İstekliler firmaları hakkında haksız yere yasaklama kararı veren idareler için maddi tazminat talebinde bulun...
Öğrenci taşıma işinde, R sınır değer katsayısı kaç olarak alınmalıdır?...
Aynı poz numaralı iş kalemlerine farklı birim fiyat teklif edilmesi mevzuata uygun mudur? (Danıştay Kararı)...
İş ortaklığının teklif mektubunun hem pilot ortak hem de özel ortak adına aynı kişi tarafından imzalanma...
İdareye sunduğu bilanço bilgilerinin gerçeğe uygun olmadığı tespit edilen istekli hakkında hangi yaptırı...
1 (Bir) saatlik asgari işçilik ücreti nasıl hesaplanır? (Danıştay Kararı)...
Mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması zorunlu mudur?...
Aynı poz numaralı iş kalemlerine farklı birim fiyat teklif edilmesi mevzuata uygun mudur? (Danıştay Kararı)...
Bayilik veren firma ile bayi aynı ihaleye teklif verebilir mi? (Danıştay Kararı)...
Şirketi temsile yetkili müdürün görevi şirketin ortaklarının değişmesi durumunda sona erer mi?...
Götürü bedel teklif almak suretiyle ihale edilen hizmet alımı ihalelerinde iş artışı yapılabilir mi?...
Kesinleşmiş Vergi Borcu Nasıl Belirlenir?(Makale)...
İhale Komisyonu üyelerinin, verdiği kararlar için cezai sorumluluğu var mıdır? (Danıştay Kararı)...
OKAS kodu Nedir? OKAS kodunun idarece yanlış belirlenmesinin ihaleye etkileri nelerdir?...
Kıdem tazminatı ödenmesinde yüklenicilerin sorumluluğu var mıdır?(Yargıtay Kararı)...
İş ortaklığının teklif mektubunun hem pilot ortak hem de özel ortak adına aynı kişi tarafından imzalanma...
Mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması zorunlu mudur?...
İhale yetkilisi, ihale komisyonunun kararlarını hangi yönleriyle denetler? (Danıştay Kararı)...
Götürü bedel teklif almak suretiyle ihale edilen hizmet alımı ihalelerinde iş artışı yapılabilir mi?...
Ticaret sicil gazetesinin fotokopi olarak sunulması mevzuata uygun mudur?...