ÜYE GİRİŞİ YENİ ÜYEBunları Biliyor Musunuz?

HABER BAŞLIKLARI | Tüm Haberler


KAYBETTİĞİNİZ İHALELERİ GERİ KAZANDIRIYORUZ


YÜKSEK FEN KURULUNUN YETKİLERİ ARTTIRILDI


Kesin Hakediş sırasında Sopaj (Gelir Vergisi) Kesintisi Yapılır mı?


İdare yada KİK tarafından İhalenin iptal Edilmesi Durumunda, Firmalar Yaptıkları Hangi Giderleri Geri Alabilirler?


Damga Vergisini Sözleşme İmzalandıktan Sonra Ödemek Mümkün müdür?

Neden KikUyuşmazlıkKararları.com sitesi
kikuyusmazlikkararlari.com 4734 sayılı kanuna göre yapılan ihalelerden, isteklilerin Kamu İhale Kuruluna (KİK) yaptığı itirazlar sonucu Kamu İhale Kurulu tarafından alınan uyuşmazlık kararlarını ayrıca ilk derece mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay ve Yüksek Fen Kurulu'nun ihale mevzuatıyla ilgili kararlarını tasnif ederek yayınlayan bir sitedir.
 
kikuyusmazlikkararlari.com sitesinde, 4734 sayılı yasaya göre yapılan ihalelerden isteklilerin Kamu İhale Kurulu'na (KİK) yaptığı itirazlar sonucu Kamu İhale Kurulu tarafından 2007 yılından bugüne kadar alınan tüm uyuşmazlık kararları okunarak abonelerimizin yararlanabileceği türde, çok spesifik veya diğer kararların tekrarı olmayan, geçerliliğini koruyan kararlar konularına göre tasnif edilerek, hazır bir şekilde  hizmetinize sunulmaktadır. Böylece aradığınız bir karar için onbinlerce kik kararı (Kamu İhale Kararı) arasında boşuna vakit vakit kaybetmez, aradığınız konuyla ilgili emsal kik kararını çok kısa sürede bulabilirsiniz.
 
VİP ÜYELERİMİZE ÖZEL OLARAK; İdareye yapacakları şikayet, KİK'e yapacakları itirazen şikayet başvuruları için uzman ekibimiz ile şikayet dilekçelerini hazırlıyor (Şikayet dilekçesinin hazırlanması sırasında itiraz başvurusunda bulunacak üyelerimizin hukuki durumları incelenmekte, ayrıca KİK'in yada mahkemelerin almış olduğu benzer kararlar dilekçenin ekine eklenmektedir), İhale mevzuatıyla ilgili tüm sorularına cevap veriyor,ihale mevzuatında yapılan değişiklikleri anında SMS ve mail yoluyla bilgilendiriyoruz.
 
Daha Fazla Bilgi İçin lütfen TIKLAYIN

İhale Mevzuatıyla İlgili Duyurular Tüm Duyurular...
Aday Veya İsteklilerin Yönetimindeki Görevliler İle Ortaklarina İlişkin Bilgilerin Ekap’a Kaydina İlişkin Duyuru
20 Haziran 2021 Tarihli Ve 31517 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat Değişikliklerine İlişkin Duyuru
KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (20.06.2021)
İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (20.06.2021)
YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (20.06.2021)
MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (20.06.2021)
İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (20.06.2021)
HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (20.06.2021)
ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (20.06.2021)
DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (20.06.2021)
Sitemize Eklenen En Son Analizler Tüm Analizler...

20 Haziran 2021 Tarihli ve 31517 Sayılı Resmi Gazetede Yapılan Değişikliklere ait Özet Bilgi

20 Eylül 2021 Tarihli ve 31517 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklik yönetmelikleri ve tebliği ile ihale uygulama yönetmeliklerinde ve kamu ihale genel tebliğinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan mevzuat değişikliği ile özetle aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır;

30 Eylül 2020 Tarihli ve 31260 Sayılı Resmi Gazetede Yapılan Değişikliklere ait Özet Bilgi

30 Eylül 2020 Tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklik yönetmelikleri ve tebliği ile ihale uygulama yönetmeliklerinde ve kamu ihale genel tebliğinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan mevzuat değişikliği ile özetle aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır;

İHALELERDE TEMİNAT OLARAK KEFALET SİGORTASI KULLANIMI BAŞLADI

05 Aralık 2017 Tarihli ve 30261 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”la 05 Aralık 2017 Tarihli ve 30261 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 'Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la 'Kefalet Sigortası' kavramı ihale Kanununa girmiştir. Bu yazımızda kefalet sigortasının ne olduğu ve hangi sigorta şirketlerinin kefaret senedi düzenlemeye yetkili olduğu anlatılmaya çalışılmıştır.

"Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Hizmeti Alımı" ihalesinde benzer işin Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü sterilizasyon ve/veya dezenfeksiyon hizmet işleri ve/veya kamu veya özel sektör sağlık tesislerinde gerçekleştirilen laboratuvar ve/veya görüntüleme ve/veya malzemeli temizlik hizmet işleri.” şeklinde belirlenmesi mevzuata uygun mudur? (Danıştay Kararı)

Anonim şirketlerin ihale sırasında pay defteri sunmaması, direkt olarak ihaleden elenme sebebi olarak kabul edilebilir mi? (Mahkme Kararı)

İdareye şikayet başvurusunda dile getirilmeyen hususlar, itirazen şikayet başvurusunda konu ediebilir mi? (Mahkeme Kararı)

Elektronik ihalede dökümanını farklı tarihlerde aynı IP adrei üzerinden indirilmesi ancak tekliflerin farklı IP adresi üzerinden verilmesi rekabet ilkesini zedeler mi? (Danıştay Kararı)

Posta yoluyla idareye göndeilen teklif dosyasının ihaleden önce idareye ulaşması ancak ihale komisyonuna ihale tarihinden sonra ulaşması durumunda mevzuata göre nasıl işlem yapılması gerekir?

Geçici teminat mektubunda işin adının eksik yazılması durumunda mevzuata göre nasıl işlem yapılması gerekmektedir?

Geçmiş dönemde gerçekleştirilen ihalelerin sözleşme tutarları ile isteklinin teklif tutarının kıyaslanması sonucu ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygun mudur?

Vekil aracılığıyla ihaleye teklif verilmesi durumunda, 'Ortaklık bilgileri ve yönetimdeki görevliler' başlıklı belgede vekile ilişkin bilgilerin bulunması gerekir mi?

Son durumu gösteren ticaret sicil gazetesinin sunulması durumunda, 'Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge' nin sunulmaması durumunda bu eksiklik bilgi eksikliğ kapsamında tamamlatılabilir mi? (Mahkeme Kararı)

Bir kamu yapım işi sözleşmesi kapsamında fiilen şantiye şefi olarak çalışan bir kişi, aynı zamanda başka bir yapım işi sözleşmesi kapsamında şantiye şefliği yapabilir mi? (D.K.K.)

Elektronik ihalede dökümanını farklı tarihlerde aynı IP adrei üzerinden indirilmesi ancak tekliflerin farklı IP adresi üzerinden verilmesi rekabet ilkesini zedeler mi? (Danıştay Kararı)

İdareye şikayet başvurusunda dile getirilmeyen hususlar, itirazen şikayet başvurusunda konu ediebilir mi? (Mahkeme Kararı)

Anonim şirketlerin ihale sırasında pay defteri sunmaması, direkt olarak ihaleden elenme sebebi olarak kabul edilebilir mi? (Mahkme Kararı)

Elektronik ihalede dökümanını farklı tarihlerde aynı IP adrei üzerinden indirilmesi ancak tekliflerin farklı IP adresi üzerinden verilmesi rekabet ilkesini zedeler mi? (Danıştay Kararı)

"Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Hizmeti Alımı" ihalesinde benzer işin Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü sterilizasyon ve/veya dezenfeksiyon hizmet işleri ve/veya kamu veya özel sektör sağlık tesislerinde gerçekleştirilen laboratuvar ve/veya görüntüleme ve/veya malzemeli temizlik hizmet işleri.” şeklinde belirlenmesi mevzuata uygun mudur? (Danıştay Kararı)

Elektronik ihalede dökümanını farklı tarihlerde aynı IP adrei üzerinden indirilmesi ancak tekliflerin farklı IP adresi üzerinden verilmesi rekabet ilkesini zedeler mi? (Danıştay Kararı)

İdareye şikayet başvurusunda dile getirilmeyen hususlar, itirazen şikayet başvurusunda konu ediebilir mi? (Mahkeme Kararı)

Anonim şirketlerin ihale sırasında pay defteri sunmaması, direkt olarak ihaleden elenme sebebi olarak kabul edilebilir mi? (Mahkme Kararı)

"Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Hizmeti Alımı" ihalesinde benzer işin Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü sterilizasyon ve/veya dezenfeksiyon hizmet işleri ve/veya kamu veya özel sektör sağlık tesislerinde gerçekleştirilen laboratuvar ve/veya görüntüleme ve/veya malzemeli temizlik hizmet işleri.” şeklinde belirlenmesi mevzuata uygun mudur? (Danıştay Kararı)

Anonim şirketlerin ihale sırasında pay defteri sunmaması, direkt olarak ihaleden elenme sebebi olarak kabul edilebilir mi? (Mahkme Kararı)

Geçmiş dönemde gerçekleştirilen ihalelerin sözleşme tutarları ile isteklinin teklif tutarının kıyaslanması sonucu ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygun mudur?

Elektronik ihalede dökümanını farklı tarihlerde aynı IP adrei üzerinden indirilmesi ancak tekliflerin farklı IP adresi üzerinden verilmesi rekabet ilkesini zedeler mi? (Danıştay Kararı)

Posta yoluyla idareye göndeilen teklif dosyasının ihaleden önce idareye ulaşması ancak ihale komisyonuna ihale tarihinden sonra ulaşması durumunda mevzuata göre nasıl işlem yapılması gerekir?

Geçici teminat mektubunda işin adının eksik yazılması durumunda mevzuata göre nasıl işlem yapılması gerekmektedir?

Posta yoluyla idareye göndeilen teklif dosyasının ihaleden önce idareye ulaşması ancak ihale komisyonuna ihale tarihinden sonra ulaşması durumunda mevzuata göre nasıl işlem yapılması gerekir?

İdareye şikayet başvurusunda dile getirilmeyen hususlar, itirazen şikayet başvurusunda konu ediebilir mi? (Mahkeme Kararı)

Anonim şirketlerin ihale sırasında pay defteri sunmaması, direkt olarak ihaleden elenme sebebi olarak kabul edilebilir mi? (Mahkme Kararı)

Elektronik ihalede dökümanını farklı tarihlerde aynı IP adrei üzerinden indirilmesi ancak tekliflerin farklı IP adresi üzerinden verilmesi rekabet ilkesini zedeler mi? (Danıştay Kararı)

"Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Hizmeti Alımı" ihalesinde benzer işin Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü sterilizasyon ve/veya dezenfeksiyon hizmet işleri ve/veya kamu veya özel sektör sağlık tesislerinde gerçekleştirilen laboratuvar ve/veya görüntüleme ve/veya malzemeli temizlik hizmet işleri.” şeklinde belirlenmesi mevzuata uygun mudur? (Danıştay Kararı)

Elektronik ihalede dökümanını farklı tarihlerde aynı IP adrei üzerinden indirilmesi ancak tekliflerin farklı IP adresi üzerinden verilmesi rekabet ilkesini zedeler mi? (Danıştay Kararı)

Site Haritası Tümü...
Karar Ekleme Takvimi %50 - %50 Ortaklık Abonelik Formu Abonelik Paketlerimiz Adli Sicil kaydı
Ajandam Alt Yüklenici Alt Yüklenici İş Bitir Alternatif Teklif Amortisman
Anahtar Teknik Personel Anahtar Teslimi Götürü Analizler ANASAYFA Araç Kiralama
Aritmetik Hata Asgari İşçilik Aşırı Düşük (Hizmet Aşırı Düşük (Mal Al Aşırı Düşük (Yapım
Aşırı Düşük Teklif AYRINTILI ARAMA Banka Referans Mektubu Belediye Mevzuatı Belge Onayı
Sayfa İstatistikleri Bilgi Kütüphanesi Abonelik Paketleri Yardım
• Toplam üye: 976
• Toplam karar: 9047
• Bu ay eklenen kararlar: 15
• Bu hafta eklenen kararlar: 11
Kik kararları
Makale / Analizler
İhale Mevzuatıyle ilgili duyurular
Uzmana Sorulan Sorular
Abonelik
Abonelik Formu
Hesap Numaraları
Referanslarımız
Sık Sorulan Sorular
İletişim Formu
Uzmana Sorun
Site Özellikleri
Yüzbinlerce Karar Arasında Kaybolmayın, İhale Mevzuatıyla İlgili, Kik, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay Kararları Burada
kikuyusmazlikkararlari@hotmail.com
Sitemizde yer alan resim ve yazıların tüm hakları saklıdır.
Hiçbir materyal, izinsiz kaynak gösterilmeden kullanılamaz.