Sözleşme imzalamak için Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen süre idarece uzatılabilir mi?...
Hizmet alımı yoluyla istihdam edilen şirketi personeli gerçekleştirme görevlisi olabilir mi?(Sayıştay Karar...
Öğrenci taşıma işinde, R sınır değer katsayısı kaç olarak alınmalıdır?...
Alternatif teklif verilebilen haller dışında alternatif teklif veren isteklilere hangi yaptırımlar uygulanır?...
Alt Yükleniciler sözleşmeleri gereği yapmaları gereken işlerin bir kısmını başka firmalara yaptırabilirl...
Şirketi temsile yetkili müdürün görevi şirketin ortaklarının değişmesi durumunda sona erer mi?...
Pazar günleri yapılan çalışmaların tümünde işçilere fazla çalışma ücreti ödenmesi gerekir mi? ...
İhalelerde kimler için yasaklılık teyidi yapılmalıdır?...
EKAP üzerinden düzenlenen iş deneyim belgesi üzerinde idarenin imza, onay ve mührünün yer almaması ihaleden...
İş deneyim belgesinin EKAP'a 01.07.2016 tarihinden sonra kaydedilmesi belgenin geçersiz olması sonucunu doğuru...
Personel çalıştırılmasına dayalı işlerde İhbar tazminatı nı ödeme yükümlülüğü kime aittir?...
Aynı poz numaralı iş kalemlerine farklı birim fiyat teklif edilmesi mevzuata uygun mudur? (Danıştay Kararı)...
Yetkili satıcılık belgelerinin imzalı olması zorunlu mudur?...
Alt yükleniciler işin en fazla ne kadarını yapabilirler?...
EKAP üzerinden düzenlenen iş deneyim belgelerinin idarelerce mühürlenip imzalanması gerekir mi?...
EKAP üzerinden düzenlenen iş deneyim belgesi üzerinde idarenin imza, onay ve mührünün yer almaması ihaleden...
Kesinleşmiş Vergi Borcu Nasıl Belirlenir?(Makale)...
İdarelerin, şikayet başvurusu üzerine aldıkları kararlarda hangi bilgilerin bulunması gerekir?...
İhale yetkilisinin, verdiği kararlar için cezai sorumluluğu var mıdır? (Danıştay Kararı)...
Aynı tarihlerde birden fazla şantiyede şantiye şefliği yapan kişilere iş denetleme belgesi düzenlenebilir m...