ÜYE GİRİŞİ YENİ ÜYEBunları Biliyor Musunuz?

HABER BAŞLIKLARI | Tüm Haberler


Fiyat Farkına İlişkin İhale Dokümanlarında Yapılacak Düzenlemelerde Dikkat Edilecek Hususlar


2022 Yılı SGK ve Vergi Borcu Limitleri


İş Ortaklıklarında Sözleşme Devri Durumunda İş Deneyim Belgesi Düzenleme Koşulları


KAYBETTİĞİNİZ İHALELERİ GERİ KAZANDIRIYORUZ


YÜKSEK FEN KURULUNUN YETKİLERİ ARTTIRILDI

Neden KikUyuşmazlıkKararları.com sitesi
kikuyusmazlikkararlari.com 4734 sayılı kanuna göre yapılan ihalelerden, isteklilerin Kamu İhale Kuruluna (KİK) yaptığı itirazlar sonucu Kamu İhale Kurulu tarafından alınan uyuşmazlık kararlarını ayrıca ilk derece mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay ve Yüksek Fen Kurulu'nun ihale mevzuatıyla ilgili kararlarını tasnif ederek yayınlayan bir sitedir.
 
kikuyusmazlikkararlari.com sitesinde, 4734 sayılı yasaya göre yapılan ihalelerden isteklilerin Kamu İhale Kurulu'na (KİK) yaptığı itirazlar sonucu Kamu İhale Kurulu tarafından 2007 yılından bugüne kadar alınan tüm uyuşmazlık kararları okunarak abonelerimizin yararlanabileceği türde, çok spesifik veya diğer kararların tekrarı olmayan, geçerliliğini koruyan kararlar konularına göre tasnif edilerek, hazır bir şekilde  hizmetinize sunulmaktadır. Böylece aradığınız bir karar için onbinlerce kik kararı (Kamu İhale Kararı) arasında boşuna vakit vakit kaybetmez, aradığınız konuyla ilgili emsal kik kararını çok kısa sürede bulabilirsiniz.
 
VİP ÜYELERİMİZE ÖZEL OLARAK; İdareye yapacakları şikayet, KİK'e yapacakları itirazen şikayet başvuruları için uzman ekibimiz ile şikayet dilekçelerini hazırlıyor (Şikayet dilekçesinin hazırlanması sırasında itiraz başvurusunda bulunacak üyelerimizin hukuki durumları incelenmekte, ayrıca KİK'in yada mahkemelerin almış olduğu benzer kararlar dilekçenin ekine eklenmektedir), İhale mevzuatıyla ilgili tüm sorularına cevap veriyor,ihale mevzuatında yapılan değişiklikleri anında SMS ve mail yoluyla bilgilendiriyoruz.
 
Daha Fazla Bilgi İçin lütfen TIKLAYIN

İhale Mevzuatıyla İlgili Duyurular Tüm Duyurular...
7421 Sayılı Kanun İle 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda Yapılan Değişiklikler Hakkında KİK Duyurusu
İhale Mevzuatında Değişiklik Yapılmıştır. (26.11.2022)
KİKe yatırılan İtirazen Şikayet Bedellerinin Direkt Olarak Geri alınmasının Yolu Açılıyor.
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 ve 6 ncı Maddelerinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Olarak Alınan 21/9/2022 Tarihli ve 2022/DK.D-336 Sa
İlgili İhale Uygulama Yönetmeliklerinde ve Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Taslaklar
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 ve 6 ncı Maddelerinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Olarak Alınan 24/8/2022 Tarihli ve 2022/DK.D-308 Sa
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesi Hakkında Karar
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesi Hakkında Karar
İş deneyim belgesi kullanılan ortağın sözleşmenin yürütülmesi sırasında ölümü halinde yeterlik koşulunu sağlayan iş deneyim belgesi sunulmasına ilişkin Kurul Kararı
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 ve 6 ncı Maddelerinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Olarak Alınan Kurul Kararı
Sitemize Eklenen En Son Analizler Tüm Analizler...

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesi

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa eklenen geçici 6’ncı maddenin uygulama sürecinde yaşanan tereddütleri gidermek için Kamu İhale Kurumu tarafından 07.09.2022 tarihli ve 2022/DK.D-320 No.lu kurul kararı yayınlandı. Yayınlanan kurul kararı ile ; Fiyat farkı verilmeyen yapım sözleşmelerinde yeni fiyat tespiti nasıl yapılacak İş programını gerisinde kalınan durumlarda verilecek süre uzatımı nasıl belirlenecek Konularına açıklık getirilmiş oldu.

15.04.2022 TARİHİNDE RESMİ GAZETEDE YAYAINLANAN EK FİYAT FARKI VERİLMESİ VE TASFİYE YAPILMASINA DAİR KANUNUN ÖZET BİLGİLERİ

15.04.2022 tarih ve 31810 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan kanuna ait özet bilgiler aşağıdadır.

2022 YILI İÇİN BİLANÇO VE CİRO LİMİTLERİ

Bilindiği üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen ve 01.02.2022 - 31.01.2023 tarihleri arasında geçerli olacak olan eşik değerler ve parasal limitler 20 Ocak 2022 Tarihli ve 31725 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Bu analizimizde bu eşik değerler ve parasal limitler dahilinde yeterlik kriteri olarak hangi durumlarda Bilanço ve Ciro ile ilgili belgelerin istenilip istenilmeyeceği

İdare tarafından herhangi bir karar alınmadan şikayet başvurusu yapılabilir mi? (Danıştay Kararı) (

Şirketler toplluluğu tarafından yurt dışında gerçekleştirilen işlere ait iş bitirme belgesinin kullanlabilmesi için hakim ortaklık durumunun ilan edilmesi zorunlu mudur?

Yurt dışında elde edilen iş bitirme belgelerinin şirketler topluluğu tarafından kullanılabilmesi için hangi şartları taşıması gerekir?

Şantiye şefinin aynı zamanda yüklenici şirketin ortağı olması durumunda, bu kişiye iş yönetme belgesi düzenlenebilir mi? (D.K.K.)

Özel sektör iş bitirme belgesi sunulması kapsamında damga vergisinin yatırıldığını gösteren belgenin sunulmaması durumunda, damga vergisi sonradan ödenebilir mi?

İdare tarafından, İş Deneyim Belgesi Düzenlenemeyen Hallerde İş Deneyimini Gösteren Diğer Belgelerin sunulmasının istenilmesi durumunda, istekliler idareye hangi belgeleri sunması gerekir?

İdareler firmalara yasaklama kararı verirken yasaklama süresini hangi kriterlere göre belirlemeleri gerekir? (Danıştay Kararı)

ihale dokümanında yer alan fiyat dışı unsur puanlamasına ilişkin düzenlemenin hatalı yapıldığı gerekçesiyle ihale iptal edilebilir mi?

Kamu İhale Kurulunun düzeltici işlem kararına rağmen idarece ihalenin iptal edilmesi durumunda komisyon üyelerine kamu zararı çıkarılabilir mi? (Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı)

Yapım işi ihalelerinde, yükleniciden araç tahsis edilmesinin istenilmesi mevzuata uygun mudur?

Kamu İhale Kurulunun düzeltici işlem kararına rağmen idarece ihalenin iptal edilmesi durumunda komisyon üyelerine kamu zararı çıkarılabilir mi? (Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı)

Özel sektör iş bitirme belgesi sunulması kapsamında damga vergisinin yatırıldığını gösteren belgenin sunulmaması durumunda, damga vergisi sonradan ödenebilir mi?

Yapım işi ihalelerinde, yükleniciden araç tahsis edilmesinin istenilmesi mevzuata uygun mudur?

İdareler firmalara yasaklama kararı verirken yasaklama süresini hangi kriterlere göre belirlemeleri gerekir? (Danıştay Kararı)

İdare tarafından, İş Deneyim Belgesi Düzenlenemeyen Hallerde İş Deneyimini Gösteren Diğer Belgelerin sunulmasının istenilmesi durumunda, istekliler idareye hangi belgeleri sunması gerekir?

ihale dokümanında yer alan fiyat dışı unsur puanlamasına ilişkin düzenlemenin hatalı yapıldığı gerekçesiyle ihale iptal edilebilir mi?

Kamu İhale Kurulunun düzeltici işlem kararına rağmen idarece ihalenin iptal edilmesi durumunda komisyon üyelerine kamu zararı çıkarılabilir mi? (Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı)

Yapım işi ihalelerinde, yükleniciden araç tahsis edilmesinin istenilmesi mevzuata uygun mudur?

Yapım işi ihalelerinde, yükleniciden araç tahsis edilmesinin istenilmesi mevzuata uygun mudur?

Kamu İhale Kurulunun düzeltici işlem kararına rağmen idarece ihalenin iptal edilmesi durumunda komisyon üyelerine kamu zararı çıkarılabilir mi? (Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı)

Site Haritası Tümü...
Karar Ekleme Takvimi %50 - %50 Ortaklık Abonelik Formu Abonelik Paketlerimiz Adli Sicil kaydı
Ajandam Alt Yüklenici Alt Yüklenici İş Bitir Alternatif Teklif Amortisman
Anahtar Teknik Personel Anahtar Teslimi Götürü Analizler ANASAYFA Araç Kiralama
Aritmetik Hata Asgari İşçilik Aşırı Düşük (Hizmet Aşırı Düşük (Mal Al Aşırı Düşük (Yapım
Aşırı Düşük Teklif AYRINTILI ARAMA Banka Referans Mektubu Belediye Mevzuatı Belge Onayı
Sayfa İstatistikleri Bilgi Kütüphanesi Abonelik Paketleri Yardım
• Toplam üye: 1022
• Toplam karar: 9621
• Bu ay eklenen kararlar: 21
• Bu hafta eklenen kararlar: 8
Kik kararları
Makale / Analizler
İhale Mevzuatıyle ilgili duyurular
Uzmana Sorulan Sorular
Abonelik
Abonelik Formu
Hesap Numaraları
Referanslarımız
Sık Sorulan Sorular
İletişim Formu
Uzmana Sorun
Site Özellikleri
Yüzbinlerce Karar Arasında Kaybolmayın, İhale Mevzuatıyla İlgili, Kik, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay Kararları Burada
kikuyusmazlikkararlari@hotmail.com
Sitemizde yer alan resim ve yazıların tüm hakları saklıdır.
Hiçbir materyal, izinsiz kaynak gösterilmeden kullanılamaz.