerin sunulmasının istenildiği hizmet alımı ihalelerine, işletme hesabına göre defter tutan ikinci sınıf tacirler katılabilir mi?

Ticaret sicil gazetesindeki adres ile istekliye ait kaşe üzerindeki adreslerin birbirinden farklı olması ihaleden elenme nedeni midir?

Teklif mektubunda, toplam tutarın rakam ile yazılırken binlik ayıracının bir yerde nokta diğer yerde virgül olması durumu mevzuata uygun mudur?

Kısmi teklife açık bir ihalede, teklik mektubunda [ekteki cetvelde yer alan kısmını/ ekteki cetvelde yer alan kısımlarını] ibarelerinden herhangi biri işaretlenmemesi esasa etki eder mi?

50 den fazla personelin çalışacağı yemek hazırlama ihalesinde, engelli personeller ile ilgili birim fiyat teklif cetvelinde düzenleme yapılması gerekir mi?

Teknik şartname ile sözleşme tasarısı arasında çelişki olması halinde mevzuata göre nasıl işlem yapılması gerekir?

Yapılmış olan bir ihalenin, idari yargı yoluyla iptal edilmesi ya da idarece fesh edilmesi durumunda tahsil edilmiş olan ihale kararı yada sözleşme damga vergisinin iade edilmesi gerekir mi? (Sayıştay T.K.K)

Sözleşme tasarısı ile teknik şartname arasında çelişki olması ihale iptal nedeni olabilir mi?

50 den fazla personelin çalışacağı yemek hazırlama ihalesinde, engelli personeller ile ilgili birim fiyat teklif cetvelinde düzenleme yapılması gerekir mi?

Samsun ilinde yapılan bir ihalede, TS 12650 hizmet yeterlik belgesine yönelik yeterlik kriterinin Nevşehir veya komşu il sınırları içerisinde bulunacak şekilde olması gerektiği şeklinde yapılan düzenlemeye rağmen istekliler tarafından bu belgenin Samsun ili için sunulması mevzuata uygun mudur? (Mahkeme Kararı)

İhale hazırlık sürecinde görevde olmayan ve sadece İhale hazırlık sürecinde görevde olmayan ve sadece ihaleyi onayladığı süreçte kısa bir süre için vekaleten görevde olan bir kişi, ihale sürecinde yapılan işlemlerden sorumlu tutulabilir mi? (Danıştay Kararı)

ihalede en düşük teklifi sunan firma, verdiği teklifi daha sonra düşürebilir mi? (Danıştay Kararı)

İşe başlandığı yıl içinde bitirilmesi sözleşmesinde öngörülen inşaat ve onarım işlerinin herhangi bir sebeple ertesi yıla sirayet etmesi halinde hakedişlerden gelir vergisi kesilmesi gerekir mi? (Sayıştay T.K.K)

Tekklif mektubunda teklif tutarının rakamla 425.717,96 TL yazıyla ise DÖRTYÜZ YİRMİBEŞ BİN YEDİYÜZ ON YEDİ TÜRK LİRASI DOKSAN ALTI TÜRK LİRASI şeklinde yazılması mevzuata uygun mudur?

ihalede en düşük teklifi sunan firma, verdiği teklifi daha sonra düşürebilir mi? (Danıştay Kararı)

Anahtar teslim yapım işlerinde pursantaj oranlarının hatalı, eksik vs olması yükleniciye ödenecek bedeli etkiler mi?

Şirket bölünmelerinde iş deneyim belgeleri nasıl değerlendirilir? (DKK)

Şirket bölünmelerinde ihalelere katılmaktan yasaklılık konusu nasıl değerlendirilir? (DKK)

Elektrik alımı ihalelerinde fiyat farkı verilirken EPDK tarafından yayınlanan birim fiyatlar üst sınır olarak kabul edilecektir. (DKK kararı)

İş ortaklıklarında iş devam ederken pilot ortağın iflas etmesi halinde hangi işlemler yapılabilir? (DKK)

İstekli tarafından mücbir sebep başvurusunun yapılmasının sözleşmeye etkisi nasıldır? (DKK)

Sözleşmeye davet edilen isteklinin, sözleşme imzalamak için sunması gereken belgeleri süresi içerisinde usulune uygun olarak sunmaması ancak sözleşme imzalama süresi geçtikten sonra usulüne uygun olarak sunması durumunda bu istekli ile sözleşme imzalanabilir mi?

Şikâyet başvurusu idare tarafından reddedilmesi ve akabinde Kamu İhale Kuruluna başvurularak düzeltici işlem belirlenmesi durumunda, isteklilerin yatırdıkları itirazen şikayet bedelini geri almak için hangi yargı mercine dava açmaları gerekir? (Danıştay Kararı)

Özel Tüketim vergisindeki Değişikliklerin Fiyat Farkı Kararnameleri Çerçevesinde Uygulanmasına Yönelik Düzenleyici Kurul Kararı

Muayene ve Kabul Komisyonu, eksik tesim alınan mal ve hizmetlerden dolayı oluşan kamu zararından sorumlu mudur? (Sayıştay T.K.K)

Site Haritası Tümü...
Karar Ekleme Takvimi %50 - %50 Ortaklık Abonelik Formu Abonelik Paketlerimiz Adli Sicil kaydı
Ajandam Alt Yüklenici Alt Yüklenici İş Bitir Alternatif Teklif Amortisman
Anahtar Teknik Personel Anahtar Teslimi Götürü Analizler ANASAYFA Araç Kiralama
Aritmetik Hata Asgari İşçilik Aşırı Düşük (Hizmet Aşırı Düşük (Mal Al Aşırı Düşük (Yapım
Aşırı Düşük Teklif AYRINTILI ARAMA Banka Referans Mektubu Belediye Mevzuatı Belge Onayı
Sayfa İstatistikleri Bilgi Kütüphanesi Abonelik Paketleri Yardım
• Toplam üye: 894
• Toplam karar: 8372
• Bu ay eklenen kararlar: 105
• Bu hafta eklenen kararlar: 47
Kik kararları
Makale / Analizler
İhale Mevzuatıyle ilgili duyurular
Uzmana Sorulan Sorular
Abonelik
Abonelik Formu
Hesap Numaraları
Referanslarımız
Sık Sorulan Sorular
İletişim Formu
Uzmana Sorun
Site Özellikleri
Yüzbinlerce Karar Arasında Kaybolmayın, İhale Mevzuatıyla İlgili, Kik, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay Kararları Burada
kikuyusmazlikkararlari@hotmail.com
Sitemizde yer alan resim ve yazıların tüm hakları saklıdır.
Hiçbir materyal, izinsiz kaynak gösterilmeden kullanılamaz.