ÜYE GİRİŞİ YENİ ÜYEBunları Biliyor Musunuz?

HABER BAŞLIKLARI | Tüm Haberler


Fiyat Farkına İlişkin İhale Dokümanlarında Yapılacak Düzenlemelerde Dikkat Edilecek Hususlar


2022 Yılı SGK ve Vergi Borcu Limitleri


İş Ortaklıklarında Sözleşme Devri Durumunda İş Deneyim Belgesi Düzenleme Koşulları


KAYBETTİĞİNİZ İHALELERİ GERİ KAZANDIRIYORUZ


YÜKSEK FEN KURULUNUN YETKİLERİ ARTTIRILDI

Neden KikUyuşmazlıkKararları.com sitesi
kikuyusmazlikkararlari.com 4734 sayılı kanuna göre yapılan ihalelerden, isteklilerin Kamu İhale Kuruluna (KİK) yaptığı itirazlar sonucu Kamu İhale Kurulu tarafından alınan uyuşmazlık kararlarını ayrıca ilk derece mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay ve Yüksek Fen Kurulu'nun ihale mevzuatıyla ilgili kararlarını tasnif ederek yayınlayan bir sitedir.
 
kikuyusmazlikkararlari.com sitesinde, 4734 sayılı yasaya göre yapılan ihalelerden isteklilerin Kamu İhale Kurulu'na (KİK) yaptığı itirazlar sonucu Kamu İhale Kurulu tarafından 2007 yılından bugüne kadar alınan tüm uyuşmazlık kararları okunarak abonelerimizin yararlanabileceği türde, çok spesifik veya diğer kararların tekrarı olmayan, geçerliliğini koruyan kararlar konularına göre tasnif edilerek, hazır bir şekilde  hizmetinize sunulmaktadır. Böylece aradığınız bir karar için onbinlerce kik kararı (Kamu İhale Kararı) arasında boşuna vakit vakit kaybetmez, aradığınız konuyla ilgili emsal kik kararını çok kısa sürede bulabilirsiniz.
 
VİP ÜYELERİMİZE ÖZEL OLARAK; İdareye yapacakları şikayet, KİK'e yapacakları itirazen şikayet başvuruları için uzman ekibimiz ile şikayet dilekçelerini hazırlıyor (Şikayet dilekçesinin hazırlanması sırasında itiraz başvurusunda bulunacak üyelerimizin hukuki durumları incelenmekte, ayrıca KİK'in yada mahkemelerin almış olduğu benzer kararlar dilekçenin ekine eklenmektedir), İhale mevzuatıyla ilgili tüm sorularına cevap veriyor,ihale mevzuatında yapılan değişiklikleri anında SMS ve mail yoluyla bilgilendiriyoruz.
 
Daha Fazla Bilgi İçin lütfen TIKLAYIN

İhale Mevzuatıyla İlgili Duyurular Tüm Duyurular...
PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI OLMAYAN HİZMET ALIMI İHALELERİNDE SINIR DEĞERİN TESPİTİNDE KULLANILACAK R KATSAYILARI (2023 YILI)
KİK 2023 Yılı Eşik Değerleri ve Parasal Limitleri Açıkladı
HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
Sitemize Eklenen En Son Analizler Tüm Analizler...

2023 Yılı İçin Açıklanan Eşik değerler ve Parasal Limitlerin Kanun Maddeleriyle Beraber Açıklaması

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen ve 01.02.2023 - 31.01.2024 tarihleri arasında geçerli olacak olan eşik değerlerin ve parasal limitler daha iyi anlaşılabilmesi için kanun maddeleriyle beraber aşağıdaki analizde verilmiştir. Böylece uygulayıcılar tarafından bu bedellerin neyi ifade ettiği daha iyi anlaşılacaktır.

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesi

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa eklenen geçici 6’ncı maddenin uygulama sürecinde yaşanan tereddütleri gidermek için Kamu İhale Kurumu tarafından 07.09.2022 tarihli ve 2022/DK.D-320 No.lu kurul kararı yayınlandı. Yayınlanan kurul kararı ile ; Fiyat farkı verilmeyen yapım sözleşmelerinde yeni fiyat tespiti nasıl yapılacak İş programını gerisinde kalınan durumlarda verilecek süre uzatımı nasıl belirlenecek Konularına açıklık getirilmiş oldu.

15.04.2022 TARİHİNDE RESMİ GAZETEDE YAYAINLANAN EK FİYAT FARKI VERİLMESİ VE TASFİYE YAPILMASINA DAİR KANUNUN ÖZET BİLGİLERİ

15.04.2022 tarih ve 31810 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan kanuna ait özet bilgiler aşağıdadır.

Sözleşme tasarasında 'Kontrol Teşkilatı ile Yüklenicinin, işin yapılmasına ilişkin olarak hizmetin ifa edildiği dönemler itibariyle birlikte tutacakları kayıtlar, işin o dönem içerisinde yapılan kısmının teslimi anlamına gelir. Ancak Yüklenici kayıt tutmaktan ve/veya tutulan kayıtları imzalamaktan imtina ederse Kontrol Teşkilatının kayıtları esas alınır ve bu

özel sektöre gerçekleştirilen işlere ait iş deneyimin belgelendirilmesinde toplam sözleşme tutarı bulunmayan sözleşmeler hangi durumda kabul edilebilir?

Aşırı düşük teklif savunması sırasında sunulan satış tutarı tespit tutanaklarında sayı ve tarih olmaması savunmanın geçersiz olmasına yol açar mı? (Mahkeme Kararı)

Aşırı düşük teklif savunması sırasında, üçüncü kişilerden teklif alınması durumunda, teklif alınan şirketin şirketin teklife konu alanda faaliyet gösterdiğine dair belgenin savunmaya eklenmesi gerekir mi?

Tekliflerin eşit olduğu hizmet alımı ihalelerinde puanlama sırasında toplam sözleşme tutarlarının tespitinde imzalanan sözleşmelerin tasfiye, fesih ve devir nedenleriyle iş tamamlanmadan sonlandırılması durumunda ilk sözleşme bedeli mi gerçekleştirilen ihale tutarı mı dikkate alınmalıdır? (D.K.K.)

Kamu İhale kurmunun, şikayet konusu olmaksızın idarelerin yapmış olduğu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı olduğu gerekçesiyle ihaleyi iptal edebilir mi?

Yeni iş kaleminin içerisindeki girdilerin fiyatının ihale tarihi itibarıyla nasıl belirlenmelidir? (D.K.K.)

Yeni iş kaleminin içerisindeki girdilerin fiyatının ihale tarihi itibarıyla nasıl belirleneceği

İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanacağına dair hüküm bulunmayan yapım işi sözleşmelerine ilişkin olarak, yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde fiyat farkı hesaplanır mı? (D.K.K.)

Sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde yükleniciye süre uzatımı verildiği durumlarda, artırımlı fiyat farkı, ek fiyat farkı ve süre uzatımına bağlı fiyat farklarının nasıl hesaplanması gerektiği hususuna ilişkin olarak Düzenleyici Kurul Kararı

Sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde yükleniciye süre uzatımı verildiği durumlarda, artırımlı fiyat farkı, ek fiyat farkı ve süre uzatımına bağlı fiyat farklarının nasıl hesaplanması gerektiği hususuna ilişkin olarak Düzenleyici Kurul Kararı

İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanacağına dair hüküm bulunmayan yapım işi sözleşmelerine ilişkin olarak, yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde fiyat farkı hesaplanır mı? (D.K.K.)

Yeni iş kaleminin içerisindeki girdilerin fiyatının ihale tarihi itibarıyla nasıl belirlenmelidir? (D.K.K.)

İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanacağına dair hüküm bulunmayan yapım işi sözleşmelerine ilişkin olarak, yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde fiyat farkı hesaplanır mı? (D.K.K.)

Kamu İhale kurmunun, şikayet konusu olmaksızın idarelerin yapmış olduğu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı olduğu gerekçesiyle ihaleyi iptal edebilir mi?

Sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde yükleniciye süre uzatımı verildiği durumlarda, artırımlı fiyat farkı, ek fiyat farkı ve süre uzatımına bağlı fiyat farklarının nasıl hesaplanması gerektiği hususuna ilişkin olarak Düzenleyici Kurul Kararı

Kamu İhale kurmunun, şikayet konusu olmaksızın idarelerin yapmış olduğu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı olduğu gerekçesiyle ihaleyi iptal edebilir mi?

Yeni iş kaleminin içerisindeki girdilerin fiyatının ihale tarihi itibarıyla nasıl belirleneceği

Kamu İhale kurmunun, şikayet konusu olmaksızın idarelerin yapmış olduğu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı olduğu gerekçesiyle ihaleyi iptal edebilir mi?

Tekliflerin eşit olduğu hizmet alımı ihalelerinde puanlama sırasında toplam sözleşme tutarlarının tespitinde imzalanan sözleşmelerin tasfiye, fesih ve devir nedenleriyle iş tamamlanmadan sonlandırılması durumunda ilk sözleşme bedeli mi gerçekleştirilen ihale tutarı mı dikkate alınmalıdır? (D.K.K.)

Site Haritası Tümü...
Karar Ekleme Takvimi %50 - %50 Ortaklık Abonelik Formu Abonelik Paketlerimiz Adli Sicil kaydı
Ajandam Alt Yüklenici Alt Yüklenici İş Bitir Alternatif Teklif Amortisman
Anahtar Teknik Personel Anahtar Teslimi Götürü Analizler ANASAYFA Araç Kiralama
Aritmetik Hata Asgari İşçilik Aşırı Düşük (Hizmet Aşırı Düşük (Mal Al Aşırı Düşük (Yapım
Aşırı Düşük Teklif AYRINTILI ARAMA Banka Referans Mektubu Belediye Mevzuatı Belge Onayı
Sayfa İstatistikleri Bilgi Kütüphanesi Abonelik Paketleri Yardım
• Toplam üye: 1029
• Toplam karar: 9643
• Bu ay eklenen kararlar: 18
• Bu hafta eklenen kararlar: 2
Kik kararları
Makale / Analizler
İhale Mevzuatıyle ilgili duyurular
Uzmana Sorulan Sorular
Abonelik
Abonelik Formu
Hesap Numaraları
Referanslarımız
Sık Sorulan Sorular
İletişim Formu
Uzmana Sorun
Site Özellikleri
Yüzbinlerce Karar Arasında Kaybolmayın, İhale Mevzuatıyla İlgili, Kik, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay Kararları Burada
kikuyusmazlikkararlari@hotmail.com
Sitemizde yer alan resim ve yazıların tüm hakları saklıdır.
Hiçbir materyal, izinsiz kaynak gösterilmeden kullanılamaz.