ÜYE GİRİŞİ YENİ ÜYEBunları Biliyor Musunuz?

İHALELERDE TC KİMLİK NUMARASININ SUNULMAMASI SORUNU

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A maddesinde “10/A.1 İhaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşmeyi imzalayanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişiler anlaşılır.” Açıklaması bulunmaktadır.

İhale Uygulama Yönetmeliklerinde “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması” başlıklı maddesinde ise

“…

(4) Başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler idarelerce tamamlatılamaz.

(5) Başvuru veya teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak, idare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların başvuru veya teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

(6) İdarelerce bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde aday veya isteklilerce sunulan belgelerin son başvuru veya ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgelerin, aday veya isteklinin son başvuru veya ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını göstermesi gereklidir…”
hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıdaki mevzuat hükümlerine göre tüzel kişilerin ortakları ve şirketin yönetimdekileri kişilerin TC kimlik numaralarının ihale dosyasındaki herhangi bir belge ile sunulması gerektiği belirtilmektedir.

Ayrıca; ihale uygulama yönetmeliklerinde ihalede teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece bu eksik bilgilerin tamamlatılabileceği ifade edilmiştir.

Kamu İhale Kurulu, istikrar kazanmış kararlarına göre teklif dosyasında TC Kimlik numarasının sunulmamasın ihaleden elenme nedeni olarak kabul etmekte ve TC Kimlik numarasının eksik sunulmasını bilgi eksikliği kapsamında tamamlanamayacağına hükmetmektedir. (2018/UY.I-2062, 2019/UY.I-1581 v.b)

Oysa Mahkeme ve Danıştay Kararlarında ise bunun tam tersi şeklinde TC Kimlik numarasının eksik sunulmasının teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmadığı ve bilgi eksikliği kapsamında tamamlanabileceği şeklinde kararlar vermektedir. (Danıştay Onüçüncü Dairesinin 28.05.2019 tarih ve E:2019/1240, K:2019/1883 sayılı kararı, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 30.01.2020 tarihli E:2019/2072, K:2020/212 sayılı kararı)

Uygulamadaki bu fikir ayrılığı idareleri karar verme konusunda tereddütte düşürmektedir ve ihale sürecinin çok daha uzamasına neden olmaktadır.

Bizim görüşümüze göre de Şirket ortak ve yöneticilerinin TC Kimlik numarasının ihale evrakları içerisinde sunulmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayıp, bilgi eksikliği kapsamında tamamlanması gerektiği yönündedir.

Uygulamada fikir birliği sağlanması ve ihale sürecinin boş yere uzamaması için Kamu İhale Kurulu’nun acil olarak içtihatlarını değiştirerek Danıştay ve Mahkemelerin verdiği kararlara uygun karar alması gerekmektedir.


www.kikuyusmazlikkararlari.com kaybettiğiniz ihaleleri geri kazandırır..Danışman...

0...


Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu g...

0...


20 Şubat 2020 PERŞEMBE günü 31045 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Kanun değişi...

0...


Bilindiği üzere, vergilendirmede, prensip olarak, dönemsellik esastır. Takvim yı...

0...


İhalelere teklif veren firmalar, ihalelere girebilmek ve sözleşme imzalayabi...

0...


İhale kararı ve sözleşme damga vergisini ödemek için en çok tercih edilen yönte...

0...


Yapım İşleri İhale Mevzuatında 08.08.2019 tarihinde Önemli Değişiklikler Yapılmı...

0...


Kamu İhale Kurumuna Yatırılan İtirazen Şikayet Bedelinin Geri Alınması Mümkün Mü...

0...


Kamu ihalelerine katılan firmalar kanun ve mevzuat hakkında ki bilgi eksiklikl...

0...


İhale sürecindeki muhtemel hatalarınızı önleyebilirsiniz;İhaleyi yapacak olan i...

11...


Teklif mektubunda şirketin unvanını bir harf hatasıyla yanlış yazan isteklilerin...

3...


İHALE MEVZUATIYLA İLGİLİ CEVABINI ÖĞRENMEK İSTEDİĞİNİZ SORUNUZU UZMANIMIZA SORUN...

1...

TOPLAM : 12 Güncel Başlık Sayfa : 1 |

Site Haritası Tümü...
Karar Ekleme Takvimi %50 - %50 Ortaklık Abonelik Formu Abonelik Paketlerimiz Adli Sicil kaydı
Ajandam Alt Yüklenici Alt Yüklenici İş Bitir Alternatif Teklif Amortisman
Anahtar Teknik Personel Anahtar Teslimi Götürü Analizler ANASAYFA Araç Kiralama
Aritmetik Hata Asgari İşçilik Aşırı Düşük (Hizmet Aşırı Düşük (Mal Al Aşırı Düşük (Yapım
Aşırı Düşük Teklif AYRINTILI ARAMA Banka Referans Mektubu Belediye Mevzuatı Belge Onayı
Sayfa İstatistikleri Bilgi Kütüphanesi Abonelik Paketleri Yardım
• Toplam üye: 933
• Toplam karar: 8874
• Bu ay eklenen kararlar: 26
• Bu hafta eklenen kararlar: 12
Kik kararları
Makale / Analizler
İhale Mevzuatıyle ilgili duyurular
Uzmana Sorulan Sorular
Abonelik
Abonelik Formu
Hesap Numaraları
Referanslarımız
Sık Sorulan Sorular
İletişim Formu
Uzmana Sorun
Site Özellikleri
Yüzbinlerce Karar Arasında Kaybolmayın, İhale Mevzuatıyla İlgili, Kik, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay Kararları Burada
kikuyusmazlikkararlari@hotmail.com
Sitemizde yer alan resim ve yazıların tüm hakları saklıdır.
Hiçbir materyal, izinsiz kaynak gösterilmeden kullanılamaz.