Ticaret sicil gazetesinin fotokopi olarak sunulması mevzuata uygun mudur?...
İdareler iş deneyim belgelerinin EKAP'a kayıtlı olup olmadığını nasıl anlayabilirler?...
EKAP üzerinden düzenlenen iş deneyim belgesi üzerinde idarenin imza, onay ve mührünün yer almaması ihaleden...
Yaklaşık maliyetin yanlış hesaplandığına dair itiraz süresi ne zaman başlar? (Danıştay Kararı)...
Kesin teminat mektuplarının gelir kaydedilmesi durumunda, güncellenmesi gerekir mi? (Sayıştay Kararı)...
Kat karşılığı yapılan işlerde, iş deneyim tutarı nasıl hesaplanır?...
İş ortaklığının teklif mektubunun hem pilot ortak hem de özel ortak adına aynı kişi tarafından imzalanma...
Aynı poz numaralı iş kalemlerine farklı birim fiyat teklif edilmesi mevzuata uygun mudur? (Danıştay Kararı)...
İş Artışı ve Fiyat Farkı Ödemelerinde Damga Vergisi Uygulaması (Makale)...
İstekliler firmaları hakkında haksız yere yasaklama kararı veren idareler için maddi tazminat talebinde bulun...
Anonim şirketlerde hisse devri nasıl yapılır?...
Ticaret sicil gazetesinin fotokopi olarak sunulması mevzuata uygun mudur?...
İhale Komisyonu üyelerinin, verdiği kararlar için cezai sorumluluğu var mıdır? (Danıştay Kararı)...
EKAP üzerinden düzenlenen iş deneyim belgelerinin idarelerce mühürlenip imzalanması gerekir mi?...
İstekliler firmaları hakkında haksız yere yasaklama kararı veren idareler için maddi tazminat talebinde bulun...
Mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması zorunlu mudur?...
Personel çalıştırılmasına dayalı işlerde İhbar tazminatı nı ödeme yükümlülüğü kime aittir?...
Kesinleşmiş Vergi Borcu Nasıl Belirlenir?(Makale)...
Sözleşme tutarı kaç lira olan ihaleler ön mali kontrole tabidir?...
Değerlendirme dışı bırakılan isteklinler iptal kararına karşı hangi mercilere itirazda bulunabilirler?...