ÜYE GİRİŞİ YENİ ÜYEBunları Biliyor Musunuz?

HABER BAŞLIKLARI | Tüm Haberler


İş Ortaklıklarında Sözleşme Devri Durumunda İş Deneyim Belgesi Düzenleme Koşulları


KAYBETTİĞİNİZ İHALELERİ GERİ KAZANDIRIYORUZ


YÜKSEK FEN KURULUNUN YETKİLERİ ARTTIRILDI


Kesin Hakediş sırasında Sopaj (Gelir Vergisi) Kesintisi Yapılır mı?


İdare yada KİK tarafından İhalenin iptal Edilmesi Durumunda, Firmalar Yaptıkları Hangi Giderleri Geri Alabilirler?

Neden KikUyuşmazlıkKararları.com sitesi
kikuyusmazlikkararlari.com 4734 sayılı kanuna göre yapılan ihalelerden, isteklilerin Kamu İhale Kuruluna (KİK) yaptığı itirazlar sonucu Kamu İhale Kurulu tarafından alınan uyuşmazlık kararlarını ayrıca ilk derece mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay ve Yüksek Fen Kurulu'nun ihale mevzuatıyla ilgili kararlarını tasnif ederek yayınlayan bir sitedir.
 
kikuyusmazlikkararlari.com sitesinde, 4734 sayılı yasaya göre yapılan ihalelerden isteklilerin Kamu İhale Kurulu'na (KİK) yaptığı itirazlar sonucu Kamu İhale Kurulu tarafından 2007 yılından bugüne kadar alınan tüm uyuşmazlık kararları okunarak abonelerimizin yararlanabileceği türde, çok spesifik veya diğer kararların tekrarı olmayan, geçerliliğini koruyan kararlar konularına göre tasnif edilerek, hazır bir şekilde  hizmetinize sunulmaktadır. Böylece aradığınız bir karar için onbinlerce kik kararı (Kamu İhale Kararı) arasında boşuna vakit vakit kaybetmez, aradığınız konuyla ilgili emsal kik kararını çok kısa sürede bulabilirsiniz.
 
VİP ÜYELERİMİZE ÖZEL OLARAK; İdareye yapacakları şikayet, KİK'e yapacakları itirazen şikayet başvuruları için uzman ekibimiz ile şikayet dilekçelerini hazırlıyor (Şikayet dilekçesinin hazırlanması sırasında itiraz başvurusunda bulunacak üyelerimizin hukuki durumları incelenmekte, ayrıca KİK'in yada mahkemelerin almış olduğu benzer kararlar dilekçenin ekine eklenmektedir), İhale mevzuatıyla ilgili tüm sorularına cevap veriyor,ihale mevzuatında yapılan değişiklikleri anında SMS ve mail yoluyla bilgilendiriyoruz.
 
Daha Fazla Bilgi İçin lütfen TIKLAYIN

İhale Mevzuatıyla İlgili Duyurular Tüm Duyurular...
ADİ ORTAKLIK ŞEKLİNDEKİ ALT YÜKLENİCİLERE, ALT YÜKLENİCİ İŞ BİTİRME BELGESİ DÜZENLENMESİ İLE BU BELGELERİN KULLANILMASI HAKKINDA KİK DUYURUSU (06.10.2021)
İş ortaklıklarındaki ortakların biri veya birkaçı tarafından sözleşmenin devredildiği hallerde iş deneyim belgesi düzenlenmesi hakkında KİK Duyurusu
Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu Devreye Alınmıştır.
Alt Yüklenici Tanımı Ve 16/12/2020 Tarihli Ve 2020/DK.D-417 Sayılı Kurul Kararı Hakkında
İhalelere Yönelik İtirazen Şikayet Başvuruları Elektronik Ortamda Yapılabilecek
Aday Veya İsteklilerin Yönetimindeki Görevliler İle Ortaklarina İlişkin Bilgilerin Ekap’a Kaydina İlişkin Duyuru
20 Haziran 2021 Tarihli Ve 31517 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat Değişikliklerine İlişkin Duyuru
KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (20.06.2021)
İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (20.06.2021)
YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (20.06.2021)
Sitemize Eklenen En Son Analizler Tüm Analizler...

İŞ ORTAKLIKLARINDA SÖZLEŞME DEVRİ DURUMUNDA İŞ DENEYİM BELGESİ DÜZENLEME KOŞULLARI NELERDİR?

İş ortaklığı olarak yapılan yapım işlerinde, ortağın biri ortaklıktan çekilmesi ve iş ortaklıktaki payını ortaklığın diğer ortaklarına devretmesi durumunda işi tamamlayan ortaklara hangi durumda iş deneyim belgesi düzenlenebilir?

YÜKSEK FEN KURULUNA SIKÇA SORULAN SORULAR

İdareler tarafından sözleşmelerin uygulanmasından doğan anlaşmazlıklarla ilgili olarak Yüksek Fen Kurulu'na intikal eden karar ve görüş talepleri doğrultusunda, sık sorulan sorular ve bu sorulara karşılık 4734 ve 4735 sayılı kanunlara göre ihale edilerek sözleşmeye bağlanan yapım ve yapım ile ilgili danışmanlık hizmet işlerine ilişkin olarak, bu kanunlar ile yürürlükte bulunan ikincil mevzuatı standart dokümanlarına ait hükümler dikkate alınarak verilecek cevaplar özet olarak incelenmiştir.

20 Haziran 2021 Tarihli ve 31517 Sayılı Resmi Gazetede Yapılan Değişikliklere ait Özet Bilgi

20 Eylül 2021 Tarihli ve 31517 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklik yönetmelikleri ve tebliği ile ihale uygulama yönetmeliklerinde ve kamu ihale genel tebliğinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan mevzuat değişikliği ile özetle aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır;

İdare tarafından tesis edilen işlemlerde isteklilere başvuru merci ve süresinin belirtilmemesi veya hatalı belirtilmesi durumunda, bu işlemlere karşı yasal sürenin bitiminden sonra yapılan başvurular reddedilir mi?

KİK'e ödenen şikayet bedeli geri alınabilir mi? (İstinaf Mahkemesi Kararı)

Yemek hazırlanması ihalesi kapsamında çalışacalk personel için fiyat farkı verilmesi gerekir mi?

Hakkında bir kurumun Bölge Müdürlüğü tarafından yasaklama işlemi başlatılan bir firma, yasaklama kararı yürürlüğe girene kadar o kurumun Bölge Müdürlüğüne bağlı Taşra teşkilatlarının ihalelerine teklif verebilir mi?

İhalenin ilk oturumuna yedek komisyon üyesinin katılması, ihale komisyon kararında ise asıl üyenin imzasının olması mevzuata uygun mudur?

Elektronik teminat sunan isteklinin 'sunulmayacak belgeler tablosu'nda teminata ilişkin bilgilere yer vermemesi buna karşın KİK01.2/EKAP standart forma uygun olarak hazırlanmış olan geçici teminat bilgileri formunun sunması durumunda, geçici teminat geçerli olarak kabul edilebilir mi?

idarelerin mahkeme kararını hemen uygulaması gerekir mi yoksa üst derece mahkeme kararını beklemesi gerekir mi?

İstekliler tarafından teklif kapsamında alt yüklenicilere yaptırılması düşünülen işlere yer verilmiş olması bu işlerin tümünün alt yükleniciler tarafından yapılacağına dair bir kesinlik oluşturur mu?

İdarelerce hangi işlerin alt yüklenicilere yaptırılacağı hususu sözleşme aşamasında yoksa teklif değerlendirme aşamasında mı kontrol edilmelidir?

Alt yükleniciler işin en fazla ne kadarını yapabilirler?

Anahtar Teslimi ihale edilen bir yapım işinde uygulama projeleri ile mahal listeleri arasında çelişki olması durumunda imalatlar hangi dökümana baz alınarak yapılmalıdır? (YFK Kararı)

Birim fiyatlı teklif alınmak suretiyle ihaleye çıkılan bir işte ön/kesin proje olması zorunlu mudur?

Anahtar teslimi götürü bedel bir işte, uygulama projesinde bulunan bir imalat birim fiyat tarifinde yer almadığı gerekçesiyle ilave iş kapsamında değerlendirilebilir mi? (Yüksek Fen Kurulu Kararı)

Anahtar teslimi ihale edilen bir yapım işinde; uygulama projesinde şekilsel olarak gösterilen ancak, imal edileceği malzeme cinsi ile teknik özellikleri belirtilmeyen ve mahal listesinde yer almayan bir imalat yine de ihale kapsamında yapılması gerekir mi? (Yüksek Fen Kurulu Kararı)

Uygulama Projesi ile Mahal listeleri arasında çelişki olması durumunda imalatların hangi dokümana göre yapılması gerekir? (Yüksek Fen Kurulu Kararı)

Dört adet teklif verilen bir ihalede, yaklaşık maliyetin altında geçerli üç adet teklifin olması durumunda rekabet ilkesinin sağlanamadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygun mudur?

İdarelerce hangi işlerin alt yüklenicilere yaptırılacağı hususu sözleşme aşamasında yoksa teklif değerlendirme aşamasında mı kontrol edilmelidir?

Teknik şartnamede teklifle beraber sunulması isenilen bir belge, idari şartnamenin 7.5.4. ve 7.5.5. maddelerinde yer verilmediyse bu belge yeterlik kriteri olarak tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında istenilebilir mi?

Elektronik teminat sunan isteklinin 'sunulmayacak belgeler tablosu'nda teminata ilişkin bilgilere yer vermemesi buna karşın KİK01.2/EKAP standart forma uygun olarak hazırlanmış olan geçici teminat bilgileri formunun sunması durumunda, geçici teminat geçerli olarak kabul edilebilir mi?

Hakkında bir kurumun Bölge Müdürlüğü tarafından yasaklama işlemi başlatılan bir firma, yasaklama kararı yürürlüğe girene kadar o kurumun Bölge Müdürlüğüne bağlı Taşra teşkilatlarının ihalelerine teklif verebilir mi?

Site Haritası Tümü...
Karar Ekleme Takvimi %50 - %50 Ortaklık Abonelik Formu Abonelik Paketlerimiz Adli Sicil kaydı
Ajandam Alt Yüklenici Alt Yüklenici İş Bitir Alternatif Teklif Amortisman
Anahtar Teknik Personel Anahtar Teslimi Götürü Analizler ANASAYFA Araç Kiralama
Aritmetik Hata Asgari İşçilik Aşırı Düşük (Hizmet Aşırı Düşük (Mal Al Aşırı Düşük (Yapım
Aşırı Düşük Teklif AYRINTILI ARAMA Banka Referans Mektubu Belediye Mevzuatı Belge Onayı
Sayfa İstatistikleri Bilgi Kütüphanesi Abonelik Paketleri Yardım
• Toplam üye: 982
• Toplam karar: 9166
• Bu ay eklenen kararlar: 91
• Bu hafta eklenen kararlar: 6
Kik kararları
Makale / Analizler
İhale Mevzuatıyle ilgili duyurular
Uzmana Sorulan Sorular
Abonelik
Abonelik Formu
Hesap Numaraları
Referanslarımız
Sık Sorulan Sorular
İletişim Formu
Uzmana Sorun
Site Özellikleri
Yüzbinlerce Karar Arasında Kaybolmayın, İhale Mevzuatıyla İlgili, Kik, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay Kararları Burada
kikuyusmazlikkararlari@hotmail.com
Sitemizde yer alan resim ve yazıların tüm hakları saklıdır.
Hiçbir materyal, izinsiz kaynak gösterilmeden kullanılamaz.