ÜYE GİRİŞİ YENİ ÜYEBunları Biliyor Musunuz?

HABER BAŞLIKLARI | Tüm Haberler


KAYBETTİĞİNİZ İHALELERİ GERİ KAZANDIRIYORUZ


YÜKSEK FEN KURULUNUN YETKİLERİ ARTTIRILDI


Kesin Hakediş sırasında Sopaj (Gelir Vergisi) Kesintisi Yapılır mı?


İdare yada KİK tarafından İhalenin iptal Edilmesi Durumunda, Firmalar Yaptıkları Hangi Giderleri Geri Alabilirler?


Damga Vergisini Sözleşme İmzalandıktan Sonra Ödemek Mümkün müdür?

Neden KikUyuşmazlıkKararları.com sitesi
kikuyusmazlikkararlari.com 4734 sayılı kanuna göre yapılan ihalelerden, isteklilerin Kamu İhale Kuruluna (KİK) yaptığı itirazlar sonucu Kamu İhale Kurulu tarafından alınan uyuşmazlık kararlarını ayrıca ilk derece mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay ve Yüksek Fen Kurulu'nun ihale mevzuatıyla ilgili kararlarını tasnif ederek yayınlayan bir sitedir.
 
kikuyusmazlikkararlari.com sitesinde, 4734 sayılı yasaya göre yapılan ihalelerden isteklilerin Kamu İhale Kurulu'na (KİK) yaptığı itirazlar sonucu Kamu İhale Kurulu tarafından 2007 yılından bugüne kadar alınan tüm uyuşmazlık kararları okunarak abonelerimizin yararlanabileceği türde, çok spesifik veya diğer kararların tekrarı olmayan, geçerliliğini koruyan kararlar konularına göre tasnif edilerek, hazır bir şekilde  hizmetinize sunulmaktadır. Böylece aradığınız bir karar için onbinlerce kik kararı (Kamu İhale Kararı) arasında boşuna vakit vakit kaybetmez, aradığınız konuyla ilgili emsal kik kararını çok kısa sürede bulabilirsiniz.
 
VİP ÜYELERİMİZE ÖZEL OLARAK; İdareye yapacakları şikayet, KİK'e yapacakları itirazen şikayet başvuruları için uzman ekibimiz ile şikayet dilekçelerini hazırlıyor (Şikayet dilekçesinin hazırlanması sırasında itiraz başvurusunda bulunacak üyelerimizin hukuki durumları incelenmekte, ayrıca KİK'in yada mahkemelerin almış olduğu benzer kararlar dilekçenin ekine eklenmektedir), İhale mevzuatıyla ilgili tüm sorularına cevap veriyor,ihale mevzuatında yapılan değişiklikleri anında SMS ve mail yoluyla bilgilendiriyoruz.
 
Daha Fazla Bilgi İçin lütfen TIKLAYIN

İhale Mevzuatıyla İlgili Duyurular Tüm Duyurular...
KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (26.01.2021)
ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (26.01.2021)
YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (26.01.2021)
Elektronik İhale Yöntemiyle Yapılan İhalelerde Elektronik Geçici Teminat Mektubunun Kullanılmasına İlişkin KİK Duyurusu
Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan Hizmet Alımı İhalelerinde Sınır Değerin Hesaplanmasında Kullanılacak R Katsayısına İlişkin Duyuru
KİK 2021 Yılı Eşik Değerleri ve Parasal Limitleri Açıkladı (26.01.2021)
KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR (26.01.2021)
KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (31.12.2021)
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 62 NCİ MADDESİNİN (I) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK BAŞVURULARA İLİŞKİN TEBLİĞ
Elektronik İhale Yöntemiyle Yapılan İhalelerde Elektronik Geçici Teminat Mektubunun Kullanılmasına İlişkin KİK Duyurusu
Sitemize Eklenen En Son Analizler Tüm Analizler...

30 Eylül 2020 Tarihli ve 31260 Sayılı Resmi Gazetede Yapılan Değişikliklere ait Özet Bilgi

30 Eylül 2020 Tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklik yönetmelikleri ve tebliği ile ihale uygulama yönetmeliklerinde ve kamu ihale genel tebliğinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan mevzuat değişikliği ile özetle aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır;

İHALELERDE TEMİNAT OLARAK KEFALET SİGORTASI KULLANIMI BAŞLADI

05 Aralık 2017 Tarihli ve 30261 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”la 05 Aralık 2017 Tarihli ve 30261 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 'Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la 'Kefalet Sigortası' kavramı ihale Kanununa girmiştir. Bu yazımızda kefalet sigortasının ne olduğu ve hangi sigorta şirketlerinin kefaret senedi düzenlemeye yetkili olduğu anlatılmaya çalışılmıştır.

İHALELERDE TC KİMLİK NUMARASININ SUNULMAMASI SORUNU

4734 sayılı Kamu İhale Kanuna tabi ihalelerde, teklif dosyasıyla beraber TC kimlik numarasının sunulmaması ihaleden elenme nedeni olabilir mi? Bu analizimide bu konuyu incelemeye çalışacağız.

İdareler, ihale konusu işte kullanılacak ve isteklinin kendi malı olmasını gerekli gördükleri makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar için ihale dökümanında nasıl bir düzenleme yapmaları gerekir?

İdareler ihale konusu işte kullanılacak makine tesisat ve diğer ekipmanlarını yeterlik kriteri olarak belirleyeilirler mi?

Belediyeler süreklilik arz eden park bahçe bakım ve onarım işlerini ihale ederek yaptırbilirler mi?

İdarece, isteklilere ait tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin olarak sözleşme imzalama aşamasında belge istenilebilir mi?

Hizmet alımı ihalesinde, İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıldan daha eski bir tarihte kabul işlemi tamamlanmış yapımla ilgili hizmet işiyle alakalı iş deneyim belgesinin sunulması mevzuata uygun mudur?

10 isteklinin teklif verdiği bir ihalede, üç geçerli teklifin olması ve bu tekliflerin belli bir fiyat aralığında kümelendiği gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygun mudur? (Mahkeme Kararı)

Teminat mektubu üzerinde bulunması gereken 'bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz' ifadesinin bulunmaması esasa etki eden bir hata mıdır? (Mahkeme Kararı)

Farklı tarihlerde aynı IP adresinden ihale dokümanını indiren iki ayrı firmanın teklifi rekabeti etkileme ihtimali olan davranış olarak değerlendirilebilir mi? (Danıştay Kararı)

Belediyeler, ihale süresi 3 (üç) yılı aşan hizmet alımı ihalesi yapabilirler mi? (Danıştay Kararı)

Aşırı düşük teklif savunması sırasında, akaryakıt fiyatına yönelik kullanılan markanın fiyat alınan ilde anlaşmalı bayisinin bulunmasızorunlu mudur? (Mahkeme Kararı)

Teminat mektubu üzerinde bulunması gereken 'bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz' ifadesinin bulunmaması esasa etki eden bir hata mıdır? (Mahkeme Kararı)

Teminat mektubu üzerinde bulunması gereken 'bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz' ifadesinin bulunmaması esasa etki eden bir hata mıdır? (Mahkeme Kararı)

İdarece, isteklilere ait tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin olarak sözleşme imzalama aşamasında belge istenilebilir mi?

10 isteklinin teklif verdiği bir ihalede, üç geçerli teklifin olması ve bu tekliflerin belli bir fiyat aralığında kümelendiği gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygun mudur? (Mahkeme Kararı)

Hizmet alımı ihalesinde, İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıldan daha eski bir tarihte kabul işlemi tamamlanmış yapımla ilgili hizmet işiyle alakalı iş deneyim belgesinin sunulması mevzuata uygun mudur?

Hizmet alımı ihalesinde, İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıldan daha eski bir tarihte kabul işlemi tamamlanmış yapımla ilgili hizmet işiyle alakalı iş deneyim belgesinin sunulması mevzuata uygun mudur?

Belediyeler süreklilik arz eden park bahçe bakım ve onarım işlerini ihale ederek yaptırbilirler mi?

10 isteklinin teklif verdiği bir ihalede, üç geçerli teklifin olması ve bu tekliflerin belli bir fiyat aralığında kümelendiği gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygun mudur? (Mahkeme Kararı)

Belediyeler süreklilik arz eden park bahçe bakım ve onarım işlerini ihale ederek yaptırbilirler mi?

İdareler ihale konusu işte kullanılacak makine tesisat ve diğer ekipmanlarını yeterlik kriteri olarak belirleyeilirler mi?

Kesin teminat mektuplarının gelir kaydedilmesi durumunda, güncellenmesi gerekir mi? (Sayıştay Kararı)

Geçici teminatı idarenin belirlediği saymanlığın dışında başka bir saymanlığa nakit olarak yatıran isteklinin teklifi geçerli olarak kabul edilebilir mi?

Kesin teminat mektubunun gelir kaydedilmesi durumunda nasıl güncellenmesi gerekir? (Yargıtay Kararı)

Geçici teminat mektuplarında '4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz' cümlesinin bulunması zorunlu mudur?

İdarenin, sözleşme süresi bittikten sonra yüklenicinin sunduğu iş deneyim belgesinin sahte olduğu gerekçesiyle kesin teminatı irad kaydetmesi mevzuata uygun mudur? (Yargıtay Kararı)

Farklı tarihlerde aynı IP adresinden ihale dokümanını indiren iki ayrı firmanın teklifi rekabeti etkileme ihtimali olan davranış olarak değerlendirilebilir mi? (Danıştay Kararı)

İhale Komisyonun iptal ettiği bir ihalede, ihale yetkilisi ihale komisyon kararını iptal ederek en avantajlı teklifi belirleyebilir mi?

Elektronik olarak yapılan bir ihalede, isteklinin yeterlik bilgileri tablosunda sunduğu teminat mektubu yerine verdiği teklif karşılayan başka bir teminat mektubu sunması herhangi bir yaptırımı gerektrir mi?

Anonim Şirketlerin, şirketin en az %51 hissesine sahip ortağının diploması ile ihalelere teklif vermesi durumunda bu şirketlerin ortaklık yapısının inelenmesi gerektiğiyle ilgili KİK Kararı

'Tüzel kişilerde ortaklık bilgilerine ve yönetimdeki görevlilere ilişkin son durumu gösterir belge' ile birlikte sunulması gereken 'pay defteri'nin sunulmaması durumunda, bu belge bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilir mi? (Mahkame Kararı)

Site Haritası Tümü...
Karar Ekleme Takvimi %50 - %50 Ortaklık Abonelik Formu Abonelik Paketlerimiz Adli Sicil kaydı
Ajandam Alt Yüklenici Alt Yüklenici İş Bitir Alternatif Teklif Amortisman
Anahtar Teknik Personel Anahtar Teslimi Götürü Analizler ANASAYFA Araç Kiralama
Aritmetik Hata Asgari İşçilik Aşırı Düşük (Hizmet Aşırı Düşük (Mal Al Aşırı Düşük (Yapım
Aşırı Düşük Teklif AYRINTILI ARAMA Banka Referans Mektubu Belediye Mevzuatı Belge Onayı
Sayfa İstatistikleri Bilgi Kütüphanesi Abonelik Paketleri Yardım
• Toplam üye: 962
• Toplam karar: 9002
• Bu ay eklenen kararlar: 42
• Bu hafta eklenen kararlar: 12
Kik kararları
Makale / Analizler
İhale Mevzuatıyle ilgili duyurular
Uzmana Sorulan Sorular
Abonelik
Abonelik Formu
Hesap Numaraları
Referanslarımız
Sık Sorulan Sorular
İletişim Formu
Uzmana Sorun
Site Özellikleri
Yüzbinlerce Karar Arasında Kaybolmayın, İhale Mevzuatıyla İlgili, Kik, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay Kararları Burada
kikuyusmazlikkararlari@hotmail.com
Sitemizde yer alan resim ve yazıların tüm hakları saklıdır.
Hiçbir materyal, izinsiz kaynak gösterilmeden kullanılamaz.