Aynı tarihlerde birden fazla şantiyede şantiye şefliği yapan kişilere iş denetleme belgesi düzenlenebilir m...
Öğrenci taşıma işinde, R sınır değer katsayısı kaç olarak alınmalıdır?...
Götürü bedel teklif almak suretiyle ihale edilen hizmet alımı ihalelerinde iş artışı yapılabilir mi?...
Sözleşme tutarı kaç lira olan ihaleler ön mali kontrole tabidir?...
Aynı poz numaralı iş kalemlerine farklı birim fiyat teklif edilmesi mevzuata uygun mudur? (Danıştay Kararı)...
Personel çalıştırılmasına dayalı işlerde İhbar tazminatı nı ödeme yükümlülüğü kime aittir?...
Aynı tarihlerde birden fazla şantiyede şantiye şefliği yapan kişilere iş denetleme belgesi düzenlenebilir m...
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları iş deneyim belgesi düzenleyebilirler mi?...
Kıdem tazminatı ödenmesinde yüklenicilerin sorumluluğu var mıdır?(Yargıtay Kararı)...
Saatlik asgari ücret nasıl hesaplanır?...
İş Artışı ve Fiyat Farkı Ödemelerinde Damga Vergisi Uygulaması (Makale)...
Pazar günleri yapılan çalışmaların tümünde işçilere fazla çalışma ücreti ödenmesi gerekir mi? ...
Hizmet alımı yoluyla istihdam edilen şirketi personeli gerçekleştirme görevlisi olabilir mi?(Sayıştay Karar...
Teklif bedeli içermeyen mektuplar 'teklif mektubu' niteliği kazanabilir mi?...
EKAP üzerinden düzenlenen iş deneyim belgelerinin idarelerce mühürlenip imzalanması gerekir mi?...
İdareler hangi durumlarda nefaset kesintisi yapabilir, hangi durumlarda yapıyı kabul etmeyebilir? (Yargıtay Kar...
Mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması zorunlu mudur?...
İhale yetkilisinin, verdiği kararlar için cezai sorumluluğu var mıdır? (Danıştay Kararı)...
Kesin teminat mektuplarının gelir kaydedilmesi durumunda, güncellenmesi gerekir mi? (Sayıştay Kararı)...
Alt Yükleniciler sözleşmeleri gereği yapmaları gereken işlerin bir kısmını başka firmalara yaptırabilirl...