ÜYE GİRİŞİ YENİ ÜYEBunları Biliyor Musunuz?

HABER BAŞLIKLARI | Tüm Haberler


KAYBETTİĞİNİZ İHALELERİ GERİ KAZANDIRIYORUZ


İHALELERDE TC KİMLİK NUMARASININ SUNULMAMASI SORUNU


YÜKSEK FEN KURULUNUN YETKİLERİ ARTTIRILDI


Kesin Hakediş sırasında Sopaj (Gelir Vergisi) Kesintisi Yapılır mı?


İdare yada KİK tarafından İhalenin iptal Edilmesi Durumunda, Firmalar Yaptıkları Hangi Giderleri Geri Alabilirler?

Neden KikUyuşmazlıkKararları.com sitesi
kikuyusmazlikkararlari.com 4734 sayılı kanuna göre yapılan ihalelerden, isteklilerin Kamu İhale Kuruluna (KİK) yaptığı itirazlar sonucu Kamu İhale Kurulu tarafından alınan uyuşmazlık kararlarını ayrıca ilk derece mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay ve Yüksek Fen Kurulu'nun ihale mevzuatıyla ilgili kararlarını tasnif ederek yayınlayan bir sitedir.
 
kikuyusmazlikkararlari.com sitesinde, 4734 sayılı yasaya göre yapılan ihalelerden isteklilerin Kamu İhale Kurulu'na (KİK) yaptığı itirazlar sonucu Kamu İhale Kurulu tarafından 2007 yılından bugüne kadar alınan tüm uyuşmazlık kararları okunarak abonelerimizin yararlanabileceği türde, çok spesifik veya diğer kararların tekrarı olmayan, geçerliliğini koruyan kararlar konularına göre tasnif edilerek, hazır bir şekilde  hizmetinize sunulmaktadır. Böylece aradığınız bir karar için onbinlerce kik kararı (Kamu İhale Kararı) arasında boşuna vakit vakit kaybetmez, aradığınız konuyla ilgili emsal kik kararını çok kısa sürede bulabilirsiniz.
 
VİP ÜYELERİMİZE ÖZEL OLARAK; İdareye yapacakları şikayet, KİK'e yapacakları itirazen şikayet başvuruları için uzman ekibimiz ile şikayet dilekçelerini hazırlıyor (Şikayet dilekçesinin hazırlanması sırasında itiraz başvurusunda bulunacak üyelerimizin hukuki durumları incelenmekte, ayrıca KİK'in yada mahkemelerin almış olduğu benzer kararlar dilekçenin ekine eklenmektedir), İhale mevzuatıyla ilgili tüm sorularına cevap veriyor,ihale mevzuatında yapılan değişiklikleri anında SMS ve mail yoluyla bilgilendiriyoruz.
 
Daha Fazla Bilgi İçin lütfen TIKLAYIN

İhale Mevzuatıyla İlgili Duyurular Tüm Duyurular...
30 Eylül 2020 Tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişikliklerle ilgili özet bilgi
YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. (30.09.2020)
MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. (30.09.2020)
HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.(30.09.2020)
ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. (30.09.2020)
DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMAYÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. (30.09.2020)
İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. (30.09.2020)
ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. (30.09.2020)
KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMILTIR (30.09.2020)
İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. (30.09.2020)
Sitemize Eklenen En Son Analizler Tüm Analizler...

30 Eylül 2020 Tarihli ve 31260 Sayılı Resmi Gazetede Yapılan Değişikliklere ait Özet Bilgi

30 Eylül 2020 Tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklik yönetmelikleri ve tebliği ile ihale uygulama yönetmeliklerinde ve kamu ihale genel tebliğinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan mevzuat değişikliği ile özetle aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır;

İHALELERDE TEMİNAT OLARAK KEFALET SİGORTASI KULLANIMI BAŞLADI

05 Aralık 2017 Tarihli ve 30261 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”la 05 Aralık 2017 Tarihli ve 30261 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 'Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la 'Kefalet Sigortası' kavramı ihale Kanununa girmiştir. Bu yazımızda kefalet sigortasının ne olduğu ve hangi sigorta şirketlerinin kefaret senedi düzenlemeye yetkili olduğu anlatılmaya çalışılmıştır.

İHALELERDE TC KİMLİK NUMARASININ SUNULMAMASI SORUNU

4734 sayılı Kamu İhale Kanuna tabi ihalelerde, teklif dosyasıyla beraber TC kimlik numarasının sunulmaması ihaleden elenme nedeni olabilir mi? Bu analizimide bu konuyu incelemeye çalışacağız.

Birim fiyat teklif alınarak gerçkleştirilen bir ihaleye, iki adet teklif mektubu sunulması ancak bir adet birim fiyat teklif cetveli sunulması durumu alternatif teklif olarak kabul edilebilir mi? (Danıştay Kararı))

İhale dokümanına yönelik şikayet başvurusu yapılmış olması ihaleye teklif vermeye engel teşkil eder mi? (Danıştay Kararı)

Üç sayfadan oluşan birim fiyat teklif cetvelinin sadece son sayfasının kaşeli ve imzalı olması mevzuata uygun mudur? (Danıştay Kararı)

Yemek hazırlama ihalesinde, Ana Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti nasıl hesaplanmalıdır?

bir yıldan fazla sürecek olan yemek hazırlama ihalesinde çalışacak personel için, sonraki yıllar için herhangi bir artış öngörülmeden, sadece ihaleye girilen yıla ait asgari ücret üzerinden açıklama yapılması mevzuata uygun mudur?

ihale konusu işte çalıştırılması gereken personelin ücretiyle alakalı iarece herhangi bir düenleme yapılmaması durumunda, bu personele ilgili oda tarafından belirlenen ücretin mi ödenmesi gerekir?

Yemek hazırlama ihalesi aşırı düşük teklif savunması sırasında, ana çiğ girdilere ilişkin fiyatları tevsik etmek için sunulan ticaret borsası bültenlerinde çiğ girdi fiyatlarını gösteren sayfa numaralarının yanlış yazılması easa etki eder mi?

B-II veya B-III grubu işlerin benzer iş olarak belirlendiği bir yapım işinde, alt yüklenici iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kullanılabilir mi?

Kısmi teklife açık bir ihalede, isteklinin teklif verdiği kısma ait birim fiyat teklif cetvelinin sadece son sayfasını imzlaması yeterli midir?

İhale dökümanında demonstrasyon işleminin bir sağlık tesisinde yapılacağı öngörülmesine rağmen idarenin kendi genel müdürlüğünde yapılabilir mi? (Mahkeme Kararı)

Yemek hazırlama ihalesi aşırı düşük teklif savunması sırasında, ana çiğ girdilere ilişkin fiyatları tevsik etmek için sunulan ticaret borsası bültenlerinde çiğ girdi fiyatlarını gösteren sayfa numaralarının yanlış yazılması easa etki eder mi?

Kısmi teklife açık bir ihalede, isteklinin teklif verdiği kısma ait birim fiyat teklif cetvelinin sadece son sayfasını imzlaması yeterli midir?

Kısmi teklife açık bir ihalede, isteklinin teklif verdiği kısma ait birim fiyat teklif cetvelinin sadece son sayfasını imzlaması yeterli midir?

B-II veya B-III grubu işlerin benzer iş olarak belirlendiği bir yapım işinde, alt yüklenici iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kullanılabilir mi?

ihale konusu işte çalıştırılması gereken personelin ücretiyle alakalı iarece herhangi bir düenleme yapılmaması durumunda, bu personele ilgili oda tarafından belirlenen ücretin mi ödenmesi gerekir?

bir yıldan fazla sürecek olan yemek hazırlama ihalesinde çalışacak personel için, sonraki yıllar için herhangi bir artış öngörülmeden, sadece ihaleye girilen yıla ait asgari ücret üzerinden açıklama yapılması mevzuata uygun mudur?

Yemek hazırlama ihalesinde, Ana Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti nasıl hesaplanmalıdır?

Üç sayfadan oluşan birim fiyat teklif cetvelinin sadece son sayfasının kaşeli ve imzalı olması mevzuata uygun mudur? (Danıştay Kararı)

B-II veya B-III grubu işlerin benzer iş olarak belirlendiği bir yapım işinde, alt yüklenici iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kullanılabilir mi?

Yemek hazırlama ihalesi aşırı düşük teklif savunması sırasında, ana çiğ girdilere ilişkin fiyatları tevsik etmek için sunulan ticaret borsası bültenlerinde çiğ girdi fiyatlarını gösteren sayfa numaralarının yanlış yazılması easa etki eder mi?

Geçici teminat mektubu standart formunda yer alan '4734 sayılı Kanun ve ihale dokümanı hükümleri çerçevesinde; geçici teminatın gelir kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde' ifadesi yerine 'ilgili işe ait şartname hükümlerine uygun hareket etmediği takdirde' ifadesinin yazılması durumunda teminat mektubu geçerli olarak kabul edilebilir mi?

Geçici teminat mektubu standart formunda yer alan '4734 sayılı Kanun ve ihale dokümanı hükümleri çerçevesinde; geçici teminatın gelir kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde' ifadesi yerine 'ilgili işe ait şartname hükümlerine uygun hareket etmediği takdirde' ifadesinin yazılması durumunda teminat mektubu geçerli olarak kabul edilebilir mi?

Teklif zarfında işe ait ihale kayıt numarasının doğru olarak yazılması ancak işin adının yanlış yazılması durumunda, teklif zarfı değerlendirmeye alınır mı?

elektronik olarak yapılan bir ihalede, geçici teminat mektubunun geçerlilik süresinin, yeterlik bilgileri tablosunda hatalı bir şekilde beyan edilmesi ancak geçici teminat mektubunun yeterlilik kriterlerini karşıladığı durumunda isteklinin teklifi değerlendirme dışında bırakılabilir mi?

Elektronik olarak yapılan bir ihalede, geçici teminat mektubunun geçerlilik süresinin, yeterlik bilgileri tablosunda hatalı bir şekilde beyan edilmesi ancak geçici teminat mektubunun yeterlilik kriterlerini karşıladığı durumunda isteklinin teklifi sınır değer hesabına dahil edilir mi?

İhalenin zeyilname düzenlenerek iki defa ertelenmesi mümkün müdür?

Elektronik ihalede, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen geçici teminat mektubunun süresinin hatalı olması ancak idari şartnamede belirtilen süreyi karşılaması durumunda mevzuata göre nasıl işlem yapılması gerekir?

Elektronik olarak yapılan bir ihalede, geçici teminat mektubunun geçerlilik süresinin, yeterlik bilgileri tablosunda hatalı bir şekilde beyan edilmesi ancak geçici teminat mektubunun yeterlilik kriterlerini karşıladığı durumunda isteklinin teklifi sınır değer hesabına dahil edilir mi?

SMMM tarafından kaşeli ve imzalı olarak sunulan 'Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Özel Amaçlı Rapor' iş hacmini tevsik etmek amacıyla kullanılabilir mi?

Elektronik ihalede, yeterlik bilgileri tablosunda şirket ortaklarına ait TC kimlik numaralarına yer verilmemesi durumunda, bu bilgi bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilir mi? (Mahkeme Kararı)

Site Haritası Tümü...
Karar Ekleme Takvimi %50 - %50 Ortaklık Abonelik Formu Abonelik Paketlerimiz Adli Sicil kaydı
Ajandam Alt Yüklenici Alt Yüklenici İş Bitir Alternatif Teklif Amortisman
Anahtar Teknik Personel Anahtar Teslimi Götürü Analizler ANASAYFA Araç Kiralama
Aritmetik Hata Asgari İşçilik Aşırı Düşük (Hizmet Aşırı Düşük (Mal Al Aşırı Düşük (Yapım
Aşırı Düşük Teklif AYRINTILI ARAMA Banka Referans Mektubu Belediye Mevzuatı Belge Onayı
Sayfa İstatistikleri Bilgi Kütüphanesi Abonelik Paketleri Yardım
• Toplam üye: 935
• Toplam karar: 8894
• Bu ay eklenen kararlar: 38
• Bu hafta eklenen kararlar: 18
Kik kararları
Makale / Analizler
İhale Mevzuatıyle ilgili duyurular
Uzmana Sorulan Sorular
Abonelik
Abonelik Formu
Hesap Numaraları
Referanslarımız
Sık Sorulan Sorular
İletişim Formu
Uzmana Sorun
Site Özellikleri
Yüzbinlerce Karar Arasında Kaybolmayın, İhale Mevzuatıyla İlgili, Kik, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay Kararları Burada
kikuyusmazlikkararlari@hotmail.com
Sitemizde yer alan resim ve yazıların tüm hakları saklıdır.
Hiçbir materyal, izinsiz kaynak gösterilmeden kullanılamaz.