ÜYE GİRİŞİ YENİ ÜYEBunları Biliyor Musunuz?
SORULAR Uzmana Sorulmuş Sorular


Şikayet Hakkı

Açık ihale usulüyle yapılmış olan bir hizmet alım ihalesinde (elektronik değil) ihaleye dosya sunan firmanın, ihale dosyası içerisinde ihaleye katılmak için istenilen (teminat, iş bitirme vb.) evrakların bulunmaması veya çoğunun eksik olması halinde (boş dosya, teşekkür mektubu sunan) elenen firmaların ihale kararından dolayı idareye ve Kamu İhale Kurumu'da şikayet ve itirazen şikayet hakları bulunmakta mıdır. Mevzuatlarıyla açıklar mısınız?

İDARENİN HAKEDİŞ DÜZENLEMEMESİ

Merhabalar, Edirne Valiliği ile sözleşmesini yapmış olduğumuz Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğine göre ihalesi yapılan .......... için 05.01.2021 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başladık. 29.04.2021 tarihinde 1 nolu hakkediş için dilekçe verdik kontrol teşkilatı olarak valilik tarafınca atanan kişilerce hakediş hazırlandı ve firmamız ve kontrol mühendisleri tarafınca imzalandı ve valilik e onay için gönderildi. Bugüne kadar valilik onaylamadı, onaylamama sebebini yazılı olarak bildirmedi, bu hakkediş için fatura kesemedik ve paramızı alamadık. İmzalanan bu hakedişin taraması da elimizde mevcut. Bu konu ile ilgili valiliğe defalarca yazı yazmamıza rağmen hiçbir yazımıza cevap verilmedi. 29.04.2021 tarihinden sonra her ay hakkediş dilekçesi verdik, ve hiçbir dilekçemize cevap verilmedi ve kontroller tarafından hakkedişimiz hazırlanmadı. Biz işimize bu halde halen devam ediyoruz. İşimizin fesih olmaması için elimizden geldiğince işi yapmaya çalışıyoruz fakat maddi olarak tıkandık, iş şu an %70 ler civarında bizim tespitimize göre. Bu durumda para alamadığımız için, idarenin fesih durumu ile karşılaşmadan işi durdurma şansımız var mı, hakkediş hazırlamadıkları için ve ödeme yapmadıkları için idareye bir yaptırımımız var mı. Bu hususta görüşlerinizi bekliyoruz.

SÖZLEŞMENİN DEVRİ

Daha önce sözleşmesi x firması ile imzalanmış ve yapımına başlanmış bir yapım işinde , iş aynı yüklenicinin içinde bulunduğu x-y iş ortaklığına devredilmek isteniyor. Bu mümkün müdür?

TEKNİK PERSONEL

İşin kapsamı, atölyede yapılacak pencere imalatlarının parti parti getirilip montajının yapılması. Bu durumda teknik personelin saha da montaj olmadığı zamanlarda bulunma mecburiyeti var mıdır, bu hususta bizden ceza kesip, kesilen ceza keşif bedelinin %15 ini geçince de işi feshetmelerini engelleyecek ne yapabiliriz

YASAKLAMA

2 şirketimiz mevcut,şahıs ve ltd olmak üzere.Her iki firmanında sahibi ve ortağı tek kişi. Şahıs firmasına yaklaşık 1-2 ay içerisinde yasaklama kararı gelecek.Dolayısıyla bildiğimiz kadarıyla yasaklama gelecek olan şahsın,tüm tüzel kişi firmaları da yasaklı listesine düşüyormuş (hissesi yüzde 51 hissesi olması şartıyla). Yasaklama gelmeden önce; Şahıs firmasını,tüm aktif ve pasifleriyle birlikte ltd şirkete geçirsek ve sonrasında ltd şirketteki firma sahibini tamamen ortaklıktan çıkarıp,şirketin tamamına başka bir kişi ortak olsa, yada firma sahibini hiç ortaklıktan çıkarmadan,ltd şirketteki hisse oranını yüzde 49 a düşürsek; daha sonraki ilerleyen süreçlerde ihalelere girdiğimizde yasaklamayla ilgili herhangi bir sıkıntı karşımıza çıkar mı?

YAKLAŞIK MALİYETİN HESAPLANMASI

Karar No: 2012/UH.III-530 İdarece, giysi ve malzeme giderlerine ilişkin olarak birim fiyatların belirlenmesinde de muhtelif internet sitelerinde yayımlanan fiyatların esas alındığı görülmektedir. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin yukarıda yer verilen 8 inci maddesinin( ç ) bendi gereğince ihale konusu işi oluşturan iş kalemlerine veya gruplarına ilişkin olarak piyasadan yapılacak fiyat araştırması kapsamında elde edilecek fiyat teklifleri sonucunda elde edilen fiyatların kullanılabileceği dikkate alındığında, idarece giysi ve malzeme giderlerine ilişkin yapılan hesaplamalarda kullanılan birim fiyatların piyasada giyim alanında faaliyet gösterdiği anlaşılan firmaların internet sitelerinde yer alan fiyatların esas alınarak belirlenmesinde mevzuata aykırılıktan söz edilemeyeceği düşünülmektedir. SORU: Yukarıda hizmet alımı ihalelerine ilişkin olarak alınmış olan kararda, yaklaşık maliyet hesaplanırken piyasada giyim alanında faaliyet gösterdiği anlaşılan firmaların internet sitelerinde yer alan fiyatların esas alınabileceği anlaşılmaktadır. Ancak Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Md. 8/d) "İdare, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfalarında yayımlanan fiyatları kullanarak yaklaşık maliyeti hesaplayabilir." hükmü bulunmaktadır. Söz konusu hüküm Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde bulunmazken, Mal Alımı İhale Uygulamaları Yönetmeliğinde yer almaktadır. Mal alımı ihaleleri açısından bu hüküm nasıl değerlendirilmelidir? Bu hükümden; "internet fiyatlarının sadece kamu kurumu/kuruluşu ya da kamu kuruluğu niteliğindeki meslek kuruluşlarının olması halinde kullanılabileceği; piyasadaki firmaların internet fiyatları açısından kullanılamayacağı" yorumu yapılabilir mi?

İŞ ORTAKLIKLARINDA YASAKLILIK

merhaba %100 sahibi olduğum bir Anonim şirketim var. balıkesir belediyesine ait bir ihaleyi başka bir firma ile iş ortaklığı kurarak aldık. bu iş ortaklığında benim şirketimin%1 hissesi var. teknik personel bulundurma cezasının iş bedelinin %15 şini aşmasından dolayı iş feshedildi. fesih hakedişi imzalandı. Bu iten dolayı şirketime yada şahsıma ihaleye giriş yasağı gelir mi?

ELEKTONİK İHALEDE SUNULAN BELGELERİN TEKRAR İDAREYE SUNULMASINI İSTENMESİ

..... kayıt nolu elektronik ihaleye teklif verdik. İhalenin olduğu gün içinde tarafımıza elektronik ortamda sunmuş olduğumuz belgelerin teyit için idareye sunulması istenmiştir. Elektronik ihalede tekrar belge sunmaya gerek var mı? Elektronik ihale olmasının mantığı ne? Belge kontrol tutanağında tüm evrakları sunduğumuz ve uygun olduğu da belirtilmiş. Evrakları sunmasak ne olur? Herhangibir yaptırımı olurmu?

BİLGİ/BELGE EKSİKLİĞİ

..... İKN'Lİ 4 KISIM LABAVATUAR HİZMET İHALESİNE İŞTİRAK ETTİK İDARİ ŞARTNAMENİN 7 MADDESİNDE ORTAKLIK BİLGİLERİ VE YÖNETİMDEKİ GÖREVLİLER BELGESİ İSTENMİŞ BU BELGEYİ İHALE DOSYASINA BIRAKMADIĞIMIZDAN DOLAYI ELENME SEBEBİMİDİR.BU EVRAK TAMAMLAYICI EVRAK ARASINDA SAYILABİLİRMİ ? KONU İLE İLGİLİ OLARAK BİLGİ VERİLMESİNİ RİCA EDERİZ İYİ ÇALIŞMALAR

SINIR DEĞER

İlk oturumda teklif mektubu ve teminatı geçerli olan bir ortak girişim dosyasında pilot ortak tarafından dosya ekaptan indirilmiş ama Ozel ortağın ekap kaydı olmadıgı görülmüş ve teklif değerlendirme dişi bırakılmıştır. Bu teklif sınır değer hesabına dahil edilmeli mi edilmemeli mi

İŞ DENEYİM BELGESİ EKAP KAYDI

İş 1998 yolu ihale edilmiş fiilen işin bitim süresi 2016 yılı iş deneyim ve denetleme 2018 yılında idareden kayıt edilmeden alınmış bu iş denetiminin kayıtlı olma zorunluluğu var mıdır

İş Deneyim Belgesi

FİRMAMIZ ....... İHALE KAYIT NUMARALI İHALEYE İSTEKLİ OLARAK KATILMIŞ OLUP,İDARE FİRMAMIZIN TEKLİFİNİ BENZER İŞ VE İŞ BİTİRME BELGEMİZİN KABUL TARİHİNİN İLK İLAN TARİNDEN SONRA OLMASI NEDENİYLE DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKMIŞTIR.İDARENİN TEKLİFİMİZİ DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKMASI MEVZUTA UYGUNMUDUR?

İhale Komisyonu Kararı Sonradan değiştirilebilir mi?

İhale yetkilisi tarafından ihalenin onaylanmasında ve ihalenin kesinleşmesinden sonra üzerine ihale bırakılan isteklinin sunduğu geçici teminat mektubunun geçerli olmadığının anlaşılması halinde bu durum ihalenin iptal sebebi midir yoksa kesinleşen ihale dolayısıyla idare üzerine ihale kalan kişi sözleşme yapmak için davet edebilir mi

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI İHALE

2019/.... ikn'li ihaleye katıldık. İhalede modülle hesap yapıldığında sıfır 472.446,12TL olarak 4 firma fiyat teklif vermiştir. İhalenin teknik şartnamesinde ayda 2 kere dış cephe ve camların temizleneceği belirtilmiş ve bu işi yapacak kişilerin çalışan personeller dışında dışarıdan bir ekip olacağı ve tüm giderlerin yüklenici tarafından karşılanacağı belirtilmiştir. Bu gideri teklifine eklemeyen firmaların bu ihaleden elenmesi gerekmez mi? İdareye itiraz edersek bu konudan firmaları elettirebilirmiyiz? Örnek kik kararları vb açıklarmısınız?

ARAÇ KİRALAMA İHALESİ

araç kiralama ihalesinde araç için belirlenen teknik özelliklerinin en alt ve üst sınırın belirlendiği ancak bunun çok dar olarak belirlenmesi örneğin arazöz için taşıma kapasitesinin 5-7 ton belirlenmesi 8 ve daha fazla kapasiteye sahip araçlar için rekabet şartlarının ihlali gerekçesiyle ihale iptal edilir mi?

İHALE KARARI VE SÖZLEŞME DAMGA VERGİLERİNİN GERİ ALINMASI MÜMKÜN MÜDÜR?

BİR BELEDİYE İLE İHALELİ OLARAK KİK KARARININ DÜZELTİCİ İŞLEMİ DOĞRULTUSUNDA SÖZLEŞME YAPTIK. 8 GÜN İŞ YAPTIKTAN SONRA BAŞKA BİR FİRMANIN İDARİ MAHKEMEYE DAVA AÇMIŞ OLMASI SONUCU MAHKEME KARARI DOĞRULTUSUNDA SÖZLEŞMEMİZ İDARE TARAFINDAN FESH EDİLDİ. BU İŞ İÇİN SÖZLEŞME ESNASINDA YATIRMIŞ OLDUĞUMUZ DAMGA VERGİSİ VE KARAR PULUNU NASIL GERİ ALABİLİRİZ? DAMGA VERGİSİNİ YATIRMIŞ OLDUĞUMUZ VERGİ DAİRESİNDENMİ TALEP EDECEĞİZ YOKSA SÖZLEŞMENİN FESHİ DOLAYISIYLA İDAREDEN %5 TAZMİNATMI TALEP EDECEĞİZ. BUNUNLA İLGİLİ ÖRNEK KARARLAR DA VARSA GÖNDERİRSENİZ SEVİNİRİZ.

Hizmet Yeterlilik Belgesi

PERSONEL ÇALIŞTIRMASINA DAYALI OLMAYAN KISMİ SÜRELİ TEMİZLİK HİZMET İHALESİNDE İDARENİN GARAJLARINA OTOBÜS TEMİZLİĞİ YAPILACAK BİR İŞTE TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İSTENEBİLİR Mİ? KARARLARLA AÇIKLARMISINIZ? KAMU İHALE MEVZUATINA UYGUNMUDUR?

İş ve meslek Ahlakına Aykırı Davranış

Geçmiş yıllarda bir idarede, firma hizmet verdiği dönemde işi düzgün yapmadığı, şartname ve sözleşme çerçevesinde işi yerine getiremediği için idare tarafından 4-5 kere tutanaklar tutulmuş, noter kanalı ile ihtarname gönderilmiş hakedişinden cezalar kesilmiştir. Bu firma aynı işle ilgili ihaleye katıldığında idarelerin bu firmayı eleme yetkisi varmıdır? Mevzuata göre örnek kararlarla açıklarmısınız?

Geçici / Kesin Teminat Mektubu

Katılmayı planlamış olduğumuz bir ihalede geçici teminatı ve ihale bizde kalırsa sözleşme için kesin teminatı değişik bankalardan parçalı olarak alabilirmiyiz? Örneğin Akbank 50.000, İş Bankası 100000, Garanti 100000 vb. Parçalı olarak teminat vermenin mevzuata göre bir sakıncası varmı? İhaleden elenirmiyiz? Mevzuat ve kararlarla açıklarmısınız?

Benzer İş

Katılmayı planladığımız bir temizlik hizmet alım ihalesinde benzer iş olarak her türlü temizlik hizmeti istenmektedir. Elimizde ihale sunmayı düşündüğümüz iş bitirmede işin adı olarak"okul ve mabetlerin hijyenik bakımı hizmeti", işin tanımı bölümümünde ise "4 kalem hizmet alımı" ibareleri geçmektedir. (İKN:2016 / xxxxx) İşin ihale dökümanını incelermisiniz? İşin içeriği okul ve camilerin temizliği, halı temizliği ve inşaat sonu temizliktir. Bu iş bitirme belgesini her türlü temizlik hizmeti benzer iş olarak istenen ihalede kullanabilirmiyiz? Konuyu mevzuat, tebliğ, yönetmelik ve kararlarla açıklarmasınız?

Belge Onayı

Milli eğitim bakanlıgına bağlı yemek ihalesine imza beyannamesi aslı olmadan aslı idarece görülmüştür imzasıyla ihaleye girilmiştir gerçerlimidir?

İDARİ MAHKEMEYE BAŞVURU USÜLLERİ VE İHALE SÜRECİNE ETKİSİ

İhale sonucuna Kik'e başvurumuz sonucunda 1. ve 2. en avantajlı firmalar elenerek iş idare tarafından firmamıza verilmiştir. Elenen 2. firma, son kesinleşen ihale kararından önce bizim başvurumuz sonucunda çıkan Kik Kurul Kararını idari mahkemeye götürmüştür. (Yürütmeyi durdurma ve kik kararının iptali davası) Ayrıca son kesinleşen ihale kararına "biz idari mahkemeye dava açtık karar almamanız gerekiyor" şeklinde şikayette bulunmuştur. Kik kararı sonucu idare tarafından elenen bir firmanın kesinleşen ihale kararına şikayet ehliyeti varmıdır? Bizim başvurumuz sonucu alınan Kik kararına direkt idari mahkemeye dava açabilirmi? Kendisinin daha önce idare, Kik ardında idari mahkemeye gitmesi gerekmez mi? Ayrıca açılan yürütmeyi durdurma ve kik kararının iptali davası ihale sürecini durdururmu? Kanuni dayanaklar ve destekleyici kararlarla açıklarmısınız?

Ticaret Sicil Gazetesi

KATILMIŞ OLDUĞUMUZ BİR İHALEDE FİRMA (TEK SİCİL GAZETESİ VAR) ADRES DEĞİŞİKLİĞİNİ TİCARET ODASINA BİLDİRDİREREK FAALİYET BELGESİNDE GÜNCELLEMİŞTİR. DEĞİŞİKLİĞİ SİCİL GAZETESİNDE TESCİL ETTİRMEMİŞ OLUP ESKİ ŞİRKET ADRESİ GAZETEDE BULUNMAMAKTADIR. FAALİYET BELGESİNİN İHALEDE SUNULMA ZORUNLULUĞU BULUNMAMAKTA OLUP FİRMA SİCİL GAZETESİNDE YENİ ADRESİNİ TESCİL ETTİRMEDİĞİ İÇİN İDAREYE YAPACACAĞIMIZ ŞİKAYET DİLEKÇESİNDE BU HUSUSLA İLGİLİ FİRMAYI ELETTİREBİLİRMİYİZ? ÖRNEK KARARLA AÇIKLAYABİLİRMİSİNİZ?

İş Durum Belgesi

İHALE İLAN TARİHİNDEN SONRA, İHALE HARİHİNDEN ÖNCE ALINAN İŞ DURUM BELGESİYLE DİPLOMA YILININ 15 YIL FAZLASINI KULLANMAK İÇİN YETERLİMİ VE İŞ DURUM BELGESİ NİN % 80 ININ GERÇEKLEŞME TARİHİ İHALE İLAN TARİHİNDEN SONRADIR. KOLAY GELSİN İYİ ÇALIŞMALAR

İdareye şikayet

ihaleden sonra ve ihale komisyon kararının tebliğinden önce ihalenin ilk oturumundaki sınır değer tespitine yönelik idareye şikayet başvurusunda bulunuluyor.idare bu başvuruya cevap vermeden ihale kararını isteklilere tebliğ ediyor. sonrasında başvuru sahibi kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunuyor. Soru:İhale kararının tebliğinden sonra idareye müracaat edilmeksizin direk kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu kurumca kabul edilir mi? daha ihale kararı verilmeden idareye yapılan şikayet başvurusu dikkate alınır mı?

Aşırı Düşük Teklif

Personel çalıştırmaya dayalı olmayan, birim fiyat cetvelinde okul ve cami temizliğinin adet fiyatı istenilen, inşaat ve halı temizliği için m2 olarak fiyat istenilen bir temizlik hizmeti alım ihalesinde, verilen teklife idare tarafından aşırı düşük sorgulama yapıldığında, temizlik makinalarına (halı yıkama yer yıkama vb.)makaralı uzatma kabloya (ekipmanlardan) firmanın demirbaşında ve resmi defterlerinde mevcut ise tedarikçiden fiyat teklifi alınmadan firma aşırı düşük sorgulayı kendisi yapabilirmi? Nasıl evrak düzenlenir. Mevzuattaki yeri nedir? Personel çalıştırmaya dayalı olmayan bu ihalede aşırı düşük sorgulamaya cevap verirken sözleşme gideri hesaplanmalımı? Hesaplanacaksa % kaç olmalı? Dayanaklarıyla açıklarmısınız?

Yasaklılık

Bedeli 4.950.000,00 TL Olan bir yapım işinde işin durumu %94 de olan ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunun 20. Maddesine göre Fesh olan bir işte ihale yasaklısı olunur mu?

Aşırı Düşük Teklif

Girmiş olduğum bir ihalede teknik şartnamede açıkca ilaçlama giderinin ve hizmetinin yüklenici tarafından yapılacağı belirtilmesine rağmen idare aşırı düşük sorgulamasında bu gidere ilişkin açıklama istemeden sadece temizlik malzemelerine ilişkin açıklam istemesi kamu ihale mevzuatına aykırı değilmidir.AYRICA FİRMALAR İHALE YE İSTEKLİ OLARAK KATILDIKLARINDA İHALE DÖKÜMANINI KABUL ETMİŞ SAYILMAZMI VE İHALE DÖKÜMANINDA BELİRTİLEN GİDERLERE İLİŞKİN AŞIRI DÜŞÜK SORULAMASINDA CEVAP VERMELERİ GEREKMEZMİDİR?

Benzer İş

Soru: Merhaba Tuzla Belediyesi'ne ait 2017/553388 ihale kayıt numaralı okul temizliği ihalesine katıldık. İhalede iş bitirme olarak okul temizliği hizmeti istenmektedir. Biz de iş bitirme olarak Yalova Üniversitesi ne ait 2013/173880 ihale kayıt numaralı " Yalova Üniversitesi'ne bağlı birimlerin çevre ve bina temizlik hizmetlerinin 15 kişi ile 1 yıl süreli olarak temizlik hizmeti alımını içeren iş bitirme belgemizi sunduk. Daha sonra ihalesine girmiş olduğumuz idare iş bitirmenin ne kadarlık tutarının bina temizliğine ait, ne kadarının çevre temizliğine ait olduğunun parasal tutarlarını içeren belgeleri tarafımızdan açıklama olarak istemiştir. (Elemek maksadıyla) İş bitirmeye ait işin fiyat teklif cetvelinde 15 kişilik işçilik, temizlik malzemesi, temizlik ekipmanı ve giyim bedelini içeren kalemler bulunmaktadır. Çevre temizliği ile ilgili herhangibir kalem bulunmamaktadır. İş bitirmenin ait olduğu idareye iş bitirmemizin çevre ve bina olarak ayrıştırılarak tarafımıza verilmesini istedik. Cevap olarak sadece ihale dokümanları sözleşme birim fiyat teklif cetvelimiz tarafımıza aslı gibidir yapılarak verilmiştir. İhalesine katılmış olduğumuz Tuzla Belediyesi 15 kişi ile yapılan Üniversite birimlerinin temizliği iş bitirmesinde işin adında bina ve çevre dediği için birim fiyat teklif cetvelinde çevre temizliğine ait ayrı bir kalem olmamasına rağmen iş bitirmenin çevre ve bina olarak ayrıştırılmasını istemesi yetkisi dahilinde midir? Mevzuata uygunmu dur? İş bitirmemizin içerinde çevre ibaresinin geçmesinden dolayı parasal tutarların ayrıştırılamadığından dolayı bizi eleyebilirmi? Mevcut iş bitirmemiz ihalesine girmiş olduğumuz okul temizliği hizmeti benzer işine uygunmu dur? İdare bizi elerse KİK'den işi döndürebilirmiyiz? İhalede firmamız en avantajlı teklif durumnda olup bizden sonraki firmanın fiyetı bizden 130.000,00 tl yüksektir. Yasal dayanakları ile bildirmenizi rica ederiz. İlginiz için şimdiden teşekkür ederiz.

Vekaletname

Merhaba ihalede ortak girişim olarak dosyamızı attık pilot ortak ve özel ortak olarak bu iki firma yani hem pilot hemde özel ortak aynı kişiye vekaletname vermiş bu kişi 2 firma yerine imza atmış eleme sebebimidir?

SINIR DEĞER HESABI

Katıldığım yapım işi ihalesinde ortak girişim yapan isteklilerden birisi ihale dosyası içerisine özel ortağa ait iş deneyimi belgesi koymamıştır. İdare bu istekliyi değerlendirme dışı bırakmış, fakat teklifini sınır değer hesabına dahil etmiştir. idarenin bu tutumu doğru mudur?

KURA ÇEKİMİ

BİR HİZMET İHALESİNDE EŞİT PUAN ALAN İSTEKLİLER ARASINDA KURA ÇEKİLMİŞTİR. EKONOMİK AÇIDAN 1. AVANTAJLI TEKLİF OLARAK BELİRLENEN İSTEKLİNİN DAHA SONRA EKSİK BELGE NEDENİYLE ELENMESİ DURUMUNDA KURA TEKRARLANIR MI? YOKSA EKONOMİK AÇIDAN 2. AVANTAJLI TEKLİF OTOMATİK OLARAK EN AVANTAJLI TEKLİF YERİNE GEÇER Mİ? ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER...

İş Deneyim Tutarı Hesabı

Bir işin ihalesine katıldık. Benzer iş deneyim belgesi oranı % 90 istenmişti. Bizde ihaleye A ltd.şti. olarak katıldık. Firma sahibi ortağı (tek hissedarı) B'ın daha önce iş ortaklığı kurularak alınmış bir işten dolayı almış olduğu iş deneyim belgesini sunarak ihaleye katıldık. İş ortaklığındaki iş deneyim belgesinde B %90, A Ltd.şti. % 10 iş ortaklığı yapmıştı. A ltd. şti.nde de B şu anda % 100 hisse sahibidir. B iş deneyim belgesini aldığı tarihte ise % 99 hisse sahibi idi.ihale komisyonu bizi iş deneyim belgesindeki (B) % 90 belge tutarı üzerinden değerlendirmeye almıştır. Oysaki B % 100 oranında da A ltd şti firmasının sahibidir. Dolayısıyla bu iş deneyim belgesi % 100 B gerçek kişisi olarak değerlendirilmesi gerekmez mi?

Hangi yılın asgari ücreti baz alınacak

Personel Hizmet Alımlarıyla ilgili bir sorum olacak. 27 Mart 2017 tarihinde mevcut personel hizmet alımının süresi dolacak. Olabilecek şikayet veya itirazen şikayetlerden dolayı ihaleyi ocak ayı içinde yapıp pazarlık ihalesine düşmek istemiyorum. Yalnız ben yaklaşık maliyeti Aralık ayında hazırlayıp Ocakta ihaleyi yaparsam ihale tarihi itibariyle yaklaşık maliyeti güncelleyebilirmiyim veya nasıl bir yol izlemem gerekir.

Personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde resmi tatil çalışmasının eksik hesaplanması

Personel çalışmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde resmi tatil ve ulusal bayramın personel 2 gün eksik hesaplanması sonucu ihale iptal olur mu? yaklaşık maliyette yanlış oluyor dolaysıyla bunla ilgili yardımlarınızı rica ederim.

İş deneyim Belgesi

Gerçek kişi iken limited şirkete dönüşen (nevi değişikliği yapan) bir firma nevi değişikliği yapamdan önce sahip olduğu iş deneyim belgesini nevi değişikliğini yaptıktan sonra kullanabilir mi?

Nakit Teminat

Yabancı parayla teklif verilmesine izin verilen ihalelerde, teminat mektuplarının, teklif edilen para birimi cinsiden olması gerektiği mevzuatta çok net bir şekilde belirtilmiştir. Ancak mektup yerine teminat olarak nakit yatırılmasının seçilmesi halinde, döviz cinsinden nakit teminat verilmesinin de mevzuata aykırı olduğunu biliyoruz. Bu durumda temibat olarak nakit yatırmak isteyen firmanın , teminat olarak kabul edilen değerler arasında ilk sırada bulunan Türk lirasını nakit olarak yatırmasının önünde bir engel bulunmadığı düşüncesinden hareketle ihalede dövizle teklif verilip, teklif edilen toplam döviz tutarının ihale tarihindeki TL karşılığının %3 üne tekabül eden meblağın teminat olarak yatırılması, başka bir deyişle yatırılan nakit Türk lirasının toplam teklif bedelinin ihale tarihindeki kura göre %3 ünü karşılaması halinde mevzuata aykırı bir durum yoktur kanaatindeyim. Aksi takdirde, dövizle teklif verilmesi halinde teminat olarak sadece teklife konu olan döviz birimini ihtiva eden teminat mektubunun kabul edileceği, teminat olarak kabul edilebilecek değerlerden (nakit TL dahil)hiçbirinin teminat olarak kabul edilmeyeceğinin açıkça belirtilmiş olması gerekirdi ki, mevzuatta böyle bir hüküm yok. Kanaatimce,dövizle teklif verip nakit TL teminat yatıran firmanın ihaleyi kazanması halinde , ihalenin karara bağlandığı tarihteki kurla ihale tarihindeki kur arasında aleyhte bir kur farkı doğarsa bu fark sözleşme aşamasında firmadan talep edilebilir. Ülkemizde üretilmeyip yurtdışından getirtilecek bir ürün için zorunlu olarak dövizle teklif veren ve nakdi teminat olarak döviz kabul edilmediğinden yine zorunlu olarak nakdi teminatı TL olarak vermek durumunda kalan bir firmanın "fiyatı ve diğer şartları uygunsa "mevzuatta teminat olarak kabul edilecek değerler arasında sayılan" Türk lirasıyla nakdi teminat verdiği için ihaleden elenmemesi gerekir diye düşünüyorum.,Kaldı ki mevzuatta dövizle teklif verenler dövizle teminat mektubu vermek zorundadır, bunun dışında teminat veremezler şeklinde bir hüküm bulunmamaktadır. Böyle bir hükme ancak zorlama bir yorumla varılabilir diye düşünüyorum. Düşüncemin doğru olup olmadığının, bu konuda düşüncemi destekleyen ya da aksine yanlış olduğunu kanıtlayan bir KİK kararı ya da içtihat varsa tarafıma bildirilmesi ricasıyla bilvesile iyi çalışmalar diliyorum. saygılarımla

Şirket ünvanı ekinin yanlış yazılması

merhaba sayın yetkili, girmiş olduğumuz ankara dsi ihalesinde uygun teklif olarak 1.sırada yer almamıza rağmen kurum referans mektubumuzda şirket ünvanındaki hatadan dolayı bizi elemiştir. firmamızın ticari ünvanı bütün uzantıları ile aynı olup referans mektubunda AŞ. olması gerekirken LTD.ŞTİ. yazılmıştır banka tarafından. biz firma olarak kanuni süreç içinde kuruma itiraz yaptık. bununla ilgili kik veya yüksek mahkemelerin emsal kararları varsa ve sizin tavsiyelerinizi bekliyorum. ilginize teşekkür eder. iyi çalışmalar dilerim.

Eşit Teklif

Bir hizmet alımı ihalesine katılmak istiyoruz. Ve muhtemelen teklifler eşit çıkacak. İhaleye biz ortak girişim olarak katılmayı düşünüyoruz. 1-bir yıldan fazla İdarenin mülki sınırları içerisindeyiz, 2-idareyle daha önce sözleşme imzalamadık, 3-ortak girişimlerimizde pilot ortağın sözleme toplamı yaklaışık maliyeti geçmiyor, fakat diğer ortağın ise geçiyor. buna göre idareden kaç puan alma durumumuz vardır ,

İş Durum Belgesi

Selamlar, İdaremizin 2015 yılında yapmış olduğu 1 yıl süreli akaryakıt alımı (mal alım ihalesi) kapsamında yüklenici firma işin %80 lik kısmını bitirdiği ve yayımda olan yeni ihalemize teklif vermek için iş bitirme belgesi düzenlemesi talebinde bulunuyor. Sizce idaremizce iş bitirme belgesi düzenleyebilirmiyiz? saygılar.

Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı

25.10.2016 TARİHİNDE AÇIK İHALE USULÜ İLE YAPILAN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI SAAT 14:00 DE YAPILAN İHALEDE İHALE KOMİSYONUNDAN ZARF AÇMA VE BELGE KONTROL TUTANAĞI İSTENİLMİŞ OLUP, İHALE KOMİSYONU BEKLERSENİZ KONTROL ETTİKTEN SONRA VERİRİZ DEMESİNE RAĞMEN MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR BU BELGELERİ HAZIR DEĞİL İMZALAYACAK KİŞİLER DIŞARIDA SONRA VERİRİZ. DİYEREK İHALE ESNASINDA VE SONRA TARAFIMIZA BU BELGELERİ VERMEMİŞTİR. BU KONU İLE İLGİLİ İTİRAZ SÜREMİZ NEDİR? BU NEDENDEN DOLAYI İHALE İPTAL EDİLEBİLİR Mİ? ÖRNEK KARARLARLA AÇIKLAYABİLİRMİSİNİZ?

Aslı İdarece Görülmüştür Şerhi

ZONGULDAK Orman Bölge müdürlüğüne bağlı .... ORMAN İşletme Müdürlüğünde MÜDÜR YARDIMCISINA ASLI GİBİDİR yaptırmış olduğum imza sirküleri-ticaret sicil sureti -gazete ve işbitirme ihale EVRAKLARINI Aynı bölge müdürlüğüne bağlı .... Orman İşletme Müdürlüğündeki ihalede kullandığım için İLGİLİ EVRAKLARIN HİÇ TASDİKLENMEMİŞ SAYARAK İHALE DIŞI BIRAKILIP ELENDİK.DÖNER SEMAYE MUHASEBELERİ DAHİL Aynı Bölge müdürlüğüne bağlı işletmeler olduğu halde ihale dışı kalmamız yasalmıdır. İlgili konu hakkında bilgilerinizi rica ediyoruz.

Azalan İmalatlarda Fiyat Farkı Kesinitisi

ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL YAPIM İŞİNDE (FİYAT FARKI UYGULANMAMAKTADIR) 1- İŞİN SÜRESİ 700 GÜN (SÖZLEŞME TARİHİ 2013) 2- İŞ GENELİNDE KISMİ VE TAM İMALAT DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMIŞTIR. 3- YENİ İMALATLAR %10 KAPSAMINDA PROTOKOLLERLE ÖDENMİŞTİR 4- İDARENİN HAZIRLAMIŞ OLDUĞU PURSANTAJ ORANLARIYLA BULUNAN FİYATLARDAN UYGULAMA TARİHİ İTİBARİYLE FİYAT FARKI KESİLMİŞTİR. 5-UYGULAMA ŞEKLİNE İTİRAZ EDİLMİŞ OLUNUP YÜKSEK FEN KURULUNDAN ÇÖZÜMSÜZ BİR RAPOR GÖNDERİLMİŞTİR. 6- SON HAKEDİŞE İTİRAZ ŞERHİ KOYULARAK İMZALANACAKTIR. SORU: FİYAT FARKI UYGULANMAYAN BİR İŞTE EKSİLEN VE İPTAL EDİLEN İMALATLARDAN ( GÜNCEL ) FİYAT FARKI KESİNTİSİ YAPILABİLİR Mİ?

Noter Onayı

iş deneyim belgesinin noterden sureti olarak alındıktan sonra başka bir noterden de suretin sureti olarak onaylatılan belge geçerli olurmu?

İş Ortaklığı

x şahıs hem a şirketinin sahibi ve tek ortağı aynı zamanda b şirketinin sahibi ve tek ortağı bu iki şirket (a şirketi ve b şirketi) bir yapım ihalesinde iş ortaklığı kurabilir mi?

Benzer İş

HİZMET ALIMI İHALE İDARİ ŞARTNAMESİNDE BENZER İŞ OLARAK PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI MALZEMELİ GENEL TEMİZLİK VE İLAÇLAMA İSTENMEKTEDİR. İHALEYE TEKLİF VEREN BİR FİRMANIN İŞ BİTİRMESİNİN 5 TEMİZLİK PERSONELLİ 1 KALORİFERCİ VE 1 TEKNİSYEN YARDIMCISI HİZMETİ İŞİ OLMASINDAN DOLAYI İŞ BİTİMESİNİN MALZEME VE İLAÇLAMA İÇERMEMESİNDEN BENZER İŞ TANIMINA UYMADIĞI İÇİN ELENMESİ GEREKİR Mİ? iLGİLİ YARGITAY KİK İDARİ MAHKEME VB. KARARLARI EKLEYEBİLİRMİYİZ? NOT: İHALE DOKÜMANINA DAHA ÖNCEDEN HERHANGİ BİR İTİRAZDA BULUNULMAMIŞTIR.

İdari Şartname ve Teknik Şartname Uyuşmazlığı

Dün İzmir karabağlar belediyesinin ihalesine katıldık. Hesaplama yaparken idari şartnamede ekte gördüğünüz kısmı dikkate aldık. Teklif cetveli de ekteki gibi olduğu için 2. kısımdaki spor saat eğitmeni saat ücretini asgari ücretin % 20 fazlası olarak hesapladık. Fakat teknik şartnamede sarı ile işaretlediğimiz bölümde spor eğitmeni saat ücreti asgari ücretin % 80 fazlası olacak şeklinde ki ibareyi biz maalesef görmemişiz. İhalede yaklaşık maliyet açıklanınca ve 2 firmanın bu rakamlara yakın vermesinden sonra teknik şartnameyi tekrar inceleyip bu ayrıntıyı fark ettik açıkçası. Şimdi idare bizi muhtemelen sınır değerin altında kaldığımız için eleyecek. Bu durumda idari şartname ile teknik şartname arasında uyumsuzluk olduğunda İdari şartname geçerlidir diyerek İtirazen şikayette bulunsak İhalenin iptal olma olasılığı var mıdır ? Yoksa bu bizim dikkatsizliğimiz olduğu için itiraz etmeden elenmeyi kabul mu etmeliyiz. Bu konuda bizi bilgilendirmenizi rica ediyorum.

Nefaset Kesintisi

Merhaba, ...... Tesislerinde İskele Büyütülmesi işi yapıyoruz. TŞ ve Projelerde gösterilen 2540 mm kazıklardan 2 tanesinde 10 cm yatayda olan tolerans 4 cm aşılmıştır. İşveren Teknik olarak konuyu inceletmiş ve proje grubu kaçıklığın herhangi bir olumsuzluk getirmediğini kaçık ölçü kadar üzerine yapılacak diğer montaj ölçüsünün düzenlenmesini önermiştir. Bu İdare tarafından teknik anlamda kabul edilmiştir.Tüm iş götürü bedel komple Firmamız kapsamında olduğu için bu yeni küçük revizyon da tarafımızdan yapılmaktadır.Ancak İdare teknik bir sıkıntı olmamasına rağmen projesinden 4 cm kaçık olması nedeni ile kaçık kazıklar için nefaset keseceğini belirtmiştir. Bu konuda nefaset kesilntisinin yapılması doğru bir uygulamamıdır? ve bu hangi kapsamda hangi değerlendirme kapsamında yapılır? İtiraz hakkımız hangi koşullarda ortaya çıkabilir. Saygılarımla..

Ön yeterlik tarihinde vergi borcu veya sgk borcu bulunması

Belli istekliler arasında ihale usulüyle gerçekleştirilen ihalelerde, ön yeterlik değerlendirmesi için belirlenen son başvuru tarihi itibariyle mı yoksa teklif fiyatlarının sunulduğu ihale tarihi itibariyle mı vergi ve sgk borcunun olmaması gerekir? Katıldığım ön yeterlik ihalesinde son başvuru tarihinde sgk borcum vardı.yeterli bulundum.ihaleye davet edildim.şimdi borcumu ödeyip ihaleye gireceğim.ön yeterlik tarihinde borcum olması ihalenin üzerime kalması durumunda teminat mektubumun gelir kaydedilmesine neden olurmu?

Sözleşme Devri

4734 sayılı ihale kanuna göre devam eden bir iş sırasında bir firma iflas erteleme istemesi durumunda, bu firma işi başka bir firmaya devredebilir mi?

Yemek Hazırlama İhaleleri

Yemek hizmet alımlarında, üretim ve servis yapılabilmesi için gerekli ekipman ve demirbaşın, demirbaş defterinde veya mali müşavir raporu ile belgeleyerek veya kira kontratının ihale teklif dosyası içerisinde istenmesi şartı kanuna aykırı mıdır bununla ilgili kararlar var mıdır?

Yapım ihalelerinde Benzer İş

B.II gurubu işdeneyim belgesi istenen bir iş de pilot ortak istenen asgari işdeneyim tutarının % 80 karşılıyor özel ortak istenen iş deneyim tutarının % 20 karşılıyor özel ortak iş deneyim belgesi fiziki büyüklüğü 25.000.m2 altında olduğundan yani B.II olmadığından ihale komisyonu teklifimizi değerlendirme dışı bıraktı ayrıca pilot ortak % 100 sağlamadığından ve özel ortak % 40 da sağlamadığından değerlendirme dışı bırakıldı. Bana göre benzer olmayan işler B.II istenen işlerde özel ortağın yol,baraj,raylı sistem vs iş deneyim belgesi sunmam halinde % 40 özel ortakdan pilot ortakdan da istenen iş deneyim belgesinin % 100 isteyebilir diye düşünüyorum. Bu konu ile alakalı örnek kik kararları veya mahkeme kararları varmıdır? Özel ortağın iş deneyim belgesi B.III gurubu iş deneyim belgesi benzer iş gurubu olduğunu düşünüyorum B.II göre benzer iş değilmidir? saygılarımla.

Zarar Hesaplama

2005 yılında araç kiralama ihalem KİK tarafından iptal edildi. İşyargıya taşındı. Yargı 2005 yılı Aralık ayının 17 sinde ihaleyi geri bize verdi. şimdi mahkeme bitti zararın hesaplanması için bilirkişiye verdi. Bilirkişi benden zararın hangi kanuna dayandıracagını bilmediğini söylüyor.... Bu konuda ne yapabiliriz? Bize yardımcı olabilirmisiniz efendim.

Şikayet Süresi

merhabalar, ihaleyi yapan idareye yapılacak şikayet başvurusunda bayram tatillerini saymak gerekir mi? 17 Eylül 2015 tarihinde tebliğ edilen kesinleşen ihale kararına karşı şikayet başvurusu için son başvuru tarihi nedir?,

Süre Uzatımı

İlçemiz kent meydanı düzenleme proje hizmet alımı ihalesini yaptık. 1.elektrik trafosu yeri ile ilgili izin alımında gecikme yaşanmış olup ( bu alanın içerisinde ki tarfo nun bulunduğu kısmın mülkiyeti TEDAŞ 'a ait ) 2.proje çalışmasında idareden kaynaklanan gecikmelerde yaşandı (projede fikir tartışmaları nedeniyle) yüklenici istemedende olsa geciktirildi. proje ihalesi ilave süre uzatımı vermek istiyoruz.Sizin bu konudaki görüşlerinizi almak istiyoruz

Danışmanlık Hizmet Alımında İş Eksilişi

Danışmanlık hizmet alımı işinde imzalamış olduğumuz bir sözleşmede, iş eksilişi nasıl tespit edilecektir? proje yapımı işi yapıyoruz. pursantaj oranında kesinti yapmaya çalışıyorlar. işin bir bölümü kapsamdan çıkarılmasına rağmen bazı bölümlerinde de miktarlar arttı.

Alternatif Teklif Durumu

iki firma aynı adreste kayıtlı telefon ve faxları aynı aynı bankadan arka arkaya teminat mektupları alarak ihaleye girebilirler mi yasaklı duruma düşerler mi?

Pursantajdan yeni fiyat oluşturulabilir mi?

.... olarak ..... işini yapmaktayız. Sözleşmemiz Anahtar teslim götürü bedel fiyatlı olup, ihale dökümanı içerisinde ödemelere esas teşkil edecek bir pursantaj tablosu bulunmaktadır. Pursantaj tablosunda (iskele altının bitümlenmesi) miktarı sözleşme eki zeyilnamelerle 6200 m2 olarak tarafımıza bildirilmişti. Dolayısı ile biz anahtar teslim teklifimizi bu kabul üzerinden oluşturduk. Ancak, tarafımıza miktarın yanlış olduğu bildirildiği, gerçek miktarın takribi 14.800 m2 olduğu ortaya çıktı. Botaş bu durumu kabul ediyor ve fiyat farkı ödemesi gerektiği görüşünde. Ancak pursantaj tablosunda Botaş tarafından bu iş kalemi için belirtilen ödeme oranı sadece %0,1. Botaş bu pursantaj oranını uygulayarak birim fiyat belirlemeyi ve iş artışını bu birim fiyat üzerinden ödemeyi planlıyor. Sorumuz şu; Sözleşme eki Pursantaj tablosu ise sadece ödeme dilimlerini gösterir bir ölçü şekli olup herhangi bir şekilde birim fiyat hesaplanması için kullanılamaz. Dolayısıyla ilave yapılacak iş için maliyet analizi yapılarak birim fiyatının oluşturulması gerekir. Bu durumda İdarenin bu kararına itiraz edebilir miyiz? Ve bu konuda Yeni birim fiyat oluşturulup iş artışı bu yeni fiyat ile yapılabilir mi?


Site Haritası Tümü...
Karar Ekleme Takvimi %50 - %50 Ortaklık Abonelik Formu Abonelik Paketlerimiz Adli Sicil kaydı
Ajandam Alt Yüklenici Alt Yüklenici İş Bitir Alternatif Teklif Amortisman
Anahtar Teknik Personel Anahtar Teslimi Götürü Analizler ANASAYFA Araç Kiralama
Aritmetik Hata Asgari İşçilik Aşırı Düşük (Hizmet Aşırı Düşük (Mal Al Aşırı Düşük (Yapım
Aşırı Düşük Teklif AYRINTILI ARAMA Banka Referans Mektubu Belediye Mevzuatı Belge Onayı
Sayfa İstatistikleri Bilgi Kütüphanesi Abonelik Paketleri Yardım
• Toplam üye: 1049
• Toplam karar: 9705
• Bu ay eklenen kararlar: 0
• Bu hafta eklenen kararlar: 0
Kik kararları
Makale / Analizler
İhale Mevzuatıyle ilgili duyurular
Uzmana Sorulan Sorular
Abonelik
Abonelik Formu
Hesap Numaraları
Referanslarımız
Sık Sorulan Sorular
İletişim Formu
Uzmana Sorun
Site Özellikleri
Yüzbinlerce Karar Arasında Kaybolmayın, İhale Mevzuatıyla İlgili, Kik, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay Kararları Burada
kikuyusmazlikkararlari@hotmail.com
Sitemizde yer alan resim ve yazıların tüm hakları saklıdır.
Hiçbir materyal, izinsiz kaynak gösterilmeden kullanılamaz.