ÜYE GİRİŞİ YENİ ÜYE
Bunları Biliyor Musunuz?
KARAR ARŞİVİ Makale - Analizler

Hizmet Alımı Yöntemiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usüllerin örnekli analizi

17/3/2006 tarihli ve 2006/10193 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Hizmet Alımı Yöntemiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller'de 02 Ekim 2014 tarih ve 29187 sayılı Resmi Gazetede birtakım değişiklikler yapılmıştır. Aşağıda bu değişiklikler incelenmiştir.

17/3/2006 tarihli ve 2006/10193 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Hizmet Alımı Yöntemiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller'de 02 Ekim 2014 tarih ve 29187 sayılı Resmi Gazetede birtakım değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerin en önemlileri

 

"a)Şoför giderleri hariç yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli (katma değer vergisi hariç, her türlü bakım-onarım, sigorta ve benzeri giderler dahil) taşıtın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı itibariyle uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin % 2’sini aşmayacaktır.

 

b)Şoför giderleri dahil yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli, (a) bendine göre tespit edilerek tutara yürürlükteki brüt asgari ücretin yüzde elli artırımlı tutarının ilave edilmesi suretiyle hesaplanacak tutarı aşmayacaktır." şeklinde yapılan düzenlemelerdir.

 

        Bu düzenlemeler ile idarelerce kiralanan araçlara ödenecek kiralama bedeline bir sınırlama getirilmiş ayrıca bu araçları kullanacak şoförler için de brüt asgari ücretin en fazla %50 fazlasına kadar ödeme yapılması kararlaştırılmıştır. Ancak uygulamada şoförlere verilecek ücretin belirlenmesi aşamasında bir takım tereddütler oluşmuş olup 6 Kasım 2015 Tarihli ve 29524 Sayılı Resmî Gazetede yapılan düzenlemeler ile bu tereddütlerin biraz olsun ortadan kaldırılması amaçlanmıştır.  6 Kasım 2015 Tarihli ve 29524 Sayılı Resmî Gazetede yapılan düzenleme özetle

 

"Şoför gideri dahil taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli hesabında yemek, yol, resmi tatil ücreti ve benzeri giderler de dahil yürürlükte bulunan brüt asgari ücretin yüzde elli artırımlı tutarı esas alınacak; işveren maliyeti kapsamında yer alan sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası işveren payı ( % 20,5) ve işsizlik sigortası işveren payı (% 2) ile işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler (% 4) ise idarelerce ayrıca ödenecektir." şeklindedir.

 

Yukarıda yapılan düzenlemenin idarelerce nasıl uygulanması konusunu bir iki örnekle anlatmaya çalışalım.

 

Kiralayacağımız araç 2015 Model HONDA CIVIC SEDAN 1.6 (125) ELEGANCE olsun. Aracımızın 2015 yılı kasko bedeli 73.680,00 TL'dir.

 

 • 1 yıl süre ile şoför hariç 5 adet 2015 Model HONDA CIVIC SEDAN 1.6 (125) ELEGANCE araç kiralama ihalesi yapacağımızı varsayalım. Bu durumda aracın bir aylık kira bedeli maksimum 73.680,00 TL x 0,02= 1.473,60 TL'dir. Yaklaşık maliyeti  de  1.473,60 x 12 x 5 = 88.416,00 TL olarak belirleyebiliriz. Araç kiralama ihaleleri personel çalıştırılmasına dayalı ihaleler olmadığından aşırı düşük teklifleri belirlemek için yaklaşık maliyetin 1.30 katsayısına bölünmesi gerekmektedir. 88.416,00 / 1,3=68.012,31 TL sınır değer olup bu bedelin altındaki tekliflerin aşırı düşük teklif olarak belirlenmesi gerekmektedir.

 

 

 • 1 yıl süre ile şoför dahil 5 adet 2015 Model HONDA CIVIC SEDAN 1.6 (125) ELEGANCE araç kiralama ihalesi yapacağımızı varsayalım. Şoför için ise Bakanlar Kurulu Kararına göre brüt asgari ücretin %50 fazlası ödeme yapılacağı belirlensin ayrıca şoföre  yol ve yemek bedeli ödenmeyeceği ve resmi tatillerde çalışma olmayacağı şeklinde düzenleme yapılsın. Bu durumda aracın bir aylık kira bedeli yukarıdaki örnekte olduğu gibi 1.473,60 TL'dir.

 • Brüt Asgari ücret : 1.273,50 TL

  50% Artırımlı bedel : 1.910,25 TL

  Yol bedeli: 0,00 TL

  Yemek bedeli: 0,00 TL

  Ulusal Bayram ve fazla çalışma bedeli : 0,00 TL dir.

   

  1.910,25 TL'ye sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası işveren payı ( % 20,5) ve işsizlik sigortası işveren payı (% 2) ile işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler (% 4) eklenince 2.433,67 TL birim fiyatı buluyoruz.

 • Araç ve şoförü için aylık ödenecek maksimum kira bedeli = Yıllık araç kasko bedelinin %2 si + Brüt asgari ücretin %50 fazlası (genel sağlık sigortası, işsizlik sigortası işveren payı ve sözleşme giderleri dahil) formülüyle hesaplanır.

  Araç ve şoförü için aylık ödenecek maksimum kira bedeli = 1.473,60 TL + 2.433,67 TL =3.907,27 TL dir. Bakanlar Kurulu kararına göre yukarıda belirlediğim araç ve şoförü için aylık ödenebilecek en yüksek kira bedeli 3.907,27 TL olup bunun üstünde bir bedel ödenmesi mümkün değildir.

  Yaklaşık maliyet ise 3.907,27 x 12 x 5= 234.436,20 TL dir.

  Aşırı düşük teklifleri belirlemek için ise  yaklaşık maliyetin 1.30 katsayısına bölünmesi gerekir. 234.436,20/1.3=180.335,54 TL sınır değer olup bu bedelin altında teklif veren isteklilerin teklifi aşırı düşük olarak belirlenmelidir.

  İhalede aşırı düşük teklif sorgulaması yapılacaksa sorgulamanın iki temel üzerine oturtulması gerekir.

  1.Şöföre ödenecek ücretin açıklanması

  2.Aracın kira bedelinin açıklanması

  Şöför için brüt asgari ücretin %50 üzerinde ücret ödeneceği belirlendiği için KİK işçilik modülüne göre yapılan hesaba göre istekli tarafından şoför için minimum 2.433,67 TL öngörülmelidir. Şöför için bu bedelin altında fiyat teklif edilmesi durumunda aracın kira bedeli mevzuata uygun açıklansa dahi isteklinin teklifinin değerlendirme dışında bırakılması gerekmektedir.

  Aracın kira bedelinin açıklanması için ise aracın trafik sigorta bedeli, kasko bedeli, bakım gideri, MTV bedeli, amortisman bedeli gibi bedellerin açıklanması gerekmektedir.

   

 • 1 yıl süre ile şoför dahil 5 adet 2015 Model HONDA CIVIC SEDAN 1.6 (125) ELEGANCE araç kiralama ihalesi yapacağımızı varsayalım. Şoför için ise Bakanlar Kurulu Kararına göre brüt asgari ücretin %30 fazlası ödeme yapılacağı belirlensin ayrıca şoföre  yol bedeli olarak 22 gün üzerinden 4 TL ve yemek bedeli olarak 4 TL ödeneceği ve resmi tatillerde ise 1 gün çalışma yapılacağı şeklinde düzenleme yapılsın. Bu durumda aracın bir aylık kira bedeli yukarıdaki örnekte olduğu gibi 1.473,60 TL'dir.

  Brüt Asgari ücret : 1.273,50 TL

  30% Artırımlı bedel : 1.655,55 TL

  Yol bedeli: 4,50 TL x 22 = 99 TL

  Yemek bedeli: 4,00 TL x 22 = 88 TL

  Ulusal Bayram ve genel tatil günleri: 67,60 TL x 1= 67,60 TL dir.

   

  Yol, yemek bedeli ve Ulusal bayram çalışması dahil şoför için ödenecek toplam brüt ücret=1.910,15 TL'dir. Yukarıdaki örnekte açıklandığı üzere araç kiralama ihalelerinde aylık olarak şoför için ödenecek en fazla ücret 1.910,25 TL'dir. (Yol, yemek bedeli, fazla çalışma ücreti ve ulusal bayram çalışmaları için ödenecek ücret dahil).  Bu örneğimizde şoföre yol, yemek bedeli ödendiği ve 1 gün ulusal bayram gününde çalışma yapılacağı öngörüldüğü için (her ne 1 yılık ihale içinde sadece bir gün ulusal bayram ve genel tatillerde çalışma yapılacak ve şoföre sadece bir ay bu ücret ödenecek ise de brüt asgari ücretin %50 fazlasını geçmemek için bu bedelin şoför ücretine ilave edilmesi gerekmektedir.) limitler dahilinde kalmak için şoföre brüt asgari ücretin %30 fazlası ödenmesi öngörülmüştür. şoföre ödenecek ücreti bulmak için sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası işveren payı ( % 20,5) ve işsizlik sigortası işveren payı (% 2) ile işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler (% 4) eklenince 2.404,58 TL birim fiyatı buluyoruz.

  Araç ve şoförü için aylık ödenecek maksimum kira bedeli = Yıllık araç kasko bedelinin %2 si + Brüt asgari ücretin %50 fazlası (genel sağlık sigortası, işsizlik sigortası işveren payı ve sözleşme giderleri dahil) formülüyle hesaplanır.

  Araç ve şoförü için aylık ödenecek kira bedeli = 1.473,60 TL + 2.404,58 TL =3.878,18 TL dir. (Bakanlar Kurulu kararına göre yukarıda belirlediğim araç ve şoförü için aylık ödenebilecek en yüksek kira bedeli 3.907,27 TL olup bunun üstünde bir bedel ödenmesi mümkün değildir.)

  Yaklaşık maliyet ise 3.878,18 x 12 x 5= 232.690,80 TL dir.

  Aşırı düşük teklifleri belirlemek için ise  yaklaşık maliyetin 1.30 katsayısına bölünmesi gerekir. 232.690,80/1.3=178.992,92 TL sınır değer olup bu bedelin altında teklif veren isteklilerin teklifi aşırı düşük olarak belirlenmelidir.

  İhalede aşırı düşük teklif sorgulaması yapılacaksa sorgulamanın iki temel üzerine oturtulması gerekir.

  1.Şöföre ödenecek ücretin açıklanması

  2.Aracın kira bedelinin açıklanması

  Şöför için brüt asgari ücretin %50 üzerinde ücret ödeneceği belirlendiği için KİK işçilik modülüne göre yapılan hesaba göre istekli tarafından şoför için minimum 2.404,58 TL öngörülmelidir. Şoför için bu bedelin altında fiyat teklif edilmesi durumunda aracın kira bedeli mevzuata uygun açıklansa dahi isteklinin teklifinin değerlendirme dışında bırakılması gerekmektedir.

  aracın kira bedelinin açıklanması için ise aracın trafik sigorta bedeli, kasko bedeli, bakım gideri, MTV bedeli, amortisman bedeli gibi bedellerin açıklanması gerekmektedir.

 

Sonuç olarak şoför dahil araç kiralama ihalelerinde idarece şoföre ödenmek üzere yol ve yemek bedeli belirlememek sadece brüt asgari ücretin fazlası olarak belirleme yapmak ihalenin sağlıklı sonuçlandırılması için daha doğru olduğunu düşünmekteyim. Ayrıca yine zorunlu değilse fazla çalışma ve Ulusal bayram günlerinde çalışma öngörülmemesi yine isteklilerce daha az hata yapılması sonucunu doğuracaktır. Bütün bu ücretlerin belirlenmesi zorunluysa yukarıdaki örnekteki gibi şoför ücretinin belirlenmesi ve idari şartnamenin buna göre düzenlenmesi ve aşırı düşük teklif savunmasının da yukarıdaki örneklere göre değerlendirilmesi gerekmektedir.

Kesin Hakediş sırasında Sopaj (Gelir Vergisi) Kesintisi Yapılır mı?

Yıllara sari inşaat ve onarım işlerinde, kesin hakediş sırasında stopaj (gelir Vergisi) kesintisi yapılıp yapılmayacağı yükleniciler ilke idare arasında tartışma konusu olmaktadır. Bu analizimizde bu konuyu açıklamaya çalıştık.

İdare yada KİK tarafından İhalenin iptal Edilmesi Durumunda, Firmalar Yaptıkları Hangi Giderleri Geri Alabilirler?

İhalelere teeklif veren firmalar, ihalelere girebilmek ve sözleşme imzalayabilmek için çeşitli masraflar yapmak durumunda kalırlar ayrıca İhale Kararı Vergisi, Sözleşme Kararı Vergisi, KİK payı gibi birçok resmi gideri ödemek zorundadırlar. Peki idare yada KİK tarafından ihaleye giren firmanın kusuru olmaksızın ihalenin sözleşme aşamasında iptal edilmesi durumunda, firmalar bu yaptıkları masrafların hangilerini geri alabilirler?

HANGİ İŞ DENEYİM BELGELERİNİN EKAP'A KAYIT EDİLMESİ GEREKMEZ?

07.06.2014 tarih 29023 Resmi Gazetede yapılan düzenlemer ile İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenecek olan iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Peki hangi iş deneyim belgelerinin EKAP'a kayıt edilmesi zorunlu değildir?

Yapım İşleri İhale Mevzuatında 08.08.2019 tarihinde Önemli Değişiklikler Yapılmıştır.

Yapım işi sözleşme uygulamalarına ilişkin düzenlemeleri içeren; Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Yönetmelik eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi, tip idari şartnameler ve sözleşme ile Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliğinde değişiklik yapan Yönetmelikler ve Tebliğ, 8 Ağustos 2019 tarihli ve 30856 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bahse konu mevzuat ilanı veya duyurusu 19 Ağustos 2019 tarihi ve sonrasında yapılacak ihaleler için geçerli olacaktır.

İş Ortaklıklarında Sözleşme Devri Durumunda İş Deneyim Belgesi Düzenlenme Koşulları

İş ortaklığı olarak yapılan yapım işlerinde, ortağın biri ortaklıktan çekilmesi ve iş ortaklıktaki payını ortaklığın diğer ortaklarına devretmesi durumunda işi tamamlayan ortaklara hangi durumda iş deneyim belgesi düzenlenebilir?

2019 Yılı İçin Açıklanan Eşik değerler ve Parasal Limitlerin Kanun Maddeleriyle Beraber Açıklaması

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen ve 01.02.2019 - 31.01.2020 tarihleri arasında geçerli olacak olan eşik değerlerin ve parasal limitler daha iyi anlaşılabilmesi için kanun maddeleriyle beraber aşağıdaki analizde verilmiştir. Böylece uygulayıcılar tarafından bu bedellerin neyi ifade ettiği daha iyi anlaşılacaktır.

ELEKTRONİK EKSİLTME DÖNEMİ BAŞLADI

Geçerli teklif sahibi isteklilerin tekliflerini düşürülmesini imkan tanınan elektronik eksiltme sistemi 1 Kasım 2018 tarihindebaşladı

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI OLMAYAN HİZMET ALIMI İHALELERİNDE SINIR DEĞER HESABI NASIL YAPILIR? SINIR EĞER HESABINDAKİ BİLEŞENLER NELERDİR?

Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değer hesabı değiştirilmiştir. analizimizde sınır değer hesabı örnekli olarak anlatılmış ayrıca sınır değer hesabında kullanılan değişkenler açıklanmaya çalışılmıştır.

696 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Hakkında Özet Bilgi

696 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İhaleleri 24.12.2017 tarihi ile kaldırılarak 04.12.2017 tarihi itibarıyla Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İhaleleri kapsamında Kamu da çalışan taşeron işçiler kadroya geçirilecektir.

696 Sayılı KHK Sonucu Artık Yapılamayacak İhaleler

696 Sayılı KHK ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62'nci maddesi değiştirilmiştir. Bu değişiklikler ile Kamu kurumları (KİT'ler hariç) 24.12.2017 tarihinden itibaren personel Çalıştırılmasına dayalı Hizmet Alımı İhaleleri yapamayacaklardır. Peki Hangi ihaleler bu düzenleme kapsamında hangi ihaleler bu düzenleme kapsamında değildir?

2018 İçin Açıklanan Eşik değerler ve Parasal Limitlerin Kanun Maddeleriyle Beraber Açıklaması

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen ve 01.02.2018 - 31.01.2019 tarihleri arasında geçerli olacak olan eşik değerlerin ve parasal limitler daha iyi anlaşılabilmesi için kanun maddeleriyle beraber aşağıdaki analizde verilmiştir. Böylece uygulayıcılar tarafından bu bedellerin neyi ifade ettiği daha iyi anlaşılacaktır.

İHALELERDE TEMİNAT OLARAK KEFALET SİGORTASI KULLANIMI

05 Aralık 2017 Tarihli ve 30261 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”la 05 Aralık 2017 Tarihli ve 30261 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 'Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la 'Kefalet Sigortası' kavramı ihale Kanununa girmiştir. Bu yazımızda kefalet sigortasının ne olduğu anlatılmaya çalışılmıştır.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDE YAPILAN HANGİ HESAPLAMA HATALARI ARİTMETİK HATA OLARAK KABUL EDİLİR?

25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazetede yapılan değişiklikler ile Aritmetik Hata tanımına istisnalar getirilmiştir. Bu analizimizde bu değişiklik açıklanmaya çalışılmıştır.

25.01.2017 TARİHİNDE YAPILMIŞ OLAN KAMU İHALE MEVZUATI DEĞİŞİKLİKLERİNE İLİŞKİN ÖZET BİLGİ

25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İhale Uygulama Yönetmelik ve Tebliğleri ile ihale mevzuatında kapsamlı değişiklikler yapılmıştır. Aşağıdaki yazımızda bu değişiklikler özet halinde anlatılmaya çalışılmıştır.

Damga Vergisini Sözleşme İmzalandıktan Sonra Ödemek Mümkün müdür?

İhale kararı ve sözleşme damga vergisini ödemek için en çok tercih edilen yöntem nakit olarak vergi dairesine yatırmaktır. Hatta bazı istekliler ihale kararı damga vergisini zamanında ödemediği için daha sözleşme dahi imzalamadan cezai yaptırıma maruz kalmaktadırlar. Peki sözleşme imzaladıktan sonra sözleşme damga vergisi ödemek mümkün müdür? Bu analizimizde bu konuyu irdelemeye çalışacağız.

FİRMALAR DİKKAT! FİRMA BİLGİLERİNİN 15 MART 2017 TARİHİNE KADAR EKAP SİSTEMİNE GİRİLMESİ ZORUNLUDUR..

04.03.2017 tarih ve 29997 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişikliklerle, ihale mevzuatında bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişikliklerin önemli bir kısmının firmaların EKAP kaydı ile ilgilidir. Ayrıca elektronik ihalelerle ilgili, mevzuatta uyum açısından değişiklikler yapılmıştır. Aşağıdaki analizimizde yapılan bu değişiklikler incelenmiştir.

İHALE DÖKÜMANIN EKAPDAN E-İMZA/M-İMZA İLE İNDİRLİP İNDİRİLMEDİĞİ İHALENİN HANGİ AŞAMASINDA KONTROL EDİLMELİDİR?

İhalelere teklif verebilmek ve istekli sıfatına kazanabilmek için ihale dokümanının idareden satın alınması yada EKAP üzerinden e-imza/m-imza kullanılarak indirilmesi gerekmektedir. Ancak ihale dokümanlarını satın almayan yada e-imza/m-imza kullanarak indirmeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışında bırakılacaktır. Peki ihale dökümanının satın alınıp alınmadığı yada e-imza/m-imza kullanılarak EKAP dan indirilip indirilmediği ihalenin hangi aşamasında kontrol edilmelidir? Analizimizde bu konu açıklanmaya çalışılacaktır.

ZARF AÇMA VE BELGE KONTROL TUTANAĞININ İDARECE VERİLMEMESİ DURUMUNDA NE YAPABİLİRİZ?

Zarf açma ve belge Kontrol Tutanağının onaylı bir örneğinin ihalenin ilk oturmunun bitiminde isteyen isteklilere verilmesi zorunludur? Ancak, bazı durumlarda idareler çeşitli gerekçelerele bu belgeyi isteklilere vermemektedirler? Bu durumda hak arama yöntemleri nelerdir? Bu analizimizde bu konuyu açıklamaya çalışacağız.

TEKLİF EDİLEN BEDELİN RAKAM VE YAZI İLE BİRBİRİNE UYGUN YAZILMAMASI İHALEDEN ELENME NEDENİ MİDİR?

Teklif mektupları hazırlanırken isteklilerce en sık yapılan hataların biri de teklif edilen bedelin rakam ve yazıyla birbirine uygun olarak yazılmamasıdır. Peki teklif bedelinin rakam ve yazıyla birbirine uygun olarak yazılmaması durumunda her koşulda teklif geçersiz olarak mı kabul edilmelidir? Aşağıda bu konuyu mercek altına yatıracağız.

GEÇİCİ TEMİNATINI İDAREDEN GERİ ALAN İSTEKLİ ŞİKAYET BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR Mİ?

Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında eksiksiz olarak yatırılan geçici teminat daha sonra çeşitli nedenlerle geri alınmışsa, bir başka deyişle ihale kararı tebliğ edildikten sonra geçici teminat geri alınmışsa söz konusu isteklinin şikayet ve itirazen şikayet hakları var mıdır? Analizimizde bu konu etraflıca incelenmeye çalışılacaktır.

DAMGA VERGİSİ KANUNU TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN İHALE MEVZUATINA YANSIMALARI

9 Ağustos 2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 29 Eylül 2016 tarih ve 29842 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile İhale mevzuatını da ilgilendiren konularda değişiklikler yapılmıştır. Aşağıdaki analizimizde bu değişiklikler incelenecektir.

MEZUNİYET BELGESİ TUTARININ KİST HESABI VE YIL HESABI İLE İLE HESAPLANMASI

Mezuniyet Belgeleri'nin iş deneyimini tevsik etmek amacıyla kullanılması durumunda, mezuniyet süresinin nasıl hesaplanacağı ihale mevzuatındaki belirsizliklerden dolayı bu güne kadar tartışma konusu olmuştur. Bu analizimizde Kamu İhale Kurulu'nun 2016/DK.D-179 nolu Düzenleyici Kararı öncesi ve sonrasında mezuniyet belgesi tutarı hesaplamaları karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

ÖTV DEĞİŞİKLİĞİNDEN SONRA FİYAT FARKI HESABI NASIL YAPILMALIDIR?

8 Eylül 2016 tarihinde mevzuatta yapılan değişiklik ile Akaryakattı alınan Özel Tüketim Vergis (ÖTV) 20 kuruş arttırılmıştır. ÖTV'de yapılan bu değişiklik sonrası fiyat farkı verilen ihalelerde ÖTV zammı ayrıca hesaplanarak yüklenicilere ödenmesi gerekmektedir. Bu analizimizde hakediş hesaplamaları sırasında hata yapılmaması için dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılmıştır.

ELEKTRONİK İHALE DÖNEMİ BAŞLIYOR..

27.05.2016 tarih ve 29724 (Mükerrer) sayılı resmi gazetede yapılan değişikliklerden sonra 1Temmuz 2016 tarihinden sonra idareler bazı mal ve hizmet alımı ihalelerini elektronik ortamda yapabileceklerdir. Elektronik ihalelerle ilgili yaptığımız tespitler aşağıda sıralanmıştır.

Hizmet Alımı İhalelerinde Tekliflerin Eşitliği Halinde Uygulanacak Puanlama Sistemi Hakkında İnceleme (27.05.2016 tarihinde yapılan değişikliklerden sonra)

27.05.2016 tarih ve 29724 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yapılan değişiklik ile tekliflerin eşit olduğu Hizmet Alımı ihalelerinde firmalar en fazla 3 puan alabileceklerdir.

Kamu İhale Kurumuna Yapılan İtirazen Şikayet Bedelinin Geri Alınması Mümkün Müdür?

İtirazen şikayet başvurunda bulunan ve KİK Karar’ı ile bu başvurularında haklı oldukları tespit edilenlerin Kamu İhale Kurumu’na yatırmış oldukları itirazen şikayet başvuru bedelinin hukuka aykırı işlem veya eylemde bulunan İdareye yüklenmesine karar verilmesinin gerektiği tüm isteklilerce dile getirilmektedir. Bu yazımızda bu bedelin isteklilere geri iade edilmesinin mümkün olup olmadığı incelenmiştir.

6661 Sayılı Kanunla Getirilen İşverenlere Verilecek Asgari Ücret Desteğine ilişkin Soru ve Cevaplar

Sosyal Güvenlik Kurumu işverenlere verilecek asgari ücret desteği ile ilgili akıllara gelebilecek tüm sorulara cevap verdi.

Nefaset Kesintisi Nedir? Hangi Durumlarda Yapılmalıdır? Nefaset Kesintisi Nasıl Hesaplanmalıdır?

Nefaset tabiri idarelerce yanlış anlaşılmakta olup, bu yüzden uygulamada yanlışlıklar yapılmaktadır. Bu yazımızda nefaset kesintisi anlatılmış olup hangi durumda nefaset kesintisi yapılması gerektiği bedelinin nasıl hesaplanması gerektiği açıklanmaya çalışılmıştır.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Tabii İhalelere Katılamayacak Firma ve Kişiler

4734 sayılı kanuna göre ihale edilen işlere katılamayacaklar yine aynı kanunun 11. maddesinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler ayrıntılı olarak makalemizde ele alınmıştır.

Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhalelerde Teşvik Uygulaması Kesinleşti

Personel sayısının belirlendiği, haftalık mesaisinin tamamını idarede kullanan personeller için günlük 3,33 TL yüklenicinin hakedişinden kesilecektir.

Anahtar Teslimi Götürü Bedel teklif alınan yapım işlerinde pursantaj oranları kullanılarak yeni birim fiyat oluşturulabilir mi?

pursantaj oranları işin gerçek karşılıklarını göstermemekte, Anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen işlerde hakediş ödemesinde bir yol gösterici olarak kullanılmaktadır. Hatta bazı idarelerce isteklilerce yaklaşık maliyetin anlaşılamaması yada başka nedenlerle (yüklenicinin işi yarıda bırakması durumunda fazla ödeme yapmamak v.b) pursantaj oranları bilerek değiştirilmektedirler...

12 Haziran 2015 Tarihinde Yapılan Mevzuat Değişikliği Hangi Yenilikleri Getirmiştir.

12.06.2015 tarih ve 29384 sayılı Resmi Gazete ile Kamu İhale Mevzuatında Yapılan Önemli Değişiklikler Yapılmış olup, bu değişiklikler analizimizde incelenmiştir.

Hizmet Alımı Yöntemiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usüllerin örnekli analizi

17/3/2006 tarihli ve 2006/10193 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Hizmet Alımı Yöntemiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller'de 02 Ekim 2014 tarih ve 29187 sayılı Resmi Gazetede birtakım değişiklikler yapılmıştır. Aşağıda bu değişiklikler incelenmiştir.

Anahtar teslimi ihale edilmiş proje çizim işinde iş eksilişi nasıl tespit edilir?

Bir yapım işinde yada herhangi bir hizmet alımı işinde ilave iş yada iş eksilişi yapılacağı zaman ilk önce yapımından vazgeçilen/ilave yaptırılacak iş kaleminin ve bu iş kaleminden hangi miktarda ilave edileceği/azalacağının tespit edilmesi daha sonra da bu iş kaleminin fiyatının tespit edilmesi gerekmektedir...

Site Haritası Tümü...
Karar Ekleme Takvimi %50 - %50 Ortaklık Abonelik Formu Abonelik Paketlerimiz Adli Sicil kaydı
Ajandam Alt Yüklenici Alt Yüklenici İş Bitir Alternatif Teklif Amortisman
Anahtar Teknik Personel Anahtar Teslimi Götürü Analizler ANASAYFA Araç Kiralama
Aritmetik Hata Asgari İşçilik Aşırı Düşük (Hizmet Aşırı Düşük (Mal Al Aşırı Düşük (Yapım
Aşırı Düşük Teklif AYRINTILI ARAMA Banka Referans Mektubu Belediye Mevzuatı Belge Onayı
Sayfa İstatistikleri Bilgi Kütüphanesi Abonelik Paketleri Yardım
• Toplam üye: 905
• Toplam karar: 8486
• Bu ay eklenen kararlar: 56
• Bu hafta eklenen kararlar: 19
Kik kararları
Makale / Analizler
İhale Mevzuatıyle ilgili duyurular
Uzmana Sorulan Sorular
Abonelik
Abonelik Formu
Hesap Numaraları
Referanslarımız
Sık Sorulan Sorular
İletişim Formu
Uzmana Sorun
Site Özellikleri
Yüzbinlerce Karar Arasında Kaybolmayın, İhale Mevzuatıyla İlgili, Kik, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay Kararları Burada
kikuyusmazlikkararlari@hotmail.com
Sitemizde yer alan resim ve yazıların tüm hakları saklıdır.
Hiçbir materyal, izinsiz kaynak gösterilmeden kullanılamaz.