ÜYE GİRİŞİ YENİ ÜYEBunları Biliyor Musunuz?

HABER BAŞLIKLARI | Tüm Haberler


İş Ortaklıklarında Sözleşme Devri Durumunda İş Deneyim Belgesi Düzenleme Koşulları


KAYBETTİĞİNİZ İHALELERİ GERİ KAZANDIRIYORUZ


YÜKSEK FEN KURULUNUN YETKİLERİ ARTTIRILDI


Kesin Hakediş sırasında Sopaj (Gelir Vergisi) Kesintisi Yapılır mı?


İdare yada KİK tarafından İhalenin iptal Edilmesi Durumunda, Firmalar Yaptıkları Hangi Giderleri Geri Alabilirler?

Neden KikUyuşmazlıkKararları.com sitesi
kikuyusmazlikkararlari.com 4734 sayılı kanuna göre yapılan ihalelerden, isteklilerin Kamu İhale Kuruluna (KİK) yaptığı itirazlar sonucu Kamu İhale Kurulu tarafından alınan uyuşmazlık kararlarını ayrıca ilk derece mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay ve Yüksek Fen Kurulu'nun ihale mevzuatıyla ilgili kararlarını tasnif ederek yayınlayan bir sitedir.
 
kikuyusmazlikkararlari.com sitesinde, 4734 sayılı yasaya göre yapılan ihalelerden isteklilerin Kamu İhale Kurulu'na (KİK) yaptığı itirazlar sonucu Kamu İhale Kurulu tarafından 2007 yılından bugüne kadar alınan tüm uyuşmazlık kararları okunarak abonelerimizin yararlanabileceği türde, çok spesifik veya diğer kararların tekrarı olmayan, geçerliliğini koruyan kararlar konularına göre tasnif edilerek, hazır bir şekilde  hizmetinize sunulmaktadır. Böylece aradığınız bir karar için onbinlerce kik kararı (Kamu İhale Kararı) arasında boşuna vakit vakit kaybetmez, aradığınız konuyla ilgili emsal kik kararını çok kısa sürede bulabilirsiniz.
 
VİP ÜYELERİMİZE ÖZEL OLARAK; İdareye yapacakları şikayet, KİK'e yapacakları itirazen şikayet başvuruları için uzman ekibimiz ile şikayet dilekçelerini hazırlıyor (Şikayet dilekçesinin hazırlanması sırasında itiraz başvurusunda bulunacak üyelerimizin hukuki durumları incelenmekte, ayrıca KİK'in yada mahkemelerin almış olduğu benzer kararlar dilekçenin ekine eklenmektedir), İhale mevzuatıyla ilgili tüm sorularına cevap veriyor,ihale mevzuatında yapılan değişiklikleri anında SMS ve mail yoluyla bilgilendiriyoruz.
 
Daha Fazla Bilgi İçin lütfen TIKLAYIN

İhale Mevzuatıyla İlgili Duyurular Tüm Duyurular...
İş yönetme Belgesi Düzenlenecek Kişide Aranacak Koşullar (KİK DUYURUSU)
İmza Beyannamesi Sunulması Gerekirken İmza Sirkülerinin Sunulması Durumu (KİK DUYURUSU)
ADİ ORTAKLIK ŞEKLİNDEKİ ALT YÜKLENİCİLERE, ALT YÜKLENİCİ İŞ BİTİRME BELGESİ DÜZENLENMESİ İLE BU BELGELERİN KULLANILMASI HAKKINDA KİK DUYURUSU (06.10.2021)
İş ortaklıklarındaki ortakların biri veya birkaçı tarafından sözleşmenin devredildiği hallerde iş deneyim belgesi düzenlenmesi hakkında KİK Duyurusu
Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu Devreye Alınmıştır.
Alt Yüklenici Tanımı Ve 16/12/2020 Tarihli Ve 2020/DK.D-417 Sayılı Kurul Kararı Hakkında
İhalelere Yönelik İtirazen Şikayet Başvuruları Elektronik Ortamda Yapılabilecek
Aday Veya İsteklilerin Yönetimindeki Görevliler İle Ortaklarina İlişkin Bilgilerin Ekap’a Kaydina İlişkin Duyuru
20 Haziran 2021 Tarihli Ve 31517 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat Değişikliklerine İlişkin Duyuru
KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (20.06.2021)
Sitemize Eklenen En Son Analizler Tüm Analizler...

İŞ ORTAKLIKLARINDA SÖZLEŞME DEVRİ DURUMUNDA İŞ DENEYİM BELGESİ DÜZENLEME KOŞULLARI NELERDİR?

İş ortaklığı olarak yapılan yapım işlerinde, ortağın biri ortaklıktan çekilmesi ve iş ortaklıktaki payını ortaklığın diğer ortaklarına devretmesi durumunda işi tamamlayan ortaklara hangi durumda iş deneyim belgesi düzenlenebilir?

YÜKSEK FEN KURULUNA SIKÇA SORULAN SORULAR

İdareler tarafından sözleşmelerin uygulanmasından doğan anlaşmazlıklarla ilgili olarak Yüksek Fen Kurulu'na intikal eden karar ve görüş talepleri doğrultusunda, sık sorulan sorular ve bu sorulara karşılık 4734 ve 4735 sayılı kanunlara göre ihale edilerek sözleşmeye bağlanan yapım ve yapım ile ilgili danışmanlık hizmet işlerine ilişkin olarak, bu kanunlar ile yürürlükte bulunan ikincil mevzuatı standart dokümanlarına ait hükümler dikkate alınarak verilecek cevaplar özet olarak incelenmiştir.

20 Haziran 2021 Tarihli ve 31517 Sayılı Resmi Gazetede Yapılan Değişikliklere ait Özet Bilgi

20 Eylül 2021 Tarihli ve 31517 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklik yönetmelikleri ve tebliği ile ihale uygulama yönetmeliklerinde ve kamu ihale genel tebliğinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan mevzuat değişikliği ile özetle aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır;

Yeterlik Bilgileri Tablosunda, Yapı Müteahhitliği Kayıt Belgesi Numarasının son üç hanesinin yanlış yazılması durumunda, teklif geçerli olarak kabul edilebilir mi?

Yeterlik bilgileri tablosunda bir adet geçici teminat mektubuna ait bilgileri dolduran, ancak ihale için gerçekte ihalede sunduğu teklifi karşılayan iki adet elektronik geçici teminat mektubu alan isteklinin teklifi, geçerli olarak kabul edilebilir mi?

Ambulans Kiralama ihalesi, Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine ilişkin Esas ve Usullere Dahil Midir?

Karma teklif alınan bir ihalede, birim fiyat teklif ile anahtar teslimi götürü bedel teklif tutarının toplamının karma teklif mektubuna yanlış yazılması durumunda bu teklif geçerli olarak kabul edilebilir mi?

Karma teklif alınan bir ihalede, birim fiyat teklif ile anahtar teslimi götürü bedel teklif tutarının toplamının karma teklif mektubuna yanlış yazılması durumunda bu teklif sınır değer hesabına dahil edilir mi?

İdarece sözleşmenin 16.1.3. maddesinde belirtilen aykırılık halleri için hem ceza kesilmesi hemde sözleşmenin fesh edilmesinin öngörülmesi mevzuata uygun mudur?

'Resmi Belgede Sahtecilik' suçunu işleyenler Kamu ihalelerine teklif verebilirler mi?

Banka referans mektubu üzerinde 'örnektir' ibaresi bulunması durumunda teklif geçerli olarak kabul edilebilir mi?

Teminat mektubunun nakte çevrilmesi durumunda, üzerine haciz konulabilir mi? (Yargıtay Kararı)

Aşırı düşük teklif savunması sırasında DMO dan alınan fiyatlara amortisman hesabı yapılması mevzuata uygun mudur?

Teklif mektubu üzerindeki imza ile imza sirkülerindeki imza karşılaştırıldığında bariz fark bulunduğu ancak istekli tarafından teklif mektubunun kendisilerinin imzaladığını iaddia ettiği durumda mevzuata göre nasıl işlem yapılması gerekir?

Teklif mektubu üzerindeki imza ile imza sirkülerindeki imza karşılaştırıldığında bariz fark bulunduğu ancak istekli tarafından teklif mektubunun kendisilerinin imzaladığını iaddia ettiği durumda mevzuata göre nasıl işlem yapılması gerekir?

'Resmi Belgede Sahtecilik' suçunu işleyenler Kamu ihalelerine teklif verebilirler mi?

İdarece sözleşmenin 16.1.3. maddesinde belirtilen aykırılık halleri için hem ceza kesilmesi hemde sözleşmenin fesh edilmesinin öngörülmesi mevzuata uygun mudur?

Yeterlik bilgileri tablosunda bir adet geçici teminat mektubuna ait bilgileri dolduran, ancak ihale için gerçekte ihalede sunduğu teklifi karşılayan iki adet elektronik geçici teminat mektubu alan isteklinin teklifi, geçerli olarak kabul edilebilir mi?

Teminat mektubunun nakte çevrilmesi durumunda, üzerine haciz konulabilir mi? (Yargıtay Kararı)

Ambulans Kiralama ihalesi, Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine ilişkin Esas ve Usullere Dahil Midir?

Yeterlik Bilgileri Tablosunda, Yapı Müteahhitliği Kayıt Belgesi Numarasının son üç hanesinin yanlış yazılması durumunda, teklif geçerli olarak kabul edilebilir mi?

Karma teklif alınan bir ihalede, birim fiyat teklif ile anahtar teslimi götürü bedel teklif tutarının toplamının karma teklif mektubuna yanlış yazılması durumunda bu teklif geçerli olarak kabul edilebilir mi?

Banka referans mektubu üzerinde 'örnektir' ibaresi bulunması durumunda teklif geçerli olarak kabul edilebilir mi?

Finansal Kiralama ile alınan makine araçların isteklinin kendi malı sayılabilmesi için ihale ilk ilan tarihinden önce alınmış olması gerekli midir yoksa ihaleden önce alınmış olması yeterli midir? (Danıştay Kararı)

Teklif mektubu üzerindeki imza ile imza sirkülerindeki imza karşılaştırıldığında bariz fark bulunduğu ancak istekli tarafından teklif mektubunun kendisilerinin imzaladığını iaddia ettiği durumda mevzuata göre nasıl işlem yapılması gerekir?

Teklif mektubu üzerindeki imza ile imza sirkülerindeki imza karşılaştırıldığında bariz fark bulunduğu ancak istekli tarafından teklif mektubunun kendisilerinin imzaladığını iaddia ettiği durumda mevzuata göre nasıl işlem yapılması gerekir?

İdarenin hakedişleri zamanında ödemediği durumda süre uzatımı verilmesi gerekir mi? (Sayıştay Kararı)

Birim fiyat teklif cetveli ve Birim fiyat teklif mektubunda teklif bedelinin rakamla 554.613,65-TL olarak yazılması, ancak yazıyla 'Beşyüzellidörtbin altıyüzonüçbin altmışbeşkuruş' olarak yazılması durumunda teklif geçerli olarak kabul edilebilir mi? (Mahkeme Kararı)

Hakediş ödemelerindeki gecikme nedeniyle idare yüklenicinin talebini beklemeden resen süre uzatımı verebilir mi? (Sayıştay Kararı)

İmza Beyannamesi Yerine İmza Sirküleri Sunulması Mevzuta uygun mudur? (Düzeneyici Kurul Kararı)

İdareler hangi durumda sözleşmeyi başka bir firmaya devredebilirler? (Sayıştay Kararı)

Fiyat dışı unsur olarak bir iş kalemine teklif edilen fiyatın, o iş kalemi için yaklaşık maliyetteki belirlenen fiyatının belli bir oranında olmasının istenmesi mevzuata uygun mudur? (Mahkeme Kararı)

Alanya ilçesinde yapılan yemek hizmeti alımıihalesinde, Alanya ilçesine ait işletme kayıt belgesinin teklif dosyasında sunulmasının istenilmesi mevzuata uygun mudur? (Mahkeme Kararı)

Site Haritası Tümü...
Karar Ekleme Takvimi %50 - %50 Ortaklık Abonelik Formu Abonelik Paketlerimiz Adli Sicil kaydı
Ajandam Alt Yüklenici Alt Yüklenici İş Bitir Alternatif Teklif Amortisman
Anahtar Teknik Personel Anahtar Teslimi Götürü Analizler ANASAYFA Araç Kiralama
Aritmetik Hata Asgari İşçilik Aşırı Düşük (Hizmet Aşırı Düşük (Mal Al Aşırı Düşük (Yapım
Aşırı Düşük Teklif AYRINTILI ARAMA Banka Referans Mektubu Belediye Mevzuatı Belge Onayı
Sayfa İstatistikleri Bilgi Kütüphanesi Abonelik Paketleri Yardım
• Toplam üye: 990
• Toplam karar: 9257
• Bu ay eklenen kararlar: 96
• Bu hafta eklenen kararlar: 17
Kik kararları
Makale / Analizler
İhale Mevzuatıyle ilgili duyurular
Uzmana Sorulan Sorular
Abonelik
Abonelik Formu
Hesap Numaraları
Referanslarımız
Sık Sorulan Sorular
İletişim Formu
Uzmana Sorun
Site Özellikleri
Yüzbinlerce Karar Arasında Kaybolmayın, İhale Mevzuatıyla İlgili, Kik, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay Kararları Burada
kikuyusmazlikkararlari@hotmail.com
Sitemizde yer alan resim ve yazıların tüm hakları saklıdır.
Hiçbir materyal, izinsiz kaynak gösterilmeden kullanılamaz.