Anonim şirketlerde hisse devri nasıl yapılır?...
İstekliler firmaları hakkında haksız yere yasaklama kararı veren idareler için maddi tazminat talebinde bulun...
Alternatif teklif verilebilen haller dışında alternatif teklif veren isteklilere hangi yaptırımlar uygulanır?...
Aynı poz numaralı iş kalemlerine farklı birim fiyat teklif edilmesi mevzuata uygun mudur? (Danıştay Kararı)...
Ticaret sicil gazetesinin fotokopi olarak sunulması mevzuata uygun mudur?...
Mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması zorunlu mudur?...
Yetkili satıcılık belgelerinin imzalı olması zorunlu mudur?...
Devredilen işlerde iş deneyim belgesi düzenleme şartları nelerdir?...
Alt Yükleniciler sözleşmeleri gereği yapmaları gereken işlerin bir kısmını başka firmalara yaptırabilirl...
İstekliler firmaları hakkında haksız yere yasaklama kararı veren idareler için maddi tazminat talebinde bulun...
Kesinleşmiş Vergi Borcu Nasıl Belirlenir?(Makale)...
Bayilik veren firma ile bayi aynı ihaleye teklif verebilir mi? (Danıştay Kararı)...
Yargı Harcı kesinleşmiş vergi borcu olarak kabul edilebilir mi?...
Değerlendirme dışı bırakılan isteklinler iptal kararına karşı hangi mercilere itirazda bulunabilirler?...
Aynı poz numaralı iş kalemlerine farklı birim fiyat teklif edilmesi mevzuata uygun mudur? (Danıştay Kararı)...
Mahkeme kararı olmadan işverenler işçilerin ücretlerinde kesinti yapabilirler mi? (Yargıtay Kararı)...
Mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması zorunlu mudur?...
Götürü bedel teklif almak suretiyle ihale edilen hizmet alımı ihalelerinde iş artışı yapılabilir mi?...
İhale yetkilisinin, verdiği kararlar için cezai sorumluluğu var mıdır? (Danıştay Kararı)...
Kesin teminat mektuplarının gelir kaydedilmesi durumunda, güncellenmesi gerekir mi? (Sayıştay Kararı)...